Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІнтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога
« Попередня Наступна »
Погодін Ю.І., Іванов П . Е. та ін. Мобілізаційна підготовка охорони здоров'я, 2006 - перейти до змісту підручника

Закони Російської Федерації, що регламентують питання мобілізаційної підготовки та мобілізації

3.1.1. Конституція Російської Федерації (12 грудня 1993 р.) У статті 4 Конституції вказується, що Конституція Російської Федерації і федеральні закони мають верховенство на всій території Російської Федерації. Російська Федерація забезпечує цілісність і недоторканність своєї території. Згідно зі статтею визначає, що оборона і безпека знаходяться у веденні Російської Федерації. А стаття 87 визначає, що:

- Президент Російської Федерації є Верховним Головнокомандувачем Збройними Силами Російської Федерації;

- у разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресії Президент Російської Федерації вводить на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях воєнний стан;

- режим воєнного стану визначається федеральним конституційним законом.

3.1.2. Федеральний конституційний закон від 30 січня 2002 року № 1-ФКЗ «Про воєнний стан».

У законі дається формулювання воєнного стану як особливого правового режиму, що вводиться на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях відповідно до Конституції Російської Федерації Президентом Російської Федерації у разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресії.

Метою введення воєнного стану є створення умов для відбиття або запобігання агресії проти Російської Федерації.

Підставами для введення воєнного стану є агресія проти Російської Федерації або безпосередня загроза агресії.

Агресією проти Російської Федерації визнається застосування збройної сили іноземним державою (групою держав) проти суверенітету, політичної незалежності і територіальної цілісності Російської Федерації.

Актами агресії проти Російської Федерації незалежно від оголошення іноземним державою (групою держав) війни Російської Федерації зізнаються:

1) вторгнення або напад збройних сил іноземної держави (групи держав) на територію Російської Федерації, будь-яка військова окупація території Російської Федерації, є результатом такого вторгнення або нападу, або будь-яка анексія території Російської Федерації або її частини з застосуванням збройної сили;

2) бомбардування збройними силами іноземної держави ( групи держав) території Російської Федерації або застосування будь-якої зброї іноземним державою (групою держав) проти Російської Федерації;

3) блокада портів або берегів Російської Федерації збройних сил іноземної держави (групи держав);

4) напад збройних сил іноземної держави (групи держав) на Збройні Сили Російської Федерації або інші війська незалежно від місця їх дислокації;

5) дії іноземної держави (групи держав), що дозволяє (що дозволяють) використовувати свою територію іншій державі (групі держав) для здійснення акту агресії проти Російської Федерації;

6) засилання іноземною державою (групою держав) або від імені іноземної держави (групи держав) збройних банд, груп, іррегулярних сил або найманців, які здійснюють акти застосування збройної сили проти Російської Федерації, рівносильні зазначеним у цьому пункті актам агресії.

Актами агресії проти Російської Федерації можуть визнаватися також інші акти застосування збройної сили іноземним державою (групою держав) проти суверенітету, політичної незалежності і територіальної цілісності Російської Федерації або яким-небудь іншим чином, несумісним із Статутом ООН.

При введенні військового стану на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях оголошується загальна або часткова мобілізація, якщо вона не була оголошена раніше.

У законі викладено правила введення воєнного стану, дається визначення режиму воєнного стану та його забезпечення, повноваження органів державної влади та особливості функціонування в період дії воєнного стану.

3.1.3. Федеральний конституційний закон від 30мА 2001 року № 3-ФКЗ «Про надзвичайний стан».

У законі дається визначення надзвичайного стану як вводиться на всій території Російської Федерації або в її окремих місцевостях особливого правового режиму діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, їх посадових осіб, громадських об'єднань. Особливий правовий режим допускає окремі обмеження прав і свобод громадян Російської Федерації, іноземних громадян, осіб без громадянства, прав організацій та громадських об'єднань, а також покладання на них додаткових обов'язків.

Цілями введення надзвичайного стану є усунення обставин, що стали підставою для його введення, забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, захисту конституційного ладу Російської Федерації.

Обставини, які можуть бути попередниками введення надзвичайного стану можуть бути наступними:

а) спроби насильницької зміни конституційного ладу Російської Федерації, захоплення або присвоєння влади, збройний заколот, масові заворушення, терористичні акти, блокування або захоплення особливо важливих об'єктів або окремих місцевостей, підготовка і діяльність незаконних збройних формувань, міжнаціональні, міжконфесійні та регіональні конфлікти, що супроводжуються насильницькими діями, що створюють безпосередню загрозу життю і безпеці громадян, нормальної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування .

Б) надзвичайні ситуації природного і техногенного характеру, надзвичайні екологічні ситуації, у тому числі епідемії та епізоотії, що виникли в результаті аварій, небезпечних природних явищ, катастроф, стихійних і інших лих, що спричинили (можуть спричинити) людські жертви, нанесення шкоди здоров'ю людей та навколишньому природному середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності населення і потребують проведення масштабних аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

У разі введення надзвичайного стану за наявності обставин, зазначених у пункті «б» можуть бути передбачені такі заходи та часові обмеження:

- залучення державного матеріального резерву, мобілізація ресурсів організацій незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, зміна режиму їх роботи, переорієнтація зазначених організацій на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції та інші необхідні в умовах надзвичайного стану зміни виробничо-господарської діяльності;

- у виняткових випадках, пов'язаних з необхідністю проведення та забезпечення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, мобілізація працездатного населення та залучення транспортних засобів громадян для проведення зазначених робіт.

У законі вказані сили і засоби, що забезпечують режим надзвичайного стану, особливе управління територією, на якій введено надзвичайний стан, гарантії прав громадян та відповідальність громадян і посадових осіб в умовах надзвичайного стану.

3.1.4. Федеральний закон від 31 травня 1996 року № 61-ФЗ «Про оборону».

Цей Закон визначає основи та організацію оборони Російської Федерації, повноваження органів державної влади Російської Федерації, функції органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, організацій та їх посадових осіб, права і обов'язки громадян Російської Федерації в області оборони , сили і засоби, що залучаються для оборони, відповідальність за порушення законодавства Російської Федерації в області оборони, а також інші норми, що стосуються оборони.

Під обороною розуміється система політичних, економічних, військових, соціальних, правових та інших заходів з підготовки до збройного захисту та збройний захист Російської Федерації, цілісності і недоторканності її території.

З метою оборони встановлюються військовий обов'язок громадян Російської Федерації та військово-транспортний обов'язок федеральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та організацій незалежно від форм власності, а також власників транспортних засобів.

З метою оборони створюються Збройні Сили Російської Федерації.

До оборони залучаються прикордонні війська федеральної служби безпеки, внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, війська цивільної оборони (далі - інші війська).

Для виконання окремих завдань у сфері оборони залучаються інженерно-технічні та дорожньо-будівельні військові формування при органах виконавчої влади (далі - військові формування), Служба зовнішньої розвідки Російської Федерації, органи федеральної служби безпеки, федеральний орган спеціального зв'язку та інформації, федеральні органи державної охорони, федеральний орган забезпечення мобілізаційної підготовки органів державної влади Російської Федерації (далі - органи), а також створювані на воєнний час спеціальні формування.

Організація оборони включає:

1) прогнозування та оцінку воєнної небезпеки і воєнної загрози;

2) розробку основних напрямків воєнної політики та положень військової доктрини Російської Федерації;

3) правове регулювання в галузі оборони;

4) будівництво, підготовку і підтримання в необхідної готовності Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, а також планування їх застосування;

5) розробку, виробництво та вдосконалення систем управління Збройними Силами Російської Федерації, іншими військами, військовими формуваннями та органами, озброєння і військової техніки, створення їх запасів , а також планування використання радіочастотного спектра;

6) планування перекладу органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та економіки країни на роботу в умовах воєнного часу;

7) мобілізаційну підготовку органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування та організацій незалежно від форм власності, транспорту, комунікацій і населення країни;

8 ) створення запасів матеріальних цінностей державного та мобілізаційного резервів;

9) планування і здійснення заходів з цивільної та територіальної оборони;

10) оперативне обладнання території Російської Федерації з метою оборони ;

11) забезпечення захисту відомостей, що становлять державну таємницю, в галузі оборони;

12) розвиток науки в інтересах оборони;

13) координацію діяльності органів державної влади Російської Федерації, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування в галузі оборони;

14) фінансування витрат на оборону, а також контроль за витрачанням коштів, виділених на оборону , і діяльністю Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, здійснюваний відповідно до законодавства Російської Федерації;

15) міжнародне співробітництво з метою колективної безпеки і спільної оборони;

16) інші заходи в галузі оборони.

3.1.5. Федеральний закон від 26 лютого 1997року № 31-ФЗ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації».

Закон здійснює правове регулювання в галузі мобілізаційної підготовки та мобілізації в Російській Федерації.

У законі дано визначення понять «мобілізаційна підготовка» і «мобілізація».

Під мобілізаційною підготовкою розуміється комплекс заходів, що проводяться в мирний час, за завчасної підготовки економіки Російської Федерації, економіки суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень, підготовці органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій, підготовці Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і створюваних на воєнний час спеціальних формувань до забезпечення захисту держави від збройного нападу та задоволенню потреб держави та потреб населення у воєнний час.

Під мобілізацією розуміється комплекс заходів щодо переведення економіки Російської Федерації, економіки суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень, переведення органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій на роботу в умовах воєнного часу, переведення Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і спеціальних формувань на організацію і склад військового часу.

  Мобілізація в Російській Федерації може бути загальною або частковою, а основними принципами мобілізаційної підготовки та мобілізації є: централізоване керівництво; завчасність, плановість і контроль; комплектність і взаємоузгодженість.

  У зміст мобілізаційної підготовки та мобілізації входять:

  1) нормативне правове регулювання в галузі мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  2) наукове та методичне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  3) визначення умов роботи і підготовка органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій до роботи в період мобілізації та у воєнний час;

  4) проведення заходів щодо переведення органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій на роботу в умовах воєнного часу;

  5) підготовка Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і спеціальних формувань до мобілізації;

  6) проведення мобілізації Збройних Сил Російської Федерації, інших пошук, військових формувань, органів і спеціальних формувань;

  7) розробка мобілізаційних планів економіки Російської Федерації, економіки суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень, мобілізаційних планів Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і спеціальних формувань (далі - мобілізаційні плани);

  8) підготовка економіки Російської Федерації, економіки суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень, підготовка організацій до роботи в період мобілізації та у воєнний час;

  9) проведення заходів щодо переведення економіки Російської Федерації, економіки суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень, переведення організацій на роботу в умовах воєнного часу;

  10) оцінка стану мобілізаційної готовності Російської Федерації;

  11) створення, розвиток і збереження мобілізаційних потужностей та об'єктів для виробництва продукції, необхідної для задоволення потреб держави, Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і спеціальних формувань та потреб населення у воєнний час;

  12) створення та підготовка спеціальних формувань, призначених під час оголошення мобілізації для передачі до Збройних Сил Російської Федерації або використання в їх інтересах, а також в інтересах економіки Російської Федерації;

  13) підготовка техніки, призначеної під час оголошення мобілізації для поставки в Збройні Сили Російської Федерації, інші війська, військові формування, органи і спеціальні формування або використання в їх інтересах;

  14) створення, накопичення, збереження і оновлення запасів матеріальних цінностей мобілізаційного та державного резервів, незнижуваних запасів продовольчих товарів і нафтопродуктів;

  15) створення та збереження страхового фонду документації на озброєння і військову техніку, найважливішу цивільну продукцію, об'єкти підвищеного ризику, системи життєзабезпечення населення та об'єкти, що є національним надбанням;

  16) підготовка і організація нормованого постачання населення продовольчими та непродовольчими товарами, його медичного обслуговування та забезпечення засобами зв'язку та транспортними засобами в період мобілізації та у воєнний час;

  17) створення в установленому порядку запасних пунктів управління органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій та підготовка зазначених пунктів управління до роботи в умовах воєнного часу;

  18) підготовка засобів масової інформації до роботи в період мобілізації та у воєнний час;

  19) організація військового обліку в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях;

  20) підготовка громадян з військово-обліковими спеціальностями для комплектування Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і спеціальних формувань у період мобілізації та у воєнний час;

  21) бронювання на період мобілізації та на воєнний час громадян, що перебувають в запасі Збройних Сил Російської Федерації, федеральних органів виконавчої влади, що мають запас (далі - громадяни, які перебувають у запасі), і працюючих в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях;

  22) проведення навчань та тренувань з мобілізаційного розгортання і виконання мобілізаційних планів;

  23) підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних органів;

  24) міжнародне співробітництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації.


  Даний федеральний закон встановлює права, обов'язки та відповідальність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб, громадян Російської Федерації в цій області.

  Так, Президент Російської Федерації:

  - Визначає цілі та завдання мобілізаційної підготовки та мобілізації в Російській Федерації;

  - Видає нормативні правові акти у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  - Забезпечує узгоджене функціонування і взаємодію органів державної влади в галузі мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  - Встановлює порядок подання щорічних доповідей про стан мобілізаційної готовності Російської Федерації;

  - Веде переговори і підписує міжнародні договори Російської Федерації про співробітництво в галузі мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  - У випадках агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресії, виникнення збройних конфліктів, спрямованих проти Російської Федерації, оголошує загальну або часткову мобілізацію з негайним повідомленням про це Раді Федерації та Державній Думі;

  - Встановлює режим роботи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій у період мобілізації та у воєнний час;

  - Встановлює порядок організації робіт з бронювання на період мобілізації та на воєнний час громадян, що перебувають у запасі та працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях;

  - Надає (призупиняє) право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації громадянам або окремим категоріям громадян.

  Відповідно до закону:

  а) Рада Федерації:

  - Розглядає витрати на мобілізаційну підготовку, встановлення прийнятого Державною Думою федеральним законом про федеральний бюджет;

  - Розглядає прийняті Державною Думою федеральні закони влади забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  б) Державна Дума:

  - Встановлює витрати на мобілізаційну підготовку федеральним Коном про федеральний бюджет;

  - Приймає федеральні закони в галузі забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації.

  Уряд Російської Федерації здійснює керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Російській Федерації. І в рамках виконання даної функції:

  - Визначає повноваження федеральних органів виконавчої влади, а також керує їх діяльністю в галузі мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  - Організовує узгоджене функціонування і взаємодія федеральних органів виконавчої влади з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  - Організовує розробку мобілізаційних планів для задоволення потреб держави, Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і спеціальних формувань та потреб населення у воєнний час;

  - Визначає порядок укладання договорів (контрактів) про виконання організаціями мобілізаційних завдань (замовлень) і про забезпечення зазначених завдань (замовлень) матеріально-технічними ресурсами;

  - Визначає порядок фінансування заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  - Вирішує в межах своїх повноважень питання про асигнування на мобілізаційну підготовку та мобілізацію з федерального бюджету та про надання пільг організаціям, що мають мобілізаційні завдання (замовлення);

  - Розробляє проекти нормативних правових актів, що підлягають введенню в дію в період мобілізації та у воєнний час, а також проекти нормативних правових актів у галузі мобілізаційної підготовки;

  - Організовує виконання зобов'язань, що містяться в міжнародних договорах Російської Федерації про співробітництво в галузі мобілізаційної підготовки та мобілізації; веде міжнародні переговори в галузі мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  - Організовує наукове, методичне та інформаційне забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  - Організовує підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних органів;

  - Організовує мобілізаційну підготовку та здійснює контроль за нею, встановлює статистичну звітність, оцінює стан мобілізаційної готовності Російської Федерації в межах своїх повноважень і щорічно доповідає про це Президентові Російської Федерації;

  - При оголошенні мобілізації здійснює в межах своїх повноважень контроль за проведенням заходів щодо переведення Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і спеціальних формувань на організацію і склад військового час;

  - При оголошенні мобілізації організовує в установленому порядку переклад економіки Російської Федерації, економіки суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень на роботу в умовах воєнного часу;

  Організовує бронювання на період мобілізації та на воєнний час ан, перебувають в запасі і працюючих в органах державної ж, органах місцевого самоврядування та організаціях;

  реорганізує проведення навчань і тренувань з мобілізаційного розгортання і виконання мобілізаційних планів;

  - Визначає порядок створення, накопичення, збереження, відновлення і використання мобілізаційних запасів, матеріальних цінностей мобілізаційного та державного резервів, незнижуваних запасів продовольчих товарів і нафтопродуктів;

  - Визначає порядок створення, збереження та використання страхового фонду документації на озброєння і військову техніку, найважливішу цивільну продукцію, об'єкти підвищеного ризику, системи життєзабезпечення населення та об'єкти, що є національним надбанням.

  Законом визначено повноваження федеральних органів виконавчої влади. Ці повноваження полягають в наступному:

  - Організації та забезпеченні мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  - Керівництві мобілізаційною підготовкою організацій, діяльність яких пов'язана з діяльністю зазначених органів або які знаходяться у сфері їх відання;

  - Створенні мобілізаційних органів;

  -Визначенні необхідні обсяги фінансування робіт з мобілізаційної підготовки;

  - Розробці мобілізаційних планів;

  - Проведенні у взаємодії з органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації заходів, що забезпечують виконання мобілізаційних планів;

  - Укладання договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з організаціями, діяльність яких пов'язана з діяльності зазначених органів або які перебувають у сфері їх відання;

  - При оголошенні мобілізації організації у взаємодії з органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації проведення комплексу заходів щодо переведення організацій на роботу в умовах воєнного часу.

  Крім того, федеральні органи виконавчої влади:

  - Вносять в Уряд Російської Федерації пропозиції щодо вдосконалення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  - У разі неспроможності (банкрутства) організацій, що мають мобілізаційні завдання (замовлення), вживають заходів з передачі цих завдань (замовлень) іншим організаціям, діяльність яких пов'язана з діяльністю зазначених органів або які знаходяться у сфері їх відання;

  - Організовують військовий облік і бронювання на період мобілізації та на воєнний час громадян, що перебувають в запасі і працюють у федеральних органах виконавчої влади та організаціях, діяльність яких пов'язана з діяльністю зазначених органів або які знаходяться у сфері їх ведення, та забезпечують надання звітності з бронювання;

  - Організовують підвищення кваліфікації працівників мобілізаційних органів.

  Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації і органи місцевого самоврядування здійснюють такі повноваження у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації:

  - Організовують і забезпечують через відповідні органи мобілізаційну підготовку та мобілізацію;

  - Керують мобілізаційною підготовкою муніципальних утворень і організацій, діяльність яких пов'язана з діяльністю зазначених органів або які знаходяться у сфері їх відання;

  - Розробляють мобілізаційні плани;

  - Проводять заходи з мобілізаційної підготовки економіки суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень;

  - Проводять у взаємодії з федеральними органами виконавчої влади заходи, що забезпечують виконання мобілізаційних планів;

  - Укладають договори (контракти) з організаціями про постачання продукції, проведенні робіт, виділення сил і засобів, про надання послуг з метою забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень;

  - При оголошенні мобілізації проводять заходи щодо переведення економіки суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень на роботу в умовах воєнного часу;

  - У разі неспроможності (банкрутства) організацій, що мають мобілізаційні завдання (замовлення), вживають заходів з передачі цих завдань (замовлень) іншим організаціям, діяльність яких пов'язана з діяльністю зазначених органів або які знаходяться у сфері їх відання;

  - Сприяють військовим комісаріатам у їх мобілізаційної роботи в мирний час і під час оголошення мобілізації, включаючи:

  організацію в установленому порядку своєчасного оповіщення та явки громадян, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, поставки техніки на збірні пункти чи у військові частини, надання будівель, споруд, комунікацій, земельних ділянок, транспортних та інших матеріальних засобів у відповідності з планами мобілізації;

  організацію та забезпечення військового обліку та бронювання на період мобілізації та на воєнний час громадян, що перебувають у запасі та працюють в органах державної влади суб'єктів Російської Федерації, органах місцевого самоврядування та організаціях, діяльність яких пов'язана з діяльністю зазначених органів або які знаходяться у сфері їх ведення, забезпечення подання звітності з бронювання в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації;

  - Вносять до органів державної влади пропозиції щодо вдосконалення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  Організації незалежно від форм власності зобов'язані:

  - Організовувати та проводити заходи із забезпечення своєї мобілізаційної готовності;

  - Створювати мобілізаційні органи або призначати працівників, які виконують функції мобілізаційних органів (далі - мобілізаційні працівники);

  - Розробляти мобілізаційні плани в межах своїх повноважень;

  - Проводити заходи з підготовки виробництва з метою виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в період мобілізації та у воєнний час;

  - Виконувати мобілізаційні завдання (замовлення) відповідно до укладених договорів (контрактів) з метою забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації;

  -При оголошенні мобілізації проводити заходи щодо переведення виробництва на роботу в умовах воєнного часу;

  - Сприяти військовим комісаріатам у їх мобілізаційної роботи в мирний час і під час оголошення мобілізації, включаючи:

  забезпечення своєчасного оповіщення та явки громадян, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації і які перебувають з ними у трудових відносинах, на збірні пункти чи у військові частини;

  забезпечення поставки техніки на збірні пункти чи у військові частини згідно з планами мобілізації;

  - Надавати відповідно до законодавства Російської Федерації будівлі, споруди, комунікації, земельні ділянки, транспортні та інші матеріальні засоби згідно з планами мобілізації з відшкодуванням державою понесених ними збитків у порядку, визначеному Урядом Російської Федерації;

  - Створювати військово-облікові підрозділи, виконувати роботи з військового обліку і бронювання на період мобілізації та на воєнний час громадян, що перебувають у запасі та працюють у цих організаціях, забезпечувати подання звітності з бронювання.

  Організації не вправі відмовлятися від укладання договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з метою забезпечення оборони країни і безпеки держави, якщо з урахуванням мобілізаційного розгортання виробництва їх можливості дозволяють виконати ці мобілізаційні завдання (замовлення). Відшкодування державою збитків, понесених організаціями у зв'язку з виконанням ними мобілізаційних завдань (замовлень), здійснюється в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.

  Організації зобов'язані надавати інформацію, необхідну для розробки і здійснення мобілізаційних заходів.

  Громадяни Російської Федерації зобов'язані:

  - З'являтися за викликом у військові комісаріати для визначення свого призначення в період мобілізації та у воєнний час;

  - Виконувати вимоги, викладені в отриманих ними мобілізаційних приписах, повістках і розпорядженнях військових комісарів;

  - Надавати відповідно до законодавства Російської Федерації у воєнний час з метою забезпечення оборони країни і безпеки держави будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, що знаходяться в їх власності, з відшкодуванням державою понесених ними збитків.


  Громадяни в період мобілізації та у воєнний час залучаються до виконання робіт з метою забезпечення оборони країни і безпеки держави, а також зараховуються в спеціальні формування у встановленому порядку.

  Громадяни за невиконання своїх обов'язків у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації несуть відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації.

  Посадові особи органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них обов'язків у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, створюють необхідні умови працівникам мобілізаційних органів для виконання покладених на них обов'язків.

  З метою виконання встановлених мобілізаційних завдань замовлень або завдання з мобілізаційної роботи, для організації заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контролю за їх проведенням федеральні органи виконавчої влади, організації створюють мобілізаційні органи.

  Структура і штати мобілізаційних органів визначаються виходячи з характеру та обсягу мобілізаційних завдань (замовлень) або завдань з мобілізаційної роботи. Залежно від обсягу зазначених завдань (замовлень) або завдань замість створення мобілізаційного органу можуть призначатися мобілізаційні працівники.

  Керівники мобілізаційних органів або мобілізаційні працівники підпорядковуються безпосередньо відповідним керівникам. Останні стверджують «Положення про мобілізаційний органі».

  Функції, права та обов'язки мобілізаційних органів визначаються відповідно до орієнтовного становищем про мобілізаційні органах, затверджених Урядом Російської Федерації.

  Відповідно до закону для забезпечення Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і спеціальних формувань транспортними засобами в період мобілізації та у воєнний час в Російській Федерації встановлюється військово-транспортний обов'язок. Порядок виконання військово-транспортного обов'язку визначається Положенням про військово-транспортного обов'язку (Указ Президента Російської Федерації від 2 жовтня 1998 року).

  Роботи з мобілізаційної підготовки з метою забезпечення оборони та безпеки Російської Федерації є видатковими зобов'язаннями Російської Федерації.

  Фінансування заходів з мобілізації здійснюється в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.

  Організація роботи та захист інформації в галузі мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюються відповідно до Закону Російської Федерації «Про державну таємницю» та нормативними правовими актами з питань секретного діловодства.

  3.1.6. Федеральний закон від 29декабря 1004года № 79-ФЗ «Про державний матеріальний резерв».

  Справжній закон встановлює загальні принципи формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та освіження запасів державного матеріального резерву та регулює відносини у цій галузі.

  Державний матеріальний резерв - особливий федеральний (загальноросійський) запас матеріальних цінностей.

  До складу державного матеріального резерву входять запаси матеріальних цінностей для мобілізаційних потреб Російської Федерації (далі - мобілізаційний резерв), запаси стратегічних матеріалів і товарів, запаси матеріальних цінностей для забезпечення невідкладних робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

  Державний матеріальний резерв призначений для:

  - Забезпечення мобілізаційних потреб Російської Федерації;

  - Забезпечення невідкладних робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

  - Надання державної підтримки різних галузей народного господарства, організаціям, суб'єктам Російської Федерації з метою стабілізації економіки при тимчасових порушеннях постачання найважливішими видами сировинних і паливно-енергетичних ресурсів, продовольства у разі виникнення диспропорцій між попитом і пропозицією на внутрішньому ринку;

  - Надання гуманітарної допомоги;

  - Надання регулюючого впливу на ринок.

  Формування, зберігання та обслуговування запасів державного резерву забезпечується федеральним органом виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, його територіальними органами та підвідомчими організаціями, які утворюють єдину федеральну систему державного резерву Російської Федерації (далі - система державного резерву).

  Запаси державного матеріального резерву незалежно від місця їх розміщення, будівлі, споруди та інше майно входять до системи державного резерву організацій, а також земельні ділянки, на яких ці організації розташовані, і ділянки надр, які використовуються для зберігання державного резерву, є федеральною власністю і не можуть бути використані в якості предмета застави. Відповідно до законодавства Російської Федерації державний резерв не підлягає приватизації.

  Рішення про створення, реорганізації, ліквідації організацій, що входять до системи державного резерву, і закріплення за ними майна у господарське відання або оперативне управління приймаються в порядку, визначеному Урядом Російської Федерації.

  Управління системою державного резерву відноситься виключно до компетенції федерального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом.

  Органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, органи місцевого самоврядування, а також громадські та інші організації не мають права втручатися в діяльність організацій з формування, зберігання та обслуговування запасів державного матеріального резерву.  3.1.7. Федеральний закон від 28марта 1998года N ° 53-ФЗ «Про військовий обов'язок і військову службу».

  Даний закон здійснює правове регулювання в області військового обов'язку та військової служби з метою реалізації громадянами Російської Федерації конституційного обов'язку і обов'язки по захисту Вітчизни, а також правове регулювання вступу на військову службу та військової служби в Російській Федерації іноземних громадян.

  Військовий обов'язок громадян Російської Федерації (далі - громадяни) передбачає:

  - Військовий облік;

  - Обов'язкову підготовку до військової служби;

  - Призов на військову службу;

  - Проходження військової служби за призовом;

  - Перебування в запасі;

  - Призов на військові збори і проходження військових зборів у період перебування в запасі.

  У період мобілізації, в період воєнного стану та у воєнний час військовий обов'язок громадян передбачає:

  - Призов на військову службу з мобілізації, в період воєнного стану та у воєнний час;

  - Проходження військової служби в період мобілізації, в період воєнного стану та у воєнний час;

  - Військове навчання в період воєнного стану та у воєнний час.

  Громадяни вправі виконувати конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни шляхом добровільного вступу на військову службу.

  Громадяни мають право на заміну військової служби альтернативної цивільної службою.

  Військова служба - особливий вид федеральної державної служби, що виконується громадянами (іноземними громадянами) у Збройних Силах Російської Федерації, в інших військах, військових формуваннях і органах, а також у військових підрозділах Державної протипожежної служби МНС Росії і створюваних на воєнний час спеціальних формуваннях.

  Проходження військової служби здійснюється:

  - Громадянами - за призовом і в добровільному порядку (за контрактом);

  - Іноземними громадянами - за контрактом.

  Громадяни (іноземні громадяни), які проходять військову службу, підлягають обов'язковій державній дактилоскопічної реєстрації.

  Відомості про військовослужбовців вносяться в їх особисті справи і документи військового обліку.

  Від призову на військову службу звільняються громадяни:

  - Визнані не придатними або обмежено придатними до військової служби за станом здоров'я;

  - Які пройшли військову службу в Російській Федерації або в іншій державі;

  - Відбуваються чи минулі альтернативну цивільну службу; Право на звільнення від призову на військову службу мають громадяни:

  а) мають передбачену державною системою атестації вчений ступінь кандидата наук або доктора наук;

  б) які є синами (рідними братами):

  військовослужбовців, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, та громадян, які проходили військові збори, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби в період проходження військових зборів;

  громадян, які померли внаслідок каліцтва (поранення, травми, контузії) або захворювання, одержаних у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби, після звільнення з військової служби або після закінчення військових зборів.

  Не підлягають призову на військову службу громадяни:

  а) які відбувають покарання у вигляді обов'язкових робіт, виправних робіт, обмеження волі, арешту або позбавлення волі;

  б) мають незняту або непогашену судимість за вчинення злочину;

  в) щодо яких ведеться дізнання чи попереднє слідство або кримінальна справа щодо яких передано до суду. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Закони Російської Федерації, що регламентують питання мобілізаційної підготовки та мобілізації"
 1.  Укази Президента Російської Федерації, що регламентують питання мобілізаційної підготовки
    3.2.1. Указ Президента Російської Федерації від 2 жовтня 1998 року № 1175 «Про затвердження Положення про військово-транспортного обов'язку» Військово - транспортний обов'язок встановлюється для своєчасного, якісного та в повному обсязі забезпечення транспортними засобами Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів, а також створюваних на воєнний час
 2.  Державного матеріального резерву МЕДИЧНОГО І САНІТАРНО-ГОСПОДАРСЬКОГО МАЙНА
    Поняття «Резерв» походить від французького слова «reserv» або від латинського слова «reservus», що означає березі, зберігаю і має два значення: - запас чого-небудь на випадок потреби; - джерело, звідки черпаються необхідні нові матеріали, сили. Державний резерв - це створювані і планомірно поповнюються державою запаси сировини і матеріалів, палива, зерна та інших
 3.  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
    1. АГРЕССИЯ ВІЙСЬКОВА - будь-яке незаконне з точки зору Статуту ООН пряме чи непряме застосування військової сили однією державою (групою держав) проти суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності або політичної незалежності іншої держави (групи держав) або народу (нації). Дії держави в порядку збройного відсічі агресору, навіть якщо вони є
 4.  Забезпечення національної безпеки Росії
    Забезпечення національної безпеки Російської Федерації шляхом спільної цілеспрямованої діяльності державних і громадських інститутів, а також громадян, які беруть участь у виявленні, попередженні різних загроз безпеки особистості, суспільства і держави і в протидії їм, є обов'язковим і неодмінною умовою ефективного захисту національних інтересів Росії.
 5.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Згідно з Конституцією Російської Федерації «Російська Федерація - Росія є демократичне федеративну правової держави з республіканською формою правління». У Конституції Російської Федерації визначається наступна ієрархія нормативних правових актів: 1. Конституція Російської Федерації. 2. Федеральний конституційний закон. 3. Федеральний закон 4. Указ
 6.  Відомчі документи з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації охорони здоров'я Російської Федерації
    3.4.1. Прийми Міністерства охорони здоров'я Російської Федерації від 20 серпня 2001 року № 341-0 цільовому удосконаленні мобілізаційних працівників, медичного персоналу спеціальних формувань медичної служби цивільної оборони »Відповідно наказом: 1. Підвищення кваліфікації працівників, спеціально уповноважених на вирішення завдань у галузі цивільної оборони, начальників тилових
 7.  . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 8.  Законодавче та нормативно-правове регулювання роботи з державним і мобілізаційними резервами
    Формування, зберігання та обслуговування запасів державного резерву забезпечується Федеральним агентством з державних резервів (Росрезерву), що здійснює управління державним резервом, його територіальними управліннями та організаціями, які утворюють єдину систему державного резерву Російської Федерації (далі - система державного резерву). Структура системи
 9.  ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
    На початку необхідно зупинитися на визначенні основних термінів, що будуть зустрічатися і даному лекційному матеріалі, так як на засвоювання будь-якого матеріалу істотний вплив має знання понять і термінів. І так, основні терміни, поняття, визначення. Відразу обмовлюся, що вони взяті безпосередньо з різних законів та інших нормативних правових актів Російської Федерації.
 10.  ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ, ЗА НАЯВНОСТІ ЯКИХ ГРОМАДЯНИ ЖІНОЧОГО ПОЛА підлягають постановці на військовий облік
    1. Громадяни жіночої статі, які проходили військову службу у Збройних Силах Російської Федерації, у прикордонних військах Федеральної прикордонної служби Російської Федерації, у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, в Залізничних військах Російської Федерації, військах Федерального агентства урядового зв'язку та інформації при Президентові Російської Федерації,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека