Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Орестові В. Р.. Акмеологическая концепція ідентифікації державних службовців, 2010 - перейти до змісту підручника

Завдання дослідження

1.Разработать акмеологічної концепцію ідентифікації державних службовців.

2. Поглибити розуміння сутності та змісту феномена ідентифікації державних службовців.

3. Визначити критерії, показники та індикатори оцінки рівнів ідентифікації державних службовців.

4. Скласти типологію ідентифікації особистості з кадрами державної служби за ознакою досягнутої ідентичності.

5. Визначити повний цикл розвитку ідентичності та розробити раціональний алгоритм її формування.

6. Виявити акмеологические умови і фактори оптимізації формування випереджаючої ідентифікації державних службовців.

7. Встановити типологічні особливості державних службовців для оптимального використання різних моделей ідентифікації.

8. Виявити необхідні і достатні елементи діалогової моделі формування випереджаючої ідентифікації кадрів державної служби та обгрунтувати методичні прийоми і технології, що дозволяють інтенсивно проходити всі етапи діалогу.

9. Розробити акмеологический моніторинг діалогової моделі ідентифікації державних службовців.

10. Уточнити зміст і характер зв'язку між процесом ідентифікації та ефективністю державної служби.

11. Виявити основні витоки механізмів зовнішнього впливу на ідентифікацію державних службовців.

12. Розробити програму системно-інтегративного аналізу та запропонувати авторські методики визначення рівня ідентифікації державних службовців.

Теоретико-методологічну основу дослідження склали принципи системності, цілісності, детермінізму, діалектичної єдності зовнішньої і внутрішньої сторін діяльності, а також роботи з теорії особистості та діяльності (К. А. Абульханова, Б. Г. Ананьєв , А. А. Бодальов. Л. С. Виготський, А. Н. Леонтьєв, В. С. Мерлін, А. В. Петровський, С Л Рубінштейн, Д. Б. Ельконін, В. А. Ядов та ін) , дослідження з теорії ідентифікації та концепції «Я» особистості ((В.С.Агапов, А.А.Деркач, Е.А.Клімов та ін), з психології розвитку (Л І Анциферова, А. В. Брушлинский, Л . І. Божович, І. В. Дубровіна, В. С. Мухіна, В. В. Рубцов, В. І. Слободчиков та ін), з психології праці та професій (Е. А. Климов, Л. Г. Лаптєв , Б. Ф. Ломов, В. Г. Михайлівський, К. К. Платонов та ін), роботи, що розкривають основні положення психолого-акмеологічного підходу (О. С. Анісімов, А. А. Бодальов, А. А. Деркач , В. Г. Зазикін, Н. У Кузьміна, Г.С.Міхайлов, Я. О. Пономарьов, І.
Н. Семенов, В.А. Сластенін. Е. А. Яблокова та ін.)

Методологічну базу дисертації розширили роботи вітчизняних і зарубіжних вчених, в яких розкрито основні риси діалектичного та балансового методу і виявляються причинно-наслідкові зв'язки процесів ідентифікації державних службовців та ефективності державної служби. Теоретичною основою дослідження стали також фундаментальні роботи, розглядають зв'язок ефективності державної служби з її оцінкою в громадській думці.

Методами дослідження стали: анкетне опитування, що проводиться в моніторинговому режимі; експертне опитування методом інтерв'ю; контент-аналіз наукових праць, публікацій періодичної преси та відомчої статистики з проблем ефективності державної служби, метод спостереження, методи психодіагностики.

Для аналізу рівня досягнутої ідентичності використовувався також стандартний інструментарій підбору кадрів, методики для відбору людей на різні посади державних службовців у різних умовах, в штатних і в позаштатних ситуаціях застосовувався різний, в тому числі авторський інструментарій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Завдання дослідження"
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики і терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 2. Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36
  Ця інструкція підготовлена компанією «Евіденс» - Клі-ніко-фармакологічні дослідження. Посилання на компанію обов'язкова при всіх публікаціях результатів, отриманих за допомогою опитувальника SF-36, у всіх засобах масової інформації, включаючи Інтернет. «SF-36 Health Status Survey» 1 (SF- 36) відноситься до неспецифічних опросникам для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений в США
 3. Ехографіческое дослідження при вагітності
  Антенатальна ультразвукова діагностика є ефективним методом дослідження в акушерській практиці, який широко використовується для визначення розмірів плода, уточнення терміну вагітності, оцінки стану фетоплацентарного комплексу, виявлення аномалій розвитку плоду і т. д. Однак це всього лише додатковий інструментальний метод діагностики, який в сукупності з клінічними
 4. Практична частина
  Основні принципи та етапи бактеріологічного дослідження 1. Кваліфікований вибір матеріалу, що підлягає дослідженню: для клінічних зразків - з урахуванням характеру і локалізації патологічного процесу, патогенезу захворювання та його стадії; для об'єктів навколишнього середовища - з урахуванням можливого значення їх як шляхів і факторів передачі мікроорганізмів - збудників інфекцій. 2.
 5. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 6. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 7. Ф
  + + + фавус (Favus) тварин, парша, «білий гребінь», інфекційна хвороба птахів, рідше ссавців , що характеризується ураженням шкіри, пір'я, волосся, кігтів, внутрішніх органів. У СРСР зустрічається рідко. Збудники Ф. - недосконалі гриби роду Achorion. Ф. птахів викликається грибом A. gallinae (Trichophyton gallinae). A. quinckeanum (T. quinckeanum) - збудник Ф. мишоподібних гризунів,
 8. Э
  + + + евботріоз (Eubothriosis), гельмінтоз лососевих, що викликається цестодами (Eubothrium crassum і Е. salvelini), що паразитують у кишечнику у виробників і молоді лосося, райдужної та озерної форелей . Реєструється в ставкових господарствах СРСР, а також країн Західної Європи та Північної Америки. Дорослі паразити довжиною 15-20 см, на головному кінці мають дві прісасивательние ямки, за допомогою яких
 9. Порушення проведення
  Основне завдання дослідження у хворих з порушеннями передсердно-шлуночкового проведення - визначення місця блокади, виявлення зв'язку між аномаліями проведення та клінічними проявами, а також оцінка ймовірності прогресування АВ-блокади до високого ступеня з певною захворюваністю і смертністю. При наявності такої інформації може бути прийняте адекватне рішення про застосування
 10. НАГЛЯД ЗА ХВОРОБАМИ ТВАРИН
  Стаття 1.4.1. Введення і цілі 1. Зазвичай метою нагляду є доказ відсутності хвороби або інфекції, визначення частоти і розподілу хвороби або інфекції, а також максимально раннє виявлення екзотичних або емергентних хвороб. Тип проведеного нагляду залежить від специфіки завдань, поставлених для обгрунтування прийняття рішень. Справжні рекомендації застосовні до всіх
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека