Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Ільїн В. А.. Психосоціальна теорія як полідисциплінарний підхід до аналізу соціальних процесів у сучасному суспільстві, 2009 - перейти до змісту підручника

Завдання дослідження

1. Проаналізувати можливості розробки інтегративного підходу до вивчення системи «особистість - суспільство» в общеметодологическом контексті і у світлі сучасних тенденцій розвитку психологічної науки.

2. Здійснити огляд досліджень ідентичності, насамперед побудованих в логіці психосоціального підходу, на його основі виявити ключові проблемні моменти, пов'язані з доопрацюванням психосоціальної концепції розвитку до рівня полідисциплінарної теорії та її використанням у практікооріентованих соціально-психологічних дослідженнях.

3. Теоретично обгрунтувати правомірність виділення Е. Еріксоном певних соціальних інститутів як базисних, відповідних конкретним стадіям епігенетичного циклу, виявити й описати механізм взаємозв'язку «особистість - суспільство» в рамках єдиного процесу психосоціального розвитку, рушійні сили і основні закономірності даного процесу, а також роль кожної стадії епігенетичного циклу в контексті соціально-психологічного розвитку особистості.

4. Конкретизувати змістовне визначення основних, системоутворюючих понять психосоціальної концепції розвитку, виділити її відмітні особливості в якості полідисциплінарної теорії з точки зору загально методологічні принципів, підходів і ознак наукової культурадігми.

5. Проаналізувати наявний досвід розробки і застосування стандартизованих методик вивчення динаміки психосоціального розвитку та якісних особливостей психосоціальної ідентичності на індивідуальному рівні, сформулювати основні вимоги до такого роду методиками. З урахуванням цих вимог і використанням психосоціальної концепції розвитку в якості теоретичної бази розробити та валидизировать авторську методику, придатну для використання в широкому спектрі соціально-психологічних досліджень.

6. Виявити основні тенденції психосоціального розвитку в сучасному російському суспільстві, з використанням теоретичних положень полідисциплінарної психосоціальної теорії в якості інтерпретаційного ключа проаналізувати ключові проблеми та перспективи.

7. Провести емпіричну перевірку можливостей використання полідисциплінарної психосоціальної теорії в основних предметних областях соціальної психології: дослідженнях малих груп, організаційної психології, соціальної вікової психології, етнопсихології, на основі отриманих даних розробити науково-практичні рекомендації.

Теоретико-методологічна основа дослідження побудована на общеметодологических принципах детермінізму, гуманізму, розвитку, історизму, розроблених та обгрунтованих у працях К.А. Абульхановой-Славської, Б.Г. Ананьєва, Г.М. Андрєєвої, А.А. Деркача, І. Лакатеса, Б.Ф. Ломова, К. Поппера, С.Л. Рубінштейна, Е. Фромма та інших дослідників по загальної методології міждисциплінарного спектру і проблемним методам в науці, вона включає комплексний, системний, суб'єктний, психосоціальний, структурно-діалектичний підходи.

Безпосередньою теоретико-методологічною базою дослідження послужили: епігенетична концепція Е. Еріксона, ліберальна теорія пізнання П. Фейєрабенда, концепція наукової культурадігми А.А. Деркача, І.М. Семенова, С.Ю. Степанова, теорія діяльнісного опосередкування міжособистісних відносин особистості в групі А.В. Петровського, концепція персоналізації В.А. Петровського, структурно-діалектична концепція розвитку Н.Є. Веракси.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання дослідження "
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 2. Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36
  Ця інструкція підготовлена ??компанією «Евіденс» - Клі-ніко- фармакологічні дослідження. Посилання на компанію обов'язкова при всіх публікаціях результатів, отриманих за допомогою опитувальника SF-36, у всіх засобах масової інформації, включаючи Інтернет. «SF-36 Health Status Survey» 1 (SF-36) відноситься до неспецифічних опросникам для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений в США
 3. Ехографіческое дослідження при вагітності
  Антенатальна ультразвукова діагностика є ефективним методом дослідження в акушерській практиці, який широко використовується для визначення розмірів плода, уточнення терміну вагітності, оцінки стану фетоплацентарного комплексу, виявлення аномалій розвитку плоду і т. д. Однак це всього лише додатковий інструментальний метод діагностики, який в сукупності з клінічними
 4. Практична частина
  Основні принципи та етапи бактеріологічного дослідження 1. Кваліфікований вибір матеріалу, що підлягає дослідженню: для клінічних зразків - з урахуванням характеру і локалізації патологічного процесу, патогенезу захворювання та його стадії; для об'єктів навколишнього середовища - з урахуванням можливого значення їх як шляхів і факторів передачі мікроорганізмів - збудників інфекцій. 2.
 5. В
  + + + Вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 6. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 7. Ф
  + + + фавус (Favus) тварин, парша, «білий гребінь», інфекційна хвороба птахів, рідше ссавців, що характеризується ураженням шкіри, пір'я, волосся, кігтів, внутрішніх органів. У СРСР зустрічається рідко. Збудники Ф. - недосконалі гриби роду Achorion. Ф. птахів викликається грибом A. gallinae (Trichophyton gallinae). A. quinckeanum (T. quinckeanum) - збудник Ф. мишоподібних гризунів,
 8. Э
  + + + евботріоз (Eubothriosis), гельмінтоз лососевих, що викликається цестодами (Eubothrium crassum і Е. salvelini), що паразитують у кишечнику у виробників і молоді лосося, райдужної та озерної форелей. Реєструється в ставкових господарствах СРСР, а також країн Західної Європи та Північної Америки. Дорослі паразити довжиною 15-20 см, на головному кінці мають дві прісасивательние ямки, за допомогою яких
 9. Порушення проведення
  Основне завдання дослідження у хворих з порушеннями передсердно-шлуночкового проведення - визначення місця блокади, виявлення зв'язку між аномаліями проведення та клінічними проявами, а також оцінка ймовірності прогресування АВ-блокади до високого ступеня з певною захворюваністю і смертністю. При наявності такої інформації може бути прийняте адекватне рішення про застосування
 10. НАГЛЯД ЗА ХВОРОБАМИ ТВАРИН
  Стаття 1.4.1. Введення і цілі 1. Зазвичай метою нагляду є доказ відсутності хвороби або інфекції, визначення частоти і розподілу хвороби або інфекції, а також максимально раннє виявлення екзотичних або емергентних хвороб. Тип проведеного нагляду залежить від специфіки завдань, поставлених для обгрунтування прийняття рішень. Справжні рекомендації застосовні до всіх
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека