ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бусигіна І.С.. Корпоративна безпека як акмеологическое підставу продуктивної життєдіяльності організації, 2010 - перейти до змісту підручника

Завдання дослідження

Узагальнити стан розробленості проблеми дослідження, визначити генезис і зміст поняття «корпоративна безпека» .

2. Дати сутнісну характеристику корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації.

3. Розробити теоретичну модель корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації

4. Визначити критерії, показники та рівні корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації.

5. Розробити систему акмеологічного моніторингу корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації.

6. Побудувати алгоритм забезпечення корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації.

7. Виявити основні умови та фактори ефективності корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації.

8. Визначити психолого-акмеологические закономірності та механізми корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації.

9. Розробити науково-практичні рекомендації щодо оптимізації системи корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації.

Теоретико-методологічну основу дослідження склали:

суб'єктний підхід (К.
А.Абульханова, А.Г.Асмолов, А . А.Бодалев, Е.Н.Богданов, А. В. Брушлінскій, А.А.Деркач, Е.А.Клімов, Н. В. Кузьміна, А. Н. Леонтьєв, А.С.Огнев, С.Л . Рубінштейн, В.А.Петровский, Е.Б.Перелигіна, А. А. Реан, В.Д.Шадріков та ін); соціокультурний підхід (П.А. Сорокін, Т. Парсонс);

загальнонаукові принципи детермінізму, єдності загального, особливого і одиничного, відображення, системного аналізу психологічних явищ;

ідеї про міждисциплінарних зв'язках в системі наук про людину і про комплексний підхід до його вивчення (Б. Г. Ананьєв, Б.Ф. Ломов, Д.І Фельдштейн);

общепсихологические принципи єдності свідомості і діяльності (Б.Г.Ананьєв, Л.І.Анциферова, А. В. Брушлінскій, А.Н.Леонтьєв, Д.А.Леонтьев, Б.Ф.Ломов, А.В.Петровский, С.Л.Рубинштейн); розвитку (Л.С.Виготський, В. В. Давидов, А. А. Деркач , В.Г. Зазикін, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьєв, Б.Ф.Ломов, А.Р.Лурия, И.М.Сеченов, А.А.Смирнов, Н.Ф. Тализіна); ідентичності (М. Кастельс, Т.Парсонс, Г.Г.Шпет); нерівномірного і гетерохронного розвитку суб'єкта (Л. І. Анциферова, Л.І. Божович, Л.С. Виготський, А.Н Леонтьєв, Б.Ф. Ломов, В.С. Мухіна, А.В. Петровський, С.Л. Рубінштейн, В.І. Слободчиков); оптимальності (В.Г.Асеев, В.Г.Афанасьев, В.А.Бокарев); концепції психології образу (Б.Г.Ананьев, В.П.Зинченко, А.Н.Леонтьєв, Б.Ф.Ломов, С.Л.Рубинштейн, С.Д.Смирнов); соціологічні дослідження (В.Н.Кузнецов, К. О.Попова, С.С. Фролов).

В якості інтегруючого в дослідженні виступає власне акмеологический підхід, в основі якого лежить ідея розвитку, творення, цілісності суб'єкта, що дозволяє вибудувати стратегію просування суб'єкта до вершин особистісної та професійної майстерності (В.
С.Агапов, О.С.Анісімов, С.А.Анісімов, В.Г.Асеев, А.А.Бодалев, А.А.Деркач, В. Г. Зазикін, Е.А.Клімов, М.Ю.Кондратьев, П.А.Корчемний, Р.Л. Кричевський, Н. В. Кузьміна, Л.Г.Лаптев, А. К. Маркова, А.Ю.Панасюк, М.Ф.Секач, Е. В.Селезньова, Л.А.Степнова, A.П. Федоркіна, Е.А.Яблокова).

У роботі використовувалися результати досліджень масової свідомості, соціальних стереотипів, громадської думки (В.С.Агеев, Г.М. Андрєєва, О.С.Анісімов, В.Е.Бойков, М.К . Горшков, А.І.Донцов, А.Л. Журавльов, Г. Лебон, В.П.Левковіч, В.Д.Ольшанскій, З.В. Сінкевич, Т.Г.Стефаненко); акмеологічного впливу (А.В . Кириченко); групових та індивідуальних суб'єктів стабільності (О.А.Бударіна, Е.А.Галумов, Е.В.Грішуніна, А.І. Донцов, Д.М. Дурдін, А.Н.Жмиріков, В.Г. Зазикін, С.Е.Захарова, Д.А. Горбаткін, О.В.Іваннікова, Г.І. Марченко, Є.В. Морозова, Г.І. Носков, Е.Б.Перелигіна, Г.Г.Почепцов, Е.Б.Шестопал, Б.Г. Ушаков, О.А.Феофанов, Р.Ф.Фурс, А.М. Цуладзе); продуктивності прийняття та реалізації управлінських рішень (Г.С. Михайлов); проектування акмеологической середовища (А . А. Деркач, Н.В.Соловьева).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання дослідження "
 1. Клініко-морфологічна характеристика, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ І ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ХВОРИХ виразковою хворобою ускладнений і неускладнений ПЕРЕБІГУ
  Проблема виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки в даний час зберігає свою актуальність - близько 7% дорослого населення страждає гастродуоденальними виразками (Sonnenberg F. et al, 1998). Сучасний етап характеризується значними успіхами у вивченні різних аспектів етіології, патогенезу, діагностики та терапії виразкової хвороби (ВХ). Це, в першу чергу, пов'язано з
 2. Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36
  Ця інструкція підготовлена ??компанією «Евіденс» - Клі-ніко- фармакологічні дослідження. Посилання на компанію обов'язкова при всіх публікаціях результатів, отриманих за допомогою опитувальника SF-36, у всіх засобах масової інформації, включаючи Інтернет. «SF-36 Health Status Survey» 1 (SF-36) відноситься до неспецифічних опросникам для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений в США
 3. Ехографіческое дослідження при вагітності
  Антенатальна ультразвукова діагностика є ефективним методом дослідження в акушерській практиці, який широко використовується для визначення розмірів плода, уточнення терміну вагітності, оцінки стану фетоплацентарного комплексу, виявлення аномалій розвитку плоду і т. д. Однак це всього лише додатковий інструментальний метод діагностики, який в сукупності з клінічними
 4. Практична частина
  Основні принципи та етапи бактеріологічного дослідження 1. Кваліфікований вибір матеріалу, що підлягає дослідженню: для клінічних зразків - з урахуванням характеру і локалізації патологічного процесу, патогенезу захворювання та його стадії; для об'єктів навколишнього середовища - з урахуванням можливого значення їх як шляхів і факторів передачі мікроорганізмів - збудників інфекцій. 2.
 5. В
  + + + Вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 6. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 7. Ф
  + + + фавус (Favus) тварин, парша, «білий гребінь», інфекційна хвороба птахів, рідше ссавців, що характеризується ураженням шкіри, пір'я, волосся, кігтів, внутрішніх органів. У СРСР зустрічається рідко. Збудники Ф. - недосконалі гриби роду Achorion. Ф. птахів викликається грибом A. gallinae (Trichophyton gallinae). A. quinckeanum (T. quinckeanum) - збудник Ф. мишоподібних гризунів,
 8. Э
  + + + евботріоз (Eubothriosis), гельмінтоз лососевих, що викликається цестодами (Eubothrium crassum і Е. salvelini), що паразитують у кишечнику у виробників і молоді лосося, райдужної та озерної форелей. Реєструється в ставкових господарствах СРСР, а також країн Західної Європи та Північної Америки. Дорослі паразити довжиною 15-20 см, на головному кінці мають дві прісасивательние ямки, за допомогою яких
 9. Порушення проведення
  Основне завдання дослідження у хворих з порушеннями передсердно-шлуночкового проведення - визначення місця блокади, виявлення зв'язку між аномаліями проведення та клінічними проявами, а також оцінка ймовірності прогресування АВ-блокади до високого ступеня з певною захворюваністю і смертністю. При наявності такої інформації може бути прийняте адекватне рішення про застосування
 10. НАГЛЯД ЗА ХВОРОБАМИ ТВАРИН
  Стаття 1.4.1. Введення і цілі 1. Зазвичай метою нагляду є доказ відсутності хвороби або інфекції, визначення частоти і розподілу хвороби або інфекції, а також максимально раннє виявлення екзотичних або емергентних хвороб. Тип проведеного нагляду залежить від специфіки завдань, поставлених для обгрунтування прийняття рішень. Справжні рекомендації застосовні до всіх
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека