Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаОрганізація системи охорони здоров'я
« Попередня
Контрольна робота. Організація, нормування і оплата праці на підприємстві охорони здоров'я, 2012 - перейти до змісту підручника

Завдання з нормування праці в установах охорони здоров'я

У лікарській амбулаторії працює 1 лікар терапевт. Виконана ним навантаження за попередній рік склала:Планова функція лікарської посади лікаря-терапевта при кратності відвідувань 2,5 в зміну становить 5608 відвідувань на рік.

Витрати робочого часу при різних видах відвідувань:

При кратності відвідувань 2,5, витрати робочого часу на лікувально-діагностичному прийомі в поліклініці складають 17,7 хв, на профілактичному огляді -11,1 хв., на візит додому - 40 хв.

На основі представлених даних розрахуйте:

1. Сумарне число відвідувань в еквівалентних одиницях для лікаря-терапевта;

2. Визначте, яка повинна бути фактична чисельність лікарів терапевтів в амбулаторії

3. Зробіть висновок

Рішення.

До лікаря-терапевта протягом року було 4000 відвідувань, у тому числі:

2000 - лікувально-діагностичних відвідувань в поліклініці;

1500 - профілактичних оглядів;

500 - відвідувань на дому.

2. Розраховуємо сумарне число відвідувань в еквівалентних одиницях за формулою:П - сумарна кількість відвідувань в еквівалентних одиницях;

А - число лікувально-діагностичних відвідувань;

Б - число профілактичних оглядів;

С - число відвідувань на дому;

Та, Тб, Тс - витрати робочого часу на відповідні види діяльності2.
Визначаємо фактичну чисельність посад лікарів амбулаторного прийому за обсягом роботи за формулою: Д=П: Ф, де:

Д - чисельність посад,

П - сумарна кількість відвідувань в еквівалентних одиницях;

Ф - планова функція лікарської посади

Д=4070,6: 5608=0,73

Висновок: Лікар працює з недовиконанням планової функції лікарської посади. З урахуванням фактичного навантаження лікаря необхідно збільшити навантаження лікаря.
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Завдання з нормування праці в установах охорони здоров'я "
 1. А
  завдання сучасного ветеринарного А. - цілеспрямована організація розширеного відтворення сільськогосподарських тварин шляхом інтенсивного використання маточного поголів'я і виробників, отримання здорового приплоду, профілактики безпліддя і малоплодія самок, хвороб новонароджених, молочної залози. Викладання ветеринарного А. в СРСР здійснюється у вищих і середніх ветеринарних
 2. С
  задач С. в. - Вивчення впливу фізичних, хімічних і біологічних засобів на мікроорганізми в зовнішньому середовищі (див. Дезінфекція). С. в. розробляє також ветеринарно-санітарні вимоги з нагляду за проектуванням і будівництвом тваринницьких приміщень, м'ясопереробних підприємств, заводів з переробки тваринницької сировини, дезинфекційно-промивальних станцій і пунктів на
 3. ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
  завдання. Якщо в довоєнні роки основним об'єктом наукового вивчення та практичної діяльності комунальних гігієністів були переважно са-нитарно-технічні аспекти охорони здоров'я та оздоровлення атмосферного повітря населених місць, поверхневих водойм, благоустрою населених місць і окремо розташованих об'єктів, то в нових умовах актуальним стало вивчення гігієнічного
 4. Система організації медичної допомоги
  задач економіка ЗО вивчає продуктивні сили і виробничі відносини при наданні МП. Виробничі сили - сукупність речових та особистих факторів, які забезпечують функціонування системи ЗО. До них відносяться: 1. Предмет праці - об'єкт, на який спрямована трудова активність працівників (пацієнти та ін об'єкти) 2. Знаряддя праці - всі засоби і пристосування, за
 5. На шляху до формування єдиних принципів збору інформації для забезпечення якості та ефективності медичної допомоги
  задач; - єдину методику аналізу результатів діяльності організацій охорони здоров'я і галузі в цілому; - єдині показники оцінки якості медичної допомоги; - стандартизацію в охороні здоров'я; - застосування медичних технологій, ефективність яких доведена; - використання єдиної системи нормування праці та заробітної плати; - єдину технологію впровадження
 6. Якість процесу, структури і результату в медицині
  завдання для досягнення цілі / результату функціонування вітчизняної охорони здоров'я. Зокрема, з точки зору забезпечення достатнього рівня здоров'я населення регіону система медичних установ повинна прагнути до досягнення певних результатів діяльності. Однак ці показники не завжди є критеріями здоров'я. Тенденції розвитку охорони здоров'я на Далекому Сході в
 7. Принципи реформи фінансування виробництва медичних послуг в умовах ринку
  завдань: - обмеження зайвого попиту, що стимулюється лікарями; - підвищення зацікавленості лікарів у задоволенні потреб пацієнтів, підвищенні продуктивності і якості праці, а також кваліфікації. Ці вимоги зовні суперечливі, але в цілому їх можна визначити як створення стимулів для лікарів і медичних установ в економічно ефективному (з позиції
 8. Якість медичної допомоги в ЛПЗ стоматологічної служби Хабаровського краю
  задачу з вивчення видів та обсягів стоматологічної допомоги фахівцями цих ЛПУ. До стоматологам ЛПУ комерційного сектора протягом 2005 року зроблено більше 66 тис. відвідувань клієнтів. Слід зазначити, що число відвідувань, зроблених дітьми та підлітками в ці ЛПУ склало всього 6,39 % від числа всіх відвідувань, тобто основними споживачами стоматологічних послуг недержавних ЛПУ є
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека