ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Акмеологія, 2009 - перейти до змісту підручника

Взаємодія психолога і педагогів у навчальній діяльності

Позиції педагога і психолога в загальноосвітніх закладах найчастіше розділені вже на рівні визначення мети. Педагоги в якості основної мети своєї діяльності бачать сформованість в учня знань, умінь і навичок, а також соціальних норм поведінки, а психологи вважають, що їхня мета - допомога у розвитку особистості учня і виконання «замовлень» педагогів. Відповідно будується і діяльність психологічних служб: надати педагогам інформацію про розвиток учнів, просвітити їх, як треба діяти, консультувати всіх учасників педагогічного процесу, коригувати особистісний розвиток учнів, проводити профілактику та ін У цьому випадку слід виходити з того, що і психолог, і педагог виконують єдину діяльність по організації підтримки особистісного зростання, соціалізації та індивідуалізації учня і їм потрібно узгоджувати не цілі, а дії та операції. У першу чергу це стосується організації навчальної діяльності, що є однією з основних в освіті, в якій, проте, психологи майже не беруть участь.

Зміст освіти, оформлене у вигляді навчальної дисципліни, неминуче відображає ієрархічну структуру і виміри культури як історично заданого універсуму «кристалізованих, опредмечених творчих можливостей людей» (В. В . Давидов, В.Т.Кудрявцев). Однак актуалізація цих вимірів залежить від способу включення змісту освіти в спілкування і взаємодію учасників освітнього процесу. Можна виділити два «крайніх» способу такого включення:

Культурно-орієнтований спосіб пов'язаний із зверненням до культурних сенсів, коли ми користуємося людським досвідом так, «щоб його сенс перетікав в нас, щоб тим самим ми тривав людство »(М. К. Мамардашвілі). Культурний зміст пов'язаний із висвічуванням у змісті освіти вищих цінностей, ідеалів, духовності через смисли особистісні, народжуються в процесі «вживання» в досліджуване (М. М. Бахтін).

Ситуативно-орієнтований спосіб спирається на ставлення до досліджуваного матеріалу як до розбитого на «порції» знанню, яке необхідно засвоїти учневі, і пов'язаний із зверненням до сенсів, які виникають у ситуаціях взаємодії педагога й учня, - ситуативним сенсів. При цьому і особистісні смисли набувають ситуативно-процесуальний характер.

Спільна робота педагога і психолога з актуалізації культурно-орієнтованого взаємодії вчителя і учня з змістом освіти у навчальній діяльності полягає:

+ в пошуку конкретних соціально-психологічних механізмів і способів виявлення культурного сенсу змісту освіти для учнів (відношення педагога та учнів до навчального матеріалу як до культури);

+ в пошуках «психологічних вимірювань» змісту навчального матеріалу та його відтворення;

+ в ретроспективному аналізі впливу характеру дій педагога на ставлення учнів до навчального матеріалу;

+ в рефлексивно самоаналізі власного ставлення педагога до вивчається.


При цьому одне із завдань психолога - формування діагностичного інструментарію для осмислення реальної поведінки педагога щодо актуалізації культурно-орієнтовано-го взаємодії вчителя і учня з змістом освіти у навчальній діяльності.

Ситуативно-орієнтований спосіб пов'язаний з націленістю на «знання матеріалу» шляхом його точного відтворення, «правильного-неправильного» оперування їм, однозначного його подання.

Культурно-орієнтований-з характеристиками зв'язків досліджуваного з іншими знаннями, з особистим і соціокультурним досвідом, з ціннісним змістом, з різними способами його вираження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Взаємодія психолога і педагогів у навчальній діяльності "
 1. Шпаргалка. Акмеологія, 2009
  Актуальність і завдання акмеології. Загальні методологічні підходи. Роль і місце акмеології серед інших гуманітарних наук. Становлення акмеології як наукового напрямку. Роль Ананьєва в акмеології. Роль Бодалева в акмеології. Дорослість і зрілість: зміст понять. Людина як індивід, особистість і професіонал. Принцип детермінізму розвитку. Досвід вивчення життєвих перспектив особистості
 2. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 3. Розлади рухових функцій
  Порушення рухових функцій в значному своїй більшості пов'язані з ураженням центральної нервової системи, тобто певних відділів головного і спинного мозку, а також периферичних нервів. Розлад рухів частіше обумовлено органічним ураженням нервових шляхів і центрів, що здійснюють рухові акти. Мають місце і так звані функціональні рухові порушення, наприклад
 4. Розлади слухових функцій
  Розлади слуху - глухота, туговухість, слухова агнозія - пов'язані з ураженням слухового аналізатора, який складається з периферичного рецептора - кортиева органу, який розташований в равлику внутрішнього вуха, що відходить від нього слухового нерва, продовженням якого в мозку є слухові шляху, і коркового слухового центру в корі скроневої частки. Порушення слуху в дитячому віці частіше
 5. Методи акмеологічних досліджень
  План 1. Загальна характеристика методів, застосовуваних в акмеологічних дослідженнях. 2. Акмеологический і акмеоцентріческіе підходи. 3. Акмеографіческіе опису та акмеограмма. 4. Практика застосування акмеологічних методів. Ключові слова: акмеографіческій підхід, акмеоцентріческій підхід, акмеологічний метод, акмеограмма, акмеологічний аналіз, акмеологические умови і
 6. Процесуально-технологічний аспект продуктивної професійної діяльності
  Тісний зв'язок акмеології - науки , що має областю своїх інтересів професійну діяльність, - з різного роду виникаючими практичними проблемами, пов'язаними зі становленням і вдосконаленням професійної майстерності, а також зі спробами вирішення цих проблем на практиці - з'явилася найістотнішим чинником розвитку і теоретичного становлення самої акмеології. Залежно від
 7. ЗАГАЛЬНЕ І ОСОБЛИВЕ У характеристиці АКМЕ У РІЗНИХ ЛЮДЕЙ
  Як випливає з вищесказаного, акме - це вищий для кожної людини рівень розвитку його фізичного здоров'я, розуму, почуття, волі, взаємодіючих таким чином, що він домагається найбільшого результату, проявляючи себе як індивід, як особистість і як суб'єкт діяльності. Які ми, якщо мати на увазі наш фізичний стан, інтелект, емоційну сферу, вольовий настрій, яких в
 8. ПРО РОЛЬ соціальне мікросередовище КОНКРЕТНОЇ ЛЮДИНОЮ ВЕРШИНИ У СВОЄМУ РОЗВИТКУ
  Однією з основних проблем, які повинна вирішити ак-меологія, є висвітлення у взаємозв'язку один з одним характеристик соціального мікросередовища і людини, коли результатом їх взаємодії є таке формування цієї людини, яке виводить його на вищий рівень розвитку і як індивіда, і як особистість, і як суб'єкта діяльності. Перед розглядом цікавлять нас
 9. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 10. О
  ОСВІТА - процес і результат прилучення учнів до досвіду попередніх поколінь, що відбувається за допомогою засвоєння наукових знань - понять, пізнавальних умінь, ціннісних орієнтацій. Провідну роль у здійсненні О. мають навчання і виховання. О. припускає систему установ (школа, вуз і т. д.), що реалізують завдання загальної та професійної О. і забезпечують спадкоємність його
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека