Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Дипломна робота. Психологічні якості особистості громадян, що надходять на військову службу за контрактом, 2007 - перейти до змісту підручника

ВИСНОВКИ

Результати проведеного дослідження підтверджують той факт, що комплектування Збройних Сил Російської Федерації військовослужбовцями рядового та сержантського складу в добровільному порядку на контрактній основі може стати ефективним засобом професіоналізації військової діяльності, підвищення її престижу в суспільстві.

1.В ході дослідженні було визначено соціальний портрет громадян надходять на військову службу за контрактом, 58% кандидатів за своїм соціально-професійному статусу віднесли себе до робітників. Важливою особливістю є те, що частка представників селянських професій украй мала 1%. Цей факт свідчить про те, що військова служба за контрактом не є поки привабливою для сільської молоді. Підтвердженням цьому служить і розподіл респондентів за місцем проживання в селі жили-3%, в селищах-21%, решта добровольці проживали в місті.

42% респондентів до вступу на військову службу за контрактом проходили її за призовом, 33% - працювали на різних підприємствах Тульської області.

За освітнім рівнем 94% добровольців мали середню та середньо-спеціальну освіту і лише 6% - неповну середню освіту.

2. Розглядаючи соціально - психологічні якості кандидатів, охочих поступити на надстрокову службу за контрактом, можна зробити висновок, що переважна більшість кандидатів 71% мають хорошу і високу здатність до адаптації в нових для них умовах життя і діяльності.
Набагато гірше йдуть справи з комунікативними здібностями респондентів: 55% з них мають низькі комунікативні здібності, що може створити в процесі служби труднощі в міжособистісному спілкуванні. Разом з цим у кандидатів надходять на військову службу проявився хороший баланс самостійності та потреби в груповий підтримки, прагненні до лідерства і залежно від групи. Крім цього, добровольці показали хороше співвідношення покірності, підпорядкування тактовності, дипломатичності з наполегливістю у досягненні поставленої мети

3. Вивчаючи психологічні якості кандидатів, ми прийшли до висновку, що військову службу вибирають люди з добре розвиненими вольовими якостями, такими як сміливість, рішучість, мужність, впевненість у собі, за всіма цими показниками респонденти показали завищені результати: 91% обстежуваних кандидатів на військову службу за контрактом показали високу і хорошу нервово - психічну стійкість, що складає головний зміст психічної готовності особистості воїна, яка передбачає високу надійність функціонування у нього всіх пізнавальних та емоційно - вольових процесів у ході військової діяльності, особливо при виникненні небезпечних для життя, напружених ситуацій. Високі результати, отримані при обстеженні за рівнем напруженості, свідчить про високий рівень самоконтролю поведінки добровольців, точності і вольовому настрої, бажанні підпорядковувати собі і діяти за усвідомленої плану, ефективному лідерстві.


4. Вивчивши ієрархію мотивів вибору добровольцями військової служби, було встановлено, що зростання безробіття, загострення проблеми працевлаштування громадян проходили військову службу за призовом, невеликі заробітки одержувані на підприємствах і затримки з їх виплатою, роблять військову службу за контрактом привабливою для багатьох молодих людей. У цьому зв'язку у добровольців спостерігається яскраво виражена матеріально - прагматична спрямованість, т. е переважання мотивів, які обумовлюють ставлення до праці як до засобу існування.

5. Оцінка респондентами соціальної значущості військової служби показала, що поряд з матеріально - прагматичної орієнтацією, добровольцям в достатній мірі притаманні і орієнтація на колектив, і моральна орієнтація (домінування мотивів, пов'язаних з суспільною корисністю праці), і статусна орієнтація (чільна роль мотивів престижу і самоствердження ), і орієнтація на самореалізацію.

Таким чином, всі наведені результати свідчать про те, що навіть у нинішній несприятливій соціально - економічній обстановці в країні існують потенційні і реальні можливості підвищення ефективності системи комплектування ЗС РФ за контрактом, зокрема за рахунок вдосконалення заходів з професійного психологічного відбору та військово - професійної орієнтації молоді.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИСНОВКИ "
 1. ЛІКУВАННЯ
  Лікування гіпертонічної хвороби становить серйозну проблему, ще дуже далеку до свого вирішення. У міру розвитку медичної науки, постійно змінюються підходи до терапії цього стану, кінцеві цілі лікування, створюються нові прогресивні революційні лікарські засоби з надзвичайно складними механізмами корекції АТ. У багатьох країнах світу були прийняті федеральні
 2. КЛАСИФІКАЦІЯ
  Ми будемо дотримуватися класифікації, ІХС розробленої віз. У неї входити-дят: 1. Раптової коронарної смерті (первинна зупинка серця). 2. СТЕНОКАРДИЯ 2.1. Стенокардія напруги 2.1.1. Вперше виникла 2.1.2. Стабільна I, II, III, IV функціональні класи 2.1.3. Стенокардія напруги, прогресуюча. 2.2. Спонтанна стенокардія. 3. ІНФАРКТ МІОКАРДА 3.1.
 3. ЛІКУВАННЯ
  Лікування сечокам'яної хвороби може бути медикаментозно-дієтичним або оперативним, або проводиться шляхом поєднання обох методів. Медикаментозно дієтичне лікування ставить своїм завданням: 1) впливати на загальні причинні фактори, що призводять до неф-ролітіазу; 2) полегшити виділення каменів; 3) попередити ускладнення, обумовлені наявністю в сечових шляхах каменю при його міграції по
 4. ХРОНІЧНИЙ ПІЄЛОНЕФРИТ
  У більшості випадків хронічний пієлонефрит є наслідком неизлеченного гострого і може виявлятися різноманітною клінікою. У одних хворих він протікає латентно, супроводжується лише помірним болем і лейкоцитурією. У інших же пацієнтів захворювання періодично загострюється, і процес поширюється на нові ділянки паренхіми нирки, викликаючи склероз не тільки канальців, але і клубочків.
 5. ЕТІОЛОГІЯ І ПАТОГЕНЕЗ
  У розвитку некалькулезного холециститу важливу роль грає бактеріальна інфекція, яка проникає в жовчний міхур гематогенним, лімфогенним і висхідним ентерогенним шляхами. Первинним джерелом інфекції можуть бути гострі та хронічні запальні процеси в черевній порожнині, верхніх дихальних шляхах, синусити, інфекційний ентерит, хронічні форми апендициту і панкреатиту, пародонтоз,
 6. хронічна серцева недостатність
  Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання
 7. хронічному бронхіті. Хронічним легеневим серцем.
  За останні роки, у зв'язку з погіршення екологічної ситуацією, поширеністю куріння, зміною реактивності організму людини, відбулося значне збільшення захворюваності хронічними неспецифічними захворюваннями легень (ХНЗЛ). Термін ХНЗЛ був прийнятий в 1958 р. в Лондоні на симпозіумі, скликаному фармацевтичним концерном "Ciba". Він об'єднував такі дифузні захворювання
 8. хронічні гепатити
  У всьому світі захворювання печінки займають істотне місце серед причин непрацездатності та смертності населення. З кожним роком спостерігається зростання захворюваності гострими і хронічними гепатитами, які все, частіше трансформуються в цирози печінки. Термін «хронічний гепатит» об'єднує, рбшірний коло захворювання печінки різної етіології, які відрізняються за клінічним перебігом
 9. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки
  З тих пір, як близько 200 років тому Крювелье привернув увагу лікарів до виразки шлунка, інтерес до цього захворювання прогресивно зростає. Приблизно те ж відноситься до докладно описаної набагато пізніше (Moynihan, 1913) виразкової хвороби дванадцятипалої кишки. Під виразковою хворобою в даний час розуміють загальне, хронічне, рецидивуюче, циклічно протікає захворювання, при якому
 10. 2.2. ПОРУШЕННЯ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ
  Мета лікування: зниження рівня холестерину ліпопротеїнів низької щільності (ХС-ЛПНЩ), тригліцеридів, підвищення рівня ХС-ЛПВЩ. Класи препаратів: 1. Статини (інгібітори ферменту З-гідрокси-З-метил-глютаріл КоА редуктази) 2. Нікотинова кислота і її похідні 3. Секвестранти жовчних кислот 4. Інгібітори абсорбції холестерину 5. Фібрати 6. Антиоксиданти 1. Статини
 11. 7.3. АНАФІЛАКТИЧНИЙ ШОК
  Анафілактичний шок (АШ) - гостра системна реакція сенсибилизированного організму на повторний контакт З алергеном, що розвивається за I типу алергічних реакцій, це загрожує життю гостро розвивається стан, що супроводжується порушенням гемодинаміки і приводить до недостатності кровообігу і гіпоксії всіх життєво важливих органів. Виділяють 4 ступеня тяжкості АШ по вираженості
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека