Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
Наступна »
Дипломна робота. Тенденції розвитку та особливості формування спонукальних мотивів військової діяльності, 2009 - перейти до змісту підручника

Введення

Специфічним і дуже важливим видом людської діяльності в усі часи була військова діяльність. Протягом всієї історії Росії наші співвітчизник постійно вставали на збройний захист Батьківщини, присвячували себе військовій службі. Не втратив своєї значимості ратну працю воїнів і на сьогоднішній день. Однак об'єктивні умови військової діяльності в нашій країні за останні роки кардинальним чином змінилося. У зв'язку з цим зростає необхідність посилення уваги мотиваційно-смислової сфері діяльності військових кадрів.

Актуальність даної проблеми обумовлена ??наступними обставинами. По-перше, неефективністю проведеної військової реформи, безпосередньою участю Збройних Сил у вирішенні та розблокування військових конфліктів, в тому числі і на території власної країни, веденням бойових дій, матеріально-фінансовими труднощами, обвальним скороченням армії і флоту, падінням престижу військової служби, відсутністю механізму реалізації "пакету військових законів". По-друге, фактичним розвалом виховної роботи на етапі зміни духовних цінностей і орієнтирів у суспільстві, який привів до різкого зниження морально-психологічного стану військовослужбовців. Воно проявляється, перш за все, у відсутності у більшої частини особового складу чіткого кончини про цілі і завдання військової служби, "розмитості" ідеалів і цінностей, нечіткості світоглядних і моральних позицій, в небажанні виконувати військовий обов'язок, зростанні злочинності і різних форм аморалізму. По-третє, деформацією власне мотиваційної сфери діяльності військових кадрів, втратою переконаності в необхідності, цінності, соціальної та особистої значущості військової служби, ратної праці. Цим пояснюється певна світоглядна розгубленість наших військовослужбовців, особливо молодих, втрата ними життєвої перспективи, цілей і сенсу військової служби.

У вивченні проблем військово-професійної спрямованості як сукупності спонукальних мотивів діяльності військовослужбовців фахівці виділяють ряд напрямків. Перш за все, маються наукові праці, присвячені вивченню мотиваційної сфери і якості набору абітурієнтів, які вступають у військово-навчальні заклади. У цих роботах визначається ступінь придатності кандидатів до майбутньої військової діяльності, оцінюється ступінь їх військово-професійної спрямованості (Анісімов В.М., Боєнко А.В., Железняк Л.Ф., Ковалевський В.Ф., Панін І.М., Феденко Н.Ф. та ін.)

Ще один напрямок пов'язано з вивченням військово-професійної спрямованості курсантів, стимулюванням їх навчання, націленості на оволодіння професійними знаннями, навичками й уміннями. Відзначається, що ефективність даної діяльності досить висока тільки в разі збігу особистісно-мотиваційного вектора і вимог суспільно-державного замовлення на спеціаліста. Цьому присвячені роботу Поліпонского А.Т. (Військово-професійна спрямованість курсантів), Кузнєцової І.В. (Проблема прийняття рішення про вибір професії), Кузьменко Б.В. (Мотиваційна сфера військової діяльності як об'єкт системного аналізу та управління).

Найважливішим об'єктом наукових досліджень є військово-професійна спрямованість офіцерського складу, спонукальні мотиви їхньої діяльності на різних етапах своєї служби (Григор'єв А.А., Сенокосова Ж.Т., Нечаєв В.Я., Платенов К.К., Пономаренко Н.А., Шеляг В. В. та ін.)

Об'єкт дослідження цієї роботи: професійна діяльність військових кадрів в умовах сучасної Росії.

Предмет дослідження: сутність, зміст, стан, тенденції розвитку та особливості формування спонукальних мотивів військової діяльності.

Цілі дипломної роботи:

1. Розглянути сутність і специфіку військової діяльності і на цій основі визначити зміст та особливості її мотиваційно-смислової сфери.

2. Здійснити теоретико-методологічний аналіз основних спонукальних мотивів військової діяльності, сукупність яких складає військово-професійну спрямованість особового складу армії і флоту.

3. Вивчити стан, динаміку змін та шляхи підвищення ефективності управління мотиваційно-смислової сфери військової діяльності.

Особистість і її соціальна активність, спонукальні мотиви військової діяльності знаходяться в центрі уваги фахівців багатьох наук, тому в роботі зроблена спроба дослідити філософсько-соціологічні, психологічні, управлінські, педагогічні аспекти даної проблеми.

Теоретико-методологічну основу дипломної роботи складають фундаментальні положення гуманітарних і суспільних наук, соціології та психології управління, військової психології та педагогіки. Цікавлять проблеми розглядаються на базі наступних методологічних принципів:

- принцип детермінізму (причиною обумовленості і закономірності психологічних явищ);

- принцип розвитку психіки (а, отже, і мотиваційної сфери діяльності особистості);

- принцип єдності свідомості та діяльності;

- принцип єдності зовнішніх впливів і внутрішніх умов.

Структура дипломної роботи складається з вступу, двох розділів (по два параграфи відповідно), висновків та списку використаної літератури.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступ "
 1. КЛАСИФІКАЦІЯ бронхоектазом
  (А.І.Борохов, Н.Р.Палеев, 1990) 1. За походженням: 1.1. Первинні (вроджені кісти) бронхоектази. 1.1.1. Одиночні (солітарні). 1.1.2. Множинні. l .. l-З.Кістозное легке. 1.2. Вторинні (придбані) бронхоектази. 2. За формою розширення бронхів: 2.1. Циліндричні. 2.2. Мішечкуваті. 2.3. Веретеноподібні. 2.4. Змішані. 3. По важкості перебігу
 2. ХВОРОБА (СИНДРОМ) Шегрена
  Поєднання сухого кератокон'юнктивіту, ксеростомии та хронічного поліартриту було настільки детально описано шведським офтальмологом Шегреном (Шегрен, 1933), що незабаром привернуло увагу клініцистів різних країн до цього дуже своєрідного клінічного феномену, хоча поодинокі спостереження подібної тріади або окремих проявів секреторною залозистої недостатності описувалися і раніше. За
 3. КЛІНІЧНА КАРТИНА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
  Основною клінічною ознакою бронхіальної астми є напад експіраторной задишки внаслідок оборотної генералізованою обструкції дихальних шляхів в результаті бронхоспазму, набряку слизової оболонки бронхів і гіперсекреції бронхіальної слизу . У розвитку нападу ядухи прийнято розрізняти три періоди: I. Період провісників або продромальний період характеризується появою
 4. ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
  Будь-яких усталених схем лікування БА не існує. Можна говорити тільки про принципи терапії даного контингенту хворих, висуваючи на перший план принцип індивідуального підходу до лікування. Найбільш простим і ефективним методом є етіотропне лікування, що полягає в усуненні контакту з виявленим алергеном. При підвищеній чутливості до домашніх алергенів або професійним
 5. ревматоїдний артрит. ХВОРОБА БЕХТЕРЕВА
  Ревматологія як самостійна науково-практична дисципліна формувалася майже 80 років тому у зв'язку з необходімостио більш поглибленого вивчення хвороб цього профілю, викликаної їх широким розповсюдженням і стійкою непрацездатністю. У поняття "ревматичні хвороби" включають ревматизм, дифузні захворювання сполучної тканини, такі як системний червоний вовчак, системна
 6. деформуючого остеоартрозу. ПОДАГРА.
  Деформуючого остеоартрозу (ДОА). У 1911 році в Лондоні на Міжнародному конгресі лікарів всі захворювання суглобів були розділені на дві групи: первинно-запальні та первинно-дегенеративні. Ревматоїдний артрит і хвороба Бехтерева відносяться до першої групи. Представником другої групи є деформуючого остеоартрозу (ДОА), що представляє собою: дегенеративно-дистрофічних захворювань
 7. ПАТОГЕНЕЗ
  Традиційно, серед механізмів беруть участь у формуванні та підтримці нормального або зміненого АД прийнято виділяти: гемодинамічні фактори, що безпосередньо визначають рівень АТ і нейрогуморальні системи, що регулюють стан гемодинаміки на необхідному рівні шляхом впливу на гемодинамічні чинники. I. До гемодинамічним факторів належать: 1) Серцевий викид, або
 8. КЛІНІЧНА КАРТИНА
  Початок доброякісно протікає АГ, в більшості випадків непомітно для хворого. Перші підйоми артеріального тиску рідко супроводжуються характерною симптоматикою. Можливі, принаймні, два варіанти дебюту АГ: 1) розвиток АГ після прикордонної артеріальної гіпертензії та 2) становлення без попереднього прикордонного періоду. Часто підвищені цифри АТ є випадковою знахідкою.
 9. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
  Гломерулонефрит є основною проблемою сучасної клінічної нефрології, найчастішою причиною розвитку хронічної ниркової недостатності. За даними статистики, саме хворі на гломерулонефрит становлять основний контингент відділень хронічного гемодіалізу та трансплантації нирок. Термін "гломерулонефрит" вперше запропонував Klebs, який застосував його в "Керівництві по
 10. ДЕСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
  Розрізняють три основні клініко-морфологічні форми: абсцес, гангренозний абсцес і гангрену легені. Абсцесом легкого називається більш-менш обмежена порожнина, що формується в результаті гнійного розплавлення легеневої паренхіми. Гангрена легені являє собою значно більш важкий патологічний стан, що відрізняється поширеним некрозом і іхо-розное розпадом ураженої
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека