Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація , перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
Наступна »
Гигина О.С.. Методи і технічні засоби захисту атмосферного повітря від забруднення та очищення газів, що відходять, 2010 - перейти до змісту підручника

Введення

Одним з наслідків техногенного впливу на навколишнє середовище в ряді країн в даний час є помітне погіршення стану атмосферного повітря. Найбільш великотоннажні (млн. тонн на рік) глобальні забруднення атмосфери утворюють оксиди вуглецю (2 - 104), азоту (50), сірки (150), пил (250), вуглеводні (більше 50). Номенклатура забруднень досить широка і включає, крім названих, сірководень, сірковуглець, аміак, галогени та їх похідні, сажу, оксиди металів, різні солі та інші сполуки [1].

Найбільш ефективним напрямом в області захисту атмосферного повітря від забруднень є використання маловідходних ресурсо-та енергозберігаючих технологічних процесів із замкнутими виробничими циклами, що виключають або різко знижують викид шкідливих речовин в навколишнє середовище. Однак не завжди вдається розробити і впровадити маловідходні технологічні процеси, що забезпечують повну комплексну очистку шкідливих технологічних викидів в атмосферу, тому в даний час одним з основних засобів запобігання шкідливих викидів залишається розробка і впровадження ефективних систем очищення газів [2].

У багатьох галузях промисловості саме газоочисних апаратура спільно з іншим технологічним обладнанням забезпечує малоотходное виробництво. Це стосується енергетики, чорної і кольорової металургії, хімічної та нафтопереробної промисловості. Тому розгляд питань про методи очищення і системах газоочисної апаратури, динаміки і перспектив її розвитку є важливим завданням, що має економічне, екологічне і технологічне значення.

У даній роботі зроблена спроба об'єднання матеріалів, взятих з технічної літератури, нормативних документів, журнальних і газетних статей, довідкової літератури, а також літератури, що розглядає екологічні проблеми з метою найбільш комплексного уявлення питань, що мають відношення до системам газоочистки і рішення з їх допомогою проблеми захисту повітряного басейну, включаючи технологічний, економічний і екологічний аспекти.

Екологічний аспект проблеми газоочистки представлений в роботі з використанням нормативних документів ОНД-86, матеріалів ГОСТ 12.1.005-76, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 17.2.3.02-78, СанПіН 2.2.1 / 2.1.1567-96. Технологічний аспект захисту повітряного басейну, зокрема, питання пиловловлення розглянуті за допомогою робіт Родіонова А. І., Клушина В. Н., систер В. Г., Ужова В. Н., Вальтберга А. Ю., Зайончковський Я., Алієва Г. М., Русанова А. А. Методи очищення газів, що відходять від пароподібні і газоподібних домішок представлені з використанням робіт Калверта С., Інглунда Г. М., Тимонина А. С., Іоффе І. І., Письмена Л. М. , Мухленова І. П., Страуса В. М. Захист повітряного басейну на підприємствах залізничного транспорту розглянута за допомогою робіт Голубєва І. Р., Новикова Ю. В., Сімсона А. Е., Булаева В. Г., Козлова Ю. М., Тарасова Є. М., Смислова А. І., Мельника А. В., Васильєва І. П.

Об'єктом дослідження даної роботи є інженерна екологія. Предметом дослідження - методи і технічні засоби захисту атмосферного повітря. Мета роботи полягає в розгляді методів і технічних засобів захисту атмосферного повітря від забруднення та очищення газів, що відходять. До завдань роботи входить розгляд санітарно-гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря, класифікації методів і апаратів для очищення газових викидів, очищення газів від аерозолів, газоподібних і пароподібні домішок, методів очищення газів, що відходять, застосовуваних на залізничному транспорті.

Кожен з аспектів газоочистки знаходить своє відображення у відповідних розділах роботи. У першому розділі підкреслять екологічний аспект газоочистки. Наведено поняття про гігієнічному нормуванні якості атмосферного повітря, зокрема, показників гранично-допустимих концентрацій, гранично-допустимих викидів, санітарно-захисної зони підприємства. У другому розділі розглянуто технологічний аспект захисту повітряного басейну. Наведено інформацію про джерела викидів, про характер забруднень відповідно до якого розрізняють методи очищення газів від аерозолів, газоподібних і пароподібні домішок. Наведено структуру широко використовуваних у виробництві газоочисних і пиловловлюючих апаратів. У третьому розділі, враховуючи специфіку навчального закладу, розглянуті методи очищення газів, що відходять, застосовувані на залізничному транспорті.

Обсяг роботи 78 аркушів, 33 найменування використаної літератури.

Ключові слова: технологія малоотходная, антропогенне забруднення, нормативи якості атмосферного повітря, промисловість, транспорт, газоочистка, метод, газоочисне обладнання, аерозоль.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступ "
 1. КЛАСИФІКАЦІЯ бронхоектазом
  (А.І.Борохов, Н.Р.Палеев, 1990) 1. За походженням: 1.1. Первинні (вроджені кісти) бронхоектази. 1.1.1. Одиночні (солітарні). 1.1.2. Множинні. l .. l-З.Кістозное легке. 1.2. Вторинні (придбані) бронхоектази. 2. За формою розширення бронхів: 2.1. Циліндричні. 2.2. Мішечкуваті. 2.3. Веретеноподібні. 2.4. Змішані. 3. По важкості перебігу
 2. ХВОРОБА (СИНДРОМ) Шегрена
  Поєднання сухого кератокон'юнктивіту, ксеростомии та хронічного поліартриту було настільки детально описано шведським офтальмологом Шегреном (Шегрен, 1933), що незабаром привернуло увагу клініцистів різних країн до цього дуже своєрідного клінічного феномену, хоча поодинокі спостереження подібної тріади або окремих проявів секреторною залозистої недостатності описувалися і раніше. За
 3. КЛІНІЧНА КАРТИНА БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
  Основною клінічною ознакою бронхіальної астми є напад експіраторной задишки внаслідок оборотної генералізованою обструкції дихальних шляхів в результаті бронхоспазму, набряку слизової оболонки бронхів і гіперсекреції бронхіальної слизу . У розвитку нападу ядухи прийнято розрізняти три періоди: I. Період провісників або продромальний період характеризується появою
 4. ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
  Будь-яких усталених схем лікування БА не існує. Можна говорити тільки про принципи терапії даного контингенту хворих, висуваючи на перший план принцип індивідуального підходу до лікування. Найбільш простим і ефективним методом є етіотропне лікування, що полягає в усуненні контакту з виявленим алергеном. При підвищеній чутливості до домашніх алергенів або професійним
 5. ревматоїдний артрит. ХВОРОБА БЕХТЕРЕВА
  Ревматологія як самостійна науково-практична дисципліна формувалася майже 80 років тому у зв'язку з необходімостио більш поглибленого вивчення хвороб цього профілю, викликаної їх широким розповсюдженням і стійкою непрацездатністю. У поняття "ревматичні хвороби" включають ревматизм, дифузні захворювання сполучної тканини, такі як системний червоний вовчак, системна
 6. деформуючого остеоартрозу. ПОДАГРА.
  Деформуючого остеоартрозу (ДОА). У 1911 році в Лондоні на Міжнародному конгресі лікарів всі захворювання суглобів були розділені на дві групи: первинно-запальні та первинно-дегенеративні. Ревматоїдний артрит і хвороба Бехтерева відносяться до першої групи. Представником другої групи є деформуючого остеоартрозу (ДОА), що представляє собою: дегенеративно-дистрофічних захворювань
 7. ПАТОГЕНЕЗ
  Традиційно, серед механізмів беруть участь у формуванні та підтримці нормального або зміненого АД прийнято виділяти: гемодинамічні фактори, що безпосередньо визначають рівень АТ і нейрогуморальні системи, що регулюють стан гемодинаміки на необхідному рівні шляхом впливу на гемодинамічні чинники. I. До гемодинамічним факторів належать: 1) Серцевий викид, або
 8. КЛІНІЧНА КАРТИНА
  Початок доброякісно протікає АГ, в більшості випадків непомітно для хворого. Перші підйоми артеріального тиску рідко супроводжуються характерною симптоматикою. Можливі, принаймні, два варіанти дебюту АГ: 1) розвиток АГ після прикордонної артеріальної гіпертензії та 2) становлення без попереднього прикордонного періоду. Часто підвищені цифри АТ є випадковою знахідкою.
 9. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
  Гломерулонефрит є основною проблемою сучасної клінічної нефрології, найчастішою причиною розвитку хронічної ниркової недостатності. За даними статистики, саме хворі на гломерулонефрит становлять основний контингент відділень хронічного гемодіалізу та трансплантації нирок. Термін "гломерулонефрит" вперше запропонував Klebs, який застосував його в "Керівництві по
 10. ДЕСТРУКТИВНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ
  Розрізняють три основні клініко-морфологічні форми: абсцес, гангренозний абсцес і гангрену легені. Абсцесом легкого називається більш-менш обмежена порожнина, що формується в результаті гнійного розплавлення легеневої паренхіми. Гангрена легені являє собою значно більш важкий патологічний стан, що відрізняється поширеним некрозом і іхо-розное розпадом ураженої
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека