Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
ЗМІСТ:
бархани Б.П., Сиромятніков І.В.. Введення в професію: від соціальної ролі до професійної суб'єктності, 2003
У навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з з'ясуванням місця і ролі психології в системі інших наук, формуванням уявлень про взаємозв'язок теоретичних проблем науки з психологічної практикою. Дається уявлення про основні напрямки, концепціях і методи практичної психології, вимогах, пропонованих до особистості психолога. З'ясуванню підлягає також зміст, послідовність і особливості вивчення психологічних дисциплін у Військовому університеті.

На думку авторів, дана робота може бути корисною, насамперед, курсантам військово-психологічного факультету Військового університету, викладацькому складу, а також студентам психологічних факультетів інших вузів і може бути використана в якості навчального посібника при вивченні майбутніми психологами курсу «Введення в професію», передбаченого державним освітнім стандартом. Проблеми, викладені в посібнику, покликані сформувати позитивне і зацікавлене ставлення курсантів до вивчення психологічних дисциплін як необхідній умові успішного оволодіння ними майбутньою спеціальністю, професійного та наукового самовизначення в сфері науково-практичної діяльності.
ВСТУП
ПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА
Походження і значення терміну "психологія"
Наукове та житейська психологічне знання
Місце психології в системі інших наук
Наукові напрямки і галузі психології
Основні галузі психології
Наукові напрямки та школи психології
Явища індивідуальної свідомості і досвід їх вивчення в психології
Психологічна структура свідомості
Гештальт як основний предмет вивчення психічного
Поведінка і поведінкова психологія (біхевіоризм)
Несвідоме як психології
Особистість як предмет вивчення в гуманістичної психології
Психіка і діяльність як пояснювальні категорії вітчизняній психології
Психосоціальна і психофізіологічна проблеми в психології
Проблема співвідношення біологічного і соціального в психіці та поведінці людини
Психофізіологічна проблема і її можливе рішення
Сучасні уявлення про співвідношення психічного і фізіологічного
Пояснювальні принципи і методи психології
ПСИХОЛОГІЯ ЯК ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Загальне поняття про практичної психології
Специфіка предметної сфери діяльності практичних психологів
Сфери і види діяльності психологів
Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
Професійно-етичні норми діяльності психолога
Форми професійного спілкування психологів та їх професійні спільноти
ПСИХОЛОГІЯ ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ ПСИХОЛОГА
Основні етапи професіоналізації особистості
Кваліфікаційні вимоги до психологів в країні і за кордоном
Вітчизняний і зарубіжний досвід підготовки психологів
Зміст і специфіка професійного навчання психологів у Військовому університеті
Введення в професію «Психолог»:
 1. Відповіді до заліку. Введеніe в професію психолог - 2012 рік
 2. Дипломна робота. Взаємозв'язок самооцінки та професійної спрямованості студентів-психологів - 2012 рік
 3. Реферат. Особливості особистості психолога-консультанта - 2012 рік
 4. Байєр О. ??В.. Frequently Asked Questions оформлення дипломів і курсових - 2012 рік
 5. Лекції. Життєва і наукова практична психологія. Частина 1 - 2011 рік
 6. Лекції. Особистість професіонала. Частина 2 - 2011 рік
 7. Лекції. Професійна етика психолога. Частина 3 - 2011 рік
 8. Пакет методик. Психологічний інструментарій для складання професіограми на професію психолог - 2011 рік
 9. . Етичний кодекс психолога - 2011 рік
 10. Нікітченко Т.Г.. Особистість практичного психолога - 2011 рік
 11. Контрольна робота. Функції психолога, психотерапевта, психіатра - 2011 рік
 12. Шпаргалки. Введення в професію - 2011 рік
 13. Стасенко В.Г.. «Професія психолог у сучасному світі» - 2010 рік
 14. Реферат. Вимоги до оформлення кабінету психолога - 2010 рік
 15. Реферат. Професійно обумовлені деструкції особистості психолога - 2010 рік
 16. Реферат. Етичні принципи в роботі психолога - 2010 рік
 17. А.Н. Занковский. Введення в професію - 2009 рік
 18. Лежніна Л. В.. Готовність психолога освіти До професійної діяльності: етапи, Механізми, технології формування - 2009 рік
 19. Уоррен Манселл. Ви - тонкий психолог. Як переконати в цьому оточуючих - 2008 рік
 20. Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології - 2008 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека