Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Екімчік О.А.. Когнітивний і емоційний компоненти любові у людей різного віку, 2009 - перейти до змісту підручника

Друга глава «Любов у юнацькому та дорослому віці»

Друга глава «Любов у юнацькому і дорослому віці »присвячена аналізу теоретичних і емпіричних досліджень вікових, статевих та соціокультурних особливостей прояві почуття любові у людини.

У параграфі 2.1 «Огляд сучасних досліджень психології кохання в різні періоди життя людини» аналізуються особливості прояву та переживання любові людиною в юності і дорослості.

Перший розділ параграфа присвячений розгляду феномена любові в юності. В юності любов проявляється як один з аспектів особистісного самовизначення людини (Е. Еріксон, Н.Є. Харламенкова, І.С. Кон, І.Б. Котова і А.М. Бережна) і мотив вибору шлюбного партнера (Е.Г. Ейдеміллер, В.В. Бусаров, Т.В. Андрєєва). Онтологічна сторона любові також починає формуватися в юнацькому віці (С.В. Несина). Також розглянуто проблему дисгармоничности любові ранній юності (Е. Шпрангер, З. Фрейд). Аналізуються емоційний і когнітивний компоненти любові, їх інтенсивність в юності (С.В. Несина, E. Hesse, MH Ricks, ME Kenny і R. Lomax). Автор дисертації доходить висновку, що почуття любові є важливим аспектом особистісного самовизначення в юності. У цьому віці проявляється дисбаланс різних компонентів любові, під яким автор розуміє високу ступінь вираженості емоційно-поведінкового, несформованість когнітивно-поведінкового, дезінтегрованість сексуального, що детально розглянуто автором далі в емпіричному дослідженні. Інтенсивність емоційно-поведінкового компонента почуття любові переважає над когнітивно-поведінковим, який ще тільки формується на даному віковому етапі розвитку суб'єкта.

Другий розділ присвячений аналізу феномена дорослості людини і ролі інтимних стосунків у даному віці.
Розглянуто розуміння феномена дорослості (зрілості) в роботах Б.Г. Ананьєва, В.М. Русалова, Т.Д. Марцинковський. Проаналізовано вікові завдання розвитку особистості у дорослості: генеративність, турбота і творчість (Е. Еріксон), усвідомлення фізіологічних змін, що відбуваються з організмом, посилення соціального аспекту у взаєминах з оточуючими (М.С. Пек), посилення особистісного аспекту в інтимних відносинах, турбота про дітей і старіючих батьків, прийняття фізіологічних змін власного організму (Р. Хейвігерст). У даному розділі автор роботи приходить до висновку, що в дорослому віці любов вивчається в основному в контексті шлюбно-сімейних відносин (А.Р. Тиводар, Є.В. Буренкова, С.В. Фауст, Т.В. Андрєєва). Любов, розглядається як одна з умов задоволеності шлюбом, як прояв співзалежності і як аффилиативной потреба. Водночас цілісного уявлення про любов у дорослості з урахуванням вікових потреб на даний момент не сформовано в академічній психології.

У параграфі 2.2 «Статевий і гендерний аспекти почуття любові у людей різного віку» проаналізовані емпіричні дослідження статевих та гендерних відмінностей у прояві любові. Обгрунтовано актуальність вивчення статі та гендеру як факторів когнітивно-поведінкового і емоційно-поведінкового компонентів почуття любові. Вивчення статевих відмінностей у феномені любові зосереджено в основному на ролі сексуального потягу в романтичних стосунках (Е. Юбелл, Д.В. Колесов, Н.Б. Сельверова, Д. Ганьон і К. Гринблат) та психологічної (Р. Крюгер, А. Каспі) і зовнішньої привабливості (М.Л. Бутовська, К. Део, Р. Занна). Відносно невелика увага в дослідженнях приділено проблемі зв'язку емоційного компонента почуття любові і задоволеністю сексуальними стосунками (G.
E. Birnbaum, HT Reis). Автор роботи зазначає, що дослідники проблеми акцентують стать як фактор, що дає біологічні підстави психологічних відмінностей, але існують і відмінності в поведінці, обумовлені соціокультурною ситуацією розвитку людини, тобто гендером. Роль гендерної ідентичності в прояві відмінностей у любові до теперішнього моменту практично не вивчена. У зв'язку з цим автор дає власне обгрунтування необхідності дослідження гендерної ідентичності як соціокультурного фактора розвитку почуття любові у людини, спираючись на роботи С. Бем, В.В. Знакова, І.С. Клеціной, Є.Т. Соколової, М.В. Буракова.

Таким чином, автор підкреслює, що почуття любові можна розглядати як віково-психологічний феномен. При цьому автор акцентує увагу на детальному вивченні когнітивно-поведінкового і емоційно-поведінкового компонентів почуття любові в юності у зв'язку з тим, що воно виступає, з одного боку, як аспект самовизначення особистості, а з іншого, проявляється дисгармонійно, що може перешкоджати розвитку відносин з партнером. На основі аналізу вікових особливостей (зниження сексуальної функції, досягнення особистісної зрілості) і завдань розвитку дорослої людини (самореалізація в інтимних відносинах) обгрунтовано актуальність вивчення почуття любові на даному віковому етапі у людей з різним сімейним статусом. Також обгрунтовано вивчення гендерної ідентичності як соціокультурного чинника розвитку і прояву почуття любові у людини. Сформульовано задачу про співвідношення соціокультурного та біологічного факторів у прояві почуття любові.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Друга глава «Любов у юнацькому та дорослому віці» "
 1. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 2. Лекція 6 Прояснення свідомості
  Це питання одне з найскладніших, про проясненість свідомості, і що саме мав на увазі Геннадій Андрійович Шичко, формулюючи це питання в дневнічке. Дивіться самі. У людини в голові записані різні помилкові програми: «Алкоголь - добре», «Тютюн - прекрасно», «Їж побільше - будеш здоровим», «Окуляри врятують», «Лікарі допоможуть», «Самому робити нічого не треба». І ось людина приходить на подібні курси
 3. Теорія самоактуалізації в контексті гуманістичної психології
  До середини ХХ століття, багато вчених, що займалися проблемами розвитку особистості, Гордон Оллпорт, Генрі Мюррей і Гарднер Мерфі, а пізніше Джордж Келлі, Абрахам Маслоу, Карл Роджерс і Ролло Мей, поступово почали перейматися рамками «позитивної» психології, як вона розумілася в існуючих школах (10, 31, 33, 42). Вони вважали, що позитивістський підхід до людини виключає з розгляду найважливіші
 4. Третя глава «Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку»
  Третя глава «Емпіричне дослідження когнітивного та емоційного компонентів почуття любові у людей юнацького та дорослого віку» присвячена опису емпіричного дослідження, аналізу та інтерпретації отриманих результатів, відповідних поставленим меті та завданням, формулюванні висновків; складається з 3 параграфів. У параграфі 3.1. Основні етапи, процедура і методи дослідження
 5. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
  Гломерулонефрит є основною проблемою сучасної клінічної нефрології, найчастішою причиною розвитку хронічної ниркової недостатності. За даними статистики, саме хворі на гломерулонефрит становлять основний контингент відділень хронічного гемодіалізу та трансплантації нирок. Термін "гломерулонефрит" вперше запропонував Klebs, який застосував його в "Керівництві по
 6. Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її становлення
  Відомо, що реалізація репродуктивної функції може бути здійснена тільки при досягненні організмом статевої зрілості. Для правильного уявлення про функціонування зрілої репродуктивної системи необхідно знати, які процеси відбуваються в репродуктивній системі на етапі її становлення, які особливості характеризують функціональну активність її структурних елементів, якими є
 7. Запальні захворювання внутрішніх статевих органів у дівчаток і дівчат
  Визначення поняття. До запальних захворювань внутрішніх геніталій у дівчаток і дівчат ставляться ендоцервіцит, ендометрит, сальпінгоофорит, периметрит, пельвіоперитоніт. Як і при вульви-вагінітах, запальні процеси внутрішніх статевих органів поділяються на неспецифічні (частіше) і специфічні (рідко). По локалізації найчастіше зустрічаються сальпінгоофорити. Частота. За останні
 8. Генітальний ендометріоз
  Визначення поняття. Поняття ендометріоз включає наявність ендометріоподобние розростань, що розвиваються поза межами звичайної локалізації ендометрію - на вагінальної частини шийки матки, в товщі м'язового шару матки і на її поверхні, на яєчниках, тазовій очеревині, крижово-маткових зв'язках і т.п. У зв'язку з тим що анатомічно і морфологічно ці гетеротипії не завжди ідентичні слизової
 9. Остеопороз
  Визначення поняття. Особливе місце серед патологічних станів, що супроводжують вікове вимикання функції репродуктивної системи, належить порушень в кістковій системі. Клінічно це виражається в зниженні щільності кісток внаслідок зменшення їх маси або недостатнього звапніння. Це явище носить назву остеопорозу. Інтерес численних дослідників і лікарів до проблеми
 10. I триместр вагітності (період органогенезу і плацен-тації)
  I триместр вагітності у свою чергу підрозділяється на наступні періоди-ди: - імплантація і бластогенез (перші 2 тижні розвитку); - ембріогенез і плацентація (3-8 тижнів гестації); - ранній фетальний, період ранньої плаценти ( 9-12 тижнів вагітності). 6.2.1. Імплантація, бластогенез (0-2 тижнів) Початок вагітності визначається моментом запліднення зрілої яйцеклітини
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека