Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВалеологія
« Попередня Наступна »
Грибан В.Г.. Валеологія, 2011 - перейти до змісту підручника

Вплив екологічних факторів на здоров'я людини

Людина - це біологічна істота, тому всі природні фактори та умови, у яких вона живе, впливають на її здоров'я. Активна трудова діяльність упродовж багатьох тисяч років розвинула й ускладнила взаємозв'язок людини і природи. Лише шляхом пристосування до навколишнього середовища людина залишається жити на Землі. Сьогодні природне середовище, в якому діє людина, змінюється швидше порівняно з адаптивністю людини, що негативно відбивається на ЇЇ здоров'ї.

Проблеми взаємовідносин між живими істотами та умовами їхнього життя вивчає наука екологія (від oikos - дім, житло та logos - наука). Рівновага людини з навколишнім світом - це насамперед її комфортне відчуття себе в ньому. Такий стан передбачає сприятливе поєднання умов життя, як природних, так і соціальних.

Покоління наших предків жили в тісному спілкуванні з природою. Уклад життя та праці був синхронним із природними режимами. Кожна пора року мала притаманні тільки їй трудову налаштованість і режим життя. Проблема здоров'я людини вирішувалась досить ефективно і просто. Це пояснюється тим, що культура здоров'я складалась в індивідуальній свідомості особистості поступово, під впливом природних умов життя і була важливим елементом загальної культури людини.

Нині вся сукупність факторів діяльності людини, які негативно впливають на її здоров'я, вимагає іншого підходу до проблеми формування здоров'я. Сьогодні люди живуть у режимі виробничого циклу, однаково в будь-яку пору року. Умови життя та праці сучасної людини, безперечно, покращились, але наслідки цього далеко не однозначні.

Забрудненість навколишнього середовища, поряд із токсичними ефектами, таїть у собі небезпеку генетичних змін (на потреби промисловості спалюється 10 млрд. т. палива, у повітря потрапляє біля 20 млрд. т. вуглекислого газу, 300 млн. т. чадного газу, 50 млн. т. окису азоту, сотні млн. т. пилу, велика кількість шкідливих та канцерогенних речовин). Забруднення атмосфери стало великою проблемою для міст. Осідання викидів на крапельках води зумовлює появу димних туманів - смогу. Л. Батонн писав: "Станеться одне з двох, або люди зроблять так, що у повітрі стане менше диму, або дим зробить так, що на Землі стане менше людей".

Надходження великої кількості окисів азоту та сірки зумовлює появу кислотних дощів, які забруднюють територію на великих відстанях від джерел їхнього викиду. Такі дощі знищують рослини та тварин, пошкоджують людські споруди та конструкції Промислові викиди в атмосферу фреонів зменшують товщину озонового шару навколо Землі, який захищає живу природу від губної дії ультрафіолетових променів із космосу.


Особливо негативно позначилась на стані здоров'я населення нашої країни аварія на Чорнобильській атомній станції.

Конституційне право на безпечне для життя і здоров'я довкілля (право на екологічну безпеку) тісно пов'язане з правом на життя й охорону здоров'я.

Екологічна ситуація потребує мобілізації всіх урядових та неурядових організацій, усього суспільства на вирішення існуючих проблем. Основні шляхи для цього:

- перехід до матеріало- та енергозберігаючих технологій, а в перспективі до замкнутих, безвихідних циклів виробництва;

- раціональне природовикористання з урахуванням особливостей окремих регіонів;

- розширення природно-заповідних територій;

- екологічна освіта та виховання населення. Вирішення проблеми здоров'я людини закладено в

самій людині, у знанні та розумінні нею низки проблем, а також в умінні дотримуватись правил здорового способу життя.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Вплив екологічних факторів на здоров'я людини"
 1. Грибан В.Г.. Валеологія, 2011
  екологічних факторів на здоров'я людини Людина та її Здоров'Я з
 2. ПАТОГЕНЕЗ НА РІВНІ ОРГАНІЗМУ
  впливають багато чинників організму: конституція, вік, годівля, природний чи набутий імунітет, супутні інфекції, стрес тощо. Пошкодження чутливих клітин Основним проявом вірулентності вірусу є деструкція чутливих клітин у тканинах - мішенях і виникнення внаслідок пошкодження тканин фізіологічних змін в організмі. В деяких випадках ураженню тканин сприяє імунна відповідь господаря, як це не
 3. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
  впливів може наступити активація персистуючого вірусу, що часто приводить до розвитку гострої форми інфекційного процесу (хвороби). Прикладом латентної вірусної інфекції служить широко розповсюджена герпетична інфекція з її тривалою, практично довічною персистенцією вірусу в чуттєвих гангліях трійничного нерва. Перші представлення про латентну інфекцію формувалися зі спостережень за випадками
 4. ЕВОЛЮЦІЯ ВІРУСІВ ТА ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
  вплив мають антропогенні фактори, а саме: забруднення довкілля промисловими відходами; тотальне застосування пестицидів, антибіотиків, вакцин та інших біопрепаратів, урбанізація з величезною концентрацією населення в мегаполісах; розвиток сучасних транспортних засобів, господарське освоєння нових територій, створення індустріального тваринництва з високою концентрацією поголів'я на обмежених
 5. Фізіологія репродуктивної системи
  впливати на стан і функцію статевих органів та викликати мутації у геномі всіх клітин. Лише фізично, духовно й репродуктивно здорові люди можуть мати життєздатних, повноцінних нащадків. Концепція В003 щодо здорового статевого життя кожної людини грунтується на таких засадах: 1) на можливості одержувати насолоду від статевих стосунків, мати дітей, контролювати свою поведінку згідно з
 6. Вітаміни (від vita - життя)
  вплив різних забруднювачів навколишнього середовища, тютю-нопал і ння, вживання алкоголю, стресів. Отже, ці вітаміни здоров'я абсолютно необхідні для збереження фізичного, психічного і сексуального здоров'я. х використовують у таких дозах - вітамін С - 1-1,5 г, вітамін Е - 10 мг або 800-1000 МО, вітамін А - 1-2,5 мг або 10-25 тис. МО, каротин - 6 мг. Основні джерела вітамінів А (каротини) -
 7. Класифікація вірусів по тропізму
  впливають на чутливість тварин до вірусів. Таких факторів відомо п'ять: гормони, вік, вагітність тварин, що іонізуюче випромінювання, температура. З гормонів найбільше значення має кортизон. За допомогою його удалося врятувати людей, що страждали порівняно важкими формами епідемічного гепатиту. Однак у дітей, хворих вітряною віспою, невелика кількість кортизону може привести до летального
 8. КОМПЛЕКСНА ПЕРВИННА ПРОФІЛАКТИКА У ЗБЕРЕЖЕННІ ТА ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ'Я
  впливу радіонуклідів, не підлягають відомим класичним залежностям "доза - тривалість - ефект". Сьогодні має місце значне зростання ефектів при відносно низьких дозах радіоактивності. Тому після аварії на новому рівні постала проблема вивчення впливу малих доз опромінення на людей та тварин, необхідність детального вивчення змін, що виникають у живих системах на різних рівнях організації -
 9. ПОЄДНАННЯ ІНДИВІДУАЛІЗОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ З РУХОВОЮ АКТИВНІСТЮ
  впливу основних компонентів їжі на функціонування живого організму. ВИСНОВКИ 1. Здоров'я та хвороба - основні категорії наукового пізнання у медицині. Не існує абсолютного здоров'я і абсолютної хвороби - між ними є різні зв'язки і взаємні переходи. Найпростіший серед них - так званий «третій стан», тобто пограничний стан між здоров'ям і хворобою. 2. Вивчення особливостей цього стану і
 10. ВАЖЛИВІСТЬ ПОШУКУ ШЛЯХІВ АКТИВНОГО ДОВГОЛІТТЯ
  вплив довкілля. Екологічне становище в Україні внаслідок чорнобильської катастрофи різко погіршилося. Значні території забруднено штучними радіоактивними сполуками. Надходження радіонуклідів у повітряне та водне середовище (переважно басейни річок Прип'ять та Дніпро) зумовило значне погіршення екологічних параметрів геологічного- середовища, включаючи ґрунти, донні відкладення, що стали
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека