Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Г.А. Броневицький. Психологія військових моряків: психічні стани, 2002 - перейти до змісту підручника

Виховна робота на кораблі і психічні стану особового складу

Психічні стану особового складу, так само як і вся морально-психологічна атмосфера в екіпажі, в чому залежать від усвідомленої відповідальності і моральної зрілості моряків, їх розуміння важливості свого військового обов'язку перед Батьківщиною. У цьому - суть патріотизму, який проявляється в повсякденних справах, у відносинах до службових обов'язків, в конкретній поведінці. Патріотизм, глибока переконаність у необхідності своєї особистої участі у захисті Батьківщини лежать в основі вимогливої ??вимогливості до себе, породжують задоволеність службою, сприяють прояву ініціативи, активності, творчості при виконанні військового обов'язку.

В даний час наша країна вирішує завдання небувалих масштабів. Ми здійснюємо найбільші соціально-економічні програми, міняємо вигляд величезних регіонів. Ми прагнемо до того, щоб колосальні можливості нашої економіки, науки, культури, наші природні ресурси використовувалися якомога повніше і ефективніше. І зрозуміло, що все це не може бути байдуже для «людини з рушницею», для воїна, який нерідко ціною свого життя захищає інтереси країни, забезпечує право народу розвиватися по обраному напрямку. Тому виховна робота повинна відповідати всім цим завданням. Бо тільки в цьому випадку вона торкнеться ті глибинні внутрішні процеси, вплине на ті духовні, можливо не завжди усвідомлені індивідуально-особистісні психічні явища, які якраз і визначають особистість воїна, його прагнення, бажання, погляди і думки, його ставлення до себе, до службі, до суспільства. Від вмілого проведення виховної роботи багато в чому залежить, чи зуміємо ми мобілізувати духовну енергію воїнів на виконання завдань майбутнього походу, загострити його патріотизм, целенаправіть його соціальну активність. Від цього багато в чому залежать здійснення планів походу, рішення поставлених бойових завдань.

Основні напрями та завдання виховної роботи на сучасному етапі визначаються директивою головнокомандуючого Військово-Морським Флотом, а також організаційно-методичними вказівками ГК ВМФ на черговий рік навчально-бойової діяльності. Перед початком періодів навчання завдання та основні напрями виховної роботи ВМФ уточнюються в наказах і вказівки. У відповідності з цими напрямами, виховна робота повинна оперативно реагувати на виникаючі в житті особового складу проблеми. Жодне питання, яке хвилює воїнів не повинен залишатися без відповіді. У її центрі повинні бути самі животрепетні проблеми внутрішнього і міжнародного життя, стан нашої оборонної потужності, порядок і організованість в частинах і на кораблях, військова дисципліна, життя і побут особового складу. Необхідно мати на увазі, що виховна робота має безпосередній вплив на психічні стани людей шляхом стимулювання у них певних психічних явищ, поглядів, думок і переконань. А переконаний людина завжди прагне причинити свої переконання в конкретні справи і вчинки, здійснити їх у своїй діяльності. І чим інтенсивніше проводиться робота, чим повніше вона відповідає духовному та моральному розвитку воїна, тим вище його ділова і творча активність. Тому дуже важливо, щоб офіцери-вихователі не тільки досконало володіли методикою організації та проведення виховних заходів, а й мали необхідний мінімум психологічних знань. Важливо завжди мати на увазі, що «Багатство прояви людського існування залежить від повноти проникнення людини у власну психологічну реальність і реальність інших людей, від точності і глибини розуміння соціально-психологічних механізмів взаємодії людини зі світом та іншими людьми. Це передбачає розвиток, сформованості психологічних уявлень у кожної людини, і не просто психологічних уявлень, а наукових знань і уявлень »[90, С. 3].

Ці вимоги психології важливі для розуміння сутності людини в будь-яких умовах діяльності, але особливо там, де мова йде про можливість повної мобілізації всіх його фізичних і психологічних ресурсів, у тому числі на військовій службі взагалі, в бойовій обстановці - зокрема. Справа в тому, що в армійської і флотської дійсності немає суто технічних проблем або організаційних заходів.
Бойова підготовка, оволодіння зброєю, вправи, тренування, навчання - словом вся службова діяльність знаходиться в прямій залежності від виховної роботи, розмаху і глибини її впливу на особовий склад. Тому так важливо, щоб командири, офіцери-вихователі, вирішуючи конкретні завдання бойового навчання, завжди бачили її психологічну основу, вміли дати правильну психолого-педагогічну оцінку, мали здатність в будь-яких умовах зберігати непорушність своєї аргументації.

Сильний вплив на психічні стани воїнів робить також робота, з викриття агресивних цілей, спрямованих проти інтересів нашої країни в Світовому океані, що показує запеклий опір реакційних сил миролюбного курсу Росії. Необхідно і надалі вести цю роботу так, щоб кожен військовослужбовець глибоко усвідомлював небезпечний курс реакційних сил, підхльостувати гонку озброєнь, нагальну необхідність підвищення обороноздатності своєї країни, всебічного зміцнення Збройних Сил.

Запитання пильності займають особливе місце у всій виховній роботі. Треба вести справу так, щоб вона ефективно сприяла підвищенню свідомості військовослужбовців, зміцнення військової дисципліни, підтримання на кораблях постійної, високої бойової готовності. Головна ознака переконаності людини - єдність його слова і справи, його помислів і вчинків. Тому виховна робота - це не лише педагогічну заходи, а й організація її впливу на трудову і військову діяльність, побут і дозвілля моряків.

Характер військово-морської служби обумовлений напруженою працею. У сучасних умовах бурхливого розвитку і впровадження на кораблі новітньої бойової техніки і зброї виховне значення праці корабельного спеціаліста постійно зростає. У ньому все більш посилюється значення інтелектуальної діяльності, поєднання фізичних, розумових і моральних якостей моряків, їх настроїв і психічних станів.

Провідне значення у впливі на психічні стану особового складу має розкриття, наукове обгрунтування і вміле роз'яснення завдань, що вирішуються Військово-Морським флотом. Розуміння цих завдань, усвідомлення залежності їх досягнення від якості службової діяльності кожного воїна є найсильнішим моральним стимулом його активності у службі. Воно піднімає настрій, є основою для розвитку у людини стану задоволеності своєю справою.

Але військовий працю робить позитивний вплив на психічні стани моряків лише в тому випадку, якщо він добре організований. Тому боротьба за якість і ефективність, недопущення послаблень і спрощень, навчання тому, що необхідно на війні, складають основу діяльності командирів та офіцерів-вихователів з військового виховання особового складу.

Сильний вплив на психічні стани моряків надають заходи, спрямовані на виховання особового складу в дусі високої моральності, колективізму, флотської дружби. На кораблях ця робота тісно пов'язана з формуванням в особового складу високих морально-психологічних і бойових якостей. Зміст моральності і духовності в сучасних умовах знаходить своє втілення в позитивному досвіді минулої історії Вітчизни і Військово-Морського Флоту, в нормах народжених самостійністю Росії.

На військовій службі флотські традиції розглядаються в тісному зв'язку з вимогами військової присяги і військових статутів. У них відображені моральні норми поведінки воїнів. Наприклад, військова традиція «один за всіх, всі за одного» знаходить своє вираження в статутному положенні «дорожити військовим товариством, не шкодуючи свого життя, виручити товаришів з небезпеки, допомагати їм словом і ділом, поважати честь і гідність кожного, не допускати в ставлення себе та інших військовослужбовців грубості і знущань, утримувати їх від негідних вчинків »(Стаття 13 УВС Збройних Сил Російської Федерації). Формування високих моральних якостей у воїнів відбувається в процесі патріотичного і військового виховання, бойової підготовки і всієї військової діяльності. Велике значення має також організація військового побуту, всієї повсякденному житті особового складу.

Задачу морального виховання воїнів можна вважати вирішеною лише тоді, коли принципи патріотизму, високої духовності та військової вимогливості стануть особистими переконаннями, коли у них виробляться внутрішня потреба і звичка при будь-яких обставин чинити по совісті, відповідно до нормами корабельної організації служби.
Найпершим завданням морального виховання моряків є формування у них високих морально-бойових якостей: відданості військовому обов'язку і високою відповідальністю за виконання своїх обов'язків на кораблі.

З усіх завдань виховної роботи у Збройних Силах випливають її основні напрямки:

- формування у особового складу патріотизму і вірності військовому обов'язку;

- забезпечення морально-психологічної підготовки воїнів;

- забезпечення виконання завдань бойової підготовки та підвищення бойової готовності частин і кораблів;

- боротьба за подальше зміцнення військової дисципліни та організованості ;

- виховання у воїнів особистої відповідальності за захист Батьківщини.

Організація виховної роботи за цими напрямками вимагає комплексного підходу, використання всіх її засобів, форм і методів з урахуванням формування особистості воїна.

На військовій службі взагалі, в складних умовах виконання навчально-бойових завдань зокрема самопочуття воїнів, їх настрої і стану багато в чому залежать не тільки від виховної роботи, а й від усієї повсякденної та бойової організації служби. Добре проведені виховні заходи у поєднанні з чітким порядком і забезпеченням всіх належних за військовим статутом прав і обов'язків особового складу - найсприятливіша, сама міцна основа для виникнення і закріплення в психології колективу соціально значущих установок, колективних думок, відносин і станів, що сприяють успіхам в бойовій підготовці. Вони втілюються в духовному піднесенні, ентузіазмі, активності воїнів. В умовах тривалого плавання всі свої потаємні думки, справи, успіхи моряки присвячують Батьківщині. Психічні стани, що виникають під впливом виховної роботи, відрізняються високою стійкістю і силою впливу на кожну людину. Вони вселяють у моряків особливу бадьорість, силу духу, відчуття ліктя товариша, стають типовими для екіпажу корабля, його традицією. Їх вплив найбільш помітно у важкій обстановці, у складних бойових умовах.

Важлива роль у поліпшенні психічних станів моряків у поході належить своєчасної інформації про життя на березі і найбільш значимі події в країні. Ці події викликають певні переживання, відносини, стану. У такій обстановці різні місцеві негаразди, окремі труднощі плавання, туга по дому, втома, які в інших умовах могли б виявитися домінуючими, відступають на другорядний план, втрачають своє значення перед величезною силою суспільних факторів.

Якщо ж на кораблі слабо поставлена ??виховна робота, якщо заходи по моральному і військовому вихованню проводяться на низькому рівні, страждають формалізмом, якщо вони не зачіпають уми і серця моряків, тоді в екіпажі можуть виникати психічні стани байдужості , байдужості, апатії. У цих випадках, як правило, похід проходить дуже важко саме в моральному плані. Тому так важливо в будь-який, навіть найскладнішої похідній обстановці регулярно проводити відповідну виховну роботу. І чим складніше умови плавання, тим оперативніше і цілеспрямовано повинна вона проводитиметься.

Море і океан виховують людину, загартовують його волю, сприяють формуванню твердого, характеру, стійкості, мужності. У поході моряк стає сильнішою, витривалішими. Але в той же час всі ці якості можуть набувати різні напрямки. Стихія океану може формувати у людини не тільки позитивні, а й негативні риси і властивості. Все залежить від того, як поставлена ??виховна робота на кораблі. Головною умовою успішного здійснення психологічної підготовки в поході є її цілеспрямованість. У цьому питанні ні в якому разі не можна покладатися на стихійність і самоплив. Необхідно вміло використовувати сприятливі передумови похідної обстановки для виховної роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виховна робота на кораблі і психічні стану особового складу "
 1. ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
  виховного заходу. Особливо це стосується занять. Найбільшу значущість правильне проведення занять набуває в старших і підготовчих групах. У чому ж повинен складатися головний биоритмологический принцип проведення занять? Насамперед у регулюванні ступеня розумової та емоційного навантаження залежно від часу дня і відповідних проявів біоритмів.
 2. Акмеологические аспекти формування культури здоров'я
  виховні, психолого-педагогічні, фізкультурно-оздоровчі; - резерви реалізації здоров'язберігаючих технологій: міжвідомчі, додаткової освіти, засобів масової інформації, культури, мистецтва, волонтерські. - Перешкоди реалізації здоров'язберігаючих технологій: об'єктивного і суб'єктивного плану. На наш погляд, вищевказані класифікації педагогічних
 3. Додаток 3
  виховної роботи, а але спеціальних питань - психолога з'єднання. Він керує роботою пункту психологічної допомоги та реабілітації військової частини, а зі спеціальних питань - психологами батальйонів (їм рівних) 1. Психолог військової частини зобов'язаний: - знати психологічні якості кожного офіцера та прапорщика (мічмана) військової частини, всіх військовослужбовців окремих підрозділів військової
 4.  Шляхи вдосконалення військово-професійного виховання військовослужбовців
    виховної роботи в частині, на кораблі. Як показує військовий досвід, великі можливості щодо поліпшення організації виховного процесу закладені в комплексному, перспективному плануванні виховної роботи з військовослужбовцями, що проходять службу за призовом і контрактом. Планування сприяє підвищенню ефективності та якості виховного процесу в тому випадку, якщо воно
 5.  Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині
    виховної роботи у Збройних Силах Російської Федерації головним змістом виховної роботи з усіма категоріями особового складу є проведення у військах (силах) державної політики, формування у військовослужбовців якостей громадянина-патріота, військового професіонала, надійного захисника Вітчизни, особистої відповідальності за виконання поставлених завдань. Виховна робота
 6.  Комплексна цільова програма попередження і подолання різних відхилень у поведінці військовослужбовців за призовом
    виховної роботи з важкими призовниками; - активне залучення даних юнаків у роботу військово-патріотичних клубів, груп і об'єднань; - проведення спеціальних індивідуальних бесід з призовниками та їх батьками; - уточнення соціально-демографічних даних призовників (вік, національність, сімейний стан, умови життя та навчання, обставини виховання, особливості
 7.  Методика профілактики нестатутних взаємовідносин
    виховної ідеї, в ім'я якої можна гуртувати військові колективи. Це прирікає командирів, вихователів на пасивність, в роботі на перспективу, знижує їх відповідальність за стан порядку та військової дисципліни у підрозділах. Сталося повсюдне послаблення виховної роботи з особовим по згуртуванню військових колективів, формуванню позитивної громадської думки з
 8.  ВСТУП
    виховної роботи та такими підрозділами, як штатні і позаштатні групи професійного психологічного відбору, центри і пункти психологічної допомоги та реабілітації військовослужбовців, нештатні консультаційні пункти. Розуміння особливої ??значущості психолога як центральної фігури в системі психологічної роботи останнім часом все більш супроводжується додатковими заходами по
 9.  Основні завдання психологічної роботи у військовій частині
    виховної роботи, медична служба, військовослужбовці, військові колективи, громадські організації. Від узгодженості їх дій багато в чому залежить ефективність психологічної роботи в цілому. Коротко охарактеризуємо основні функції зазначених категорій. Так, командири всіх рівнів відповідають за керівництво та організацію психологічної роботи у ввірених їм підрозділах і частинах.
 10.  ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗМІСТ ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ
    виховної роботи Збройних Сил Російської Федерації (далі Головне управління виховної роботи). Головне управління виховної роботи здійснює взаємодію з питань психологічної роботи з військовими і цивільними навчальними та науково-дослідними установами (центрами), аналізує та узагальнює досвід психологічної роботи, бере участь у підготовці, перепідготовці та
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека