ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
І.В. Носко. Психологія розвитку та вікова психологія, 2003 - перейти до змісту підручника

Питання психічного розвитку в епоху Відродження

Проти схоластичних і авторитарних, які не враховують інтереси і індивідуальні прагнення дітей, підходів до їхнього виховання, виступили вчені-гуманісти в епоху Відродження, прагнучи відновити основи класичної освіти, розвинути у вихователів інтерес до особистості дитини. Велика увага приділялася і розробці нових принципів навчання, провідними з яких стали наочність і природосообразность, про які вперше заговорив ще Аристотель.

Англійський вчений Роджер Бекон, грунтуючись на поглядах Аристотеля, доводив, що є провідним психічним процесом, матеріалом, з якого народжується знання, а тому суто вербальні методи навчання дітей не відповідають завданню розвитку їх інтелекту. Все, що в цей час робилося для поліпшення процесу викладання, робилося в інтересах викладання у вузькому сенсі слова, так як психічний розвиток дитини вивчали лише остільки, оскільки це служило цілям оптимізації навчання. Такий підхід характерний не тільки для Е.Роттердамского, а й для Х. Вівес, Р.Вівеса, Р. Бекон, Я. Коменський. Справедливо виступаючи проти схоластики і зубріння, які не тільки отупляє дітей, гальмували розвиток їх творчої та пізнавальної активності, а й знижували мотивацію до навчання, ці вчені прагнули до відповідності з природними методами, до обліку психічних можливостей дітей. Недоліком такого підходу було те, що закликаючи наслідувати природі, Р.
Вівес і Я. Коменський розуміли під природою перш за все не внутрішню природу дітей, їх світ і психічні особливості, але навколишній світ, в якому існують приклади переходу від простої, низькоорганізованої матерії до складних, високоорганізованих істот. Однак і в такому механічному підході була та цінність, що, аналізуючи етапи розвитку природи, вчені дійшли висновку про наявність відповідних періодів в психічному розвитку дітей. Таким чином, були закладені основи періодизації, хоча перша детальна наукова періодизація була розроблена тільки Ж.-Ж.Руссо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання психічного розвитку в епоху Відродження "
 1. Контрольні питання
  1. Якою була хірургія у Візантії? 2. Хірурги та хірургія в арабській медицині. 3. Вклад Альбукасіса у розвиток хірургії. 4. «Канон лікарської науки» Авіценни і хірургія. 5. Католицька церква Середньовіччя і заборона хірургічних операцій. 6. Чи відомі вам праці де Шоліак? 7. Яка була роль лікарень та лікарських шкіл у розвитку хирур-гии? 8. Хірургія в Європі в епоху
 2. РОЗДІЛ I Розвиток медицини в епоху феодалізму
  РОЗДІЛ I Розвиток медицини в епоху
 3. Заняття 3 СРЕДНЕВКОВАЯ МЕДИЦИНА
  Питання до обговорення: 1. Медичне справу і освіта в Візантії. Історія Візантії. Взаємини християнства та медичної науки. Вклад візантійських вчених у розвиток медицини. Лікарняне справу. Медична освіта. 2. Медицина ісламського Сходу. Загальна характеристика (історія). Досягнення медицини арабо-мовних культури і медицини. Видатні вчені та лікарі Сходу.
 4. Становлення вікової (дитячої) психології як самостійної області психологічної науки
  У психологічних навчаннях минулих епох (у період античності, в середні віки, в епоху Відродження) уже були поставлені багато найважливіші питання психічного розвитку дітей1. У роботах давньогрецьких вчених Геракліта, Демокріта, Сократа, Платона, Аристотеля розглядалися умови і фактори становлення поведінки та особистості дітей, розвитку їх мислення, творчості і здібностей,
 5. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ
  Медицина Стародавнього Межиріччя. 2. «Нянь цзинь» (важкі питання класичної китайської медицини) - джерело з історії м медицини Стародавнього Китаю. 3. Медичні знання в Біблії, Корані, Торі та ін 4. Лікарська етика Гіппократа. 5. Лікування жіночих і дитячих хвороб в працях Гіппократа. 6. Ідеї ??попередження хвороб в працях Гіппократа. 7. Сутність хвороби і методи лікування
 6. ПОШИРЕННЯ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ В ЕПОХУ КНИГОДРУКУВАННЯ
  З появою книгодрукування античні медичні тексти придбали друге життя в ілюстрованих виданнях. У Венеції, Страсбурзі, Парижі, Римі, Базелі та інших містах працювали друкарні. У той час, як у середні віки збори в 500-1000 рукописів вважалося великою рідкістю, колекції рукописів в епоху Відродження послужили основою для бібліотек, що налічували кілька тисяч сувоїв і
 7. Зуєв Ю.Ф.. Військова педагогіка, 2010
  Зародження і розвиток військово-педагогічної думки в Росії тісно пов'язані з боротьбою народів нашої Батьківщини проти численних іноземних загарбників. Історія підготовки молоді до виконання військового обов'язку йде в глиб століть. Однак помітний розвиток військової педагогіки починається лише з періоду створення регулярних військ - армії і флоту в епоху Петра
 8. Поняття про психічному і соціальному здоров'я
  Основні питання: 1. Поняття про психічне здоров'я, його складових. 2. Шляхи формування психічного здоров'я. 1. Поняття про соціальне здоров'я. Стрес як фактор ризику для
 9. Медицина епохи Відродження
  До XV в. в Європі було більше 40 університетів, багато з них мали медичні факультети. Характер епохи вимагав всебічного, енциклопедичного підходу до всіх явищ життя і природи. Лікарі займалися математикою для того, щоб знати астрологію і розуміти вплив небесних тіл на здоров'я людини; вивчали грецьку, латину та арабська мови для читання медичних трактатів, книг по
 10. Курсова робота. Курсова робота, 2004
  Фармація в епоху Петра Розвиток фармації в Росії в 18 столітті і першій половині 19 століття Розвиток вітчизняної фармації в 18 столітті. Лікарська справа в Росії до 18 століття Аптекарський наказ Петровські реформи Підготовка аптечних працівників у 18 столітті Російська фармацевтична література 18 століття Військові та цивільні
 11. ДРЕВНЯЯ РУСЬ
  При вивченні історії медицини та хірургії середньовічної Росії (або по-іншому Стародавньої Русі) доцільно, на наш погляд, розрізняти кілька етапів. Це праслов'янська медицина (VI ст. До н.е. - IX ст. Н.е.), медицина періоду Давньоруської го-державу (IX-XIII ст.), Медицина періоду відродження російської державності та культури (XIV-XVI ст.) , медицина пізнього Середньовіччя Росії (XVI-XVII
 12. Актуальність дослідження
  Вступ Росії в період відродження її духовних традицій супроводжується підвищенням уваги до розвитку морально зрілої особистості, готової до послідовної реалізації морально-етичних норм, дотримання правових вимог і виконання свого громадянського обов'язку (І.В. Єжов, С.А. Єрмолаєва, Н.А. Коваль, В.М. Розін, В.В. Рубцов, Е.В.Сайко, І.П.Смірнов, В.Д. Шадриков, Н.І.Шевченко та ін) Це
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека