ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Навчально-методичний посібник. Психологія розвитку та вікова психологія, 2006 - перейти до змісту підручника

Питання до іспиту

1. Предмет, завдання і актуальні проблеми психології розвитку та вікової психології. Соціально-історична природа віку.

2. Методологія, методи і стратегії дослідження у віковій психології.

3. Принцип розвитку в психології і проблема детермінант психологічного розвитку людини.

4. Культурно-історична концепція вікового розвитку Виготського Л.С. Структура і динаміка віку. Особливості критичних віків та їх значення в психічному розвитку дитини.

5. Проблема вікової періодизації психічного розвитку.

6. Умови, джерела та рушійні сили психічного розвитку.

7. Проблема детермінант розвитку і періодизації психічного розвитку Ельконіна Д.Б.

8. Стадиальность психічного розвитку по З. Фрейду.

9. Соціогенетична концепція розвитку особистості за Е. Еріксоном.

10. Періодизація інтелектуального розвитку за Ж. Піаже.

11. Проблема співвідношення навчання і розвитку.

12. Проблема діагностики психічного розвитку.

13. Психічний розвиток немовляти. Криза новонародженості. Опредмечивание потреби в спілкуванні.

14. Пізнавальне, психомоторне і емоційний розвиток немовляти. Передумови мовного розвитку. Криза одного року.

15. Ранній вік: розвиток предметно - маніпулятивної діяльності та пізнавальних процесів дитини.

16. Ранній вік: особливості мовного розвитку.

17. Ранній вік: соціальне, емоційне і особистісний розвиток дитини. Криза 3-х років.

18. Розвиток дошкільника: гра як провідний вид діяльності.

19. Розвиток психічних функцій дошкільника.

20. Становлення особистісної сфери дошкільника: емоцій, мотивів, самосвідомості.

21. Шестирічні діти: психологічна готовність до шкільного навчання.

22. Діагностика психологічної готовності до шкільного навчання.

23. Молодший шкільний вік: криза 7 років.
Становлення навчальної діяльності.

24. Молодший шкільний вік: розвиток пізнавальних процесів.

25. Молодший шкільний вік: розвиток мотиваційної сфери та самооцінки.

26. Підлітковий вік. Пубертатний криза. Зміни в психологічній сфері та особистісний розвиток підлітка.

27. Підлітковий вік: особливості спілкування з дорослими і однолітками.

28. Розвиток самосвідомості і особистісні новоутворення підліткового віку.

29. Особливості розвитку пізнавальної сфери підлітка.

30. Юність: стабілізація особистості і самовизначення.

31. Формування світогляду, моральне самовизначення юнака.

32. Становлення особистості, взаємини з дорослими і однолітками в юнацькому віці.

33. Особливості та завдання розвитку особистості зрілої людини.

34. Психологія похилого віку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Питання до іспиту "
 1. Шпаргалка. Відповіді до іспиту з інфекційних хвороб, 2011
  Відповіді до іспиту з інфекційних захворювань. Включають в себе короткі відповіді на екзаменаційні питання кафедри БДМУ. Зміст: висипний тиф, черевний тиф, паратифи, сальмонельоз, чума, холера, сибірська виразка, методи боротьби з дегідратацією, ГКІ, грип і т.
 2. Шпаргалка. Шпора до іспиту з інфекційних хвороб, 2009
  Відповіді до екзамену з інфекції за 2010 рік 9 стор Зміст: ПТІ, сальмонельоз, холера, шигельоз, черевний тиф, ієрсиніози, ботулізм, вірусні гепатити, ГЛПС, лептоспіроз, туляремія, рожа і багато
 3. 7. Критерії оцінки якості знань студентів:
  на заліку Тестування: 1) при 71% позитивних відповідей - залік. 2) при менш 70% позитивних відповідей усну співбесіду по всьому розділу. При позитивних відповідях - залік. На іспиті: - перший етап: при 71% позитивних відповідей тестування - позитивна оцінка; - другий етап: при правильній відповіді на два практичних завдання (перегляд мікропрепарату і
 4. Шпаргалка. Дерматовенерологія, 2011
  Відповіді до екзамену з дерматовенерології. Містить короткі, лаконічні відповіді на 118 екзаменаційних
 5. Вказівки до проміжної атестації із застосуванням бально-рейтингової системи оцінки знань
  { foto7} Примітка: Максимальна кількість балів:? за тестові завдання - 60;? за іспит - 40. У квитку 10 питань (тестів), за кожен тест - 4 бали. Атестованим з дисципліни «Валеологія» вважається студент, який набрав 61-100 балів . Тестові завдання, питання для підготовки до іспиту розташовані в розділі «Завдання для
 6. кафедра акушерства та гінекології стоматологічного факультету. Невиношування вагітності, 2010
  Запропонований навчально-методичний комплекс містить дидактичний матеріал для підготовки до практичних занять та іспиту студентів медичних вузів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів за спеціальністю «акушерство і гінекологія». Посібник включає питання для самостійного вивчення, тестові завдання та задачі, що полегшують засвоєння даної теми, нормативні показники клінічних та
 7. Шпаргалки до іспиту. Основи медичних знань та здорового способу життя, 2011
  Армавирская Державна Педагогічна Академія. Шпаргалки по іспиту «Основи медичних знань та здорового способу життя (ЗСЖ)» Соціально -психологічні аспекти ЗСЖ. Піхолого-педагогічні аспекти ЗСЖ. Лихоманка. перша допомога при помилковому крупі. Травматичний шок. Термінальні стану. Пневмонія. Відмороження. Опік. Раціональне харчування. ВІЛ-інфекція. Отруєння. Епідемічний процес.
 8. Організація навчального праці студентів у різних формах занять
  Навчання в вузі - важкий, напружений, відповідальний розумову працю. Якщо в школі основною формою навчання є урок, то у вузі - лекція, семінар, практикум. Лекція - провідна форма організації навчального процесу у ВНЗ. Приблизно половину аудиторних занять складають лекції, тому вміння працювати на них - нагальна потреба студента. Прийнято виділяти три етапи цієї роботи. Перший -
 9. Лекції. Практичні навички з акушерству та гінекології, 2010
  Конспекти лекцій призначений для підготовки студентів медичних вузів до здачі заліків та екзаменів з практичним навичкам з акушерства та гінекології. Зміст включає в себе такі теми як складання і оцінка гравідограмми; пальпація живота по методу Леопольда; вимірювання висоти стояння матки; аускультація серцебиття плода; складання програми; двуручное обстеження матки і багато
 10. Д.Ф. Костючек. Акушерство і гінекологія: Короткий посібник з практичним умінням, 2001
  Це видання містить матеріали, необхідні студентам VI курсу при підготовці до державного іспиту за спеціальністю «акушерство і гінекологія». Основна увага в посібнику приділена практичним навичкам, якими студенти повинні володіти після закінчення медичного вузу. Посібник також необхідно студентам IV і V курсів, клінічним ординаторам лікарям-інтернам, лікарям загальної практики
 11. Лекції. Основи медичних знань, 2011
  16 добре освітлених лекцій допоможуть студентам не медичних ВУЗів підготуватися до іспиту. 1. Хвороба і здоров'я. 2. Екологія і здоров'я. 3. Здоров'я і спадковість. 4. Репродуктивне здоров'я. 5. Психічне здоров'я. 6. Соціальне здоров'я і організація охорони здоров'я. 7. Здоровий спосіб життя. 8. Шкідливі звички. 9. Термінальні стану. Реанімація. 10. Пошкодження. 11.
 12. Бібліографія
  Воронін Е.С., Коробов А.В., Чекан В.А., Колесніченко І. С. Розвиток ветеринарної освіти в Росії. - М.: МГАВМиБ ім. К.І. Скрябіна, 2000. 2. Колесніченко І.С. Грамоти з розрядного наказу з указом Петра Великого від 12 липня 1707 про висилку коновалів на службу в драгунські полки. - М.: Древлехранилище, 2006. 3. Колесніченко І.С, Мінєєва Т.І. Історія розвитку військової ветеринарії в
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека