ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012 - перейти до змісту підручника

Воля і емоційно-вольова стійкість військовослужбовців

ВОЛЯ - це процес свідомого дії відповідно до поставленої метою її досягнення при подоланні труднощів різного порядку. Саме за допомогою волі людина організовує діяльність і управляє своєю поведінкою. Воля постійно проявляється в повсякденному житті людини, але особливо яскраво вона проявляється в складних і відповідальних ситуаціях.

Як і вся психіка людини, воля - функція людини та її мозку в першу чергу. Вольовий акт є результат взаємодії першої та другої сигнальної системи. Саме це і становить фізіологічну основу всього вольової поведінки людини. Провідна роль при цьому належить другої сигнальної системи.

Отже, специфіка вольового психологічного процесу полягає у свідомому зусиллі, спрямованому на активізацію всіх сил і можливостей даної особистості для досягнення мети. У цих діях особистості розрізняють прості і складні вольові акти:

1. Простий вольовий акт має дві стадії: спонукання до дії і сама дія.

2. Складний вольовий акт має кілька етапів:

а) підготовчий - на якому відбуваються виникнення спонукання і постановка мети; свідомість ряду можливостей досягти мети; поява мотивів і боротьби їх; остаточний вибір мотиву дії та визначення шляхів досягнення цілей .


Б) етап практичної дії - виконання прийнятого рішення.

В) заключний етап - характеризується підбиттям підсумків зробленого, аналізом позитивних і негативних мотивів у роботі, накопиченням досвіду.

3. Особливо складний вольовий акт відбувається в гранично стислі терміни при мобілізації всіх сил особистості. Стадії вольового акту стираються і він стає єдиним, миттєвим.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Воля і емоційно-вольова стійкість військовослужбовців "
 1. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 2. Морально-психологічний стан особового складу і його динаміка
  Навчальні питання: 1. Сутність морально-психологічного стану особового складу. 2. Особливості вивчення та формування здорового морально-психологічного стану У сучасній літературі є безліч визначень морально-психологічного стану. Найбільш прийнятним (психологічним, доступним для технологізації) є визначення, дане В.П.Кашіріним:
 3. Психотерапія та психокорекція як методи психологічної допомоги
  Психокоррекция - спрямоване психологічний вплив на певні психічні структури з метою оптимізації розвитку і функціонування індивіда в конкретних умовах життєдіяльності. Термін «корекція» буквально означає «виправлення». Таким чином, це система заходів, спрямованих на виправлення недоліків психіки чи поведінки людини за допомогою спеціальних засобів
 4. Закономірності прояву психіки та поведінки воїнів у бою. Характеристика бойового стресу
  Війна - найбільша драма, розігруються в душі воїна і захоплююча все його єство. Постійна загроза самого життя людини, його здоров'ю, калейдоскопічне зміну бойової обстановки, тривалі, нерідко перевищують межі людських можливостей навантаження, втрата бойових товаришів, участь у жорстокому насильстві по відношенню до ворога, протиборство піднесених і низинних, альтруїстичних і
 5. Сутність і структура морально-психологічного стану
  У сучасній літературі є безліч визначень морально-психологічного стану. Найбільш прийнятним (психологічним, доступним для технологізації) є визначення, дане В. П. Каширіним. Морально-психологічний стан особового складу - це обумовлене впливом соціальних, матеріально-технічних і природних факторів відносно стійке і обмежений за часом
 6. Поняття відповідальності в психології
  Відповідальність - найважливіша властивість особистості. Термін «відповідальність» має пряме відношення до різних областей психології. Зміст цього поняття аналізується у зв'язку з вивченням особистості, когнітивних процесів, психології управління, морального виховання. У «Словнику сучасної російської літературної мови» дається таке тлумачення поняття відповідальності: «Відповідальність - це
 7. Додаток № 10 СОЦІОМЕТРИЧНЕ МЕТОДИКА
  до ст. 21 Керівництва, затвердженого наказом Міністра оборони Російської Федерації 1997 N___ СОЦІОМЕТРИЧНЕ МЕТОДИКА. Найефективнішим інструментом соціально-психологічного кого дослідження малих груп і колективів є метод соціометрії. За допомогою цього методу можна встановити
 8. Психічне здоров'я
  Психічне благополуччя - це третій показник здоров'я населення (50%), від якого безпосередньо залежить спосіб життя. Довгий час цінності особистості, в тому числі і здоров'я, не були пріоритетними в нашому суспільстві. Особистість здорова фізично, психічно і соціально як правило завжди здатна протистояти будь-якому не позамежного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, боротися і перемагати
 9. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 10. Сутність акмеологічних технологій
  Акмеологические технології спрямовані на розвиток внутрішнього потенціалу, підвищення професіоналізму і адаптаційних можливостей держслужбовців. Вони включають цілий комплекс природничих і гуманітарних знань, такі технології набувають акмеологічної основу і здатні, за образним висловом Н.А.Бердяева, найбільш повно розкрити "синтезує духовність" особистості. Так, психологічний
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека