ГоловнаПсихологія
Військова психологія і педагогіка
ВІЙСЬКОВА ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА
Величко С.В. Адаптаційний потенціал військовослужбовців у психологічній підготовці до цивільного життя Авто
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (На правах рукопису ). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук (На правах рукопису). Спеціальність: Вікова та педагогічна психологія. Науковий керівник: Худик В. А. Провідна установа: Ростовський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти. Місце виконання: Таганрозький державний радіотехнічний університет. Спеціальність: Вікова та педагогічна психологія. Науковий керівник: Худик В. А. Провідна установа: Ростовський інститут підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти. Місце виконання: Таганрозький державний радіотехнічний університет. На правах рукопису
Шпаргалка Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія» 2012
Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в умовах військової діяльності. Емоції і почуття в умовах військової діяльності. Особливості моральних почуттів в умовах військової діяльності. Коротка характеристика емоційних станів військовослужбовця (настрій, афект, пристрасть). Стан фрустрації та умови виникнення у військовому колективі. Воля і емоційно-вольова стійкість військовослужбовців. Характеристика основних вольових якостей військовослужбовців та шляхи їх формування. Поняття про особистість у військовій психології. Психологічна структура особистості військовослужбовця. Роль спадковості і середовища в розвитку особистості військовослужбовця. Теоретичний підхід до розуміння особистості військовослужбовця. Прикладний характер військово-психологічного розуміння особистості військовослужбовця. Психічні властивості особистості та їх урахування у навчанні та вихованні військовослужбовців. Психічні стану військовослужбовців та їх облік у службовій діяльності. Управління психічними станами військовослужбовців в специфічних умовах служби. Управління психічними станами військовослужбовців в умовах бою. Психологічні методи вивчення особистості військовослужбовця. Психологічні методи вивчення військового колективу. Основні методи військової психології. Застосування соціометричного методу при вивченні військового колективу. Соціально-психологічна структура військового колективу. Психологія військового колективу. Роль громадської думки у військовому колективі. Основні особливості взаємовідносин у військовому колективі. Значення колективної думки в житті і діяльності Традиції - як елемент психології військового колективу. Особливості багатонаціонального військового колективу. Психолого-педагогічні аспекти по згуртуванню військового колективу. Соціально-психологічні передумови виникнення міжособистісних конфліктів у військовому колективі. Причини конфліктів у військовому колективі. Структура конфліктної ситуації військового колективу (схематично). Шляхи виявлення можливих конфліктів у військовому колективі. Шляхи запобігання конфліктів у військовому колективі. Психологічні аспекти подолання конфліктних ситуацій у військовому колективі. Морально-психологічний стан військовослужбовців: оцінка та шляхи формування
Лекція Психологічна корекція 2012
Загальні положення. Психологічна корекція. Психологічні реакції. Патологічні психогенні реакції. Нозоспеціфіческіе психічні розлади. Методи дослідження психічного здоров'я. Клініко-психопатологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Експериментально-психологічний метод дослідження психічного стану військовослужбовців. Організація проведення психокорекційних заходів з військовослужбовцями. Методи психокорекції психічних розладів у військовослужбовців. Елементи раціональної психотерапії. Психічна саморегуляція
Реферат Етика побуту і сімейного життя офіцера 2012
Введення

Службовий етикет офіцера.

Етикет офіцерів у побуті, в сімейному житті та громадських місцях.

Висновок.

Список літератури.
І. Ю. Лепешинський, В. В. Глєбов, В. Б. Листків, В. Ф. Терехов Основи військової педагогіки та психології 2011
Головною особливістю конспекту лекцій є узагальнення та систематизація досвіду практичної діяльності офіцерського складу у військах в мирний час. Конспект розроблений і складений у відповідності з кваліфікаційними вимогами і програмою підготовки офіцерів запасу при державних освітніх установах вищої професійної освіти за спеціальностями Головного автобронетанкового управління МО РФ стосовно до програми курсу дисципліни «Управління підрозділами в мирний час» розділу «Військова педагогіка та психологія».

Матеріал, викладений в конспекті, може бути використаний для підготовки слухачів військових кафедр, курсантів навчальних військових центрів і військових інститутів, а також у системі командирської підготовки.
Курсова робота Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби 2011
Теоретичний аспект особистості і колективу. Поняття особистості в психології. Сутність особистості і чинники її формування. Поняття і сутність військового колективу. Етапи та особливості формування військового колективу. Аналіз особливостей взаємодії особистості і колективу в умовах військової служби. Особливості психології взаємовідносин у військовослужбовців. Діагностика конфліктів у військових колективах. Попередження і подолання конфліктів. Методика попередження конфліктів. Методика подолання конфліктів.
І.В. Сиромятніков Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час 2011
У навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з організацією психологічної роботи в військової частини в мирний час по найбільш важливих її напрямах. На основі аналізу керівних документів та результатів військово-психологічних досліджень в узагальненому вигляді представлені науково-теоретичні та організаційно-методичні основи психологічної роботи в частинах Збройних Сил РФ. У посібнику розкриваються питання організації взаємодії психолога з посадовими особами з метою психологічного забезпечення різних сторін життєдіяльності військовослужбовців, технологія здійснення основних напрямів і завдань психологічної роботи.
Реферат Психологічна реабілітація військовослужбовців 2011
ДІСО, Донецьк / Україна. Кафедра психології, спеціальність: початкове навчання, психолог / 9 с., 5 курс. Військова психологія і педагогіка. Види, сутність, структура, завдання, організація та етапи психотерапії та реабілітації. Непряма і пряма психотерапія, їх види. Методи психологічного впливу.
Курсова робота Психологічні аспекти патріотичного виховання молоді (у системі обов'язкової підготовки громадян до військової служби) 2011
Введення

Психофізіологічні проблеми молоді, як об'єкта військово-патріотичного виховання

Військово-патріотичне виховання: сутність, зміст, система

Ефективність військово-патріотичного виховання та її критерії

Висновок

Список джерел та літератури
Курсова робота Соціально-психологічні взаємини у військових колективах 2011
Дисципліна: Психологія груп і лідерства. Основні соціально-психологічні поняття групи. Лідерство в первинних військових групах. Основні напрями та завдання психологічного дослідження військового колективу. Анкетне опитування як метод вивчення соціально-психологічних процесів у військових групах. Додатки: Діагностика індивідуально-психологічних особливостей (Тест "Неіснуюче (фантастичне) тварина"); Діагностика психічних станів (Діагностика тривожності - Методика). Список літератури.
Губін В.О., Загорюев А.Л. Спрямованість молоді на військово-професійну діяльність 2011
У статті викладені результати визначення вираженості спрямованості на військово-професійну діяльність у різних групах сучасної молоді. На вибірці, що включає в себе групи, апріорі контрастні відносно професійного вибору (старшокласники, учні воєнізованих середніх навчальних закладів, курсанти ВВНЗ та військовослужбовці строкової служби) виконана стандартизація діагностичного комплексу ВПН. Виявлено три рівні розвитку ВПН, по різному представлених у кожній соціальній групі: негативна, нейтральна і позитивна професійна спрямованість.
Курсова робота Психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок 2010
Теоретичну основу дослідження склали роботи Русалова В. М, Єгорової М. С., присвячені психології індивідуальних відмінностей, а також роботи Маклакова А. Г., Перфілова О. В. та ін, присвячені проблемам професійного психологічного відбору військовослужбовців. Практична значущість дослідження полягає у виявленні соціально-демографічних і психологічних характеристик військовослужбовців жінок і чоловіків.
Зуєв Ю.Ф. Військова педагогіка 2010
Зародження і розвиток військово-педагогічної думки в Росії тісно пов'язані з боротьбою народів нашої Батьківщини проти численних іноземних загарбників . Історія підготовки молоді до виконання військового обов'язку йде в глиб століть. Однак помітний розвиток військової педагогіки починається лише з періоду створення регулярних військ - армії і флоту в епоху Петра 1.
Реферат Тероризм в Росії 2010
Введення. Поняття тероризму і його види. Поняття і сутність «тероризму». Види тероризму і терористичних груп. Теракт в Домодєдово. Висновок. Список використаних джерел та літератури. Додаток.

Реферат Організація виховної роботи в школі В.А. Сухомлинського 2010
Введення

В. О. Сухомлинський і боротьба ідей у ??радянській педагогіці 60-х років

Життєвий шлях В. О. Сухомлинського.

Основні педагогічні ідеї В. О. Сухомлинського.

Висновок

Література
Курсова робота Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців 2010
Дисципліна - Конфліктологія

Зміст.

Введення. Військовий колектив. Міжособистісні відносини в середовищі військовослужбовців. Взаємовідносини як соціально-психологічне явище. Взаємовідносини у військовому колективі. Методи вивчення взаємовідносин у військовому колективі. Емпіричне дослідження. Результати параметричної соціометрії. Результати анкетування. Висновок. Список літератури. Додатка.
Диплом Психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії 2010
Об'єктом дослідження є молоді військовослужбовці з застревающей характерологической акцентуацией.

Предмет дослідження - психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії. Мета даної роботи - визначити основні психологічні особливості молодих воїнів з застревающей характерологической акцентуацией і виявити основні умови надання та розробити методику психотерапевтичної допомоги таким військовослужбовцям з метою підвищення ефективності їх діяльності в рамках адаптації до військової служби.
Реферат Профілактика щодо попередження поширення наркотиків у військових частинах 2010
Що таке наркотики. Збройні Сили та наркоманія. Наркотичні речовини, ознаки та наслідки їх вживання. Похідні конопель. Опіатні наркотики. Снотворно-седативні засоби. Психостимулятори. Галюциногени. Летючі речовини наркотичної дії. Висновок
Кисліцина А. С. Особливості особистісного адаптаційного потенціалу Військовослужбовців за призовом 2010
автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук. Спеціальність: 19.00.01 - загальна психологія, психологія особистості, історія психології
Діагностика стану військової дисципліни у підрозділі 2010
Поняття діагностики в теорії та практиці сучасної соціальної роботи. Цілі, принципи та основні напрями діагностичної діяльності офіцера виховних структур. Діагностика військової дисципліни у підрозділі як напрям діяльності офіцера-вихователя (на прикладі виявлення порушень статутних правил взаємовідносин). Технологічна карта діагностики стану військової дисципліни у підрозділі (на прикладі виявлення порушень статутних правил взаємовідносин). Висновок.
1 2 3 4 5
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека