Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
ЗМІСТ:
Корчемний П.А.. Військова психологія: методологія, теорія, практика, 2010
Даний навчальний посібник являє собою погляди військових психологів кафедри психології Військового університету на сьогодення і майбутнє військової психології за всіма трьома основними рівнями військово-психологічної науки: методологічному, теоретичному і власне прикладному.

Видання рекомендоване Головним Управлінням Кадрів Міністерства оборони Російської Федерації як навчально-методичний посібник.

Навчальний посібник призначений для ад'юнктів і слухачів Військового університету РФ, військових психологів-дослідників і викладачів військової психології.
Введення
Методологічні проблеми військової психології
Методологічні основи військової психології
Навіщо військовому психологу знання історії психології?
Методологія військово-психологічного дослідження
Соціально-психологічні проблеми військової психології
Вікова психологія як складова методологічних основ військової психології
Педагогічна психологія і військова психологія
Військова психологія і психотерапія
Військова психологія як галузь психологічної науки
Розвиток військової психології в Росії до 1917 року
Формування системи військової психології в Росії
Вузлові розділи військово-психологічної науки середини Х1Х - початку ХХ століття
Основні напрямки військово-психологічних досліджень в Росії після 1917р.
Основні напрямки розвитку зарубіжної військової психології
Теоретико-методологічні основи закордонної військової психології
Біхевіоризм і військова психологія
Військова психологія і глибинні теорії
Сучасні тенденції розвитку зарубіжної військової психології (на прикладі США)
Розвиток військової психології в Німеччині
Психологічна підготовка військовослужбовців до ведення активних бойових дій
Психологія бойової підготовки військовослужбовців
Психологія військової дисципліни
Сучасний бій і його вплив на психіку воїнів
Психологія бойової діяльності військовослужбовців
Психологія ризику в управлінській діяльності командира в бою
Додаток N 1
Додаток N2
Додаток N 3
Психологічні особливості бойових дій військовослужбовців в різних видах бою і в умовах застосування ЗМУ
Шляхи та способи підтримки психологічної стійкості і бойової активності особового складу в ході бойових дій
Протидія психологічним операціям супротивника як завдання психологічного забезпечення сучасного бою
Психологічні операції в сучасній війні
Шляхи протидії психологічному впливу противника
Бойовий стрес і його психологічні наслідки
Посттравматические стресові розлади, шляхи і засоби купірування
Зміст і організація роботи щодо психологічного забезпечення бойової діяльності
Психологічне забезпечення бойової готовності, бойового чергування
Психологічний аналіз несення БД офіцерами
Психологічний аналіз періоду бойових дій
Аналіз результатів психологічного аналізу 1 і 2 періодів діяльності привів до наступного розуміння узагальненої структури стану психологічної готовності
Морально-психологічний стан особового складу підрозділу (частини)
Поняття про морально-психологічний стан особового складу підрозділу, частини
Аналітична діяльність командира з аналізу та оцінки морально-психологічних станів військовослужбовців
Соціально-психологічні чинники ефективності спільної діяльності військового колективу
Фактори ефективності групової діяльності як соціально-психологічного процесу
Соціально-психологічні закономірності групових процесів
Згуртованість бойових розрахунків (екіпажів)
Профілактика нестатутних взаємовідносин у військових колективах
Соціально-психологічна сутність нестатутних взаємовідносин
Деятельностно-групове регулювання і попередження нестатутних взаємовідносин
Негативне лідерство в первинних військових колективах
Психологічні особливості суїцидальної поведінки військовослужбовців і його профілактика
Структура і динаміка суїцидальної поведінки
Профілактика суїцидальної поведінки
Особливості конфліктів у взаєминах офіцерів
Сутність конфліктів і їх класифікація
Особливості конфліктів у взаєминах офіцерів
Основні напрямки психологічного дослідження військового колективу
Компоненти соціально-психологічної структури військового колективу
Завдання психологічного дослідження військового колективу
Військова психологія і педагогіка:
 1. Величко С.В.. Адаптаційний потенціал військовослужбовців у психологічній підготовці до цивільного життя - Авто рік
 2. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія» - 2012 рік
 3. Лекція. Психологічна корекція - 2012 рік
 4. Реферат. Етика побуту і сімейного життя офіцера - 2012 рік
 5. І. Ю. Лепешинський, В. В. Глєбов, В. Б. Листків, В. Ф. Терехов. Основи військової педагогіки та психології - 2011 рік
 6. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби - 2011 рік
 7. І.В. Сиромятніков. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час - 2011 рік
 8. Реферат. Психологічна реабілітація військовослужбовців - 2011 рік
 9. Курсова робота. Психологічні аспекти патріотичного виховання молоді (у системі обов'язкової підготовки громадян до військової служби) - 2011 рік
 10. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах - 2011 рік
 11. Губін В.О., Загорюев А.Л.. Спрямованість молоді на військово-професійну діяльність - 2011 рік
 12. Курсова робота. Психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок - 2010 рік
 13. Зуєв Ю.Ф.. Військова педагогіка - 2010 рік
 14. Реферат. Тероризм в Росії - 2010 рік
 15. Реферат. Організація виховної роботи в школі В.А. Сухомлинського - 2010 рік
 16. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців - 2010 рік
 17. Диплом. Психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії - 2010 рік
 18. Реферат. Профілактика щодо попередження поширення наркотиків у військових частинах - 2010 рік
 19. Кисліцина А. С.. Особливості особистісного адаптаційного потенціалу Військовослужбовців за призовом - 2010 рік
 20. . Діагностика стану військової дисципліни у підрозділі - 2010 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека