Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
Наступна »
Лекції. Військова психологія, 2008 - перейти до змісту підручника

Військова психологія як галузь психологічної науки

Навчальні питання:

1. Предмет військової психології

2. Основні принципи, методи та завдання військової психологіїПовсякденні завдання, які вирішуються військовими фахівцями (керівниками, педагогами, військовими психологами та ін) вимагають від них розуміння закономірностей прояву і формування психології особистості військовослужбовця та військових колективів в умовах різних видів військової діяльності. Ці закономірності і є предметом військової психології як галузі психологічної науки.

Розуміючи умови виникнення і механізми прояву тих чи інших психічних процесів, станів і властивостей у військовослужбовців, практик може керувати ними. Тобто - враховувати ці закономірності у своїй роботі, цілеспрямовано формувати і розвивати у воїнів необхідні для служби та бою якості, а також коригувати їх у разі потреби.

Найважливішою характеристикою життєдіяльності військовослужбовців є те, що вона протікає у формі військово-соціальної взаємодії. Це означає, що практично будь-які дії, повсякденне життя і служба, різні види бойової діяльності військовослужбовців здійснюються як процеси їх взаємодії. Соціальна взаємодія військовослужбовців (їх гpупп) збуджується індивідуальними, гpупповой та громадськими потpебностей життєдіяльності. Ці потреби удовлетвоpять в pамках основних форм взаємодії - спілкування та спільної діяльності. Якщо брати людське суспільство в цілому і зокрема, те саме завдяки спілкуванню і спільній діяльності виробляються умови життя і самі індивіди, забезпечується їх взаєморозуміння і узгоджуються окремі дії, формуються спільності - великі і малі соціальні групи. Особливий тип взаємодії - це протидія, боротьба, соціальні конфлікти, в тому числі і військові.

До основних соціально-психологічних проблем, що є значущими для військових психологів та інших керівників можна віднести наступні:

- Роль морально-психологічного чинника в підвищенні бойової готовності та ефективності бойової діяльності військ та окремих військовослужбовців.


- Військовий керівник, стиль його діяльності та спілкування, умови ефективності впливу на підлеглих.

- Соціально-психологічні масовидні явища в бойових умовах (паніка, згуртованість військових колективів).

- Способи ефективного впливу на моральний дух, психологічний стан противника і населення, методи психологічної війни.

- Соціально-психологічна характеристика особистості військовослужбовця, обумовлена ??його соціально-демографічними, національними, віковими, статевими, професійними, соціально-класовими і т.п. особливостями.

- Соціально-психологічна характеристика військових колективів (підрозділів, екіпажів, варт і т.п.) як малих соціальних груп.

- Стан взаємовідносин у підрозділі як малій групі, їх оптимізація. Конфлікти в спілкуванні військовослужбовців, способи їх попередження та вирішення.

- Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, як процес їх пристосування до специфіки нового для них соціального статусу військовослужбовця, входження в конкретний військовий колектив.

Соціально-психологічні чинники ефективності спільної військової діяльності - умови сумісності та спрацьованості військовослужбовців, вимоги до службової комунікації та ін

В даний час все більше вчених і практики починають звертатися до тих завдань, які були поставлені перед військовою психологією в 20-30-ті роки ХХ століття Н.Н.Головіним, зокрема: вивчення проблем людської підсвідомості, вирішення питання пошуку прийомів зв'язування психології діючих військ і психології вищих штабів, здійснення психологічної експертизи наказів і прийнятих рішень.

1. Оцінка вимоги, що пред'являються обстановкою сучасного бою до психологічних якостей воїна з урахуванням змісту та обсягу переносимих навантажень;

2. Розкриття закономірностей, які керують поведінкою і діями воїнів і військових колективів в обстановці бойового навчання і, особливо, бойової діяльності;

3.
Розробка рекомендацій щодо вивчення індивідуальних особливостей воїнів і військових колективів для використання їх у повсякденній роботі офіцерів;

4. Пошук і знаходження шляхів підвищення ефективності процесів керівництва воїнами і військовими колективами, їх навчання, згуртування;

5. Вишукування засобів надійної оцінки можливостей воїнів і військових колективів та їх доцільною розстановки за профілями підготовки і по виконуваних завданням;

6. Розробка шляхів і засобів здійснення психологічної підготовки особового складу в підрозділі, частині, з'єднанні до активних бойових дій в умовах сучасної війни;

7. Визначення засобів попередження конфліктів, викорінення нестатутних взаємовідносин та порушень військової дисципліни в підрозділах і частинах;

8. Психологічне забезпечення мобілізації, активізації особового складу на успішне виконання службових та навчально-бойових завдань;

9. Створення засобів і процедур оцінки морально-психологічного стану особового складу, попередження зниження і відновлення психологічної стійкості в складних умовах, припинення негативних психічних реакцій;

10. Озброєння командирів, офіцерів виховних структур знаннями військової психології і формування психологічного складу мислення, що забезпечує досягнення найбільш продуктивних взаємин з підлеглими;

11. Забезпечення діяльності військових психологів, психологічної служби ЗС РФ.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Військова психологія як галузь психологічної науки "
 1. Лекції. Військова психологія, 2008
  Військова психологія як галузь психологічної науки. Стан та перспективи розвитку військової психології як науки та шляхи впровадження її досягнень у військову практику. Війна як соціально-психологічне явище. Розвиток військової психології в Росії до 1917 року. Розвиток військової психології напередодні і в роки Великої вітчизняної війни. Розвиток військової психології в США. Розвиток військової
 2. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 3. Короткий акмеологический словник
  Проведення результативних акмеологічних досліджень, розуміння їх науково-практичної значущості , а також ефективна підготовка фахівців-акмеології можливі лише при однозначному і несуперечливому розумінні й тлумаченні основних акмеологічних понять і категорій. Нами були представлені та обгрунтовані деякі базисні акмеологические категорії, розкрито їх науковий зміст. У той же
 4. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. Autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 5. Етапи розвитку акмеології як науки
  Усвідомлення людиною його місця в світі, формує його світогляд. «З самого початку культурного розвитку людства складалися уявлення про розвиток людини, висловлювалася ідея про те, що в розвитку індивіда є деяка вершина, вищий ступінь досконалості» [5, с.9], необхідно відзначити, пишуть фахівці, що «поняття про акме людини - не вигадка. Акмеологічність пронизує всю
 6. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 7. Галузі психології
  Сучасна психологія являє собою широко розгорнуту область знань, що включає ряд окремих дисциплін і наукових напрямів. Психіка багатовимірна. Її історичне і соціальний розвиток призвело до необхідності інтегрувати багато науки, які прямо або побічно розглядали питання життєдіяльності людини. За С.Л.Рубинштейну галузі умовно можна розділити на основні (базові)
 8. Загальне уявлення про прикладної психології та психологічної практиці
  Психологічні проблеми пронизують все наше життя, тобто психолог може знайти собі застосування практично у всіх сферах життєдіяльності людини і не тільки людини (як відомо, психологи вивчають життя тварин, птахів, риб, мікроорганізмів, цілісних екологічних систем і т. п.). Але тут відразу ж виникають питання: хто визначає, якими проблемами повинен займатися психолог, а якими
 9. Основні галузі психології
  Складну психічну реальність, виступаючу предметом психології, наука прагне відобразити в її істотних властивостях і в узагальненій формі, тобто в поняттях. Поняття в кінцевому підсумку становлять каркас будь-якої науки. У своїй сукупності вони утворюють категоріальний лад. Категорія - гранично широке поняття, в якому відображені найбільш загальні й істотні властивості, ознаки, зв'язки і
 10. Загальне поняття про практичної психології
  Практична психологія - галузь психології, предметом якої є психологічна допомога, тобто практична діяльність психологів, спрямована на конкретну людину з його проблемами, запитами, потребами і т.п. Поява професії практичного психолога на початку ХХ століття пов'язане, насамперед, з виникненням соціального замовлення на здійснення психологічних форм науково
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека