Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВнутрішні хвороби
ЗМІСТ:
Маколкін В.І., Овчаренко С.І.. Внутрішні хвороби, 2005
У 5-е видання підручника (4-е вийшло в 1999р.) Внесено суттєві і зміни та доповнення, які відображають сучасні принципи класифікації, діагностики та лікування внутрішніх хвороб, які знайшли своє відображення в опублікованих в останні роки вітчизняних і міжнародних рекомендаціях. Список контрольних питань і завдань розширений і доповнений. Для студентів медичних вузів.
Зміст
Список прийнятих скорочень
Передмова
Введення
Хвороби органів дихання
Зміст
Пневмонії
Бронхоектатична хвороба
Хронічний бронхіт
Хронічна обструктивна хвороба легень
Бронхіальна астма
Плеврит
Легенева серце
Контрольні питання і завдання
Хвороби органів кровообігу
Зміст
Ревматизм (ревматична лихоманка)
Інфекційний ендокардит
Міокардит
Перикардит
Порушення серцевого ритму і провідності
Екстрасистолія
Пароксизмальна тахікардія
Миготлива аритмія
Атріовентрикулярна блокада
Синдром слабкості синусового вузла
Набуті вади серця
Пороки мітрального клапана
Пороки аортального клапана
Пороки тристулкового клапана
Дилатаційна кардіоміопатія
Гіпертрофічна кардіоміопатія
Рестриктивная кардіоміопатії
Нейроциркуляторная дистонія
Гіпертонічна хвороба
Симптоматична артеріальна гіпертонія
Ішемічна хвороба серця
Стенокардія
Гострий коронарний синдром
Інфаркт міокарда
Контрольні питання і завдання
Хвороби органів травлення
Зміст
Хронічний гастрит
Виразкова хвороба
Захворювання кишечника
Неспецифічний виразковий коліт
Хвороба Крона
Синдром роздратованого кишечника
Хронічний гепатит
Цироз печінки
Хронічний холецистит
Хронічний панкреатит
Контрольні питання і завдання
Хвороби нирок
Зміст
Гострий гломерулонефрит
Хронічний гломерулонефрит
Амілоїдоз
Хронічна ниркова недостатність
Контрольні питання і завдання
Хвороби системи крові
Зміст
Хронічні лейкози
Хронічний мієлолейкоз
Хронічний лімфолейкоз
Множинна мієлома
Анемії
Залізодефіцитна анемія
сидероахрестичні анемія
В12-дефіцитна анемія
Гемолітичні анемії
Таласемія
Аутоімунна гемолітична анемія
Пароксизмальна нічна гемоглобінурія
Гіпопластнческая (апластична) анемія
Геморагічні діатези
Гемофілії
Лнгіопатіі (вазопатії)
Дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові
Контрольні питання і завдання
Системні васкуліти
Зміст
Системні васкуліти
Мікроскопічний поліартеріїт (поліангіїт)
Неспецифічний аортоартериит (хвороба Такаясу)
Гранулематоз Вегенера
геморагічний васкуліт (хвороба Шенлейна-Геноха)
Контрольні питання і завдання
Дифузні захворювання сполучної тканини
Зміст
Дифузні захворювання сполучної тканини
Системна склеродермія
Дерматоміозит
Контрольні питання і завдання
Хвороби суглобів
Зміст
Хвороби суглобів
Остеоартроз
Подагра
Ідіопатичний анкілозуючий спондилоартрит (хвороба Бехтерева)
Контрольні питання і завдання
Висновок
Відповіді на контрольні запитання та завдання
Внутрішні хвороби:
 1. Візер В.А.. Лекції з терапії - 2011 рік
 2. шпаргалка. Пропедевтика внутрішніх хвороб, внутрішні хвороби з військово-польової терапією - 2011 рік
 3. Ситуаційні завдання. Ситуаційні завдання з терапії - 2011 рік
 4. Шпаргалка. Завдання для держіспиту 2011 (Кафедра швидкої медичної допомоги МДМСУ.) - 2011 рік
 5. Історія хвороби. Цироз печінки алкогольної етіологіі.Умеренно активний. У стадії декомпенсації. Клас С За Чайлд-Пью. Синдром портальної гіпертензії, асцит. Жовтяниця. Печінково-клітинна недостатність - 2011 рік
 6. Лекції. Хронічний гастрит і гастродуоденіт - 2011 рік
 7. Реферат. Дисбактеріоз і наслідки його впливу на організм. - 2011 рік
 8. Навчальний посібник. Ензимопатії - 2011 рік
 9. Реферат. Лабораторна діагностика хвороб нирок - 2010 рік
 10. Кафедра швидкої медичної допомоги МДМСУ. Завдання для ГОС іспиту - 2010 рік
 11. Шаповалова Ю.С.. Фармакотерапія основних внутрішніх хвороб та їх ускладнень - 2009 рік
 12. Реферат. Внутрішні хвороби - 2007
 13. А.І. Кузін, А.А. Васильєв, М.А. Чередникова, О.В. Камерер. Діагностика та лікування дисліпідемії у хворих метаболічним синдромом - 2003
 14. Федюкович Н. И.. Анатомія і фізіологія людини - 2003
 15. Методичний посібник. Використання Міжнародної статистичної класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям, десятого перегляду (МКБ-10) у практиці вітчизняної медицини - 2002 рік
 16. І.М. Денисов, Б.Л. Мовшович. Загальна лікарська практіка.Внутренніе хвороби - інтернологія - 2001 рік
 17. ослоп В Н, Садикова А Р., Шамкіна А Р.. Схема історії хвороби - 2000
 18. Лекції. Захворювання шлунково-кишкового тракту і жовчно-вивідних шляхів - 1999 рік
 19. В.Г. Передерій, С.М. Ткач. Клінічні лекції з внутрішніх хвороб - 1998
 20. Під редакцією проф. І. К. Латогуз. Класифікації та діагностичні критерії в клініці внутрішніх хвороб - 1992
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека