Головна
ГлавнаяПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
СОДЕРЖАНИЕ:
Ягупов В. Військова психологія, 2004
Матеріал підручника з проблем військової психології відповідає програмам з навчальних дисциплін «Військова психологія» для курсантів, які навчаються за спеціальностями «Психологія», «Основи педагогіки та псиоології», для курсантів усіх спеціальностей. Підручник містить дані про особливості функціонування і розвиток психіки воїна й різних соціально-психологічних явищ військового колективу у військовій діяльності. Окрім того, в підручнику викладено основні проблеми психології малої групи та спілкування і психологічні аспекти підготовки військовослужбовців до бойових дій. Концептуальною основою аналізу основних проблем військової психології є особистісний і діяльнісний підходи, організація навчально-виховного процесу в Збройних силах України на засадах особистісно-орієнтованого навчання і виховання.

Призначено для курсантів, студентів, офіцерів і викладачів вищих навчальних закладів, а також для командирів, начальників, спеціалістів органів виховної роботи, для всіх, хто цікавиться проблемами військової психології.
ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ ТА СТРУКТУРА ВІЙСЬКОВОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Історія розвитку психології
Виникнення і розвиток військової психології
Військова психологія в структурі сучасної психології
Предмет і завдання військової психології
Тести та завдання для самоконтролю
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
Загальна характеристика особистості
Основні вітчизняні теорії особистості
Основні фактори формування особистості
Особистість, індивідуальність, суб'єкт
Розвиток психіки і розвиток особистості
Психологічна структура особистості
Психологічна структура особистості
Розвиток особистості у військовій діяльності
Тести та завдання для самоконтролю
ПСИХІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ОСОБИСТОСТІ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯ
Спрямованість особистості та особливості її змісту у військовослужбовців
Особливості вияву темпераменту і характеру воїна у навчально-виховному процесі
Розвиток здібностей у військовослужбовців у ході військово-професійної діяльност
Тести та завдання для самоконтролю
ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УМОВИ ЇХ АКТИВІЗАЦІЇ У ВІЙСЬКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Пізнавальні процеси особистості
Відчуття
Сприймання
Увага
Пам'ять і запам'ятовування
Мислення
Особливості функціонування емоційно-вольової сфери особистості в умовах військової діяльності
Тести та завдання для самоконтролю
ПСИХІЧНІ СТАНИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ЇХНІ ВИЯВИ У ВІЙСЬКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
Проблема психічних етапів у військовій психології
Функції психічних станів
Основні напрями роботи командира щодо формування та підтримання позитивного психічного стану
Сутність паніки та причини її виникнення
Тести та завдання для самоконтролю
ПСИХІЧНІ УТВОРЕННЯ
Основні компоненти психічних утворень
Психологічні умови посилення ефективності опанування воїнами психічних утворень
Тести та завдання для самоконтролю
МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ПСИХІЧНИХ ЯКОСТЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Методологія та методика психологічного дослідження
Методологія психологічного дослідження
Методика психологічного дослідження
Методи психологічного дослідження
Методи теоретичного психологічного дослідження
Методи емпіричного психологічного дослідження
Тести та завдання для самоконтролю
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЛОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ГРУПИ
Поняття малої групи і колективу
Розвиток малої соціальної групи як колективу та її основні характеристики
Військовий колектив як різновид малої соціальної групи
Тести та завдання для самоконтролю
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МАЛИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП
Соціометрична методика
Лідер і лідерство
Загальна схема дій офіцера при соціометричному дослідженні
Методика соціометричного опитування (параметричний варіант)
Непараметрична соціометрія
Гомеостатичний метод
Шкала прийнятності як метод вивчення взаємин (за М.Н. Корнєвим, А.Б. Коваленко)
Вимірювання авторитету
Метод узагальнення незалежних характеристик
Тести та завдання для самоконтролю
ПСИХОЛОГІЯ СПІЛКУВАННЯ У ВІЙСЬКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Сутність, функції та структура спілкування 10.1.1. Поняття спілкування
Спілкування та діяльність
Основні характеристики спілкування
Педагогічне спілкування
Бар'єри спілкування
Тести та завдання для самоконтролю
СТРУКТУРА СПІЛКУВАННЯ
Комунікативний бік спілкування та його характеристика
Характер впливу інформації
Взаємодія як інтерактивний бік спілкування
Соціальна перцепція
Оптимізація спілкування у військовому середовищі
Методи формування культури спілкування
Тренінг соціальної перцепції
Тести та завдання для самоконтролю
ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТА ЗАЛАГОДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ У ВІЙСЬКОВИХ ПІДРОЗДІЛАХ
. Конфлікти та причини їх виникнення у військових підрозділах
Класифікація міжособистісних конфліктів
Причини міжособистісних конфліктів
Динаміка конфлікту
Діяльність командирів щодо попередження та подолання конфліктних ситуацій у підрозділі
Тести та завдання для самоконтролю
ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ
Психологічне забезпечення: вітчизняний та іноземний досвід
Досвід психологічного забезпечення в сучасних воєнних конфліктах
Органи психологічного забезпечення в арміях сучасних розвинених країн
Психологічні війни та операції як складові психологічного забезпечення
Психологічна війна
Психологічні операції
Органи психологічних операцій в армії США
Актуальні проблеми психологічного забезпечення сучасних збройних конфліктів, регіональних війн і контртерористичних операцій
Основні напрями психологічного забезпечення
Психологічне забезпечення збройного конфлікту на Північному Кавказі
Тести та завдання для самоконтролю
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ОСОБОВОГО СКЛАДУ ДО БОЙОВИХ ДІЙ
Сутність і зміст психологічної підготовки військовослужбовців
Основні напрями психологічної підготовки особового складу до ведення бойових дій
Методи психологічної підготовки
Вербальні методи
Практичні методи психологічної підготовки
Методи емоційно-вольової саморегуляції
Тести та завдання для самоконтролю
ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА В БОЙОВІЙ ОБСТАНОВЦІ
Зміст психологічної роботи в бойовій обстановці
Бойові психічні травми та психологічна реабілітація військовослужбовців
Досвід діагностики і корекції психологічних наслідків участі військовослужбовців у бойових діях (іноземний досвід)
Методика прогнозування і розрахунку психогенних втрат серед особового складу
Тести та завдання для самоконтролю
ПСИХОЛОГІЧНА РОБОТА У ВІЙСЬКОВОМУ ПІДРОЗДІЛІ (ЧАСТИНІ) В МИРНИЙ ЧАС
Зміст і завдання психологічної роботи у військовому підрозділі (частині) у мирний час
Основні форми психологічної роботи
Місце командира і його заступника з виховної роботи (психолога) в організації і здійсненні психологічної роботи
Основні обов'язки військових психологів і органів виховної роботи
Окремі аспекти вивчення психологом особистості військовослужбовця и соціально-психологічних явищ у військових підрозділах
Рекомендації щодо виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості
Картка соціально-психічних якостей особистості воїна (Додаток)
Завдання і зміст психологічного відбору
Формування батареї тестів при професійному відборі
Тести та завдання для самоконтролю
СУЇЦИДАЛЬНА ПОВЕДІНКА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЇЇ ДІАГНОСТИКА І ПРОФІЛАКТИКА
Проблема суїциду і суїцидальної поведінки в психологічній науці
Природа суїцидальної поведінки та її детермінанти
Головні причини виникнення суїцидів
Індивідуально-психічні причини виникнення суїцидів
Мотивація суїцидальної поведінки військовослужбовців
Значення психалгії в генезі суїциду
Міжособистісні конфлікти як одна з передумов формування соціальної дезадаптації особистості воїна
Психологічна характеристика військовослужбовців, схильних до суїцидальної поведінки
Методики діагностування військовослужбовців, схильних до суїциду
Клініко-лінгвістична діагностика суїцидальної поведінки
Психодіагностичні та психофізіологічні методики діагностики суїцидальної поведінки
Методика визначення суїцидального ризику
Методика візуального визначення суїцидальних виявів
Профілактика суїцидальної поведінки у військовому середовищі
Тести та завдання для самоконтролю
ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІЙСЬКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Психолого-педагогічний зміст військової дисципліни
Психологічні засади військової дисципліни
Педагогічні функції військової дисципліни
Система роботи командирів (начальників) зі зміцнення військової дисципліни
Система роботи зі зміцнення військової дисципліни
Вдосконалення системи роботи командирів
Методика аналізу та підбиття підсумків стану військової дисципліни у військовій частині та підрозділі
Зміст аналізу стану військової дисципліни
Методика аналізу стану військової дисципліни в підрозділі
Перелік документів, які необхідно мати посадовим особам підрозділу з проблем зміцнення військової дисципліни
Психологічний аналіз дисциплінарної провини
Психологічні аспекти порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями
Психологічний аналіз поняття «порушення статутних правил взаємин між військовослужбовцями»
Психолого-педагогічна характеристика системи роботи командирів (начальників) щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями
Основні напрями роботи посадових осіб військової частини щодо профілактики порушень статутних правил взаємин між військовослужбовцями
Тести та завдання для самоконтролю
Додатоки
Військова психологія і педагогіка:
 1. Величко С.В.. Адаптационный потенциал военнослужащих в психологической подготовке к гражданской жизни - Авто год
 2. Шпаргалка. Программные вопросы по дисциплине «Военная психология» по специальности «Психологія» - 2012 год
 3. Лекция. Психологическая коррекция - 2012 год
 4. Реферат. Этика быта и семейной жизни офицера - 2012 год
 5. И. Ю. Лепешинский, В. В. Глебов, В. Б. Листков, В. Ф. Терехов. Основы военной педагогики и психологии - 2011 год
 6. Курсовая работа. Личность и коллектив. Взаимодействие личности и коллектива в условиях военной службы - 2011 год
 7. И.В. Сыромятников. Организация психологической работы в воинской части в мирное время - 2011 год
 8. Реферат. Психологическая реабилитация военнослужащих - 2011 год
 9. Курсовая работа. Психологические аспекты патриотического воспитания молодежи (в системе обязательной подготовки граждан к военной службе) - 2011 год
 10. Курсовая работа. Социально-психологические взаимоотношения в воинских коллективах - 2011 год
 11. Губин В.А., Загорюев А.Л.. Направленность молодежи на военно-профессиональную деятельность - 2011 год
 12. Курсовая работа. Психологические особенности личности военнослужащих женщин - 2010 год
 13. Зуев Ю.Ф.. Военная педагогика - 2010 год
 14. Реферат. Терроризм в России - 2010 год
 15. Реферат. Организация воспитательной работы в школе В.А. Сухомлинского - 2010 год
 16. Курсовая работа. Влияние юридического основания службы на межличностные отношения военнослужащих - 2010 год
 17. Диплом. Психологическая помощь молодым военнослужащим с застревающей характерологической акцентуацией методом групповой клиентоцентрированной психотерапии - 2010 год
 18. Реферат. Профилактика по предупреждению распространения наркотиков в военных частях - 2010 год
 19. Кислицына А. С.. Особенности личностного адаптационного потенциала Военнослужащих по призыву - 2010 год
 20. . Диагностика состояния воинской дисциплины в подразделении - 2010 год
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека