Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицина
Вірусологія
вірусології
Реферат Загальні уявлення про віруси 2010
Відкриття. Властивості. Життєвий цикл бактеріофага. Життєві цикли вірусів. Еволюційне походження вірусів. Віруси як збудники захворювань. Способи передачі вірусних хвороб.
Реферат Деякі аспекти хімії вірусів. 2010
У рефераті данни загальні відомості про хімії вірусів,: білках, вуглеводах, ферментах, ДНК і РНК. Представлений список найбільш відомих вірусних захворювань.
Реферат Віруси. Особливості онтогенезу і циклу відтворення ДНК і РНК-вірусів. 2008
Особливості онтогенезу і циклу відтворення ДНК і РНК-вірусів. Віруси, особливості їх будови і життєдіяльності. Класифікація. відмінності, будови, значення.
Н.А. Новикова ЗБЕРІГАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНЕТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІРУСІВ 2007
У посібнику викладено сучасні знання про структурну та молекулярної організації геномів вірусів і способах реалізації закладеної генетичної інформації. Особливу увагу приділено розгляду питань обміну генетичною інформацією як основ еволюції вірусів. Посібник призначений для підвищення кваліфікації викладачів біологічних факультетів класичних університетів, наукових співробітників, студентів, магістрів та аспірантів, які вивчають молекулярну біологію та вірусологію.
І.В. Домарадскій Основи вірусології для екологів 2007
У книзі зроблена спроба викласти головні аспекти вірусології. Рассмотре ни основні питання біології вірусів, а також взаємовідносин їх з перед ками п'яти царств живої матерії. Книга забезпечена коротким глосарієм.

Книга розрахована на фахівців різних профілів, які цікавляться проб

лемамі екології
Ташута С.Г. Загальна вірусологія 2004
Хімічний склад и фізична структура вірусів репродукція вірусів сучасна Класифікація та номенклатура вірусів хребетних генетика вірусів патогенез вірусніх хвороб протівірусній ІМУНІТЕТ екологія вірусів та епізоотологія вірусніх інфекцій вакцінопрофілактіка та хіміотерапія
Реферат Історія вірусології 2003
Білоруський державний університет Біологічний факультет ІСТОРІЯ ВІРУСОЛОГІЇ. Реферат студента 3 курсу
Землянський О.А. Програма проміжної атестації студентів з дисциплін вірусології, мікробіології, імунології 2002
Програма складена відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти . У програмі представлені теми, необхідні для вивчення: Історія розвитку вчення про віруси Систематика і номенклатура вірусів Структура вірусів Фізіологія та біохімія вірусів Генетика вірусів Віруси бактерій (бактеріофаги) Поняття "інфекційний процес" Роль мікроорганізмів в інфекційному процесі Фактори патогенності мікроорганізмів Фази розвитку інфекційного процесу Поняття про патогенезі інфекційних хвороб Імунологія як наука про способи і механізми захисту від генетично чужорідних речовин з метою підтримання гомеостазу організму Імунна система організму людини і основні її функції Неспецифічні фактори захисту організму людини. Антигени і антитіла Специфічні форми імунної відповіді Імунний фагоцитоз і кілерні функція клітин Гіперчутливість уповільненого типу. Гіперчутливість негайного типу. Імунологічна толерантність Імунологічна пам'ять Алергічні реакції Алергічні реакції гуморального (негайного) типу (типи I-III, V) Алергічні реакції клітинного (уповільненої) типу (тип IV) Імунологічні реакції Історія розвитку мікробіології Систематика і номенклатура мікроорганізмів. Морфологія бактерій Фізіологія бактерій Генетика бактерій Екологія бактерій Мікрофлора людини і її роль Мікробіологічні основи антимікробної профілактики і терапії Бактерії - збудники інфекційних хвороб У третій частині представлені питання по іспиту.
H. В. Прозоркіна, П. А. Рубашкіна Основи мікробіології, вірусології та імунології 2002
Цей посібник розроблено відповідно з сучасним станом методів мікробіологічних досліджень, відповідає вимогам державного освітнього стандарту з предмету «Основи мікробіології, вірусології, імунології» для студентів середніх спеціальних медичних навчальних закладів. Всі матеріали посібника об'єднані за темами, в кінці кожної - дано питання для самоконтролю, перелік практичних навичок. У посібнику використані сучасні діючі накази, вказівки, ГОСТи і інша нормативна документація. Посібник призначений для студентів середніх медичних навчальних закладів, а також може використовуватися середніми медичними працівниками в їх практичній діяльності.
Доцент кафедри медико-профілактичних дисциплін Землянський О. А. ПРОГРАМА ПРОМІЖНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ мікробіології, вірусології, ІМУНОЛОГІЇ 2002
Програма складена відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.
Кільбурн Е.Д. Віруси грипу та грип (1978) 1978
Книга присвячена огляду різноманітних вірусів грипу, їх культивування, біохімії і особливостям молекулярного пристрою . Зміст: Віруси грипу та грип. Структура вірусу грипу. Біологічно активні білки вірусу грипу. Гемаглютинін. Біологічно активні білки вірусу грипу. Нейрамінідазу. Активність транскриптази в клітинах і вирионах грипу. РНК вірусів грипу. Генетика вірусу грипу. Реплікація вірусу грипу. Культивування вірусів грипу людини в лабораторних умовах, коло господарів серед лабораторних тварин і виділення вірусу з клінічного матеріалу. Антигенна мінливість вірусу грипу. Імунологія грипу. Грип у людини.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека