Головна
ГлавнаяПсихологіяВікова психологія
СОДЕРЖАНИЕ:
О.В.Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук. Вікова та педагогічна психологія, 2001
Навчальний посібник «Вікова і педагогічна психологія» розрахований на викладачів і студентів педагогічних вищих навчальних закладів, а також може бути корисним всім, хто хоче розширити і поглибити свої знання з цих галузей психології.

У пропонованому посібнику систематизовано і представлено найновіші відомості з вікової і педагогічної психології, які необхідні майбутньому вчителю, вихователю, психологу, соціальному працівнику.

Проблеми педагогічної психології аналізуються авторами на основі особистісно-діяльнісного та вчинкового підходів в загальному контексті основних тенденцій розвитку сучасної освіти в Україні.
Вступ
ПРЕДМЕТ ВІКОВОЇ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ
Предмет вікової психології
Предмет педагогічної психологи
З історії вікової і педагогічної психологи
Методи вікової і педагогічної психологи
ПРОБЛЕМА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДИТИНИ
Загальне поняття про психічний розвиток
Основні теорії психічного розвитку дитини
Біогенетичні підходи до дослідження психіки дитини
Психоаналітичні теорії дитячого розвитку
Теорія соціального научіння
Когнітивний підхід (вчення Жана Піаже)
Теорія розвитку вищих психічних функцій Л.С. Виготського
Періодизація вікового розвитку Д. Б. Ельконіна
Психічний розвиток і навчання
Основні підходи до проблеми співвідношення навчання і розвитку
Основні напрямки психічного розвитку дітей у навчально-виховному процесі
ПСИХОЛОГІЯ ДОШКІЛЬНОГО ДИТИНСТВА
Психологія немовлячого періоду
Новонародженість
Психологія немовляти
Ранній вік (2-3 рік життя)
Криза трьох років
Дошкільний вік
Соціальна ситуація розвитку дошкільника
Розвиток психічних функцій
Розвиток особистості дошкільника
МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК
Психологічна готовність дитини до шкільного навчання
Загальні психологічні особливості молодших школярів
Характерні особливості учбової діяльності
Розвиток пізнавальних процесів у молодших школярів
Формування особистості молодшого школяра
ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКА
Загальна характеристика підліткового віку
Особливості психосексуального розвитку підлітка
Розвиток вищих психічних функцій у підлітковому віці
Особливості взаємовідносин і спілкування підлітків з дорослими і однолітками
Особистісне зростання підлітка
Соціальна ситуація особистісного зростання сучасного підлітка
Лібералізація ціннісних уявлень
Розвиток «Я» і набуття ідентичності
Становлення самосвідомості підлітка
ПСИХОЛОГІЯ РАННЬОЇ ЮНОСТІ
Соціальна ситуація розвитку старшокласників
Розумовий розвиток у старшому шкільному віці
Особливості розвитку особистості у ранньому юнацькому віці
Проблема сенсу життя в ранньому юнацькому віці
ВІК ДОРОСЛОСТІ
Анатомо-фізіологічні особливості періоду дорослості
Розвиток психічних процесів у період дорослості
Психосоціальний розвиток дорослих
Кризи віку дорослості
ПОНЯТТЯ ПРО УЧІННЯ. УЧБОВА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ЯК ОДНА З ФОРМ УЧІННЯ
Історія психології учіння
Види учіння та структура учбової діяльності учнів
Процес засвоєння як зміст учбової діяльності учнів
Особливості оволодіння учнями учбовою діяльністю
Вміння самостійно вчитися
Неуспішність, її причини та запобігання
ПСИХОЛОГІЯ НАВЧАННЯ
Поняття про навчання та його психологічні механізми
Психологічний погляд на дидактичні принципи
Теорії навчання
Класифікація навчання
Моделі навчання
Психологічні основи змісту навчання
Управління процесом навчання
ПСИХОЛОГІЯ ВИХОВАННЯ
Загальне поняття про психологію виховання. Предмет і завдання психологи виховання
Загальне поняття про психологію виховання
Теорія виховання
Виховання як формування цілісної особистості
Психологічні механізми виховання
Психолого-педагогічні прийоми виховання
Методи і прийоми формування досвіду громадянської поведінки
Методи стимулювання і корекції поведінки
Поняття про моральність
Вчинок як одиниця моральної поведінки
Критерії та показники вихованості
Вікові аспекти виховання
Дошкільний вік
Підлітковий вік
Рання юність
Психологічні особливості виховання дітей з асоціальною поведінкою
ПСИХОЛОГІЯ ВЧИТЕЛЯ
Загальна характеристика педагогічної діяльності
Здібності в структурі суб'єкта педагогічної діяльності
Структура педагогічних здібностей
Характеристика основних функцій та педагогічних умінь
Стилі педагогічної діяльності
Вікова психологія:
 1. Т.В. Дуткевич. Дитяча психологія - 2012 год
 2. А. С. Фомиченко. Причины проявления агрессии в детском возрасте - 2010 год
 3. А.Н. Яшкова, Н.Ф. Сухарева. Вікова психологія - 2009 год
 4. Учебно-методическое пособие. Психологія развития и возрастная психология - 2006 год
 5. Урунтаева Г.А.. Детская психология - 2006 год
 6. Венгер А.Л. (ред.). Психологический лексикон - 2005 год
 7. Л.С.Выготский. Психологія развития человека - 2005 год
 8. Боулби Джон. Создание и разрушение эмоциональных связей - 2004 год
 9. И.В. Носко. Психологія развития и возрастная психология - 2003 год
 10. Под ред. В.Е. Клочко. Вікова психологія - 2003 год
 11. Ермолаева М. В.. Психологія развития: Методическое пособие для студентов заочной и дистанционной форм обучения - 2003 год
 12. Кураев Г.А., Пожарская Е.Н.. Вікова психологія - 2002 год
 13. Хухлаева О. В.. Психологія развития: молодость, зрелость, старость - 2002 год
 14. Кулагина И.Ю., Колюцкий В.Н.. Вікова психологія: Полный жизненный цикл развития человека - 2001 год
 15. Мухина В. С.. Вікова психологія: феноменология развития, детство, отрочество - 1999 год
 16. Кулагина И,Ю.. Вікова психологія (Развитие ребенка от рождения до 17 лет) - 1999 год
 17. Абрамова Г. С.. Вікова психологія - 1999 год
 18. Абдурахманов Р.А.. Онтогенез психических процессов и личности человека - 1999 год
 19. Аверин В.А.. Психологія детей и подростков - 1998 год
 20. Р. П. Ефимкина. Детская психология - 1995 год
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека