Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВетеринарія
« Попередня Наступна »
Колесніченко І.С.. Історія ветеринарії, 2010 - перейти до змісту підручника

Ветеринарія періоду формування передкапіталістичних відносин в Росії (1800 - 1860 рр..)

Цей період характеризувався становленням ветеринарії як науки, величезною проблемою якої продовжували залишатися масові повальні хвороби тварин. До їх наукового розуміння підходили багато ветеринарні лікарі, але проблема продовжувала залишатися досить складною не тільки для здоров'я тварин, а й людей.

У 1803 році міністр внутрішніх справ Кочубей запропонував Олександру Першому відкрити в Москві, Санкт-Петербурзі та Лубнах скотоврачебние училища. Реалізувати цю пропозицію не вдалося через відсутність викладачів. Для підготовки необхідних кадрів відрядили до Берліна і Відня 6 ветеринарних фахівців та студентів; І.Д.Кнігіна, Іоана Гернбурга, Артемія Петрова, Богдана Мільгаузена, Якова Кайданова і А.І.Яновского.

У 1807 році ректор МГУ Франк представив міністру міркування про необхідність вивчення медиками «скотоврачебних знань». У цей час в університеті вже існувала кафедра скотолеченія, очолювана доктором медицини І.С.Андріевскім. Одночасно такі кафедри були відкриті в Харківському університеті (професор Ф.В.Пільгер), Віленському університеті (професор Л.Я.Боянус), а також в інституті сільського господарства та лісівництва під Варшавою. Відкриття цих кафедр поклало початок наукової розробки питань ветеринарії в Росії.

У 1808 році почалися заняття у ветеринарних відділеннях при Петербурзькій і Московській Медико-хірургічних академіях. Кафедру анатомії на цьому відділенні при Петербурзькій Медико-хірургічної академії очолив професор І.Д.Кнігін, кафедру терапії професор Я.К.Кайданов, кафедру хірургії професор А.І.Яновскій. У подальшому кафедрою хірургії керував професор В.І.Всеволодов.

Перу В.І.Всеволодова належить багато наукових праць і підручників: «Курс скотарства», «Зоохірургія», «Екстер'єр», «зоотомія», «Коротка патологія», «Скотоврачебние хвороби», « Досвід вчення про повальних хворобах »та ін На ветеринарному відділенні в цей період викладав гігієну, патологію, фармакологію і терапію професор А.Кронсберг. Керівництво по зоотерапии і зоофармакологіі склав професор П.Г.Лукін. Питання епізоотології вивчав професор Г.М.Прозоров.

Яскравою фігурою серед викладацького складу був професор І.І.Равіч (1822-1875). Він читав курс загальної патології, епізоотології та патологічної анатомії.

З інших великих професорів ветеринарного відділення Петербурзької Медико-хірургічної академії слід назвати А.Л.Золотовского (1825-1875 рр..), А.А.Раевского (1848-1916 рр..), В. Е.Воронцова, який спільно з Виноградовим і Колесніковим опублікував в 5 номерах «Архіву ветеринарних наук» за 1889 роботу «Дезінфекція при сибірці».
Під керівництвом В.Е.Воронцова працював М.А.Новінскій - основоположник експериментальної онкології. На ветеринарному відділенні в якості асистента при кафедрі фізіології протягом двох років працював великий російський вчений академік І.Павлов.

Структура Московського ветеринарного відділення була такою ж, як і Петербурзького. У цьому відділенні кафедру терапії, фармакології та диетики очолював професор Христофор Бунге, хірургію читав професор Артемій Петров, зоотомію - професор Богдан Мільгаузен. У 1848 році Московське ветеринарне відділення припинило своє існування. Також нетривалий час існувало ветеринарне відділення Віленської Медико-хірургічної академії. Очолював його професор Л.Я.Боянус. У 1843 році студентів цього відділення перевели в Юр'ївський (Дерптський) університет. До числа випускників ветеринарного відділення Віленської Медико-хірургічної академії належали професора Харківського ветеринарного училища Н.Д.Галіцкій, Г.А.Полюта та ін

У першій половині Х1Х століття ветеринарних фахівців підготовляли також у трьох ветеринарних школах - Варшавської, Юр'ївської (Дерптської) і Харківській. Варшавська ветеринарна школа була організована в 1840 році з дворічним терміном навчання. У 1846 році термін навчання продовжили до трьох років, а в 1858 році встановили чотирирічний термін навчання і випускникам присуджували ступінь ветеринарного лікаря.

Юр'ївська (Дерптського) ветеринарна школа була організована в 1849 році. З неї випускали ветеринарних фахівців з дворічної і чотирирічної підготовкою.

Харківська ветеринарна школа була організована в 1852 році. Але ще до цього при медичному факультеті Харківського університету функціонувала кафедра скотолеченія. Її об'єднали з організованою ветеринарної школою. Харківська ветеринарна школа готувала більш кваліфікованих фахівців, в порівнянні з іншими ветеринарними школами.

Керівництво ветеринарним справою в Росії почало оформлятися тільки в другій половині Х1Х століття. Вперше посаду ветеринарного лікаря була заснована в 1811 році при управлінні московської поліції, а дещо пізніше при поліцейському управлінні в Петербурзі.

У 1841 році відомству державних маєтностей було дозволено містити ветеринарних лікарів при губернських палатах державних маєтностей. У 1836 році був затверджений штат ветеринарних лікарів в 33 губерніях по два лікаря і в 16 по одному (не рахуючи Сибіру і Чорномор'я). Законодавство з питань ветеринарії відповідало чисельності та кваліфікації ветеринарних лікарів.


Разом з тим, в цей період вже почали з'являтися публікації про хвороби тварин і заходам їх лікування. Статті про хвороби тварин в Росії вперше публікували на сторінках «Військово-медичного журналу» (видавався з 1823 року), до Працях Вільно-економічного товариства (видавалися з 1765 року), до «Журналі міністерства внутрішніх справ» (видавався з 1829 року), а також в «землеробської газеті» (видавалася з 1834 року) і в «Щотижневику для мисливців до коней» (видавався з 1823 року). У 1846-1848 рр.. під редакцією І.С.Пашкевіча видавався журнал «Записки ветеринарної медицини та скотарства». З 1853 по 1868 рр.. вийшло 16 томів журналу «Записки ветеринарної медицини» під редакцією Л.Ф.Буссе. Журнал публікував перекладні статті, реферати таких статей, а також оригінальні роботи російських авторів. Видання цього журналу сприяло популяризації знань ветеринарії, створенню правильного уявлення про що стоять перед нею завданнях.

Помітне розвиток ветеринарної освіти, збільшення числа публікацій з проблем хвороб тварин і спроби формування організаційної структури ветеринарної служби проходили на тлі численних епізоотій повальних хвороб тварин. Епізоотичну ситуацію того часу красномовно показав російський поет Н.А.Некрасов, який заявив словами селянки Тимофіївни в співаємо «Кому на Русі жити добре»:

«Не чи то Вам розповідати,

що двічі погоріли ми,

що Бог сибірської виразкою

нас тричі відвідав ».

Судячи з записів, в ті роки були широко поширені чума і поголовне запалення легенів великої рогатої худоби, сап коней, повсюдно хворіли свині чумою і пикою. Є підстави вважати, що сільськогосподарські тварини хворіли і іншими інфекційними хворобами.

Таким чином, в Росії в першій половині Х1Х століття основними подіями, що характеризують розвиток ветеринарії, були формування і початок функціонування навчальних закладів, що готують ветеринарних фахівців середньої і вищої кваліфікації, розширення публікацій з проблем хвороб тварин і спроби деяких відомств формувати організаційну структуру ветеринарії. Ці події відбувалися на тлі триваючих численних спалахів і епізоотій різних інфекційних хвороб, часто спільних для тварин і людини. Увага розвивається ветеринарії було залучено до цих подій, але пояснити їх причину вона поки не могла.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Ветеринарія періоду формування передкапіталістичних відносин в Росії (1800 - 1860 рр..) "
 1. Колесніченко І.С.. Історія ветеринарії, 2010
  Зміст: Зародження ветеринарії. Зародження ветеринарії в Росії. Ветеринарія в античному світі. Ветеринарія в епохи Середньовіччя та Відродження (V-XVII століття). Ветеринарія Росії до XVIII століття. Ветеринарія дворянської Росії (XVIII століття). Ветеринарія періоду формування передкапіталістичних відносин в Росії (1800 - 1860 рр..). Ветеринарія періоду становлення капіталізму в Росії (від
 2. М
  + + + магнезія біла, те ж, що магнію карбонат основний. + + + Магнезія палена, те ж, що магнію окис. Магнію карбонат основний (Magnesii subcarbonas ; ФГ), магнезія біла, в'яжучий і антацидний засіб. Білий легкий порошок без запаху. Практично не розчиняється у воді, що не містить вуглекислоти, розчинний у розведених мінеральних кислотах. Застосовують зовнішньо як присипку, всередину -
 3. Ветеринарія дворянської Росії (XVIII століття)
  Для Росії ХVIII століття було періодом розквіту реформ Петра Першого. Він характеризувався посиленням феодально-кріпосницьких відносин, розвитком торгівлі та промисловості, організацією освітніх та наукових установ. У 1725 році була відкрита Академія наук. Для підготовки нових наукових кадрів при ній були створені університет і гімназія. В 1755 році був відкритий Московський університет. В
 4. Акушерские кровотечі
  Кровотечі завжди були і, по всій видимості, будуть залишатися однією з основних проблем для практичного акушерства. У структурі материнської смертності акушерські кровотечі займають провідне місце в більшості країн світу. Акушерські кровотечі можуть виникати під час вагітності, в пологах, в послідовно і ранньому післяпологовому періодах. Під кровотечею при пологах через природні
 5. мікроспороз
  мікроспороз (лат., англ. - Microsporosis, Microsporia; мікроспорія, стригучий лишай) - поверхневий мікоз, що виявляється запаленням шкіри та її похідних у тварин і людини. Історична довідка, поширення, ступінь небезпеки і збиток. Назва «стригучий лишай» з'явилося у Франції в середині першої половини XIX в. Заразність хвороби була встановлена ??на початку XIX в, у коней, а
 6. А
  список А, група отруйних високо токсичних лікарських засобів, що передбачається Державною фармакопеєю СРСР; доповнюється і змінюється наказами Міністерства охорони здоров'я СРСР. При поводженні з цими лікарськими засобами необхідно дотримуватися особливої ??обережності. Медикаменти списку зберігаються в аптеках під замком в окремих шафах з написом «А - venena »(отруйні). Перед закриттям
 7. Б
  + + + Б список сильнодіючих лікарських засобів; група лікарських засобів, при призначенні, застосуванні і зберіганні яких слід дотримуватися обережності. До списку Б належать ліки, що містять алкалоїди та їх солі, снодійні, анестезуючі, жарознижуючі та серцеві засоби, сульфаніламіди, препарати статевих гормонів, лікарську сировину галенових і новогаленові препарати і
 8. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C ) її стінок,
 9. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію . Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 10. З
  + + + захворюваність у ветеринарії, показник поширення хвороб тварин; обчислюється за певний період часу ставленням (у%) кількості хворих тварин до загального поголів'ю або до 1 тис., 10 тис., 100 тис. голів. Розрізняють З. приватну (за окремими видами хвороб, наприклад ящуром, туберкульозом), групову (наприклад, з інфекційних хвороб ) і загальну (по всіх хвороб). Рівень і
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека