Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Увага

На органи чуття воїна одночасно діє безліч різноманітних подразників. Але не всі вони безпосередньо потрапляють в зону свідомості. Відбувається неначе добір тієї інформації, що становить інтерес і має важливе значення для особистості. Решта сприймається як другорядне, нечітко або взагалі не помічається. Вибірковий, цілеспрямований характер психічної діяльності становить сутність уваги.

Увага - це спрямованість і зосередженість свідомості на певному предметі або явищі, що становить інтерес, у результаті чого людина сприймає їх найбільш чітко, повно і ясно. Особливого значення увазі як процесу надавав К.Д. Ушинський. Він порівнював її з дверима, через які проходить усе, що потрапляє в душу людини із зовнішнього світу. На відміну від таких пізнавальних процесів, як відчуття, сприймання, мислення і пам'ять, увага свого особливого змісту не має. Вона також не виступає як самостійний процес. її результатом є покращення будь-якої діяльності, до якої вона прикута.

Увага воїна має соціальну природу і, згідно з поглядами І.М. Сеченова, має рефлекторний характер.За характером походження і реалізації розрізняють два види уваги: мимовільну і довільну. Увагу, зумовлену сильними, контрастними, значущими подразниками, що діють на воїна яскравістю, несподіваністю, називають мимовільною. Вияв довільної уваги пов'язаний з використанням вольового зусилля, тобто коли людина ставить перед собою певні завдання і намагається їх розв'язати. Довільна увага нерозривно пов'язана з мовою. Механізмом функціонування довільної уваги є друга сигнальна система.

Характерними властивостями уваги є обсяг, розподіленість, здатність до переключення, відволікання, стійкість, зосередженість, предметність, неуважність (рис.
4-3).

Під обсягом уваги розуміють кількість предметів або явищ, які воїн утримує одночасно в своїй свідомості. Кількість таких об'єктів залежить передусім від змісту матеріалу та інтересу до нього.

Якщо сприймається новий матеріал, свідомість воїна одночасно усвідомлює не більше одного об'єкта. Коли увагу спрямовано на знайомі речі, він може одночасно утримувати в пам'яті кілька предметів. Як правило, у природних умовах свідомість воїна відображає 7±2 предмети. За даними Б.Г. Ананьева, оптимум обсягу уваги припадає на 33 роки, найменший спостерігається в період з 18 до 21 року [3].

Разом із тим воїн здатний розподіляти свою увагу; при цьому він одночасно може виконувати дві та більше дій. Багато хто чув про феноменальні здібності Юлія Цезаря, який, за легендою, міг здійснювати одночасно сім незалежних одна від одної справ. Відомо також, що Наполеон Бонапарт міг одночасно диктувати своїм секретарям сім відповідальних дипломатичних документів. Рівень розподіленості уваги залежить від освоєння людиною діяльності, автоматизації дій.

Здатність воїна довільно і свідомо змінювати спрямованість своєї діяльності забезпечується переключенням уваги, що визначається швидкістю переходу від одного виду діяльності до іншого. Максимум перенесення уваги припадає на 29 років.

Спрямувавши увагу на обраний об'єкт, воїн відволікається від інших предметів і явищ. Таке відволікання уваги від інших предметів і явищ є найважливішою умовою успішного сприйняття обраного об'єкта. Тимчасом у процесі навчання та виховання буває небажане відволікання, відвернеш»! уваги. Тому офіцер має добре знати основні прийоми управління увагою підлеглих. Відволікання уваги, як правило, негативно позначається на основній діяльності, чого не можна сказати про таку властивість, як зосередженість.
Вона виявляється в тому, що воїн порівняно довго може спрямовувати увагу на обраний об'єкт, незважаючи на дію сторонніх подразників.

Практична діяльність воїна погребує стійкості уваги. Той, хто має стійку увагу, здатен досить довго, якщо це потрібно, зосереджуватися на обраному об'єкті. Увага воїна, за умови цікавої Та не дуже важкої роботи, може тривати без помітних коливань 30-АО хв. її стійкість досягає оптимуму в 34 роки.

Таким чином, увага є головною умовою для здійснення пізнавального процесу. Увага, згідно з М.Ф. Добриніним - це направленість і зосередженість психічної діяльності людини.

Завершуючи теоретичне викладення матеріалу, слід виділити основні прийоми керування увагою воїнів у процесі бойової та гуманітарної підготовки, формування уваги та уважності:

а) чітка постановка мсти певного заняття і визначення його завдань;

б) створення чіткого уявлення про кінцевий результат;

в) організація навчального матеріалу (його структуризацію, добір яскравих прикладів тощо);

г) використання технічних засобів навчання;

д) організація діяльності воїнів на занятті (темп, ритм, зміна видів діяльності тощо);

е) організація діяльності офіцера як педагога (методи педагогічного впливу, виразність мови офіцера та ін.);

є) застосування прийомів, що активізують увагу солдатів;

ж) формування у бійців павичок і умінь оптимальної навчально-пізнавальної діяльності;

з) формування мотивації військової служби, розвиток стійкого інтересу до обраної військової спеціальності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Увага"
 1. Класифікація родини ВІРУСУ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ - African swine fever virus
  увага в даній главі буде зосереджена на
 2. ОСОБЛИВОСТІ ЕПІЗООТОЛОГІЇ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
  увага звертається на вивчення еволюції вірусів та їх господарів і на прогноз намічених тенденцій розвитку подій. Популяція являється одиницею еволюції. Популяції виду, екологічно або географічно ізольовані одна від одної, подібні, але не ідентичні. Кожна популяція характеризується генофондом, який визначає її властивості. Еволюція відбувається при постійній зміні частот генів у популяції, коли
 3. Гулий І.С., Сімахіна Г.О., Українець А.І.. Основи валеології, 2003
  увага приділяється валеологічній ролі харчування у формуванні, збереженні та зміцненні здоров'я. Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, лекторів, а також фахівців з питань індивідуального здоров'я та здорового способу
 4. ЗВ'ЯЗОК ГРУПИ КРОВІ ЛЮДИНИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ її РАЦІОНУ
  увага до продуктів харчування дуже і дуже важлива. М'ясо цій групі людей не підходить, воно важко перетравлюється, а молочні продукти сповільнюють обмін поживних речовин. Зате бобові та їхні рослинні білки - саме те, що потрібно. Це ж стосується злакових культур. Пшоно, овес, кукурудза мають стати постійною частиною раціону людей з групою крові А. Незалежно від групи крові, вироби з пшениці
 5. ПСИХОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ СТРЕСУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОДОЛАННЯ
  увага дослідників зосередилася на вивченні психологічних механізмів стресу, що включаються внаслідок емоційної перенапруги. Події, що викликають стрес, можуть не загрожувати життю і здоров'ю, але підривають самооцінку особистості. До таких висновків привели пізніші дослідження психологів, психіатрів і неврологів. Цікаві дані про стрес і його зв'язки з інфарктами, отримані вченими Інсбрука
 6. ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВЕ САМОРЕГУЛЮВАННЯ
  увага зосереджується на поверхні подиху. Рот повинен бути закритий, дихання здійснюється виключно через ніс. Як правило, через 3...4 місяці систематичних тренувань відбувається поступове наростання СО2 в організмі, про що сигналізує збільшення контрольної паузи. Табл. 2. Характеристика ступенів хвороби "глибокий подих" Характерна риса методу в тому, що одужання відбувається без ліків і
 7. ДЕСЯТЬ КРОКІВ ДО ЗДОРОВОГО ХАРЧУВАННЯ: МЕДИЧНІ ТА ППЄШЧНІ АСПЕКТИ
  увага нині приділяється оліям, багатим на МНЖК, передусім оливковій. Отримано дані про те, що поліфенолові компоненти, що містяться в цій олії, мають антиоксидантні властивості й захищають ХС крові від окиснювання. Інші види олій, такі як соняшникова, кукурудзяна, дають менш виражені антиоксидантні ефекти. Процес гідрогенізації жирів лежить в основі виробництва маргаринів. Під час цього
 8. Сучасні підходи до психічного оздоровлення
  увага приділяється несвідомій, але визначаючій нашу поведінку частині психіки підсвідомості та надсвідомості. Невідома частина психіки, яка вивчається глибинною і трансперсональною психологією, має свою мову - мову образів і символів та свої особливості функціонування. Підсвідомість зберігає пам'ять про всі об'єкти та події, із якими зустрічалася людина, не має етичних норм. Уміння працювати з
 9. Статева культура, як передумова репродуктивного здоров'я
  увага розмита. Вони бачать "усе", але "частково", інтуїтивно схоплюючи ситуацію в цілому. Усе це обумовлено біологічною природою жінки - вона повинна поділити свою увагу та любов на багатьох дітей. Жінка ніколи не забуває, що вона жінка, хоч інколи виконує чоловічі функції. Природа міцно тримає її у своїх обіймах, не дозволяє забути свою біологічну роль і повністю віддатись творчій роботі.
 10. Інтерферони
  увага приділяється контролю у процесі виробництва і стабільності параметрів виробничого процесу. Система GMP (good manufacturing practice) формалізує ці вимоги. Вона застосовується в усіх біологічних виробництвах. Крім того, існує необхідний контроль активності, ідентичності, чистоти, токсичності, пірогенності і стерильності готового препарату. Особливу увагу при одержанні інтерферонів з
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека