Головна
ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
І. Г. Малкіна-Пих. Гендерна терапія. Довідник практичного психолога, 2003 - перейти до змісту підручника

Тренінг гендерної толерантності

Гендерна толерантність - неупереджене ставлення до представників іншої статі, неприпустимість апріорного приписування людині недоліків, нібито властивих його підлозі, свобода від ідей про перевагу однієї статі над іншим. Екстремістський прояв гендерної інтолерантності являє собою сексизм - індивідуальне чи групове поведінка, що дискримінує жінок, що обмежує їх право на повноцінну участь у професійній діяльності та суспільного життя, яке грунтується на уявленні про те, що по особистих характеристик чоловіки перевершують жінок (Щеколдін, 2004).

Толерантність передбачає готовність прийняти інших такими, які вони є, і взаємодіяти з ними на основі згоди. У першу чергу вона передбачає взаємність і активну позицію всіх зацікавлених сторін. Толерантність є важливим компонентом життєвої позиції зрілої особистості, яка має свої цінності та інтереси і одночасно з повагою відноситься до позицій і цінностей інших людей. Поза всяких сумнівів, проблема толерантності та інтолерантності вкрай актуальна і прямо пов'язана з насильством, яке зустрічається в нашому суспільстві.

Крім насильства в міждержавних відносинах в сучасному світі як і раніше широко поширене насильство «приватне», майже непомітне, - в безпосередньому міжособистісному взаємодії і спілкуванні. Будь-яке насильство, в якій би формі воно не проявлялося, якими б розумними доводами не виправдовувалося, завжди чинить руйнівну дію на людину.

У зв'язку з цим одне з головних завдань пропонованого тренінгу гендерної толерантності - здійснити перехід до ненасильницьких відносин, заснованих на принципах кооперації, взаємної поваги, розуміння і терпимості.

Програма тренінгу гендерної толерантності спрямована на розвиток уміння керувати своєю поведінкою, емоціями, спілкуванням і включає когнітивний (поінформованість щодо питань гендерної толерантності, підвищення психологічної культури), емоційно-вольової (удосконалення комунікативних навичок толерантної взаємодії, оволодіння емоційної саморегуляцією в процесі спілкування і діяльності) і поведінковий компоненти. Вправи для даного тренінгу взяті з роботи Щеколдін (2004).

Мета програми - формування гендерної толерантності особистості. Програма спрямована на вирішення таких завдань:

? формування навичок ведення позитивного діалогу;

? розвиток здатності до самоаналізу, самопізнання;

? розвиток емоційної стійкості і гнучкості;

? розвиток соціальної сприйнятливості (здатності до емпатії і співпереживання);

? розвиток здатності до рефлексії;

? усвідомлення різноманіття світу і проявів особистості в цьому світі;

? навчання культурі толерантної поведінки в гендерних відносинах;

? розвиток почуття власної гідності і вміння поважати гідність інших людей незалежно від індивідуальних (гендерних) особливостей;

? підвищення соціально-психологічної компетентності.


Програма містить 12 занять, які проводяться один раз на тиждень і тривають 1,5 ч.

На кожному занятті організовується робота учасників тренінгу в парах, трійках і в мікрогрупах по 4-6 чоловік, в командах по 8-10 чоловік.

Якщо група більше 15 чоловік, то має сенс давати можливість кожному висловлюватися в колі не більш двох разів за заняття, а для роботи ділитися на команди, мікрогрупи. На трійки зручно ділитися в тому випадку, коли дві людини розігрують ситуацію, а третій виступає в ролі спостерігача; на команди група ділиться для вироблення спільного рішення, отримання зворотного зв'язку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тренінг гендерної толерантності "
 1. Тренінг гендерної ідентичності
  В основі тренінгу гендерної ідентичності лежить програма психологічного« супроводу »дорослішання підлітків або психокорекційна робота з уже дорослими людьми. Гендерна ідентичність відіграє важливу роль у процесах адаптації та саморегуляції. Це одна з базових структур самосвідомості. Якщо самосвідомість дисгармонійно і неузгоджено, людина може страждати від емоційних реакцій відкидання
 2. Тема: Гіперчутливість уповільненого типу. Гіперчутливість негайного типу. Імунологічна толерантність
  Визначення. Роль П.Медавара і М.Гашека у вивченні толерантності. Способи індукції толерантності (доза, властивості і шлях введення антигену - толерогена; віковий фактор, тривалість перебування в організмі). Значення лімфоцитів, механізми толерантності. Специфічність імунологічної толерантності. Скасування природної імунологічної толерантності. Прояв толерантності та її практичне
 3. Додаток 5 до глави 2
  «Достовірність гендерних відмінностей розподілу афективної складової статеворольової ідентичності» {foto64} {foto65} БЕМП> БКР для рядків. Отже, гендерні відмінності
 4. Практичне значення дослідження
  Результати дисертаційного дослідження використовуються для корекції сімейних і особистісних відносин, а також гендерного виховання дітей і підлітків. Як агенти соціалізації, результати дослідження можуть бути використані в ЗМІ та рекламі для формування позитивних гендерних образів. Розроблені методики можуть бути використані як для практичних, так і дослідницьких цілей.
 5. І. Г. Малкіна-Пих. Гендерна терапія. Довідник практичного психолога, 2003

 6. Заняття 2. Дослідження гендерних уявлень учасників тренінгу
  Зразковий час проведення заняття - 6 годин. Цілі: підготовка учасників тренінгу до нетрадиційного поданням проблеми відносин статей у суспільстві, зняття бар'єрів традиційного сприйняття соціально-психологічних характеристик і соціальних ролей чоловіків і жінок. Завдання:? усвідомлення індивідуальних гендерних уявлень учасників;? дослідження уявлень про гендерну
 7. Методика і технологічні елементи акмеологічного тренінгу
  Основной етап проведення тренінгу власне і є самим акмеологическое тренінгом, в рамках якого реалізуються різні антропотехніческіе процедури (навчальні, власне тренінгові та ігрові), проводиться складна і має велике методичне значення екзаменаційна процедура, застосовується комплекс службових методик, спрямованих на підвищення ефективності тренінгу. На початку
 8. Заняття 3. Толерантне спілкування.
  Мета: знайомство зі способами толерантного спілкування. В умовах сучасної цивілізації оптимальна форма толерантності - це розширення власного досвіду і критичний діалог. Людина може побачити в іншій позиції, в іншій системі цінностей не те, що загрожує його власної позиції, а те, що може допомогти йому у вирішенні проблем, нагальних не тільки для нього, а й для багатьох людей. Така форма
 9. Показники і фактори ефективності акмеологічного тренінгу
  У другому розділі ми розглянули основні показники ефективності акмеологічного тренінгу програмно-цільової спрямованості, найбільш істотні для демонстрації рівня її продуктивності та його специфіки серед сучасних близьких йому антропотехніческіх засобів підвищення професійної майстерності. Показники, будучи характеристиками критеріїв як вимірювань ефективності тренінгу,
 10. Приватні питання гендерної терапії
  Приватні питання гендерної
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека