Головна
ГоловнаПсихологіяГендерна психологія
« Попередня Наступна »
І. Г. Малкіна-Пих. Гендерна терапія. Довідник практичного психолога, 2003 - перейти до змісту підручника

Тренінг гендерної ідентичності

В основі тренінгу гендерної ідентичності лежить програма психологічного «супроводу» дорослішання підлітків або психокорекційна робота з уже дорослими людьми. Гендерна ідентичність відіграє важливу роль у процесах адаптації та саморегуляції. Це одна з базових структур самосвідомості. Якщо самосвідомість дисгармонійно і неузгоджено, людина може страждати від емоційних реакцій відкидання або неприйняття свого або іншої статі. В основі гендерного конфлікту лежить уявлення про полярність мужності і жіночності, закріплене в період ранньої соціалізації в сім'ї. Ця «помилкова дилема» впливає на самооцінку, самоповагу, комунікативну компетентність, задоволеність браком. Гендерні ролі та стереотипи суспільства також роблять поведінку людини менш гнучким.

Адже суспільство конструює гендерні відмінності таким чином, що чоловіче автоматично маркірується як пріоритетне, а жіноче - як вторинне і підлегле.

Практика тренінгу гендерної ідентичності включає групову дискусію, де в атмосфері психологічної безпеки обговорюються реальні гендерні відносини учасників. Тренінг орієнтований на розвиток і зростання особистісних якостей, комунікаційну компетентність учасників. Як правило, тут ставляться такі завдання: формування уявлень про сутність свого і іншої статі; розвиток установок, необхідних для успішної взаємодії підлог; пом'якшення недовіри між статями; формування психологічних умінь і навичок спілкування чоловіка і жінки, включаючи глибинні інтимні сфери; реабілітація психічних травм, отриманих у зв'язку з відмінностями статей і сексуальністю.


Завдання і вправи даного тренінгу взяті з робіт «Практикум з гендерної психології», І.К. Клецина (ред.), СПб.: Питер, 2003; і Є.І. Семіколенова, О.І. Суслова, Г. Даугон. «Уповноважена освіта. Посібник для тренерів », Київ: Вид-во« Довiра », 1999.

Порядок занять визначає провідний залежно від конкретних завдань тренінгу. Додатковий теоретичний матеріал (якщо такий необхідний) можна взяти з глави 1 цього довідника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тренінг гендерної ідентичності "
 1. Гіпотези дослідження
  1) Існують віково-психологічні особливості афективної складової статеворольової ідентичності, обумовлені вирішенням завдань розвитку особистості в юнацькому та зрілому віці. 2) Гендерні відмінності афективної складової статеворольової ідентичності виявляються в її віковій динаміці. 3) Факторами, що впливають на афективну складову статеворольової ідентичності особистості, є
 2. Методи дослідження
  Афективна складова статеворольової ідентичності визначалася за допомогою модифікованої методики «Кодування» (Н.В. Дворянчиков, 1998, Е.М.Іжванова, 2004); когнітивний вибір гендерів Батька і Дитини - за оригінальною методикою, розробленою з використанням структурної моделі особистості Е. Берна (Е.М.Іжванова, 2004); визначення когнітивного та емоційного вибору гендерних ролей і його
 3. . Цілі, завдання, гіпотези, схема і програма дослідження
  Предметом даного дослідження є віково-психологічні особливості афективної складової статеворольової ідентичності та вплив культурно-історичних і сімейних факторів на її формування. Об'єктом дослідження - афективна складова статеворольової ідентичності Мета дослідження: вивчення віково-психологічних особливостей афективної компоненти статеворольової ідентичності
 4. Цілі, гіпотези і завдання дослідження
  Основной генетичний закон культурного розвитку Л. С. Виготського і концепція соціалізації А.Г. Асмолова дозволяють зробити припущення, що ставлення до гендерних ролей пов'язані не тільки з певними культурно-історичними, а й сімейними умовами. Відповідно до етапів психосексуального розвитку особистості, (М.А.Догадіна, Л.О.Пережогін, 1999), у віці від року до 6 років у дитини
 5. Додаток 5 до глави 2
  «Достовірність гендерних відмінностей розподілу афективної складової статеворольової ідентичності» {foto64} {foto65} БЕМП> БКР для рядків. Отже, гендерні відмінності
 6. Практичне значення дослідження
  Результати дисертаційного дослідження використовуються для корекції сімейних і особистісних відносин, а також гендерного виховання дітей і підлітків. Як агенти соціалізації, результати дослідження можуть бути використані в ЗМІ та рекламі для формування позитивних гендерних образів. Розроблені методики можуть бути використані як для практичних, так і дослідницьких цілей.
 7. І. Г. Малкіна-Пих. Гендерна терапія. Довідник практичного психолога, 2003

 8. Фактори, пов'язані з афективною складовою статеворольової ідентичності
  У першому розділі було показано, що на процес статеворольової ідентифікації впливають три основні фактори: культурно- історичні умови, приналежність до своєї вікової та гендерної групі і сім'я. Роботи М.И.Лисиной та її послідовників показали важливу роль образу близького дорослого при побудові образу іншої людини і свого «Я» вже на ранніх стадіях онтогенезу. Образи іншого і
 9. Теоретико-методологічна основа дослідження
  Методологічну і теоретичну основу роботи склали культурно-історична теорія Л. С. Виготського - положення про соціально-історичної обумовленості психіки людини в онтогенезі і формуванні вищих психічних функцій шляхом інтеріоризації у співпраці з дорослим, як носієм соціо-культурного досвіду, історико-еволюційний підхід у розвитку особистості А. Г. Асмолова та роботи
 10. Висновок
  Метою нашого дослідження було вивчення віково-психологічних особливостей афективної складової статеворольової ідентичності особистості та факторів, що впливають на її розвиток. Аналіз теорій формування статеворольової ідентичності (Я.Л.Коломінскій, М.Х.Мелтеас, 1985; М.А.Догадіна, Л.О.Пережогін, 1999; Ю.І.Алешіна, А.С.Воловік, 1991, Т. Л.Бессонова, 1994; І.В.Романов, 2000, В.Е.Каган, 2000;
 11. Заняття 2. Дослідження гендерних уявлень учасників тренінгу
  Зразковий час проведення заняття - 6 годин. Цілі: підготовка учасників тренінгу до нетрадиційного поданням проблеми відносин статей у суспільстві, зняття бар'єрів традиційного сприйняття соціально-психологічних характеристик і соціальних ролей чоловіків і жінок. Завдання:? усвідомлення індивідуальних гендерних уявлень учасників;? дослідження уявлень про гендерну
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека