ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008 - перейти до змісту підручника

Вимоги до рівня підготовки випускника

Загальні вимоги до рівня підготовки

Випускник повинен мати достатній рівень знань і умінь у сфері соціально-гуманітарних, природничих, общепрофессіональних і спеціальних дисциплін, дисциплін спеціалізації для здійснення соціально-професійної діяльності.

Випускник повинен вміти аналізувати сучасні тенденції та проблеми психологічної науки, дослідити закономірності і процеси соціальної і психічної життя, експлікувати ціннісно-світоглядні підстави психологічної культури, володіти методологією пізнання і перетворення соціальної та психічної реальності, проводити самостійні наукові дослідження, розробляти і впроваджувати у навчальний процес нові освітні технології, здійснювати науково-методичну роботу в сфері викладання психологічних дисциплін, розробляти і експертувати інноваційні соціальні проекти, вміти самостійно приймати професійні рішення з урахуванням їх соціокультурних та індивідуально-особистісних наслідків; знати етичні та правові норми , що регулюють соціальні відносини і використовувати їх у своїй професійній діяльності.

Випускник повинен вміти безперервно поповнювати свої знання, аналізувати історичні та сучасні проблеми суспільства, знати основи світової та вітчизняної культури, ідеологію білоруської держави, моральні і правові норми, вміти враховувати їх у своїй життєдіяльності.

Випускник повинен володіти державними мовами (білоруським, російським), одним або декількома іноземними мовами, бути готовим до постійного професійного, культурного і фізичного самовдосконалення.



Вимоги до академічних компетенцій

Спеціаліст повинен мати такими академічними компетенціями:

? володіти і застосовувати базові науково-теоретичні знання для вирішення теоретичних і практичних завдань;

? володіти системним і порівняльним аналізом;

? володіти дослідними навичками;

? вміти працювати самостійно;

? бути здатним породжувати нові ідеї (креативність);

? володіти міждисциплінарним підходом при вирішенні проблем;

? мати навички, пов'язані з використанням технічних пристроїв навчання, управлінням інформацією і роботою з комп'ютером;

? мати лінгвістичні навички (усна і письмова комунікація); вміти вчитися, підвищувати свою кваліфікацію протягом усього життя.



Вимоги до соціально-особистісним компетенціями

Спеціаліст повинен мати такі соціально-особистісні компетенції:

? володіти якостями громадянськості;

? бути здатним до соціальної взаємодії;

? мати здатність до міжособистісних комунікацій;

? володіти навичками здоровьесбереженія;

? бути здатним до критики і самокритики (критичне мислення);

? вміти працювати в команді.


Вимоги до професійних компетенцій

Спеціаліст повинен володіти такими професійними компетенціями але видам діяльності:

Науково-дослідницька діяльність:

? формулювати і вирішувати завдання, що виникають в ході науково-дослідної та педагогічної діяльності та потребують поглиблених професійних знань;

? вибирати необхідні методи дослідження, модифікувати існуючі та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;

? планувати, організовувати і вести науково-дослідну, просвітницьку, профілактичну, діагностичну, консультативну та психотерапевтичну роботу;

? готувати наукові матеріали, складати реферати, огляди, рецензії;

? брати участь у наукових дослідженнях, здійснювати збір, обробку, аналіз даних та інтерпретацію психологічної інформації;

? виконувати функції наукового співробітника в науково-дослідних установах;

? планувати, організовувати і вести науково-методичну та навчально-методичну роботу;

? представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених відповідно до наявних вимог із залученням сучасних засобів редагування та друку.

Навчально-виховна діяльність:

? формулювати і вирішувати завдання, що виникають у педагогічній діяльності і вимагають поглиблених професійних знань;

? планувати, організовувати і вести навчально-виховну роботу;

? планувати, організовувати і вести науково-методичну та навчально-методичну роботу;

? виконувати функції викладача психології у вищій, загальноосвітньої та середньо-спеціальній школі, педагога-психолога при роботі в позашкільних, дошкільних та шкільних закладах (з правом займатися психодіагностикою, консультуванням та психокорекційної роботою), медичного психолога в лікувальних установах (з правом займатися психодіагностикою, консультуванням корекцією і реабілітацією), соціального психолога у сфері управління, бізнесу, промисловості, масових комунікацій, психолога в соціально-педагогічних, психологічних, профорієнтаційних службах.

? представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених відповідно до наявних вимог із залученням сучасних засобів редагування та друку.

Експертно-консультаційна діяльність:

? планувати, організовувати і вести діагностичну та консультативну роботу;

? представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених відповідно до наявних вимог із залученням сучасних засобів редагування та друку.

? Виконувати функції експерта-консультанта у вищій, загальноосвітньої та середньо-спеціальній школі, в науково-дослідних установах, у позашкільних, дошкільних та шкільних закладах, в лікувальних установах, у сфері управління, бізнесу, промисловості, масових комунікацій, в соціально-педагогічних, психологічних , профорієнтаційних службах.


? представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених відповідно до наявних вимог із залученням сучасних засобів редагування та друку.

Корекційно-реабілітаційна діяльність:

? планувати, організовувати і вести просвітницьку, профілактичну, діагностичну, консультативну, психокоректувальну, психореабілітаційні і психотерапевтичну роботу;

? виконувати педагога-психолога при роботі у вищих навчальних закладах, установах сістеси середньої і середньої спеціальної освіти, позашкільних, дошкільних установах (з правом займатися психодіагностикою, консультуванням та психокорекційної роботою), медичного психолога в лікувальних установах (з правом займатися психодіагностикою, консультуванням, корекцією та реабілітацією), соціального психолога у сфері управління, бізнесу, промисловості, масових комунікацій, психолога в соціально-педагогічних, психологічних, профорієнтаційних службах.

? представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених відповідно до наявних вимог із залученням сучасних засобів редагування та друку.

Соціально-адаптаційна діяльність:

? виконувати функції психолога при роботі в позашкільних, дошкільних та шкільних закладах (з правом займатися психодіагностикою, консультуванням та психокорекційної роботою), медичного психолога в лікувальних установах (з правом займатися психодіагностикою, консультуванням і психотерапією), соціального психолога у сфері управління, бізнесу, промисловості, масових комунікацій, психолога в соціально-педагогічних, психологічних, профорієнтаційних службах.

? представляти підсумки виконаної роботи у вигляді звітів, рефератів, статей, оформлених відповідно до наявних вимог із залученням сучасних засобів редагування та друку.

Культурно-просвітницька діяльність:

? планувати, організовувати і вести просвітницьку роботу;

виконувати функції психолога при роботі в позашкільних, дошкільних та шкільних закладах (з правом займатися психодіагностикою, консультуванням та психокорекційної роботою), медичного психолога в лікувальних установах (з правом займатися психодіагностикою, консультуванням і психотерапією), соціального психолога у сфері управління, бізнесу, промисловості, масових комунікацій, психолога в соціально-педагогічних, психологічних, профорієнтаційних службах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вимоги до рівня підготовки випускника "
 1. Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008
  Зміст. Область застосування. Нормативні посилання. Основні терміни та визначення. Загальні положення. Кваліфікаційна характеристика фахівця. Вимоги до рівня підготовки випускника. Вимоги до освітній програмі. Склад освітньої програми. Вимоги до розробки освітньої програми. Вимоги до термінів реалізації освітньої програми. Типовий
 2. Область застосування
  Справжній освітній стандарт встановлює цілі і завдання професійної діяльності фахівця, вимоги до рівня підготовки випускника вузу, вимоги до змісту освітньої програми спеціальності 1-23.01.04 "Психологія" та її реалізації, вимоги до забезпечення освітнього процесу та підсумкової державної атестації випускника. Стандарт застосовується при розробці
 3. ПЕРЕДМОВА
  Наші попередники могли задовольнятися тим рівнем освіти, який вони отримали у своїй молодості. Але що стосується нас, то ми повинні знову приступати до навчання кожні п'ять років, якщо не хочемо відстати від життя. І. В. Гете У результаті прогресу медичної науки істотно змінилися уявлення про цілий ряд патофізіологічних процесів в організмі матері і плода під
 4. В
  + + + вагіна штучна (лат. vagina - піхва), прилад для отримання сперми від виробників сільськогосподарських тварин. Метод застосування В. і. заснований на використанні подразників статевого члена, замінюють природні подразники піхви самки, для нормального прояви рефлексу еякуляції. Такими подразниками в В. і. служать певна температура (40-42 {{?}} C) її стінок,
 5. О
  + + + обволікаючі засоби, см. Слизові кошти. + + + Знешкодження м'яса, см. Умовно придатне м'ясо. + + + Знезараження води, звільнення води від мікроорганізмів, патогенних для тварин і людини. Методи О. в.: Хлорування, кип'ятіння, озонування, знезараження ультрафіолетовими променями, ультразвуком, струмами високої частоти і ін Найчастіше застосовують хлорування води, використовуючи
 6. З історії розвитку вітчизняного військового ветеринарного освіти
  Скорочення: ЗДІ - Військово-ветеринарний інститут, КУОВС - курси удосконалення офіцерів ветеринарної служби, МЗВІ - Московський зооветеринарний інститут, ОКВС - офіцерські курси ветеринарної служби У 2007 р. вітчизняна військова ветеринарія відзначила свій 300-річний ювілей, а в 2008 ми будемо святкувати 200-річчя вищої ветеринарної освіти в Росії [2]. Спеціальне
 7. ІСТОРІЯ КОМУНАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ
  Комунальна гігієна як самостійна галузь гігієнічної науки, основа практичної діяльності установ санітарно-епідеміологічної служби, предмет викладання юридично є порівняно молодою дисципліною. Разом з тим, можна стверджувати, що її поява пов'язана з народженням першої людини на землі, першого житла, поселення. Вона виникла і розвивалася, виходячи з
 8. Нарис історії військової анестезіології та реаніматології
  Як в історії анестезіології та реаніматології взагалі, так і в розвитку військової анестезіології та реаніматології може бути виділено кілька періодів. Перший (емпіричний) період охоплює багато століть, він починається приблизно за 3-5 тисяч років до нашої ери і закінчується відкриттям знеболюючих властивостей закису азоту і ефіру. Другий (донаукових) веде відлік з 1847 р., коли для знеболювання при
 9. ВСТУП
  В останні роки надходить усе більше тривожна інформація про несприятливі сторонах впливу освітнього процесу в навчальних закладах на стан здоров'я учнів. Це стосується як організації, так і змісту самого навчання, психологічних особливостей взаємин вчителя з учнями та між самими учнями, методичних підходів до забезпечення навчання та багатьох інших аспектів.
 10. Малярчук Н.Н.. Валеологія. Навчальний посібник, 2008
  Навчальний посібник присвячено розгляду проблеми формування ціннісного ставлення до здоров'я студентської молоді. Матеріали курсу «Валеологія» підготовлені відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти на підставі державних вимог до обов'язкового мінімуму змісту та рівня підготовки випускників вищих навчальних закладів.
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека