Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008 - перейти до змісту підручника

Вимоги до змісту та організації практик

Практики організовуються з урахуванням майбутньої спеціальності і спеціалізації. Практики (навчальна; виробнича; педагогічна; переддипломна) є частиною освітнього процесу підготовки фахівців, продовженням навчального процесу у виробничих умовах і проводяться на передових підприємствах, в установах, організаціях різних галузей.

Практики спрямовані на закріплення у виробничих умовах знань і умінь, отриманих в процесі навчання у вузі, оволодіння навичками вирішення соціально-професійних завдань, виробничими технологіями.

Практики організовуються з урахуванням майбутньої спеціальності і спеціалізації. Допускається зміна видів і термінів проходження практики в залежності від спеціалізації.Навчальна практика

Мета - оволодіти загальними навичками проведення психодіагностичних досліджень. Досягнення мети передбачає оволодіння конкретними методами і прийомами психодіагностики, аналіз матеріалів дослідження і розробку на їх основі програми відповідних рекомендацій.

Виробнича практика

Мета - набуття навичок професійної діяльності, закріплення знань, умінь і навичок, отриманих в процесі навчання. У ході практики студент повинен самостійно здійснювати психологічний і організаційне консультування, психологічну корекцію, кризове втручання, психологічну діагностику та експертизу.

Педагогічна практика

Мета - оволодіння технологією педагогічного процесу, прийомами і методами самоосвіти і самовиховання, вироблення творчого підходу до діяльності педагога, проведення аналізу та самоаналізу володіння психолого-педагогічними технологіями , вміннями організувати власну діяльність і діяльність студентів, активізувати інтелектуальну діяльність студентів, управляти їх увагою та емоціями, а також керувати собою і т.
д.

Переддипломна практика

Мета - придбання навичок проведення емпіричного психологічного дослідження, отриманих в процесі навчання. У ході практики студент повинен самостійно розробляти або підбирати інструментарій, проводити дослідження, обробляти результати, використовуючи методи статистичної обробки та математичного моделювання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вимоги до змісту та організації практик "
 1. Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008
  Зміст. Область застосування. Нормативні посилання. Основні терміни та визначення. Загальні положення. Кваліфікаційна характеристика фахівця. Вимоги до рівня підготовки випускника. Вимоги до освітній програмі. Склад освітньої програми. Вимоги до розробки освітньої програми. Вимоги до термінів реалізації освітньої програми. Типовий
 2. Перинатальна смертність
  Об'єктивна інформація про рівень і структуру перинатальної патології та її динаміці є основою для порівняльного аналізу стану здоров'я новонароджених, а також планування матеріальних і кадрових ресурсів при здійсненні необхідних лікувально-оздоровчих заходів. До перинатальної патології прийнято відносити патологічні стану плода та новонародженого, виявлені в
 3. ПРАВОВА ДОПОМОГА МАТЕРІ І ДИТИНІ
  Правова допомога матері і дитині в родопомічних та дитячих ЛПЗ є одним з важливих ланок у загальній системі державних заходів з охорони материнства і дитинства, проведених службою охорони здоров'я і здійснюваних штатними юрисконсультами, які безпосередньо підпорядковуються керівникам установ. Свою роботу юрисконсульт акушерсько-гінекологічного установи організовує в
 4. Нормативні акти
  | ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ШЛЮБ ТА СІМ'Ю Укладення шлюбу. За чинним законодавством вступ у шлюб можливо лише за умови взаємної згоди майбутніх подружжя і досягнення ними шлюбного віку. У Російській Федерації шлюбний вік встановлено в 18 років. Укладення шлюбу проводиться в особистій присутності осіб, що вступають у шлюб, після закінчення місяця з дня подачі ними заяви до
 5. II триместр вагітності (період сістемогенеза, або середній плодовий)
  6.3.1. Загальні положення У I триместрі вагітності всі органи плоду і екстраембріональние структури повністю сформовані. З II триместру вагітності починається період інтенсивного росту плода і плаценти, які залежать від МПК і вмісту в крові матері необхідних поживних речовин. Тому харчування матері має важливе значення в попередженні затримки внутрішньоутробного розвитку
 6. ФІЗІОЛОГІЯ І ФАРМАКОЛОГІЯ вегетативної нервової системи
  Льюїс Ландсберг, Джеймс Б. Янг, Lewis Landsberg, James В. Young Функціональна організація вегетативної нервової системи Вегетативна нервова система іннервує судини, гладку мускулатуру внутрішніх органів, екзокринні та ендокринні залози і паренхіматозні клітини у всіх системах органів. Функціонуюча на підсвідомому рівні, вона швидко і безперервно реагує на обурення,
 7. ХВОРОБИ ЛЕГЕНІВ, ЗУМОВЛЕНІ ФАКТОРАМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  Франк І. Спайзер (Frank E. Speizer) Дана глава присвячена перспективам підходів до оцінки легеневих хвороб, що викликаються факторами навколишнього середовища. Ця оцінка дуже важлива, оскільки усунення шкідливих факторів з навколишнього середовища часто може стати єдиним засобом попередження подальшого погіршення стану хворого. Крім того, ідентифікація цих хвороб у одного хворого може
 8. ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
  Деніел У. Фостер (Daniel W. foster) Цукровий діабет - найбільш поширене з важких метаболічних захворювань. Точне число хворих визначити досить важко через розбіжність критеріїв діагностики, але, по всій ймовірності, воно становить близько 1%. Хвороба характеризується метаболічними порушеннями, віддаленими ускладненнями, такими як поразка очей, нирок, нервів і
 9. Анестезіологічне посібник при операції кесаревого розтину
  Частота кесаревого розтину за останній час зросла майже в 3 рази, досягнувши в Європі 16,6%, в США 22,3%, в Росії 12%. Відзначається тенденція до розширення показань до операції в інтересах плода, що отримали назву «нових» свідчень. До них відносяться тазове передлежання плода, передчасні пологи з малою масою плоду (менше 1500 г), гіпоксія плоду. Починаючи з 70-х років, частота кесаревого розтину
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека