Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008 - перейти до змісту підручника

Вимоги до підсумкової державної атестації випускника

Загальні вимоги

Підсумкова атестація випускника містить державний іспит , захист дипломної роботи (проекту), що дозволяють визначити теоретичну і практичну готовність випускника до виконання соціально-професійних завдань.

Атестаційні випробування, які входять до складу підсумкової державної атестації випускника, проводяться відповідно до освітньою програмою першого ступеня вищої освіти, встановленої цим стандартом.

Вимоги до державного іспиту

Державний іспит проводиться на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Програма та порядок проведення державного іспиту за фахом розробляються вузом відповідно до Положення про підсумкової державної атестації випускників, затвердженим Міністерством освіти Республіки Білорусь.

Вимоги до дипломної роботи (проекту)

Вимоги до структури, змісту, обсягу і порядку захисту дипломної роботи (проекту) визначаються вузом на підставі цього освітнього стандарту та Положення про підсумкової державної атестації випускників, затвердженого Міністерством освіти.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Вимоги до підсумкової державної атестації випускника "
 1. Освітній стандарт РБ. Психолог. Викладач психології, 2008
  підсумкової державної атестації випускника.
 2. Компетентнісний підхід у сучасній російській освіті
  требован остільки, оскільки сучасна освіта вимагає істотної модернізації, нездійснення цього процесу ризикує виявитися черговою кампанією серед багаторічних спроб безуспішного реформування освіти на підставі впровадження найсучасніших педагогічних ідей і концепцій (І. Капінос, А.Г. Бермус). Сутність концептуальних проблем реалізації компетентнісного підходу
 3. Актуальність дослідження та постановка проблеми
  вимогам. У вузівській практиці поки відсутня система продуктивного особистісно-професійного розвитку майбутнього психолога, переважають репродуктивні методи його навчання, які забезпечують «наповнення» студента знаннями. Це призводить до недостатньої практико-орієнтованої підготовки до самостійної професійної діяльності. У результаті становлення психолога освіти,
 4. «Психолого-педагогічні технології формування готовності психолога освіти до діяльності і оцінка їх ефективності»
  вимог експертів до починаючому психологу освіти. Профіль розвитку компетенцій професійної діяльності контрольної групи відповідає експертному лише по одній групі - компетенції в предметі психолого-педагогічної діяльності. За всіма іншими дев'яти групам компетенцій професійної діяльності випускники традиційної програми підготовки психологів освіти
 5. Висновок
  вимогами. Вона виникає до кінця періоду професійної підготовки в результаті поетапного формування її послідовних проявів у вигляді готовності до усвідомленого вибору професії психолога освіти і готовності до навчально-професійної діяльності з оволодіння даною професією в ході професійного самовизначення на довузівську етапі, готовності до виконання професійної
 6. Область застосування
  вимоги до рівня підготовки випускника вузу, вимоги до змісту освітньої програми спеціальності 1-23.01.04 "Психологія" та її реалізації, вимоги до забезпечення освітнього процесу та підсумкової державної атестації випускника. Стандарт застосовується при розробці нормативно-методичних документів та навчально-програмної документації, що регулює освітній процес
 7. Удосконалення медико-правових освітніх програм в контексті підвищення ефективності нормативно-правового регулювання вітчизняної охорони здоров'я
  вимогам сучасної науки і практики, що дозволить носіям цих знань стати кваліфікованими конкурентоспроможними фахівцями в свій галузі. В останні роки в структуру юридичної освіти було обгрунтовано включено викладання питань правового регулювання менеджменту, телекомунікацій, культури, інформації та ряд інших. При аналізі даної проблеми необхідно
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека