Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня Наступна »
І.С. Сидорова, В.І. Кулаков, І.О. Макаров. Керівництво з акушерства, 2006 - перейти до змісту підручника

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ

Надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги здійснюють жіночі консультації, діяльність яких регламентується органами охорони здоров'я суб'єктів Російської Федерації.

I. Загальні питання

1.1. Жіноча консультація є лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує амбулаторну акушерсько-гінекологічну допомогу з використанням сучасних медичних технологій, послуги з планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я на основі прийнятих стандартів.

1.2. Жіноча консультація є державним (муніципальним) установою охорони здоров'я.

1.3. Жіноча консультація може бути юридичною особою або входити до складу лікувально-профілактичних закладів (пологовий будинок, поліклініка, медсанчастину, лікарня і т. д.) як структурний підрозділ.

1.4. Жіноча консультація діє на підставі Статуту, в якому визначені найменування, предмет і цілі діяльності установи, місце його знаходження, порядок управління діяльністю установи. Статут затверджується відповідним органом управління охороною здоров'я суб'єкта Російської Федерації.

1.5. Організація роботи жіночої консультації здійснюється на підставі Статуту та інших регламентуючих документів, прийнятих Мінздравом Росії.

1.6. Керівництво жіночою консультацією здійснює головний лікар (завідую-щий).

1.7. Штати жіночої консультації затверджуються в установленому порядку.

1.8. Адміністрація жіночій консультації надає плани роботи та звіти за відповідними формами вищому органу управління охороною здоров'я суб'єкта Російської Федерації у встановлені терміни.

1.9. Жіноча консультація може використовуватися як клінічної бази медичних наукових, вищих, середніх освітніх установ та закладів додаткової освіти.

II. Цілі і завдання жіночої консультації

Основною метою роботи жіночої консультації є охорона здоров'я матері і дитини шляхом надання кваліфікованої амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги до, під час вагітності та в післяпологовому періоді, послуг з планування сім'ї та охорони репродуктивного здоров'я.

Завданнями жіночої консультації є:

2.1. Надання акушерської допомоги жінкам під час вагітності та в післяпологовому періоді, підготовка до вагітності та пологах, в тому числі партнерським, грудному вигодовуванню.

2.2. Надання амбулаторної допомоги жінкам з гінекологічними захворювання-ми.

2.3. Забезпечення консультування та послуг з планування сім'ї, профілактики абортів, захворювань, що передаються статевим шляхом, у тому числі ВІЛ-інфекції, впровадження сучасних методів контрацепції.

2.4. Надання акушерсько-гінекологічної допомоги в умовах денного стаці-ра.

2.5. Надання акушерсько-гінекологічної допомоги на спеціалізованих прие-мах.

2.6. Впровадження методів профілактики, діагностики та лікування акушерської та гінекологічної патології на основі сучасних медичних та допоміжних технологій.

2.7. Надання соціально-правової допомоги відповідно до законодавства про охорону здоров'я матері і дитини.

2.8. Удосконалення організаційних форм і методів роботи жіночої консультації,

спрямованих на підвищення якості та ефективності лікувально-діагностичного процесу.

2.9. Виконання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів для забезпечення безпеки персоналу та пацієнтів, запобігання поширення інфек-ції.

2.10. Проведення заходів з підвищення знань санітарної культури населення в області охорони репродуктивного здоров'я, профілактики материнської та перинатальної захворюваності та смертності.

III. У відповідності з основними завданнями жіноча консультація повинна здійснювати:

3.1. Надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги відповідно до встановлених стандартів.

3.2. Диспансерне спостереження вагітних жінок, у тому числі виділення жінок «груп ризику» з метою попередження і раннього виявлення ускладнень вагітності, пологів та післяпологового періоду.

3.3. Виявлення вагітних жінок, які потребують своєчасної госпіталізації в денні стаціонари, відділення патології вагітних пологових будинків та інші підрозділи лікувально-профілактичних установ за профілем екстрагенітальних захворювань.

3.4. Проведення фізичної та психопрофілактичної підготовки вагітних до ро-дам.

3.5. Надання медичної допомоги на дому (стаціонар на дому).

3.6. Патронаж вагітних та породіль.

3.7. Консультування та надання послуг з планування сім'ї, охорони репродуктивного здоров'я відповідно до встановлених стандартів.

3.8. Організація і проведення профілактичних оглядів жіночого населення з метою раннього виявлення гінекологічних та онкологічних захворювань.

3.9. Обстеження та лікування гінекологічних хворих з використанням сучасних медичних технологій, у тому числі в умовах денного стаціонару.

3.10. Диспансеризація гінекологічних хворих згідно зі стандартами надання медичної допомоги, включаючи реабілітацію та санаторно-курортне лікування.

3.11. Виконання малих гінекологічних операцій з використанням сучасних медичних технологій (гістероскопія, лазеро-, кріотерапія і т. д.).

3.12. Забезпечення взаємодії в обстеженні та лікуванні вагітних, породіль, гінекологічних хворих між жіночою консультацією та іншими лікувально-профілактичними установами (шкірно-венерологічний, онкологічним, психоневрологічним, наркологічним, протитуберкульозним диспансерами і т. д.), територіальними фондами обов'язкового медичного страхування і інших страхових- ми компаніями.

3.13. Експертиза тимчасової непрацездатності по вагітності, пологів, в свйзі з гінекологічними захворюваннями, визначення необхідності та термінів тимчасового або постійного переведення працівника за станом здоров'я на іншу роботу, направлення у встановленому порядку на медико-соціальну експертну комісію жінок з ознаками стійкої втрати працездатності.

3.14. Медико-соціальна, правова і психологічна допомога.

3.15. Підвищення кваліфікації лікарів та середнього медичного персоналу відповідно до чинного законодавства Російської Федерації.

3.16. Впровадження в практику сучасних діагностичних і лікувальних технологій, нових організаційних форм роботи, засобів профілактики та реабілітації хворих.

3.17. Проведення заходів у галузі інформування та підвищення санітарної культури населення з різних аспектів здорового способу життя, збереження репродуктивного здоров'я жінок, профілактики захворювань, що передаються статевим шляхом, у тому числі ВІЛ-інфекції, планування сім'ї, підготовки до вагітності та пологах.

3.18. Аналіз показників роботи жіночої консультації, ефективності та якості медичної допомоги, розробка пропозицій щодо поліпшення акушерсько-гінекологічної допомоги.

IV. Рекомендована структура жіночої консультації

Жіноча консультація в залежності від чисельності населення, що обслуговується може мати такі структурні підрозділи:

а) кабінет акушера-гінеколога;

б) кабінети спеціалізованих прийомів:

- планування сім'ї,

- невиношування вагітності,

- гінекологічної ендокринології,

- патології шийки матки,

- безпліддя,

- гінекології дитячого та підліткового віку,

- функціональної та пренатальної діагностики;

в) кабінети інших спеціалістів:

- терапевта,

- стоматолога (зубного лікаря),

- психотерапевта (медичного психолога),

- юриста,

- соціального працівника,

- психопрофілактичної підготовки вагітних до пологів,

- лікувальної фізкультури, фізіотерапевтичних методів лікування;

г) інші підрозділи:

- мала операційна,

- клініко-біохімічна лабораторія,

- стерилізаційна,

- набір приміщень для денного стаціонару.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ "
 1. Амбулаторна акушерська допомога
  1.1.1. Загальні принципи роботи В системі охорони материнства та дитинства первинна медико-санітарна допомога завжди займала особливе місце. В умовах реформування охорони здоров'я передбачається ще більше посилення ролі амбулаторно-поліклінічної служби, збільшення обсягу допомоги на цьому етапі, в тому числі за рахунок розширення переліку послуг у стаціонарах денного перебування та впровадження в них
 2. Лейоміома матки
  Визначення поняття. Лейоміома матки (ЛМ) - одна з найбільш часто зустрічаються доброякісних пухлин репродуктивної системи жінки. Пухлина має мезенхімального походження і утворюється з мезенхіми статевого горбка, навколишнього зачатки Мюллерова проток (рис. 4.8). Мезенхіма є попередником примітивного міобласти, індиферентних клітин строми ендометрію і різних клітинних
 3. КОНТРАЦЕПЦІЯ у жінок з гіперандрогенією
  Характеристика патології Гиперандрогения (ГА) - це стан, обумовлене надлишковою продукцією або порушенням різних ланок метаболізму андрогенів («чоловічих» гормонів). Вони є основною причиною гірсутизму - надлишкового росту волосся на тілі жінки, який зустрічається у 5-10% населення земної кулі, себореї - надлишкової жирності шкіри і волосся, що зустрічається в різні періоди
 4. ОБСЯГ РОБОТИ ТА ШТАТИ ЖІНОЧОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ
  Жіноча консультація працює спільно з акушерсько-гінекологічним стаціонаром, перинатальним центром, поліклінікою та дитячою поліклінікою (можливо, в рамках єдиного акушерсько-терапевтично-педіатричного комплексу), центром планування сім'ї та репродукції, станцією швидкої та невідкладної медичної допомоги та іншими лікувально-профілактичними установами (медико-генетичні служби,
 5. II триместр вагітності (період сістемогенеза, або середній плодовий)
  6.3.1. Загальні положення У I триместрі вагітності всі органи плоду і екстраембріональние структури повністю сформовані. З II триместру вагітності починається період інтенсивного росту плода і плаценти, які залежать від МПК і вмісту в крові матері необхідних поживних речовин. Тому харчування матері має важливе значення в попередженні затримки внутрішньоутробного розвитку
 6. Патогенетичні та патоморфологічні зміни окремих органів і систем при гестозі
  Плацента Сутність багатосторонніх змін при гестозі полягає насамперед у первісному ураженні судинної системи плаценти і підвищенні її проникності для антигенів плода. Судинна система плаценти є лінією першого захисту проти проникнення антигенів плоду в кровоток матері. Відомо, що з 20 тижнів вагітності починається активний ріст проміжних ворсин і зміна
 7. СИФІЛІС
  Кінг До . Холмс, Шейла А. Люкхарт (King К. Holmes, Shella A. Lukehart) Визначення. Сифіліс - хронічна системна інфекція, що викликається Treponema pallidum підвид pallidum. Передається статевим шляхом, інкубаційний період у середньому триває близько 3 тижнів і супроводжується розвитком первинного вогнища ураження , пов'язаного з регіонарним лімфаденітом. Вторинна бактеріеміческого стадія пов'язана з
 8. О
  + + + обволікаючі засоби, см. Слизові кошти. + + + знешкодження м'яса, см. Умовно придатне м'ясо. + + + знезараження води, звільнення води від мікроорганізмів, патогенних для тварин і людини. Методи О. в.: хлорування, кип'ятіння, озонування, знезараження ультрафіолетовими променями, ультразвуком, струмами високої частоти і ін Найчастіше застосовують хлорування води, використовуючи
 9. Внутрішньоматкова контрацепція
  В даний час за допомогою внутрішньоматкових засобів (ВМС) охороняються від вагітності більше 70 млн. жінок у всьому світі. Причому 70% з них мешканки - Китаю. У 30-ті роки нинішнього століття впроваджені контрацептиви зі срібла і золота, в 60-ті - створені ВМС типу петлі Ліппса з пластикової маси (поліетилену), а в 70 - 80-х рр.. - розроблені медикаментозні ВМС з міддю і прогестероном.
 10. ВАГІТНІСТЬ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
  Екстрагенітальна патологія - це все соматичні захворювання, які є у вагітної. Якщо ці захворювання знаходяться в стадії компенсації, то пологи можуть протікати нормально. Проблеми, які необхідно вирішити, якщо у вагітної є цукровий діабет: 1) питання доцільності вагітності 2) планування сім'ї при цукровому діабеті 3) питання контрацепції:
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека