Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Ягупов В. Військова психологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Тести та завдання для самоконтролю

13-1. Автоконтрольний блок.

Психологічна війна - це використання державою в

період війни або надзвичайного стану засобів з метою впливу на думки, позиції та організованих ворожих, нейтральних і дружніх груп таким чином, щоб досягненню своєї національної політики та визначених .

планомірне

пропаганди

емоції

поведінку

сприяти

цілей

13-2. Зробіть порівняльний аналіз застосування військової психології в сучасній армії США та Українських Збройних силах. Для цього Вам пропонуються такі головні психологічні проблеми американсько/армії:

1. Вивчення особистості військовослужбовця і психологічних умов його діяльності.

2. Дослідження малих груп та вивчення психологічних умов їх ефективного функціонування.

3. Вивчення психології великих груп людей, наприклад, армій різних держав, населення та психологічних способів, заходів і форм впливу на них.

4. Психологічне забезпечення війн і бойових дій, психологічна підготовка особового складу до ведення бойових дій.

5. Вдосконалення прийомів і способів ведення психологічної війни. Психологічні операції.

6. Вивчення військових спеціальностей. Професійно-психологічний відбір.

7. Психологія управління.

8. Військово-інженерна психологія.

9. Психологічні аспекти бойової підготовки військ. Педагогічна психологія.

10. Наукові військово-психологічні дослідження і підготовка кадрів.

11. Військово-медична психологія, проблеми реабілітації поранених, військовополонених і всіх учасників бойових дій.

12. Психологія релігії.

13. Військова зоологічна психологія.

14. Вивчення аномальних психічних явищ з метою їх використання у військовій справі.

13-3. Дайте психологічне обґрунтування основних завдань психологічної війни (згідно з американським порадником FM-33-5 (1955):

* схиляти солдат супротивника до симуляції, дезертирства і здавання в полон;

* посіяти ворожнечу між групами військ та населенням супротивника і нацькувати їх одне на одного;

- розпалити у солдатів недовіру до командування та уряду;

- пробудити в солдатів сумнів у правоті війни, підірвати віру в перемогу;

- підтримати діяльність підривних і диверсійних груп на території супротивника.13-4. Автоконтрольний блок.

Психологічні операції - пропагандиста і психологічна в мирний і воєнний час, яка на ворожі, нейтральні та дружні з метою впливу на їх

у сприятливому напрямі для досягнення як політичних, так і воєнних національних держав північноатлантичної співдружності.


Планова

Діяльність

Розрахована

Аудиторією

Ставлення

Цілей

13-5. Нижче подано завдання психологічних операцій в арміях блоку НАТО. Зробіть їх психологічне обґрунтування:

1. Переконання супротивника у правильності, необхідності військового втручання.

2. Вплив на військово-політичне керівництво супротивника і його союзників з метою їх відмови від війни.

3. Підтримка внутрішньої опозиції супротивника.

4. Підтримка та керування дисидентськими силами.

5. Вплив на населення дружніх країн.

6. Сприяння розвитку позитивного ставлення населення нейтральних держав.

7. Підрив морального духу супротивника.

8. Зниження боєздатності супротивника.

9. Аналітична робота щодо виявлення слабких місць супротивника та доведення цієї інформації до власних командирів.

10. Протидія інформаційному впливові супротивника тощо.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Тести та завдання для самоконтролю"
 1. Тести та завдання для самоконтролю
  1-1. Науково обґрунтуйте основні умови становлення психіки особистості. Основними умовами становлення психіки особистості є: 1) людське суспільство; 2) активна трудова діяльність (гра, учіння, праця); 3) розвиток мови, абстрактного мислення й свідомості; 4) високоорганізовані, нормально функціонуючі мозок та нервова система. 1 -2. Яка з нижчєперелічених форм вияву психіки людини
 2. Тести та завдання для самоконтролю
  2-1. Автоконтрольний блок. Особистість - це___ '__ індивід, що з огляду на соціальнозначущі___ , які визначають його та діяльність. розглядається соціалізований власти6осилі поведінку 2-2. Зробіть соціально-психологічний аналіз основних психічних рис особистості: - ступінь сформованості психічних властивостей та якостей; - свідомість, самосвідомість та
 3. Тести та завдання для самоконтролю
  3-1. Автоконтрольний блок. Психічні властивості -це індивідуально- ___ , що дають змогу___ воїнів, їхні вчинки і мотиви діяльності. розрізняти знати психічні особлибості знати 3-2. Зробіть наукове обґрунтування поданої нижче дефініції «спрямованість особистості» як провідної психічної властивості особистості військовослужбовця. Спрямованість особистості - це система
 4. Тести та завдання для самоконтролю
  4-1. Зробіть порівняльний аналіз сутності, схожості та відмінності відчуття й сприймання. 4-2. У чому полягає фізіологічна основа відчуттів і сприймань? 4-3. Яка з нижчєперелічених закономірностей відчуття є «зайвою» ? а) абсолютна чутливість органів чуття; б) межа відчуття; в) адаптація; г) сенсибілізація; д) амбівалентність. 4-4. Блок для поглиблення знань. а)
 5. Тести та завдання для самоконтролю
  5-1. Автоконтрольний блок. ___Психічний стан - це___ особистістю ситуації в психічної діяльності, що виражається в поведінки та переживання на певному___ .
 6. Тести та завдання для самоконтролю
  6-1. Який із нижчєперелічених компонентів психічних утворень є «зайвим»? а)знання; 6) навички; в) вміння; г) психічні процеси. 6-2. Зробіть психологічний аналіз нижчевказаних основних властивостей знань: а) глибина; б) гнучкість; в) дієвість; г) міцність. 6-3. Виділіть найістотніші риси визначення нижчевикладених рівнів знань: а) знання-ознайомлення;
 7. Тести та завдання для самоконтролю
  7-1. Автоконтрольний блок. Методологія - це___ принципів і засобів___ та___ теоретичної та практичної___ , а також про цю систему. діяльності система побудови організації наука 7-2. Автоконтрольний блок. Предметом___ ВІЙСЬКОВО-ПСИХОЛОГІЧНОГО___ є ЙОГО , а результатом -___ правил і рекомендацій щодо його здійснення. Методологія Дослідження Процес Система
 8. Тести та завдання для самоконтролю
  8-1. Яка з нижчєперелічених концепцій малої групи не належить до іноземних психологічних концепцій групи? а) теорія поля; б) інтеракціоністська концепція; в) теорія систем; г) соціометрична концепція; д) психоаналітична орієнтація; е) загальнопсихологічний підх|д; є) емпірично-статистичний напрям; ж) формально-модельний підхід; з) теорія підкріплення; і)
 9. Тести та завдання для самоконтролю
  9-1. Яке з нижчезазначєних положень не використовується в соціометричному опитуванні? а) діагностика міжособистісних і міжгрупових стосунків з метою їх зміни, поліпшення та вдосконалення; б) вивчення типології соціальної поведінки воїнів в умовах групової діяльності; в) оцінки соціально-психологічної сумісності членів військового підрозділу; г) визначення статусу членів певного
 10. Тести та завдання для самоконтролю
  10-1. Автоконтрольний блок. Спілкування - це процес контактів між ___, який дає змогу___перебіг сумісної___ за рахунок___ індивідуальних дій, розподілу або здійснити цілеспрямований вплив на формування окремих осіб. Людям Змінити Налагодження Функцій Діяльності Погодження 10-2. Яка з нижче вказаних властивостей не належить до структури спілкування?
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека