Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаІнтенсивна терапія , анестезіологія та реанімація, перша допомога
« Попередня Наступна »
Погодін Ю.І., Іванов П.Є. та ін. Мобілізаційна підготовка охорони здоров'я, 2006 - перейти до змісту підручника

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1. АГРЕССИЯ ВІЙСЬКОВА - будь-яке незаконне з точки зору Статуту ООН пряме чи непряме застосування військової сили однією державою (групою держав) проти суверенітету, територіальної цілісності, недоторканності або політичної незалежності іншої держави (групи держав) або народу (нації). Дії держави в порядку збройного відсічі агресору, навіть якщо вони є наступальними, не розглядаються як військова агресія.

2. АКТ потоянно ТЕХНІЧНОЇ КОМІСІЇ - одна із складових частин мобілізаційного плану підприємства (установи, організації), в якій повинні бути відображені результати готовності підприємства (установи, організації) до виконання мобілізаційних завдань на розрахунковий рік із зазначенням: наявності та відповідності завданням, технологічної документації, розрахунків потреби і забезпеченості підприємства (установи, організації) виробничими площами, технологічним обладнанням, енергоресурсами, комплектуючими виробами, транспортом, трудовими ресурсами і т.д. Крім того, в акті відображається наявність планів (графіків) введення в дію виробничих потужностей із зазначенням обсягів капітальних вкладень і термінів їх освоєння, а також перевіряється реальність і повнота виконання заходів мобілізаційного плану у встановлені терміни.

3. АКТ ПЕРЕВІРКИ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ - підсумковий документ за результатами перевірки мобілізаційної підготовки підприємства (установи, організації незалежно від форм власності та підпорядкованості), що має мобілізаційні завдання, що містить оцінку готовності підприємства (установи, організації) до мобілізаційного розгортання, виконання встановленого мобілізаційного завдання. Форма акта передбачена у відповідних методичних документах.

4. АПАРАТ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ - обумовлена ??штатним розкладом сукупність працівників, які забезпечують виконання функцій органу управління; в мобілізаційний період і у воєнний час змінюється за структуру і чисельність відповідно до змінних завданнями.

5. БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ-сукупність факторів, що забезпечують життєздатність держави і, в першу чергу, його можливість забезпечувати захист суверенітету, територіальної цілісності і економічної незалежності інших найбільш важливих інтересів країни та її громадян в економічній, політичній, військовій, екологічній та інших областях.

6. БЛОК ВІЙСЬКОВИЙ - військово-політичний союз держав, що передбачає координацію їхніх політичних і військових дій, організованих, як у мирний, так і у воєнний час.

7. БРОНЮВАННЯ ГРОМАДЯН, перебувають в запасі - організація та здійснення в мирний і воєнний час комплексу заходів за поданням окремим категоріям працюючих громадян, перебувають в запасі, відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та у воєнний час, а також від напрямку їх для роботи на посадах цивільного персоналу Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів.

8. Валовий внутрішній продукт - узагальнюючий економічний показник, який виражає сукупну вартість товарів і послуг, створених усередині країни, протягом року.

9. ВІЙСЬКОВА ДОКТРИНА - офіційно прийнята в державі система поглядів нагальність, цілі і характер можливої ??війни, на військове будівництво, підготовку країни до оборони, організацію протидії загрозам військової небезпеки, застосування Збройних Сил та інших військ Російської Федерації для захисту інтересів держави.

10. ВІЙСЬКОВА ПОТУЖНІСТЬ-сукупність всіх матеріальних і духовних сил держави (коаліції держав) і його здатність мобілізувати ці сили для досягнення цілей війни. Військова міць визначається економічними, соціальними, науково-технічними та іншими можливостями держави і втілюється безпосередньо в Збройних Силах та їх здатності виконувати завдання, поставлені вищим державним керівництвом.

11. ВІЙСЬКОВА ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВИ-включає в себе Збройні Сили, інші війська, військові формування, органи управління і, створювані на воєнний час спеціальні формування, які відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації призначені для виконання завдань у сфері забезпечення оборони і безпеки держави та її союзників, відповідно до офіційно ув'язненими міждержавними договорами.

12. ВІЙСЬКОВА ЗАГРОЗА - загроза безпеки Російської Федерації, пов'язана з перекладом напруженості в міждержавних відносинах у площину військового протистояння.

13. ВІЙСЬКОВЕ ЧАС - час, що настає з моменту оголошення стану війни чи фактичного початку воєнних дій і закінчується з моменту оголошення про припинення військових дій, але не раніше їх фактичного припинення.

14. ВІЙСЬКОВЕ ПОЛОЖЕННЯ - особливий правовий режим, що вводиться на території Російської Федерації або в окремих її місцевостях відповідно до Конституції Російської Федерації Президентом Російської Федерації у разі агресії проти Російської Федерації або безпосередньої загрози агресії.

15. ВІЙСЬКОВО-навчання РЕСУРСИ - громадяни, які перебувають у запасі, що мають військову підготовку за військово-обліковими спеціальностями або цивільні професії, підготовка за якими дозволяє призначати їх на військові посади без додаткової підготовки.

16. ВІЙСЬКОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ПЛАН - документ, що визначає завдання економіки країни, її окремих галузей, сфер і організацій на певний період воєнного часу (місяць, квартал). Розробляється

на основі плану на розрахунковий рік з урахуванням складної військової обстановки. Основне завдання військово-господарського плану - мобілізація всіх сил економіки країни на вирішення завдань забезпечення оборони держави. Має директивний характер.

17. ВІЙНА-суспільно-політичне явище, особливий стан суспільства, пов'язане з різкою зміною відносин між державами, народами, соціальними групами з переходом до застосування збройного насильства для досягнення політичних цілей. Згідно ст. 18 Закону «Про оборону» стан війни настає з початком військових дій і припиняється з їх закінченням. Війни поділяють: за масштабами залежно від кількості танцювальних держав і по просторовому розмаху-на світові, регіональні та локальні; по типу протиріч-на міждержавні та внутрішньодержавні; по військово-політичної та міжнародної правової легітимності - на справедливі (оборонні, спрямовані на захист країни ) і несправедливі; по застосовуваним засобам - на війни із застосуванням зброї масового ураження та війни з застосуванням тільки звичайних засобів ураження.

18. ЗБРОЙНІ СИЛИ-державна військова організація, що включає сили і засоби, призначені для забезпечення безпеки і захисту життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від зовнішніх і внутрішніх воєнних загроз (збройного насильства), виконання військових завдань, згідно з міжнародними договорами. Збройні Сили Російської Федерації складають основу оборони Російської Федерації і складаються з центральних органів військового управління, об'єднань, з'єднань, військових частин та організацій, що входять у види і роди військ Збройних Сил Російської Федерації, в тил Збройних Сил Російської Федерації та у війська, що не входять в види і роди військ Збройних Сил Російської Федерації (спеціальні війська). Керівництво Збройними Силами Російської Федерації здійснює Президент Російської Федерації - Верховний головнокомандувач Збройних Сил Російської Федерації. Управління Збройними Силами Російської Федерації здійснює Міністр оборони Російської Федерації через Міністерство оборони Російської Федерації та Генеральний штаб Збройних Сил Російської Федерації, що є основним органом оперативного управління Збройними Силами Російської Федерації.

19. ГОСПІТАЛЬ-військове лікувально-профілактичний заклад для надання кваліфікованої та спеціалізованої медичної допомоги військовослужбовцям, які перебувають на дійсній військовій службі, а також генералам, адміралам і офіцерам в запасі і відставці та їх лікування. Постійні госпіталі підрозділяють на центральні, видів Збройних Сил, окружні, гарнізонні. У воєнний час розгортаються польові рухливі госпіталі та тилові госпіталі охорони здоров'я.

20. Державний резерв - особливий федеральний (загальноросійський)

запас матеріальних цінностей. До складу державного резерву входять

запаси матеріальних цінностей для мобілізаційних потреб Російської Федерації (мобілізаційний резерв), запаси стратегічних матеріалів і товарів, запаси матеріальних цінностей для забезпечення невідкладних робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

21. Державне оборонне замовлення-правовий акт, із зазначенням державного замовника і постачальника, який передбачає обсяги і терміни поставок для федеральних державних потреб, з метою підтримки необхідного рівня обороноздатності і безпеки Російської Федерації, військової продукції, комплектуючих виробів і матеріалів, виконання робіт (у тому числі робіт з мобілізаційної підготовки економіки Російської Федерації) і надання послуг, а також експортно-імпортних поставок в рамках військово-технічного співробітництва Російської Федерації з іноземними державами відповідно до міжнародних договорів Російської Федерації, а також обсяги асигнувань на ці цілі.

22. ГОТОВНІСТЬ мобілізаційного ЕКОНОМІКИ ДЕРЖАВИ - стан економіки країни, що дозволяє у встановлені терміни перейти на роботу за мобілізаційними планами і сталого функціонування щодо забезпечення потреб військової організації держави, невідкладних потреб економіки і населення у воєнний час.

23. Цивільна оборона-система заходів з підготовки до захисту і щодо захисту населення, матеріальних і культурних цінностей на території Російської Федерації від небезпек, що виникають при веденні військових дій або внаслідок цих дій, а також при виникненні надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру.

24. ДОКУМЕНТИ МОБІЛІЗАЦІЙНІ-законодавчі та нормативні акти у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації, накази, директиви, методичні вказівки з планування та організації мобілізаційної підготовки та мобілізації, мобілізаційні плани, а також розрахунки та листування з питань мобілізаційної підготовки.

25. Живучість ЕКОНОМІКИ - здатність економіки держави зберігати і швидко відновлювати свій потенціал для продовження випуску військової та народнохозяйствен ної продукції в умовах руйнуючих дій війни. Забезпечується стійким управлінням економікою, комплексним розвитком економіки регіонів, рассредоточением виробництва на території держави, дублюванням виробництва найважливіших видів продукції, особливо військової, накопиченням і раціональним розміщенням матеріальних резервів, зашитою робітників від засобів ураження, безперебійним постачанням всіма видами ресурсів, забезпеченням стійкості засобів комунікацій і т . д.

26.ЖІЗНЕОБЕСПЕЧЕНІЕ НАСЕЛЕННЯ У ВІЙСЬКОВЕ ЧАС-комплекс економічних, організаційних, інженерно-технічних та соціальних заходів, що забезпечують створення і підтримку умов, необхідних для збереження і підтримки життя, здоров'я і працездатності людей під час війни, в тому числі укриття в засобах колективного захисту, здійснення евакуації, а також при проведенні аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт у зоні ведення військових дій, або постраждалої внаслідок цих дій.


27. ЗАМІСЬКА ЗОНА - територія для розміщення евакуйованого з міста населення, розташована за межами зони можливого порушення умов життєдіяльності і поразки людей, нанесення шкоди їх здоров'ю, навколишньому природному середовищу і матеріальним цінностям у випадку впливу по місту сучасних засобів ураження або НС природного і техногенного характеру.

28. ЗАВДАННЯ ПО ПЛАНУ НА РОЗРАХУНКОВИЙ РІК - мобілізаційний директивний документ, що встановлює завдання підприємству (установі, організації) з виробництва (ремонту) продукції протягом календарного року з моменту переведення підприємства (установи, організації) на роботу за умовами воєнного часу із зазначенням його номенклатури, кількості , термінів поставки і споживачів, а також завдання з виконання певних робіт або надання послуг у воєнний час.

29. ЗАПАСНІ ПУНКТИ УПРАВЛІННЯ - комплекс спеціально обладнаних споруд і приміщень, оснащених технічними засобами зв'язку та необхідними комунікаціями, призначених для забезпечення управління підлеглими структурами у воєнний час і розміщення відповідного апарату управління.

30. Захисні споруди - інженерна споруда для захисту людей, техніки та майна від вражаючих факторів сучасних засобів ураження, небезпек, що виникають в результаті аварій і катастроф на потенційно небезпечних об'єктах або стихійних лих. Для захисту населення можуть пристосовуватися підвали житлових будинків, фабричних і заводських будівель, метро, ??шахти тощо

31. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ - система заходів, що проводяться з метою зменшення втрат населення при впливі сучасних засобів ураження та надзвичайних ситуацій мирного часу. Включає: обладнання населених пунктів і районів евакуації захисними спорудами, забезпечення населення індивідуальними засобами захисту; евакуацію населення великих міст у заміську зону; оповіщення населення про безпосередню загрозу застосування противником ЗМУ; організацію АСДНР в осередках ураження, надання медичної допомоги постраждалим; радіаційне, хімічне та біологічне спостереження і контроль за зараженням і забрудненням навколишнього середовища, харчової сировини, продовольства і води; санітарно-гігієнічні, профілактичні та протиепідемічні заходи.

  32. КОМБІНОВАНЕ ПОРАЗКА-результат одночасного впливу на людину, тварин, рослини, техніку, споруди, матеріальні засоби, компоненти навколишнього природного середовища декількох вражаючих факторів вибуху боєприпасу. Найбільш сильне комбіноване ураження спостерігається при ядерному вибуху внаслідок різноманіття його вражаючих факторів. Провідним компонентом комбінованого ураження людей і тварин може бути механічне, термічне або радіаційне ураження. Комбіноване ураження характерно взаимовлиянием компонентів з обтяженням результатів впливу.

  33. КОМПЛЕКТ - кілька виробів загального функціонального призначення, як правило, допоміжного характеру, не поєднаних на підприємстві-виробнику складальними операціями.

  34. КОНТРОЛЬ МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ - контроль стану мобілізаційної підготовки підприємства (установи, організації), здійснюваний головними по виду військової продукції міністерствами (відомствами) незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості цих підприємств (установ, організацій). До цього виду контролю відноситься також контроль, здійснюваний органами виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, органами місцевого самоврядування, за станом мобілізаційної підготовки підприємств (установ, організацій) територіального підпорядкування, а також у межах і в обсязі своїх повноважень та інших підприємств (установ, організацій) , розташованих на даній території.

  35. ЛІКУВАЛЬНО-евакуаційних заходів - система проведених під час війни і при надзвичайних ситуаціях робіт з надання медичної допомоги, евакуації уражених і хворих, лікування військовослужбовців і цивільного населення, а також їх медичної реабілітації. Розрізняють лікувально-евакуаційні заходи особового складу Збройних Сил та лікувально-евакуаційні заходи цивільного населення в системі цивільної оборони.

  36. ОСОБИСТИЙ СКЛАД ЗАПАСУ - громадяни, які перебувають на військовому обліку, не досягли граничного віку перебування в запасі і визнані придатними до військової служби за станом здоров'я, призначені на військові посади і посади цивільного персоналу воєнного часу в з'єднання та військові частини, а також знаходяться в залишках вільних ресурсів.

  37. МЕДИЧНІ ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ-медичні препарати або вироби, призначені для запобігання або ослаблення впливу на людину вражаючих факторів засобів ураження та надзвичайних ситуацій.

  38. МІСЦЕВА ОБОРОНА-складова частина загальнодержавних заходів цивільної оборони, здійснюваних у Збройних Силах Російської Федерації штатними і позаштатними органами управління та силами з метою захисту особового складу військових частин, підприємств і установ Міністерства оборони Російської Федерації, а також населення військових містечок від небезпек, що виникають при військових діях і НС природного і техногенного характеру.

  39. Мобілізаційної готовності ОРГАНУ ГОСУДАРСТВЕЕНОЙ ВЛАДИ - здатність органу державної влади до своєчасно-

  му виконанню заходів переведення на роботу в умовах воєнного часу і вирішення завдань воєнного часу.

  40. Мобілізаційну підготовку ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ-

  підготовка до роботи у воєнний час, що містить розробку розпорядчих, планових, нормативних, та інших документів з перекладу органу управління на роботу в умовах воєнного часу і керівництву керованої структурою в мобілізаційний період невійськове час, створення необхідної матеріальної бази, навчання керівників і спеціалістів апарату органу управління , виконання інших заходів щодо забезпечення мобілізації, що входять до компетенції органу управління.

  41. Мобілізаційну підготовку ЕКОНОМІКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ - комплекс заходів, що проводяться в мирний час по завчасної підготовки економіки Російської Федерації, включаючи економіку суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень, з метою задоволення потреб Збройних Сил, інших військ і населення в умовах воєнного часу.

  42. МОБІЛІЗАЦІЙНІ ОРГАНИ - штатні підрозділи або, залежно від обсягу робіт, спеціально призначені працівники в органах державної влади, органах місцевого самоврядування та організаціях (незалежно від їх організаційно-правових форм та форм власності), що мають мобілізаційні завдання або завдання з мобілізаційної роботи. На ці підрозділи покладається організація планування заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, координація та контроль проводяться в цій галузі робіт.

  43. Мобілізаційного резерву МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ-сировина, матеріали, окремі види комплектуючих виробів і напівфабрикатів, спеціальна технологічне оснащення та обладнання, техніка, майно та інші матеріальні цінності, що накопичуються у мирний час і призначені для забезпечення виробництва з випуску (ремонту) військової продукції та іншої найважливішої продукції , а також для забезпечення безперебійної роботи підприємств та організацій паливно-енергетичного комплексу, транспорту, зв'язку, охорони здоров'я та розгортання спеціальних формуванні у воєнний час.

  44. МОБІЛІЗАЦІЯ - комплекс заходів щодо переведення економіки Російської Федерації, економіки суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень, переведення органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій на роботу в умовах воєнного часу, переведення Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань і органів і спеціальних формувань на організацію і склад військового часу.

  45. ПОТУЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА мобілізаційного-максимальні виробничі можливості промислового підприємства з випуску заданої номенклатури продукції, досягнуті після закінчення періоду розгортання виробництва і переходу на режим воєнного часу протягом року.

  46. НАЙБІЛЬША працюючої зміни - максимальна (при роботі в кілька змін) чисельність зміни робітників і службовців (як правило перша зміна).

  47. НОМЕНКЛАТУРА-1) систематизований перелік назв, матеріалів, вироблених і проданих товарів і послуг; 2) розташована за рівнями важливості, підпорядкування ієрархічна система посад, а також верхній рівень такої системи в апараті управління.

  48. ОБОРОНА - система політичних, економічних, військових, соціальних, правових та інших заходів з підготовки до збройного захисту та збройний захист держави, цілісності і недоторканності її території. Основу оборони складають комплекс загальнодержавних і військових заходів, а також навмисних (вимушених) військових (бойових) дій угруповань НД (військ і сил) в різних фізичних сферах з опорою на засоби вогневого ураження, інших видів, способів і форм захисту своїх військ (сил) і активного впливу по противнику, що проводяться з метою відображення вторгнення (нападу) і зриву наступу противника, утримання території (важливих районів, рубежів і об'єктів), виграшу часу, створення умов для переходу в контрнаступ (настання) і досягнення інших цілей. Оборона організується і здійснюється відповідно до Конституції Російської Федерації, федеральними конституційними законами, федеральними законами та іншими нормативними правовими актами.

  49. Обороноздатності держави-стан держави, що характеризується підготовленістю її Збройних Сил, населення та економіки до відбиття нападу противника і захисту свого суверенітету та територіальної цілісності.

  50. ОПОВІЩЕННЯ - спосіб доведення в короткі терміни до органів управління військ і населення інформації про дії противника і сформованій обстановці шляхом передачі встановлених сигналів: про небезпеку повітряного нападу, радіоактивного, хімічного і біологічного зараження, про стихійні лиха та надзвичайних ситуаціях. Для оповіщення населення використовуються засоби масової інформації.

  51. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЯДРО-тимчасове формування, створюване з кадрового особового складу з'єднань та військових частин скороченого складу, кадру і знову формуються, а також кораблів резерву ВМФ, що знаходяться в консервації, і певної кількості приписаних громадян, що перебувають в запасі, і техніки, що поставляється з організацій, і призначене для виконання першочергових мобілізаційних заходів.

  52. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ - процес діяльності командування і штабів з узгодження дій об'єднань, з'єднань і частин з метою досягнення максимальної ефективності вирішення завдань в операції (бойових діях). Організація взаємодії проводиться в два етапи. Перший - при прийнятті рішення і плануванні операції (бойових дій). Другий - при практичне відпрацювання плану

  взаємодії з військами і силами на картах, макеті місцевості, а при наявності часу - також на місцевості.

  53. ГАЛУЗЬ - частина економіки, область виробничо-економічної діяльності, до якої входять об'єкти, що володіють єдністю виконуваних функцій, видів і призначення продукції, що випускається, застосовуваних технологічних процесів.

  54.
 Перша медична допомога-вид медичної допомоги, що включає комплекс найпростіших медичних заходів, виконуваних безпосередньо на місці ураження чи поблизу нього в порядку само-і взаємодопомоги, а також учасниками аварійно-рятувальних робіт (або медичними працівниками) з використанням табельних і підручних засобів.

  55. ПЕРЕПІДГОТОВКА-удосконалення оперативної, тактичної та спеціальної підготовки або переучування на нову військову спеціальність особового складу Збройних Сил Російської Федерації та громадян, що перебувають в запасі з надходженнями до війська (сили) нової техніки, розгортанням частин і з'єднань, втратою знань і навичок, змінами поглядів наведення бойових дій та іншими причинами.

  56. ПІДГОТОВКА мобілізаційних - комплекс заходів, що проводяться в мирний час, за завчасної підготовки економіки Російської Федерації, економіки суб'єктів Російської Федерації та економіки муніципальних утворень, підготовці органів державної влади, органів місцевого самоврядування та організацій, підготовці Збройних Сил Російської Федерації, інших військ, військових формувань, органів і створюваних на воєнний час відповідно до Федерального закону «Про оборону» спеціальних формувань до забезпечення захисту держави від збройного нападу та задоволенню потреб держави та потреб населення у воєнний час.

  57. ВТРАТИ безповоротні - частина бойових втрат. Включають: убитих (уражених), зниклих без вести, що потрапили в полон, померлих країн (отруєнь, уражень) і звільнених внаслідок інвалідності військовослужбовців, а також озброєння, військову техніку та ін матеріальні засоби, які не можна привести в готовність до застосування за призначенням.

  58. ВТРАТИ БОЙОВІ - втрати особового складу, озброєння, техніки та матеріальних засобів, що виникають від дії зброї противника і супутніх вражаючих факторів. До бойових втрат відносяться також втрати особового складу в результаті обмороження, опіків, отруєнь, захворювань і травм, пов'язані з бойовими діями військ, а також зниклі безвісти і потрапили в полон. Бойові втрати можуть бути безповоротними і поворотними. Безповоротні втрати включають убитих, зниклих без вести, що потрапили в полон, померлих від ран, звільнених з військової служби внаслідок отримання інвалідності військовослужбовців, а також озброєння, техніку і матеріальні засоби, що не підлягають відновленні. І обігу на потреби Збройних Сил. Зворотні втрати включають особовий склад, що повертається у стрій після одужання, озброєння, техніку і матеріальні засоби, які після відновлення стають придатними до використання. Зворотні втрати особового складу є частиною санітарних втрат.

  59. ВТРАТИ САНІТАРНІ-поранені і хворі, які втратили боєздатність не менше ніж на 1 добу і надійшли в медичні пункти або лікувальні установи. За результатами надання медичної допомоги (лікування) діляться натри групи: особи, повернуті вбудуй; звільнені зі збройних сил; померлі. Організаційно-мобілізаційні органи відносять першу з цих груп до зворотних втрат, а останні дві - до безповоротних (тобто втраченим для збройних сил додатково до убитим на полі бою, полоненим і зниклим безвісти).

  60. РОЗРОБНИКИ мобілізаційного плану ЕКОНОМІКИ-федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють планування і координацію діяльності мобілізаційної підготовки підприємств, установ та організацій (незалежно від форми власності) - постачальників (виробників) продукції (робіт, послуг) у розрахунковому році.

  61. РОЗРАХУНКОВИЙ РІК - період, що дорівнює календарному року, але який з моменту введення в дію мобілізаційного плану економіки держави (плану на розрахунковий рік). Введення в дію плану розрахункового року здійснюється при оголошенні мобілізації Указом Президента Російської Федерації.

  62. РЕСУРСИ - сукупність засобів і джерел їх отримання, можливих і доступних для використання при вирішенні певних і непередбачених завдань у звичайних, оптимальних і екстремальних умовах безвідносно часу використання. Ресурси включають запаси і резерви.

  63. САНІТАРНА ОБРОБКА-1) механічна очистка і миття шкірних покривів і слизових оболонок людей, які зазнали зараженню небезпечними хімічними, біологічними речовинами, а також знезараження й очищення їх одягу і взуття при виході із зони зараження. 2) - комплекс заходів по знезараженню особового складу, зараженого отруйними, радіоактивними чи біологічними засобами; підрозділяється на часткову і повну, є складовою частиною спеціальної обробки військ.

  щодо забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації та стійкості функціонування економіки Російської Федерації.

  64. ПРИХОВАНИЙ СПОСІБ МОБІЛІЗАЦІЮ - це такий спосіб, коли мобілізація проводиться підвидом звичайних заходів оперативної і мобілізаційної підготовки військ без розголошення дійсних цілей проведених заходів.

  65. СКЛАД приписного - військовозобов'язані, приписані до військових частин і направляються для їх укомплектування при мобілізації.

  66. СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ-організаційні структури, створювані на воєнний час для виконання спеціальних завдань

  67. СТУПЕНЯ ГОТВНОСТІ ОРГАНІВ ГОСУДРАРСТВЕННОЙ ВЛАДИ

  -Система режимів роботи органів державної влади з перекладу керованих структур на роботу в умовах воєнного часу; кожної з підвищених ступенів готовності відповідає свій набір виконуваних заходів; підвищені мірою можуть вводитися як поетапно, так і минаючи зайве.

  68. Звуження ЗАСІДАННЯ ОРГАНУ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ СУБ'ЄКТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ-інститут прийняття розпорядчих документів з питань оборони та мобілізаційної підготовки не повним складом керівництва, затвердженим головою адміністрації, (як правило, керівник і частина його заступників, мають пряме відношення до питань оборони, а також керівник мобілізаційного органу ); в територіальних органах управління в со-ставши звуженого засідання вводяться керівники силових структур; замість «засідання» можуть використовуватися терміни «колеги», «нараду», «рада» та інші.

  69. СХЕМА ОПОВІЩЕННЯ - додаток до оперативного плану, документ, що містить графічну і текстову інформацію щодо черговості і порядку виклику в робочий і не робочий час керівників та інших посадових осіб апарату органу управління; в схемі вказуються адреси, телефони, вид транспорту, термін прибуття на робоче місце та інша необхідна інформація.

  70. Табелями термінових повідомлень - документ, що визначає періодичність доповідей вищим організаціям про виконання мобілізаційних заходів; в табелі термінових донесень використовуються кодові позначення (наприклад, № № пунктів формалізованого плану перекладу органу управління на роботу в умовах воєнного часу).

  71. ТЕАТР ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ - обширна територія частині континенту з омиваючими її морями або акваторіями океану (моря) з островами і прилеглим узбережжям континентів, а також повітряно-космічний простір над ними, в межах яких розгортаються стратегічні угруповання Збройних Сил і можуть вестися військові дії стратегічного масштабу.

  72. Загрозливий період-відрізок часу (різної тривалості), який зазвичай передує початку війни. Характеризується крайнім загостренням міжнародної обстановки і протиріч між ймовірними противниками. Загрозливий період використовується для підвищення бойової готовності Збройних Сил, їх стратегічного розгортання і переведення економіки на воєнний стан.

  73. ЗАГРОЗА БЕЗПЕКИ-сукупність умов та факторів, що створюють небезпеку життєво важливим інтересам особистості, суспільства і держави. Реальна і потенційна загроза об'єктів безпеки, що виходить від внутрішніх і зовнішніх джерел небезпеки, визначає.

  зміст діяльності щодо забезпечення внутрішньої і зовнішньої безпеки.

  74. ОБЛІК ГРОМАДЯН, перебувають в запасі, В ОРГАНІЗАЦІЯХ-облік громадян, що перебувають в запасі, в організаціях, здійснюваний військово-обліковими підрозділами (спеціально призначеними працівниками) організацій, з метою своєчасного бронювання громадян, що перебувають в запасі, завчасної підготовки необхідних кадрів для заміни спеціалістів, підлягають призову в Збройні Сили Російської Федерації і надання допомоги військовим комісаріатам у проведенні оборонних заходів і підтриманні ними військового обліку в актуальному стані.

  75. Федеральних державних потреб - потреби Російської Федерації у продукції, необхідної для вирішення життєзабезпечення, оборони і безпеки країни, реалізації федеральних цільових програм і міждержавних цільових програм, в яких бере участь Федерації. Поставки продукції для федеральних державних потреб забезпечуються за рахунок коштів федерального бюджету і позабюджетних джерел, що залучаються на ці цілі.

  76. ФЕДЕРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ - Адміністрації Президента Російської Федерації, Уряд Російської Федерації, вищі судові органи Російської Федерації, федеральні міністерства і відомства та прирівняні до них інші органи влади і управління. Федеральні органи виконавчої влади забезпечують виконання законодавства Російської Федерації, рішень І Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації в галузі національної безпеки Російської Федерації; в межах своєї компетенції розробляють нормативні правові акти у цій галузі і представляють їх Президентові Російської Федерації та Уряду Російської Федерації.

  77. Часткову мобілізацію ЕКОНОМІКИ - комплекс заходів щодо переведення на роботу за планами розрахункового року окремих галузей (сфер) економіки, економіки окремих суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень, окремих організацій і підприємств.

  78.ЧРЕЗВИЧАЙНАЯ СИТУАЦІЯ-обстановка на певній території, що склалася в результаті аварії, небезпечного природного явища, катастрофи, стихійного чи іншого лиха, що може спричинити за собою людські жертви, шкоду здоров'ю людей або навколишньому природному середовищу, значні матеріальні збитки та порушення умов життєдіяльності. Класифікують НС за характером джерела (природні, техногенні, біолого-соціальні, військові) і за масштабами втрат і збитків (глобальні, національні, регіональні, місцеві, локальні, приватні).

  79. ЕВАКУАЦІЯ - висновок (вивезення) поранених і хворих, населення, військовополонених, пошкодженого зброї і техніки, військового майна, народно-господарських цінностей з районів бойових дій в тил, а також із зон зараження, руйнувань, пожеж, затоплень і ін екологічних

  лих в безпечні райони. Може здійснюватися евакуація військ з приморських районів, блокованих з суші противником.

  Федеральний Конституційний Закон від 30 травня 2001р. № 3-ФКЗ «Про надзвичайний стан».

  80. ЕПІДЕМІЯ - масове, прогресуюче в часі і просторі поширення інфекційного захворювання людей в якій або місцевості, країні, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ"
 1.  Сплутаність свідомості, ДЕЛІРІЙ, АМНЕЗІЯ і деменції
    Моріс Віктор, Реймонд Д. Адамі (Maurice Victor, Raymond D. Adams) Кожен лікар повинен з повною об'єктивністю оцінити особливості характеру хворого, його інтелект, настрій, пам'ять, судження та інші атрибути особистості і поведінки. Дослідження цих емоційних і пізнавальних функцій дозволить лікареві зробити певні висновки щодо психічного статусу хворого. Без цих даних
 2.  СЕРДЕЧНА НЕДОСТАТНІСТЬ
    Перш, ніж перейти до розгляду окремих питань серцевої недостатності, нагадаємо деякі моменти клінічної фізіології. Спочатку кілька цифр. Підраховано, що за 70 років життя серце робить 2600000000 скорочень. Протягом години здорове серце, середня вага якого складає всього 300 г, перекачує в судини і органи близько 300 л крові, протягом доби - близько 7200 л, в
 3.  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
    1. Федеральний Закон «Про охорону атмосферного повітря» М, 1999. 2. Федеральний Закон «Про охорону навколишнього середовища». М., 2002. 3. Постанова Уряду Російської Федерації № 182 від 2 березня 2000 р. «Про порядок встановлення і перегляду екологічних і гігієнічних нормативів якості атмосферного повітря, гранично допустимих рівнів фізичних впливів на атмосферне повітря і
 4.  Поняття та визначення
    Основні поняття та визначення в цьому документі відповідають ГОСТ 17.2.1.03-84 "Охорона природи. Атмосфера. Терміни та визначення контролю забруднення" і ГОСТ 17.2.1.04-77 "Охорона природи. Атмосфера. Метеорологічні аспекти забруднення і викиди. Основні терміни та визначення ". Вміщені в цьому документі інші поняття означають: питомий викид забруднюючої речовини
 5.  Введення.
    Сучасна деревообробна промисловість, виробництво меблів, фанери, деревостружкових (ДСП) і деревоволокнистих (ДВП) плит мають різноманітні види відходів, що забруднюють навколишнє середовище. Окремі технологічні процеси зазначених виробництв супроводжуються виділенням і викидом в атмосферу забруднюючих речовин. Останні утворюються як в основних технологічних процесах, так
 6.  Література
    1. Александров О.М., Козоріс Г.Ф. Пневмотранспорт і пиловловлюючі споруди на деревообробних підприємствах. Довідник під ред. Александрова О.М. М., Лісова промисловість, 1988, 248 с. 2. Бухтіяров В.П., Іванов Н.А., Савченко В.Ф. Полімерні матеріали у виробництві меблів. М., Лісова промисловість, 1980, 272 с. 3. Вальберг А.Ю., Ісянов Л.М., Тарата Е.Я. Технологія
 7.  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
    Андрєєв А. Н., Вараксин А. Н., Думан В. Л., Ізможерова Н. В., Попов А. А., Шкуродерів А. А., Горбіч Л. Г. Значення варіаційної пульсометрії в діагностиці ішемічної хвороби серця при масових оглядах населення. Клінічна медицина 1997; 12:26-29. 2. Анохін П. К. Нариси фізіології функціональних систем. М.: Медицина, 1975, 448 с. 3. Аронов Д. М., Лупаніо П., Міхєєва Т. Г.
 8.  Державний санітарний нагляд за санітарної охороною водойм і очищенням стічних вод
    Державний санітарний нагляд за водовідведенням населених пунктів і санітарним станом водойм населених місць передбачає: 1. Виявлення та облік об'єктів, на яких утворюються стічні води, визначення їх обсягу, необхідної ефективності очищення, місця можливого випуску у водойми або способу утилізації. 2. Складання та своєчасне доповнення санітарного паспорта очисних
 9.  Операції з матеріальними цінностями мобілізаційного резерву
    У лекції використовуються такі терміни та визначення: - поставка матеріальних цінностей до державного резерву - закупівля та (або) відвантаження (доставка) матеріальних цінностей в організації для зберігання; - закладка матеріальних цінностей до державного резерву - прийняття матеріальних цінностей для зберігання в державному резерві; - відпуск матеріальних цінностей з державного
 10.  Ревматоїдний артрит. ХВОРОБА БЕХТЕРЕВА
    Ревматологія як самостійна науково-практична дисципліна формувалася майже 80 років тому у зв'язку з необходімостио більш поглибленого вивчення хвороб цього профілю, викликаної їх широким розповсюдженням і стійкою непрацездатністю. У поняття "ревматичні хвороби" включають ревматизм, дифузні захворювання сполучної тканини, такі як системний червоний вовчак, системна
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека