Головна
ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
ЗМІСТ:
Навчальний посібник. Теорія і практика Виховання військовослужбовців Збройних сил Російської федерації, 2003
У навчальному посібнику, підготовленому на кафедрі педагогіки Військового університету, розглядаються історико-педагогічні аспекти теорії та практики виховання військовослужбовців російської армії, основи виховання, теорія і технології виховання військовослужбовців у сучасних умовах та шляхи його вдосконалення. Викладаються цілі, завдання, принципи, методи і форми виховання військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації. При розгляді концепцій, теорій і технологій виховання аналізуються різні підходи і погляди ..

Навчальний посібник адресований викладачам, ад'юнктам, офіцерам виховних структур, командирам (начальникам) курсантських підрозділів Військового університету та інших військово-навчальних закладів, а також слухачам і курсантам, самостійно вивчають питання виховання військовослужбовців Збройних Сил РФ.
Передмова
НАУКОВІ ОСНОВИ ВИХОВАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
Історико-педагогічний аналіз виховання військовослужбовців в російській армії і на флоті
Становлення системи виховання військовослужбовців у дореволюційній Росії
Розвиток теорії і практики військового виховання в радянський та сучасний періоди
Системно-структурний підхід до виховання
Виховання як соціально-педагогічне явище, система і процес
Виховання як процес і система
Методика реалізації системно-структурного підходу в частині (на кораблі)
Основні закономірності процесу виховання
Загальне поняття про закономірності процесу виховання
Характеристика основних закономірностей процесу виховання військовослужбовців
Система принципів виховання військовослужбовців
Загальне поняття про принципи виховання
Загальна характеристика принципів виховання
Теорія і практика виховання військовослужбовців в арміях зарубіжних держав
Система підготовки військовослужбовців ФРН
Система підготовки військовослужбовців США
Система підготовки військовослужбовців Франції
Система підготовки військовослужбовців Сполученого Королівства
Зміст виховання військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації
Теорія і практика комплексного підходу до змісту виховання військовослужбовців
Методологічні та теоретичні передумови комплексного підходу
Педагогічна сутність і зміст комплексного підходу
Основні напрямки діяльності заступника командира полку - бригади (корабля 1 рангу) з виховної роботи в реалізації комплексного підходу
Державно-патріотичне виховання військовослужбовців
Сутність і зміст патріотичного виховання
Основна мета і завдання державно-патріотичного виховання військовослужбовців
Основні напрями та шляхи підвищення ефективності державно-патріотичного виховання військовослужбовців
Зміст військово-професійного виховання військовослужбовців
Педагогічні основи військово-професійного виховання військовослужбовців
Шляхи вдосконалення військово-професійного виховання військовослужбовців
Теоретичні основи духовно-морального виховання військовослужбовців
Духовно-моральне виховання як педагогічна проблема
Сутність і зміст духовно-морального виховання військовослужбовців
Зміст і організація професійного самовиховання особового складу частини
Сутність професійного самовиховання військовослужбовців
Організація професійного самовиховання військовослужбовців
Організація виховання різних категорій військовослужбовців частини
Специфіка організації виховання офіцерського складу, прапорщиків (мічманів) частини
Виховна робота з офіцерським складом частини (бригади, корабля 1 рангу)
Особливості виховання прапорщиків (мічманів) частини
Виховна робота з сержантами і рядовими, що проходять службу за призовом і за контрактом
Сутність і зміст виховної роботи з військовослужбовцями за призовом
Особливості виховної роботи з військовослужбовцями, що проходять службу за контрактом
Особливості організації виховання військовослужбовців-жінок
Військовослужбовці-жінки як об'єкт виховної діяльності у військовій частині
Форми і методи виховання військовослужбовців-жінок
Специфіка виховної роботи з цивільним персоналом частини та членами сімей військовослужбовців
Сім'я військовослужбовців як фактор соціально-педагогічного формування особистості
Організація, зміст і методика виховної роботи з сім'ями військовослужбовців
Методика виховання військовослужбовців частини
Характеристика основних методів і форм виховання військовослужбовців
Поняття про методи виховання
Педагогічна характеристика основних методів виховання
Основні форми виховання військовослужбовців
Методика індивідуальної виховної роботи з військовослужбовцями частини
Сутність і зміст індивідуальної виховної роботи в частині
Педагогічна характеристика основних методів індивідуальної виховної роботи
Методика використання виховного впливу засобів масової інформації на військовослужбовців частини
Місце засобів масової інформації у виховному потенціалі військово-соціального середовища
Специфіка впливу каналів засобів масової інформації на військові колективи
Механізм виховного впливу на армійську аудиторію з використанням засобів масової інформації
Методика аналізу та оцінки виховної роботи в частині
Основні етапи роботи посадових осіб з підготовки підбиття підсумків виховної роботи в частині
Основні питання аналізу та оцінки виховної роботи в частині
Методика навчання посадових осіб практиці виховної діяльності
Характеристика педагогічного становлення посадових осіб частини
Основні напрямки оптимізації процесу педагогічного становлення посадової особи як вихователя
Теорія і практика запобігання та подолання відхилень у поведінці військовослужбовців
Психолого-педагогічна характеристика військовослужбовців з поведінкою, що відхиляється
Педагогічна діагностика відхиляється у військовослужбовців
Педагогічна профілактика різних видів відхилень в поведінці військовослужбовців
Комплексна цільова програма попередження і подолання різних відхилень у поведінці військовослужбовців за призовом
Система роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)
Мета, завдання та напрямки роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)
Система роботи з формування статутних взаємовідносин в частині (підрозділі)
Педагогічна культура заступника командира частини з виховної роботи
Загальна характеристика педагогічної культури заступника командира частини з виховної роботи
Сутність і зміст педагогічної культури заступника командира частини з виховної роботи
Характеристика основних структурних компонентів педагогічної культури заступника командира частини з виховної роботи
Педагогічна майстерність заступника командира частини з виховної роботи
Сутність і структура педагогічної майстерності вихователя
Педагогічна техніка заступника командира частини з виховної роботи
Педагогічна техніка як наукова та прикладна проблема
Сутність і структура педагогічної техніки заступника командира частини з виховної роботи
Військово-педагогічна етика заступника командира частини з виховної роботи
Військова психологія і педагогіка:
 1. Величко С.В.. Адаптаційний потенціал військовослужбовців у психологічній підготовці до цивільного життя - Авто рік
 2. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія» - 2012 рік
 3. Лекція. Психологічна корекція - 2012 рік
 4. Реферат. Етика побуту і сімейного життя офіцера - 2012 рік
 5. І. Ю. Лепешинський, В. В. Глєбов, В. Б. Листків, В. Ф. Терехов. Основи військової педагогіки та психології - 2011 рік
 6. Курсова робота. Особистість і колектив. Взаємодія особистості і колективу в умовах військової служби - 2011 рік
 7. І.В. Сиромятніков. Організація психологічної роботи у військовій частині в мирний час - 2011 рік
 8. Реферат. Психологічна реабілітація військовослужбовців - 2011 рік
 9. Курсова робота. Психологічні аспекти патріотичного виховання молоді (у системі обов'язкової підготовки громадян до військової служби) - 2011 рік
 10. Курсова робота. Соціально-психологічні взаємини у військових колективах - 2011 рік
 11. Губін В.О., Загорюев А.Л.. Спрямованість молоді на військово-професійну діяльність - 2011 рік
 12. Курсова робота. Психологічні особливості особистості військовослужбовців жінок - 2010 рік
 13. Зуєв Ю.Ф.. Військова педагогіка - 2010 рік
 14. Реферат. Тероризм в Росії - 2010 рік
 15. Реферат. Організація виховної роботи в школі В.А. Сухомлинського - 2010 рік
 16. Курсова робота. Вплив юридичної підстави служби на міжособистісні відносини військовослужбовців - 2010 рік
 17. Диплом. Психологічна допомога молодим військовослужбовцям з застревающей характерологической акцентуацией методом групової кліентоцентрірованная психотерапії - 2010 рік
 18. Реферат. Профілактика щодо попередження поширення наркотиків у військових частинах - 2010 рік
 19. Кисліцина А. С.. Особливості особистісного адаптаційного потенціалу Військовослужбовців за призовом - 2010 рік
 20. . Діагностика стану військової дисципліни у підрозділі - 2010 рік
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека