ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бобрищев А. А. Психолого- акмеологічна концепція психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, 2009 - перейти до змісту підручника

«Теоретичні основи і технології екстреної корекції психологічної готовності спортсменів вис-шей кваліфікації силових єдиноборств»

У 7-му розділі дисертації представлені матеріали, присвячені обгрунтуванню можливості екстреної корекції психи-тичного стану та психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств шляхом застосування аудіовізуального впливу за допомогою програмно-апаратного комплексу «Міраж» у поєднанні з традиційними засобами психологічної корекції.

Виконане в основній (аудіовізуальний вплив і психологи-чна корекція) і контрольної (психологічна корекція) групах спортсменів обстеження показало, що показники психічного стану в цих групах мають різну швидкість змін і на різних етапах корекції достовірно різняться (табл.12 і 13).

Таблиця 12Порівняння показників психоемоційного статусу у спортсменів

силових єдиноборств основної та контрольної груп

до проведення психофізіологічної корекціїЦі дані дозволяють рекомендувати аудіовізуальну стимуляцію за допомогою програмно-апаратного комплексу «Міраж» для корекції психічного статусу спортсменів силових єдиноборств.

Менш виражені зміни відзначені в осіб контрольної групи, а найбільш виражені позитивні зміни психосоматичного статусу відзначені в основній групі після сеансів аудіовізуального впливу.

Таблиця 13Порівняння показників психоемоційного статусу у спортсменів

силових єдиноборств основної та контрольної груп

після психофізіологічної корекціїАналіз змін показників психоемоційного стану, нейрофізіологічних характеристик ЦНС, функцій уваги, пам'яті і мислення, а також фізичної працездатності та функціональних резервів організму в основній і контрольній групах спортсменів підтвердив більш виражений вплив аудіовізуальної стимуляції з допомогою програмно-апаратного комплексу «Міраж» на психоемоційний стан, фізичну працездатність, когнітивні функції і нейрофізіологічні характеристики ЦНС (табл.14).Таблиця 14

Ефективність застосування аудіовізуальної корекції (АВК) у поєднанні традиційними засобами психологічної регуляції (ТСПР)

(% достовірних змін до порівняно з фоном)Ці дані дозволили уточнити механізми активації психічної сфери особистості спортсменів силових єдиноборств при аудіовізуальному впливі (рис. 1).

Таким чином, результати дослідження показали, що застосування аудіовізуального впливу є ефективних способом екстреної корекції функціонального стану спортсменів силових єдиноборств.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " «Теоретичні основи і технології екстреної корекції психологічної готовності спортсменів вис-шей кваліфікації силових єдиноборств» "
 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
  Актуальність проблеми дослідження обумовлена ??необхідністю розвитку психолого-акмеологічних інновацій забезпечення професіоналізму спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств, змагальна діяльність яких часто протікає в напружених умовах, пов'язаних з впливом екстремальних стрес факторів (Ашкіназі С.М., 2001; Волков І.П., 2002;; Горєлов А.А., Крилов И.Д .,
 2. Методологічна основа дослідження
  загальнонауковому методологію визначили діалектичні ідеї про взаємозв'язок розвитку теорії та практики, системний підхід до вивчення особистості спортсмена. Конкретно-наукова методологія дисертаційного дослідження включає базові положення психологічної теорії діяльності (А. Н. Леонтьєв, Б. Ф. Ломов), екстремальної психології (А.М.Столяренко, В.Л.Маріщук, К.К.Платонов), спортивної психології і
 3. Наукова новизна і теоретична значущість дослідження
  На основі теоретичного аналізу наукової літератури та результатів власного дослідження з урахуванням специфіки змагальної діяльності обгрунтовано психолого-акмеологические концепція, принципи і психодіагностичні технології оцінки, прогнозу і формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств. Показано, що довготривала психологічна готовність
 4. «Теоретико-методогіческіе основи проблеми оцінки, формування та корекції психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств»
  У першій розділі дисертації представлені матеріали літературного огляду, які відображають теоретичні основи проблеми психологічної готовності, її тезаурус і сутність, взаємозв'язок з психологічною підготовкою, психологічної підготовленістю, а також психологічними станами (напруга, напруженість). Спеціальний підрозділ першого розділу включає концептуальні засади прогностики,
 5. ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, в якому відображені ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ
  Статті та публікації в журналах за переліком ВАК Росії: 1. Бобрищев А.А. Феноменологія і екстрена корекція психологи-чеський готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств / / Вісник Костромського державного університету ім.Некрасова. Серія психологічні науки. (Акмеологія освіти) - 2005. - N4. - Т.11. - С.234-239 (1.0 д.а.) (Журнал за переліком ВАК, редакція
 6. категоріальний-понятійний апарат акмеології
  На даному етапі розвитку акмеології як науки у теоретичних акмеологічних дослідженнях особлива увага приділяється створенню власного категоріально-понятійного апарату, без якого ніяка наука не має права претендувати на самостійний статус. Доказове обгрунтування базових акмеологічних категорій і понять є важливою теоретико-методологічної та прикладної завданням.
 7. понятійно-ТЕРМІНАЛОГІЧЕСКІЙ АПАРАТ акмеології
  Представлення базового категоріального апарату акмеології в строгій і обгрунтованою, внутрішньо несуперечливої ??системи понять і визначень дозволяє вирішувати завдання як теоретичного, так і практичного плану, пов'язаних з особистісно-професійним розвитком, використовувати більш продуктивно акмеологическое знання в системі вищої професійної освіти. Таким чином, розробка
 8. «Теоретичні основи та психолого-акмеологические напрями формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств до змагальної діяльності»
  У 8-му розділі дисертації наведені матеріали, присвячені обгрунтуванню напрямів, умов і рекомендацій щодо вдосконалення системи формування психологічної готовності спортсменів силових єдиноборств до змагальної діяльності в екстремальних ситуаціях. На основі даних наукової літератури з даної проблеми і матеріалів власного досвіду участі в міжнародних
 9. ГОСТРИЙ ІНФАРКТ МІОКАРДА
  Річард К. Пастернак, Євген Браунвальд, Джозеф С. Алперт (Richard С. Pasternak, Eugene Braunwald, Joseph S. Alpert) Інфаркт міокарда це одне з найбільш часто зустрічаються захворювань у країнах Заходу. У США щорічно реєструється приблизно 1,5 млн осіб, які перенесли інфаркт міокарда. При гострому інфаркті міокарда помирає приблизно 35% хворих, причому трохи більше половини з них до
 10. Система організації медичної допомоги
  Російська структура громадської охорони здоров'я Охорона здоров'я як система лікувально-профілактичних, протиепідемічних, реабілітаційних медичних заходів та установ різних форм власності має наступну структуру: - лчебно-профілактичні установи (амбулаторії, поліклініки, лікарні, диспансери тощо)? установи охорони здоров'я та МП жінкам і дітям? установи
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека