ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Навчальний посібник. Військова психологія та її прикладні аспекти, 2008 - перейти до змісту підручника

Теоретичні та організаційні основи розвитку військової психології в США

Військова психологія в США як наукова дисципліна є продуктом розвитку психологічної думки в інтересах військової справи. В основі військової психології покладені багато поширених на Заході концепції психологічної науки. Спочатку пріоритет належав бихевиоризму, обгрунтованого для практичного застосування в навчанні солдатів і офіцерів Микше, Файнаном і Маршаллом, які абсолютизували поведінкові аспекти діяльності військовослужбовців. Основний упор робився не на вироблення свідомого ставлення до труднощів в бойовій обстановці, а на формування цілої системи стимулів, що дозволяє досягати потрібної результативності дій.

Необіхевіорісти спробували внести в схему «стимул-реакція» зміни, стали трактувати її як «стимул-організм-реакція». Згодом Д.Міллер і Ю.Галантер сформулювали останню модифікацію поведінкової моделі індивіда - «проба-операція-проба-результат», яка стала широко застосовуватися в практиці навчання в армії США та інших зарубіжних держав. У рамках цього напрямку - модель і ефективність поведінки визначається наступними факторами: здібностями особистості, специфікою її суб'єктивної культури, соціальними диспозиціями, впливом фізичного середовища, соціальною структурою суспільства та іншими чинниками. Такий підхід включав більш складний аналіз факторів, що пред'являють певні вимоги до індивідуальних і соціальних якостям військовослужбовця. На основі цього підходу офіцери-практики сформулювали фактори, що обумовлюють психологічну стійкість особового складу в бою: довіра до керівництва, групову інтеграцію, що визначається згуртованістю особового складу, дотримання статутних норм, моральні цінності, обумовлену релігійністю, патріотизмом та іншими характеристиками, морально-психологічні якості особистості , головними з яких є сміливість, готовність до самопожертви, бойова надійність, стійкість, самостійність, здатність долати труднощі бойової обстановки.

Когнітивна психологія у військовій психології наклала свій відбиток в напрямку вирішальної ролі знань, досвіду в перебігу психічних процесів. З її допомогою склався чіткий погляд на морально-психологічну підготовку як на ієрархічно організовану, багатопланову систему з відбору, зберігання і використання знань військовослужбовцями в цілях реагування на фактори загальновійськового бою. Вона сприяє вирішенню проблеми підвищення надійності військовослужбовця як інформаційної системи, безперервно зайнятої прийомом, видозміною, зберіганням закладених в неї знань.

Екзистенційні підхід дозволив акцентувати увагу посадовців на активне вивчення зовнішніх і внутрішніх психологічних умов бойової діяльності, таких як екстремальні ситуації, специфіка погоди і клімату, своєрідність ТВД, шумовий фон поля бою. Даний підхід сприяє виявленню психолого-педагогічних передумов активізації підготовки військовослужбовців в інтересах виконання бойових завдань і вироблення рекомендацій для військ.

В цілому теоретичною основою військової психології є біхевіоризм і фрейдизм. Тому з самого початку розвитку військової психології в США на перше місце висувався профвідбір. Людина - це автомат. Властивості людини незмінні і в певних умовах вони проявляються виразно. Що б успішно діяти, потрібно формувати відповідні навички за наступними напрямками: відбір і класифікація; тренінг; мотивація (людський фактор).

6 квітня 1917р. група видатних американських психологів зібралася в Гарварді, з метою обговорення питань про можливе використання психології в інтересах війни, так як США вступили до складу воюючих сторін першої світової війни.
На той час психологія в США існувала всього 25 років. В Асоціацію американських психологів входило 336 чоловік, на чолі з президентом Робертом Йеркесом. Це була перша спроба застосувати психологію як науку для вивчення людського фактора. У підсумку з групи психологів військова психологія США перетворилася на повноправний структурний компонент військової системи держави.

У ході Першої світової війни, під керівництвом Р. Йеркеса була створена комісія з методам психологічної діяльності новобранців. Їх дослідження охоплювали понад 4000 новобранців в чотирьох базах СВ і ВМС (Торндайк, Тарстоун, Отіс), вартість проекту першого контракту з досліджень і розробок для військового відомства склала 2500 доларів.

У 1919 р. через тест з перевірки рівня інтелектуального розвитку пройшли 1726966 новобранців (Ухланер, 1977), тобто психологія стала перетворюватися на прикладну науку, здатну оперативно домагатися практичних результатів.Напрями досліджень в США

Дослідження в області відбору та класифікації в роки I світової війни були спрямовані на виявлення розумових здібностей військовослужбовців. У 1917 році були розроблені тести: альфа-вербальний і бета-невербальний (папір і олівець), для тих, хто не говорив по-англійськи. Комісія з питань класифікації особового складу, очолювана Уолтером Дилль Скоттом розробила: критерії рейтингу для висунення офіцера; робочі тести для перевірки класифікації фахівців; ввела відділення з питань особового складу в усі структури 31 дивізії сухопутних військ. Бартт, в роки I світової війни розробив тести з відбору пілотів, з перевірки льотної кваліфікації. Е.Л.Торндайк розробив психомоторні тести (крісло піднімається вгору), тест емоційних реакцій. Джон Флейтон в 1939 р. провів дослідження з відбору пілотів і екіпажів.

В цілому в період I світової війни і після її закінчення, військова психологія розвивається як експериментальна дисципліна, яка намагається знайти вирішення соціальних проблем, зовні нейтральними, технічними процедурами. Проводяться численні дослідження, в тому числі в бойовій обстановці, робляться узагальнення по особистості солдата, в більшій мірі з точки зору його рухових проявів, тобто бихевиористский підхід S-R. У подальшому військова психологія все більше перетворюється з описової науки в прикладну, що допомагає розробляти системи з управління процесами будівництва армії, спираючись при цьому на психологічну природу людини.

З початком II світової війни у ??військовій системі США були створені військові інститути з метою відродження психологічних служб. У 1939 р. при генерал-ад'ютанской службі СВ була сформована секція перевірки особового складу з метою масової діагностики та класифікації призовників у разі війни. У 1940 р. створена при генерал-ад'ютансокой службі комісія з питань класифікації військовослужбовців, на чолі з Хантером розробила замість «?» І «?» Загальний армійський класифікаційний тест (було продіагностовано 9 млн. новобранців).

Національна Рада з питань досліджень сформував Надзвичайну комісію з проблем психології, а в ній підкомісію «по особовому складу родів військ - відбір та тренінг». У 1943 р. вона була реорганізована в Групу дослідників прикладної психології. Під керівництвом Чарльза Брея вони підготували і заснували 21 проект для армії і флоту в роки війни.
У 1943 р. для підбору екіпажу нового лінкора «Нью Джерсі» (2600 чол) були розроблені вербальний, механічний, логічні тести, а також релігійна мотивація, досвід і потреби. За підсумками отриманих даних новобранці призначалися на певні посади. 1941 була розроблена програма відбору і підготовки екіпажів армійської авіації СВ, завершено проект «Американський солдат», а в підсумку випущений чотиритомник «Соціально-психологічні дослідження Другої світової війни». З 4500 психологів, які або були членами Американської психологічної асоціації (АРА), близько 1000 знаходилися в Збройних Силах, з них - 33 людини - жінки. Серед психологів, що працювали в Збройних Силах, 41% знаходився в армії, 27% у ВПС, 27% у військовому флоті; 3% в морській піхоті, береговій охороні, торговельному флоті.

У ході II світової війни в 1943 р. майже половина «психологічного бюлетеня» була присвячена питанням військової психології, а в 1943 по 1945 рік чверть американських психологів працювали в інтересах військової психології.

Військові психологи, або психологи, які працювали на військові установи, займалися: створенням і модифікацією тестів; тестуванням і відбором кадрів; проведенням інтерв'ю; розробкою навчальних програм; розробкою клінічних та консультаційних методів, їх впровадженням; аналізом військових професій; досліджували соціальні установки, моральний стан військ і психологічні прийоми ведення бойових дій; вивчали вплив людського фактора на війну.

Наслідком роботи психологів у воєнний час були: нове усвідомлення складності психологічного функціонування людини; зросла обережність у використанні людей в якості піддослідних; накопичення великої емпіричної бази даних для дослідження соціальних установок; нові відкриття в галузі динаміки масової комунікації ; можливість застосування системного підходу до особистісної детермінації; висунення на перший план системної концепції «людина-машина».

Основними напрямками військово-психологічних досліджень в США в роки II світової війни були: профессіологіческое (профотборческое), сенсорно-перцептивное, психологічне забезпечення бойової підготовки та виховання військовослужбовців, патопсихологічне, консультаційне, інженерно-психологічне, психологічних операцій, реабілітаційно-реадаптаціонних. Більш докладно ці напрямки викладені в статті А.Г.Караяні «Психологія в США в роки другої світової війни» (Караяном А.Г. 2002).

Робота, проведена за військовий період, дала поштовх: розвитку експериментально спрямованої когнітивної соціальної психології, що зосередила свою увагу на вивченні взаємодії малих груп; привела до широкого використання опитувань, особливо при дослідженні антисемітизму, авторитаризму, забобонів; забезпечила психологів теоріями рішення, виявлення та інформації.

Таким чином, в ході II світової війни військова психологія, як самостійна область досліджень зайняла міцні позиції і стала зрілою, досягнуті успіхи в аналізі людського фактора при конструюванні та експлуатації техніки та озброєння, в оцінці професійних можливостей, тестування, технології тренінгу, у вивченні впливу стресу на показники діяльності. Дослідницька робота приймає масові масштаби.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теоретичні та організаційні основи розвитку військової психології в США "
 1. Розвиток військової психології в США
  Навчальні питання: 1. Теоретичні та організаційні основи розвитку військової психології в США. 2. Розвиток військової психології з США після 2-ї світової. Напрями досліджень в США: I світова війна - психологічне обстеження новобранців; - відбір і класифікація фахівців; - військові проблеми слуху; - військові проблеми зору; - психологічні
 2. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 3. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 4. Психолого-акмеологічна служба: статус, функції, організація діяльності
  При обговоренні питань зв'язку акмеології з практикою особливу увагу слід приділити необхідності створення акмеологічних або психолого-акмеологічних служб. Психолого-акмеологические служби покликані стати важливою сполучною ланкою між психологічної та акмеологической наукою і практикою. Саме вони в першу чергу повинні продемонструвати можливості акмеології в ефективному вирішенні
 5. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 6. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 7. ВСТУП
  Сучасний етап розвитку Збройних сил Росії характеризується значним посиленням уваги до проблеми надійного та ефективного функціонування людини в умовах військової діяльності. Необхідність зміцнення морально-психологічного стану та психологічної стійкості військовослужбовців, підвищення їх готовності і здатності до виконання завдань у будь-яких умовах обстановки зумовили
 8.  Визначення психологічної роботи та основні етапи її розвитку
    Психологічна робота - це діяльність, що проводиться в мирний і воєнний час командирами, офіцерами органів виховних структур, психологами і спеціально створюваними структурами (підрозділами). Вона спрямована на вивчення, формування і розвиток у військовослужбовців психологічних якостей, підтримання психічних станів, необхідних для успішного ведення бойових дій, виконання
 9.  Правові та організаційно-методичні аспекти проведення психологічної роботи
    Цілеспрямованість та ефективність психологічної роботи багато в чому обумовлена ??централізованим і системним керівництвом даним видом діяльності. Система керівництва психологічною роботою у ВР РФ призначена для організації та всебічного забезпечення діяльності посадових осіб, які здійснюють вирішення основних завдань психологічної роботи. Керівництво психологічною роботою
 10.  Сутність і зміст духовно-морального виховання військовослужбовців
    Мораль наказує людям певні вчинки в якості їх боргу, тому в моральних уявленнях об'єктивна суспільна необхідність, історичні потреби людства і класові інтереси виражаються в особливій формі - у вигляді ідеї про належне. Вчинки повинні відбуватися остільки, оскільки вони являють собою благо, добро, переважні перед усіма іншими можливостями. Таким
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека