Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Постнікова М. І.. Психологія відносин між поколіннями в сучасній Росії, 2011 - перейти до змісту підручника

Теоретична значимість дослідження

Систематизовано та проаналізовано накопичений в психології та суміжних областях наукового знання практичний досвід вивчення МПО . Здійснено моделювання МПО в рамках общепсихологических підходів через виділення й обгрунтування основних параметрів цих відносин на основі аналізу існуючих в науковому знанні підходів до проблеми відносин і МПО. Розроблено теорію межпоколенних відносин у контексті вікової психології, психології розвитку і акмеології, що включає:

- характеристику понять «покоління», «межпоколенние відносини»,

- критерії диференціації поколінь , що дозволило здійснити моделювання МПО в рамках общепсихологических підходів,

- розробку визначення поняття межпоколенние відносини, що забезпечило оформлення нового підходу до розуміння МПО в контексті психології розвитку та вікової психології.

- введення в науковий обіг нового поняття «вік покоління», що дозволяє визначити нові напрями наукових досліджень, з метою змістовного наповнення цього поняття і набуття ним в подальшому статусу категорії.

На основі аналізу підходів до визначення понять «ставлення» і «межпоколенние відносини», дослідження їх категоріального статусу, розроблені визначення цих понять, що сприяло оформленню нового підходу до розуміння МПО в контексті психології розвитку та вікової психології .

Експериментально доведено адекватність концептуальної моделі межпоколенних відносин. Визначено фактори, що визначають своєрідність межпоколенних відносин і фактори їх гармонізації. Нові, отримані в результаті експериментального дослідження, дані доповнюють теоретичні положення про характер відносин між поколіннями в сучасній Росії, дозволяють істотно розширити характеристику вікових особливостей людини на різних етапах онтогенезу в контексті МПО, що визначають психічний розвиток людини.
Виявлені характеристики МПО представляють цінність для вирішення широкого кола теоретичних і практичних завдань вікової психології та психології розвитку. У свою чергу, це дає можливість змістовно доповнити характеристику соціальної ситуації розвитку людей різного віку, служить підставою розглядати МПО одним з критеріїв вікової періодизації людини.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теоретична значимість дослідження "
 1. Теоретична значимість дослідження
  теоретичну модель, технологічні завдання, схему процесу коригування, результативність, основні функції концепції. Вноситься певний внесок у психологію управління, так як для організаційного середовища визначені основні напрями вдосконалення з акцентом на особистісно-професійний розвиток, аж до самодетермінації особистості. Обгрунтовано введення акмеологічних технологій
 2. Введення
  теоретичній основі визначати критерії ефективності даного інформаційного супроводу. Виявлення напрямків оптимізації інформаційного супроводу формування культури здоров'я майбутнього педагога становить основу для розвитку акмеологічних уявлень про підготовку майбутнього вчителя до педагогічної діяльності в аспекті його орієнтації на формування здорового способу життя
 3. Теоретична значимість дослідження
  дослідження, що знаходиться на стику акмеології і психології, що дозволило вийти до вирішення проблем сучасної вищої освіти. Показано, що в єдиному проблемному полі з поняттям особистісно-професійне становлення знаходяться категорії «акме», «цілісність людини», «багатовимірний світ особистості», «образ світу», «спосіб життя». «Акме» при цьому є ознакою «гомеореза» - явища,
 4. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  теоретичних і емпіричних досліджень зроблені висновки про тому, що компонентами оптимізації процесу розвитку професійного здоров'я фахівців можна вважати інтеграцію дій всіх служб, фахівців психолого-акмеологічної середовища, що забезпечують збалансований розвиток професійного здоров'я і оптимальний режим їх спільної діяльності; розширення сфери послуг, що надаються
 5. Методи дослідження
  теоретичної моделі психології еліт. Найбільш суттєві результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна полягають у обгрунтуванні концептуальних основ психології еліт, що включають наступні положення. 1. Вперше обгрунтовано інтегративно-елітопсіхологіческій підхід, що сприяв інтеграції та узагальнення ключових елітологіческіх ідей з різних областей наукової думки,
 6. Наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  теоретичних і емпіричних даних на основі інтегрального підходу розроблено концептуальну модель ЛГПД (що включає її будова, критерії, рівні сформованості та типи), що базується на трактуванні ЛГПД як системного особистісного утворення. Виділено системоутворюючий елемент ЛГПД - спосіб життєдіяльності особистості у сфері економічних відносин, описані підсистеми ЛГПД: а) базова
 7. Наукова новизна і теоретична значущість дослідження
  теоретичного аналізу наукової літератури та результатів власного дослідження з урахуванням специфіки змагальної діяльності обгрунтовано психолого-акмеологические концепція, принципи і психодіагностичні технології оцінки, прогнозу і формування психологічної готовності спортсменів вищої кваліфікації силових єдиноборств. Показано, що довготривала психологічна готовність
 8. Теоретична значимість дослідження
  Доведено залежність розвитку акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді як особистісного феномена від інтерактивно-діалогічних, культурно-спадкоємних, безоціночно-толерантних , корпоративно-кооперирующихся, самоорганізующе-самоврядних властивостей особистості; адаптаційних, антропоцентричних і феноменологічних умов; діяльнісного, інституційного, соціального,
 9. Основні наукові результати, отримані особисто здобувачем, і їх наукова новизна
  теоретична модель корпоративної безпеки як акмеологічного підстави продуктивної життєдіяльності організації, що спирається на ідею гармонізації особистісно-професійного росту людини і можливості його забезпечення організаційними засобами в континуумі відносин «людина - організація». Відповідно до розробленої моделлю в структурі корпоративної безпеки виділені
 10. хронічна серцева недостатність
  теоретичні переваги перед блокаторами АПФ: - вони дозволяють знизити частоту симптоматичної гіпотензії - забезпечують практично повну блокаду фізіологічного дії ангіотензину-2 - практично не володіють побічними діями. Однак, ці препарати не повинні перекреслювати роль інгібіторів АПФ, які з одного боку гальмують утворення ангіотензину-2, а з іншого-
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека