Головна
ГоловнаПсихологіяВікова психологія
« Попередня Наступна »
Кураєв Г.А., Пожарська Е.Н.. Вікова психологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Теми семінарських занять

1-й семінар. Новорожденность і дитинство.

1 тема. Новорожденность. Вроджені форми психіки (безумовні рефлекси, смакова і нюхова чутливість, рухова активність, зорова чутливість).

2 тема. Новорожденность. Психічне життя новонародженого (дозрівання мозку, цикл неспання, слухове і зорове зосередження, «комплекс пожвавлення»).

3 тема. Дитинство. Рухова активність дитини (фізичний розвиток, розвиток тонких ручних рухів).

4 тема. Психічний розвиток дитини дитячого віку. Сприйняття і пам'ять у немовлят. Мова і мислення немовляти.

5 тема. Емоційно-особистісний розвиток немовлят. Криза 1-го року (афективні реакції, автономна мова).

2-й семінар. Ранній вік (від 1 року до 3-х років).

1 тема. Розвиток мовлення у дітей раннього віку. Етапи мовного розвитку (пасивна мова, активна мова, граматика мови, пропозиції, синтаксичні конструкції). Функції дитячої мови (комунікативна, семантична, пізнавальна). Психологічні механізми розвитку мовлення (наслідування, освіта умовнорефлекторних асоціацій, постановка і досвідчена перевірка емпіричних гіпотез).

2 тема. Розвиток пізнавальних процесів (сприйняття, пам'ять, мислення, психологічні механізми навчання).

3 тема. Предметна та ігрова діяльність. Види ігор.

4 тема. Розвиток особистості у віці від 1 року до 3-х років (емоційний розвиток, спілкування, самосвідомість, ділові якості).

5 тема. Криза 3-х років. Психологічні прояви кризи за Виготському (негативізм, упертість, норовистість, свавілля, протест-бунт, деспотизм, знецінення).

3-й семінар. Дошкільний вік (від 3-х до 7 років).

1 тема. Гра як провідна діяльність. Еволюція ігрової діяльності. Стадії розвитку ігрової діяльності. Умови появи гри. Види ігор. Компоненти гри. Функції гри.

2 тема. Розвиток мови. Компоненти мовного розвитку. Граматика мови. Письмова мова.

3 тема. Розвиток пізнавальних процесів в дошкільному віці. Сприйняття (етапи формування перцептивних дій, роль наочних компонентів у сприйнятті). Увага. Пам'ять (види пам'яті, етапи формування довільної пам'яті, особливості мнемічних процесів дошкільнят). Уява (види уяви, функції аоображенія, етапи розвитку уяви). Мислення (етапи розвитку мислення, умови розумової діяльності, розвиток словесно-логічного мислення).

4 тема. Розвиток особистості в дошкільному віці. Емоційна сфера (загальна характеристика емоційної сфери, механізм виникнення емоційних станів, контроль емоційних станів, структура емоційних процесів). Мотиваційна сфера (загальна характеристика мотиваційної сфери, структура мотиваційної системи, види особистісних мотивів). Індивідуальність (механізми формування індивідуальності, формування характеру, формування моральних норм). Самосвідомість (типи самооцінки, лінії розвитку самосвідомості).

4-й семінар. Психологічна готовність до шкільного навчання.

1 тема. Проблема навчання дітей з шести років. Загальна характеристика розвитку 6-річної дитини. Психологічні умови навчання. Специфіка шкільного навчання 6-річок. Адаптація до шкільного навчання.

2 тема. Психологічна готовність до школи. Рівень розвитку здібностей. Компоненти психологічної готовності до шкільного навчання (інтелектуальна готовність, особистісна готовність, соціально-психологічна готовність).

3 тема. Типологія психологічної готовності до шкільного навчання. Варіанти психологічної неготовності. Типологія психічного розвитку дітей (навчальний тип, предучебний тип, псевдоучебний тип, комунікативний тип, дошкільний тип).5-й семінар. Молодший шкільний вік (від 7 до 11 років).

1 тема. Криза 7 років (причини кризи, психологічні перебудови). Види діяльності молодшого школяра (навчальна діяльність, трудова діяльність, ігрова діяльність, спілкування). Психологічні особливості початкового етапу навчання.

2 тема. Пізнавальний розвиток дітей молодшого шкільного віку (уява, пам'ять, мислення). Комплексний розвиток дитячого інтелекту в навчанні, розвивальне навчання.

3 тема. Розвиток особистості в молодшому шкільному віці. Розвиток мотиваційної сфери (соціальні мотиви навчання, пізнавальна мотивація, мотивація досягнення успіхів). Характер (становлення самостійності й працьовитості). Спілкування, засвоєння правил і норм спілкування. Самосвідомість (типи самооцінки, психологічні особливості дітей з низькою самооцінкою, розвиток адекватної самооцінки).

6-й семінар. Підлітковий вік (від 11 до 15 років).

1 тема. Пубертатний криза. Психофізіологічний розвиток (фізіологічна основа пубертатного кризи, фізичний розвиток, фізіологічні перебудови, статева ідентифікація, образ фізичного «Я»).

2 тема. Загальна характеристика пізнавального розвитку (пам'ять, сприйняття, уява, мова, мислення).

3 тема. Розвиток особистості в підлітковому віці (емоційна сфера, наслідування зовнішнім формам поведінки, відчуття дорослості, Я-концепція, характер).

4 тема. Відносини з дорослими і однолітками (види захоплень, спілкування, підліткові конфлікти, стилі сімейного виховання). Досягнення психічного розвитку підлітків.

7-й семінар. Старший шкільний вік: рання юність (від 15 до 17 років).

1 тема. Умови розвитку. Загальна характеристика пізнавального розвитку. Удосконалення психічних процесів. Інтелектуальний розвиток. Розвиток загальних і спеціальних здібностей.

2 тема. Особистість старшокласника (самовизначення, самооцінка, емоційна сфера).

3 тема. Спілкування. Профорієнтація. Моральне самосвідомість, становлення світогляду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Теми семінарських занять "
 1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ
  Практичні заняття Заняття 1. а) Організація роботи інфекційного стаціонару і протиепідемічного режиму в ньому. б) Методика обстеження інфекційного хворого. Заняття 2 - 3. Черевний тиф, паратифи А і В. Заняття 4 - 5. Сальмонельоз та інші гострі діарейні інфекційні захворювання. Заняття 6 - 7. Дизентерія (шигельоз). Заняття 8 - 9. Ангіна. Заняття
 2. Реферат. Приблизний план роботи психолога з вагітними, 2004
  УРАО, психологічний факультет. Дисципліна - Медична педагогіка Схема проведення занять з вагітними. Приблизні теми
 3. Приблизні теми занять (по підгрупах)
  Приблизні теми занять (по
 4. Железникова Л.І., коляда В. Б. коляда Є.В., Слухай Є.Ю.. Історія медицини, 2010
  У навчально-методичному посібнику представлені план лекцій, семінарів та логічна схема семінарських занять, включаючи контрольні питання, тести з історії медицини, перелік питань до заліку. Видання буде корисним при самопідготовці до занять і заліку. Дане видання перероблено і доповнено відповідно до сучасних вимог, що пред'являються до навчально-методичними посібниками. Для студентів
 5. ДОДАТОК 1. Вимоги для підготовки доповідей та рефератів
  Для підготовки до семінарських занять необхідно відповідно до обговорюваною темою, уважно опрацьовувати потрібні розділи основної літератури та лекцій. Крім того, слід ознайомитися з додатковими джерелами; Кожен студент на протязі циклу в обов'язковому порядку готує ре-фератівний доповідь. Вимоги до доповіді: Доповідь має бути написаний за наступною схемою: а) план доповіді;
 6. Созінов А.С., Гурилева М.Е., Поспєлова Е.Ю .. Історія медицини: Методичні рекомендації до практичних занять, 2005
  Методичні вказівки покликані надати допомогу студентам КДМУ при підготовці до практичних занять по курсу історія медицини. У додатку наведені теми курсових робіт, питання до заліку, витяги з текстів історичних
 7. Успенський В.Б., Чернявська А.П.. Введення в психолого-педагогічну діяльність, 2003
  У навчальному посібнику розкриваються особливості діяльності педагога-психолога, вимоги до його особистості, характеризуються шляху його підготовки і професійного зростання. Професія розглядається в структурі реформованої системи освіти Росії. Зміст навчального посібника відповідає Державному освітньому стандарту за спеціальністю «Педагогіка і психологія». Методичне
 8. ВСТУП
  Вивчення історії медицини має велике значення для виховання майбутнього лікаря. Знання передумов виникнення та основних етапів розвитку світової та вітчизняної медицини сприяє формуванню наукового мислення та етики студентів, розширює їх соціальний, медичний і загальнокультурний кругозір; на основних досягненнях вітчизняної медицини, прикладах з життя та діяльності видатних вчених
 9. Заняття 1 Вступне. МЕТОДИКА ПІДГОТОВКИ ДО ЗАНЯТЬ
  Мета практичних занять: сформувати уявлення про особливості та закономірності розвитку світової та вітчизняної медицини. Завдання практичного заняття: - ознайомитися з класичними зразками світової медичної літератури, - роботами вітчизняних і зарубіжних дослідників з історії медицини, - засвоїти основні поняття історико-медичного характеру, опанувати
 10. Введення в психологію
  Даний посібник призначений для студентів, з метою надання методичної допомоги при вивченні психології в технічному ВНЗ. Містить в собі основні відомості про поняття, які необхідно засвоїти, перш ніж приступити до вивчення психічних явищ. Крім цього засвоєння базових понять необхідно для досягнення навчально-пізнавальних та інших цілей, які переслідує навчальний
 11. Заняття 13 залікове заняття
  Рейтингова система оцінки знань (успішності) студентів з історії медицини Історія медицини за програмою на всіх факультетах вузу вивчається в осінньому семестрі і закінчується здачею студентами заліку з предмету. Рейтингова система обліку знань студентів з даного предмету включає в себе: поточний контроль, рубіжний з практичних занять і лекційному матеріалу, і підсумковий
 12. Обсяг і структура курсу
  Вивчення дисципліни проходить протягом одного семестру в обсязі 80 годин, з яких: 36 годин відведено лекційним заняттям, 44 годин - проведення семінарських і практичних занять, колоквіумів та самостійної роботи під керівництвом викладача (групових теоретичних занять). Форма підсумкового контролю - диференційований залік за результатами проміжного контролю, здійснюваного на
 13. Додаток
  ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИВЧЕННЯ МОДУЛЯ "ВСТУП У педагогіці" Загальна цільова установка У результаті вивчення модуля навчаються повинні знати: - місце педагогіки в системі наук про людину; - предмет, об'єкт, функції та завдання сучасної педагогіки як науки; - предмет, основні функції та завдання військової педагогіки як галузі загальної педагогіки; - структуру і компонентний склад
 14. кафедра акушерства та гінекології стоматологічного факультету. Невиношування вагітності, 2010
  Запропонований навчально-методичний комплекс містить дидактичний матеріал для підготовки до практичних занять та іспиту студентів медичних вузів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів за спеціальністю «акушерство і гінекологія». Посібник включає питання для самостійного вивчення, тестові завдання та задачі, що полегшують засвоєння даної теми, нормативні показники клінічних та
 15. Постановка проблеми та обгрунтування актуальності теми дослідження
  Постановка проблеми та обгрунтування актуальності теми
 16. Додаток № 2
  Проводиться заключне анкетування. Обговорення персональних «Ромашок». Рефлексія заняття. Учасники висловлюють свої враження від заняття. Ритуал прощання. АНКЕТА 1. Як ти вважаєш, чи потрібні веннослужащім заняття психологічного тренінгу, навчання методам саморегулящіі? 2. Чи були для тебе заняття в тренінговій групі корисними, цікавими? 3. У чому,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека