Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВірусологія
« Попередня Наступна »
Землянський О.А.. Програма проміжної атестації студентів з дисциплін вірусології, мікробіології, імунології, 2002 - перейти до змісту підручника

Тема: Історія розвитку мікробіології

Етапи розвитку мікробіології: евристичний, морфологічний, фізіологічний , імунологічний, молекулярно-генетичний.

Винахід мікроскопа і відкриття мікроорганізмів (А.Левенгук та ін.) Відкриття перших патогенних мікроорганізмів - збудників фавуса і сибірської виразки.

Пастерівський період у розвитку мікробіології (друга половина XIX століття). Роботи Л.Пастера і його школи. Їх значення в становленні й розвитку медичної, ветеринарної, промислової, сільськогосподарської мікробіології. Роботи Р. Коха і його школи. Їх значення для медичної мікробіології. Відкриття збудників основних інфекційних захворювань людини. Розробка методів їх культивування і диференціації.

Медична мікробіологія в першій половині XX століття. Подальші відкриття збудників інфекційних хвороб (чума, сифіліс тощо). Вивчення патогенних бактерій. Розвиток хіміотерапевтичного напрямку в мікробіології та медицині (П. Ерліх та ін.) Відкриття антибіотиків (А. Флемінг та ін.)

Сучасний метод у розвитку медичної мікробіології (друга половина XX століття). Значення науково-технічного прогресу і відкриттів у галузі молекулярної біології та молекулярної генетики для подальшого розвитку теоретичної та прикладної медичної мікробіології, вірусології та імунології.

Відкриття вірусів. Становлення вірусології як самостійної науки. Д.І. Іванівський - основоположник вірусології. Вірусологія в першій половині XX століття. Відкриття вірусів, що вражають тварин і людини, бактерій (бактеріофагів) і викликають пухлини у тварин (онкогенних вірусів). Розробка методів лабораторної діагностики вірусних інфекцій.

Прогрес вірусології в другій половині XX століття, пов'язаний з вивченням структури, біохімії, генетики вірусів. Відкриття нових вірусів - збудників захворювань людини. Розробка сучасних методів лабораторної діагностики, профілактики і терапії вірусних інфекцій.

Визначення імунології як самостійної науки. Зародження імунології в пастерівський період. Розробка Л. Пастером методу приготування вакцин. Відкриття фагоцитозу як захисної реакції організму. Створення клітинної теорії імунітету (І. І. Мечников). Відкриття гуморальних факторів імунітету (П. Ерліх, Е. Берінг, Е. Ру та ін.) Отримання і застосування лікувальних сироваток.

Подальший розвиток імунології в першій половині XX століття. Відкриття алергії, розробка методів отримання анатоксинів, вакцин і лікувальних сироваток, серологічних методів діагностики інфекційних захворювань.

Прогрес імунології у другій половині XX століття.
Створення сучасних теорій імунітету (Ф. Гауровіц, Ф. Бернет, Тонегава та ін.) Вчення про імунну систему організму. Відкриття імунологічної толерантності, імунологічної пам'яті та інших імунологічних реакцій. Розвиток інфекційної і неінфекційної імунології. До-сягнення і розвиток імунобіотехнології. Використання методів ген-ної інженерії для отримання вакцин та інших біологічно активних препаратів. Синтетичні, антіідіотіпіческіе вакцини.

Роль вітчизняних вчених у розвитку мікробіології. Вклад І.І. Мечникова, Г.Н. Габричевского, Д.К. Заболотного, Н.Ф. Гамалії, Л.І. Зильбера, З.А. Єрмольєвої, Д.І. Іванівського, П.Ф. Здродовского, В.М. Жданова у розвитку медичної мікробіології, вірусології та імунології. Отримання нових профілактичних і лікувальних препаратів, розвиток мікробіологічної промисловості. Досягнення медичної мікробіології в ліквідації інфекційних захворювань.

Тема: Сучасні завдання мікробіології та імунології

Сучасні завдання мікробіології та імунології у вдосконаленні діагностики, профілактики та лікування інфекційних та неінфекційних хвороб, оздоровлення навколишнього середовища, збереження здоров'я населення.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Тема: Історія розвитку мікробіології "
 1. Тема: Історія розвитку мікробіології
  Етапи розвитку мікробіології: евристичний, морфологічний, фізіологічний, імунологічний, молекулярно-генетичний. Винахід мікроскопа і відкриття мікроорганізмів (А.Левенгук та ін.) Відкриття перших патогенних мікроорганізмів - збудників фавуса і сибірської виразки. Пастерівський період у розвитку мікробіології (друга половина XIX століття). Роботи Л.Пастера і його школи. Їх значення
 2. Тема: бактеріологія, мікології, протозоологов
  Систематика і номенклатура мікроорганізмів. Об'єкти вивчення мікробіології. Прокаріоти (бактерії), їх відмінність від мікробів еукаріотів (найпростіші, гриби) за структурою, хімічним складом, функції. Сучасні підходи до систематики мікроорганізмів. Таксономічні категорії: царство, відділ, сімейство, рід, вид. Внутрішньовидові категорії: біовар, серовар, фаговар, морфовар, культивар.
 3. Вірусології
  Тема: Історія розвитку вчення про віруси Основні етапи розвитку вірусології. Відкриття Д.І. Ивановским вірусів, значення цього відкриття для біології та медицини. Визначення значення вірусів в патології людини і тварин. Обгрунтування методів культивування вірусів (в лабораторних тварин, курячих ембріонах, культурах клітин). Вивчення морфології з використанням електронного мікроскопа.
 4. Передмова
  Мільйони років тому на Землі з'явилися патогенні мікроорганізми і лише на рубежі XIX-XX ст. був досягнутий вирішальний перелом у боротьбі з хворобами, що викликаються цими мікроорганізмами. Але на порозі 2002 перед медициною постали нові проблеми: погіршення епідеміологічної обстановки по багатьом інфекціям, швидке старіння населення, збільшення людей з імунодефіцитами, що сприяє широкому
 5. Тема: Екологія бактерій
  Наукові та соціальні передумови формування екологічної мікробіології. Природні мікробіоценози. Екологічні зв'язку на мікробіоценозах. Симбіоз, комменсализм, нейтралізм, конкуренція, паразитизм, хижацтво. Динамічність екологічних зв'язків. Екологічні середовища мікробів. Свободноживущие і паразитичні мікроби. Мікрофлора грунту. Джерела і шляхи потрапляння паразитичних мікробів в
 6. Г
  + + + габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 7. ІСТОРІЯ ВІРУСОЛОГІЇ.
  Перші згадки про вірусних хворобах людей і тварин зустрічаються в дійшли до нас письмових джерелах древніх народів. У них, зокрема, містяться відомості про епізоотій сказу у вовків, шакалів і собак і поліомієліті в Стародавньому Єгипті (II-III тис. років до н. Е..). Про натуральної віспи було відомо в Китаї за тисячу років до нашої ери. Давню історію має також жовта лихоманка, на
 8. Землянський О.А.. Програма проміжної атестації студентів з дисциплін вірусології, мікробіології, імунології, 2002
  Програма складена відповідно до Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. У програмі представлені теми, необхідні для вивчення: Історія розвитку вчення про віруси Систематика і номенклатура вірусів Структура вірусів Фізіологія та біохімія вірусів Генетика вірусів Віруси бактерій (бактеріофаги) Поняття "інфекційний процес" Роль
 9. МЕДИЧНА ІМУНОЛОГІЯ
  Тема: Імунологія як наука про способи і механізми захисту від генетично чужорідних речовин з метою підтримання гомеостазу організму Виникнення і становлення імунології як науки, етапи формування імунології. Роль вітчизняних та зарубіжних вчених у розвитку імунології, нобелівські лауреати в галузі імунології. Основні напрямки сучасної імунології: клітинна, молекулярна,
 10. ПРИВАТНА МЕДИЧНА МІКРОБІОЛОГІЯ
  Визначення, цілі, завдання та методи приватної медичної мікробіології. Тема: Бактерії - збудники інфекційних хвороб 1.1. Грампозитивні коки Еволюція кокковой групи бактерій. Їх загальна характеристика. 1.1.1. Стафілококи. Таксономія. Біологічні властивості. Характеристика токсинів і ферментів патогенності. Патогенез стафілококових інфекцій, їх роль в госпітальних
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека