Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2002 - перейти до змісту підручника

Сутність педагогічної акмеології

Педагогічна акмеологія - наука про шляхи досягнення професіоналізму в праці педагога.

Зміст педагогічної акмеології визначається специфікою праці в даній професії. Об'єктом праці педагога є психіка іншої людини, що є активним співучасником педагогічного процесу, що володіє своїми цілями, мотивами, своєю логікою поведінки, а також що знаходиться в процесі становлення та розвитку. Цілі і завдання у праці педагога різноманітні і варіюють від глобальних цілей, заданих соціальним замовленням суспільства, до конкретних і оперативних, що визначаються можливостями контингенту учнів; педагогічні завдання завжди нестандартні і вимагають від педагога творчого підходу. Способи діяльності в праці педагога включені в контекст високонорматівного соціальної поведінки педагога, що визначається системою етичних норм. Головним результатом праці педагога є наявність позитивних якісних змін у психічному (розумовому, особистісному) розвитку учнів: у забезпеченні знань, умінь і навичок, відповідних освітнім стандартам, прийнятим у суспільстві; у формуванні якостей особистості, необхідних для активної життєдіяльності в суспільстві, для вирішення завдань наступного віку. Виходячи зі сказаного, сутність педагогічної акмеології полягає у визначенні шляхів досягнення педагогом професіоналізму, що має чітко виражену гуманістичну спрямованість на розвиток особистості іншої людини.

Педагогічна діяльність поліфункціональна і включає багато різних видів, напрямів діяльності: навчальна, розвиваюча, виховна, діагностична, корекційна, консультаційна, управлінська та організаційна, рефлексивна (аналіз досвіду), самообразовательная.


Суб'єктами видів педагогічної діяльності та учасниками педагогічної взаємодії є: педагоги (вчителі, викладачі, вихователі), учні та їх батьки, дорослі навчаються, управлінці, методисти, організатори у сфері освіти. Їх діяльність складає зміст педагогічної акмеології. Педагогічна акмеологія охоплює також і тих фахівців (управлінців, військовослужбовців та ін), які хоч і працюють поза сферою освіти, але у відповідності зі своїми посадовими обов'язками займаються навчанням і вихованням інших людей.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Сутність педагогічної акмеології "
 1. Педагогічна акмеологія
  План 1. Сутність педагогічної акмеології. Специфіка праці в професії педагога. 2. Критерії та рівні професіоналізму педагога. 3. Види професійної компетентності педагога. 4. Акмеограмма педагога. 5. Акмеологические технології в праці педагога. Ключові слова: педагогічна акмеологія, професіоналізм педагога, акмеограмма педагога, акмеологические технології у праці
 2. Введення
  В останні чотири десятиліття в нашій країні цілеспрямовано і послідовно здійснюються комплексні дослідження розвитку дорослої людини. Отримувані в них результати збагачують фонд знань нової науки акмеології, головним завданням якої є простежування закономірностей розвитку дорослої людини в характеристиках індивіда (складного живого організму), особистості (ядром якої
 3. Взаємозв'язки акмеології з людинознавства
  На відміну від взаємозв'язку акмеології з обществознанием, основною категорією, що характеризує її взаємодія з науками про людину, є творчість. Саме ця категорія визначає такі ключові для акмеології психологічні поняття, як майстерність, розвиток, зрілість, обдарованість, здібності, креативність , вдосконалення, евристика, рефлексіка, свідомість, особистість, індивідуальність і
 4. Вивчення процесу оволодіння людиною професією
  Крім розгляду розвитку всієї сукупності характеристик людини, в яких знаходить вираження його зрілість , а в ній його акме, акмеологія науково аналізує зрілість і акме більш звужене, маючи на увазі тільки оволодіння людиною професією, досягнення ним в ній рівня майстерності. Адже зрозуміло, що осягнення сутності професіоналізму, бачення і розуміння шляхів, що ведуть до нього, має не тільки
 5. Загальнометодологічні підходи в науковому дослідженні (комплексний, системний, суб'єктний)
  Комплексний підхід. Розвиток комплексного підходу в XX в. виявилося пов'язано з існуванням полідетермінірованних, складноструктурованих-них об'єктів і сфер буття. Він висловив тенденцію наростання взаємодії різних областей знання і наук, необхідність міждисциплінарних досліджень. Спочатку розвиток комплексного підходу було пов'язано з появою дослідницьких областей суміжних наук
 6. Загальнометодологічні принципи наукового дослідження (детермінізму, розвитку, гуманізму)
  Принцип детермінізму. Пануванню суб'єктної парадигми, визнанню ролі категорії суб'єкта передував складний процес подолання механічного лінійного розуміння принципу детермінізму, який на початку століття був підданий критичного подолання у фізиці, але продовжував панувати в психології. Забігаючи вперед, звертаючись до принципу соціальної детермінації особистості в гуманітарних науках,
 7. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В . Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 8. Методи акмеологічних досліджень
  План 1. Загальна характеристика методів, застосовуваних в акмеологічних дослідженнях. 2. Акмеологический і акмеоцентріческіе підходи. 3. Акмеографіческіе опису та акмеограмма. 4. Практика застосування акмеологічних методів. Ключові слова: акмеографіческій підхід, акмеоцентріческій підхід, акмеологічний метод, акмеограмма, акмеологічний аналіз, акмеологические умови і
 9. Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
  Діагностичні методи. В акмеології застосовуються всі основні діагностичні методи, які використовуються в психології, психіатрії, педагогіки, соціальної психології та деяких інших суміжних науках. При цьому було б невірно недооцінювати такі перевірені методи, як бесіда, спостереження, експеримент, тестові методики та ін Ці методи володіють потужними діагностичними функціями.
 10. Співвідношення ідеалу "вершини" розвитку особистості, її реального стану і способу вдосконалення як акмеологічна модель особистості
  Предметом акмеології є вдосконалення особистості в житті, діяльності (професії, спілкуванні), що приводить до максимальної самореалізації особистості та оптимальному способу здійснення - стратегічності життя, високому професіоналізму, компетентному здійсненню діяльності в якості суб'єкта. Удосконалення сутності особистості досягається оптимальної інтеграцією її психологічної,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека