загрузка...
« Попередня Наступна »

«скляна стеля», «позитивні заходи» та соціальної політики рівності

Одними заборонами перемогти дискримінацію в трудовій сфері не вдасться, оскільки це складне економічне, соціальне і культурне явище не піддається однозначної трактуванні та вирішенню. Крім того, дискримінація існує в різних формах, буває не тільки прямий, а й прихованої, як прийнято говорити-непрямої. Тому важливим завданням стає виявлення цих неформальних, підчас невидимих ??механізмів і практик.

Економічна сутність такої прихованої трудової дискримінації проявляється, зокрема, в сегментації ринку праці на «чоловічі» і «жіночі» галузі. При цьому жінки в більшості своїй зосереджені в менш оплачуваних галузях - бюджетній сфері, у легкій промисловості. Результатом цього стає нерівність доходів і статусу при формально рівному доступі до освіти і робочих місць. Це світове явище, що отримало назву горизонтальної сегрегації ринку праці, формувалося в Росії протягом дуже тривалого часу і під впливом багатьох факторів.

За даними Федерального агентства зі статистики, заробітні плати жінок складають в даний час в середньому 60% заробітної плати чоловіків, причому тенденція до розриву, за дослідженнями економістів, збільшується. Право на рівне з чоловіками винагороду за працю, гарантоване законом, не реалізується повною мірою. Як часто в публічних дискусіях навіть від жінок можна чути твердження про надуманість проблеми дискримінації, оскільки, мовляв, у своїй трудовій біографії вони з нею ніколи не стикалися! Це й зрозуміло, адже якщо працювали вони вчительками, лікарями, викладачами вузів, яке вже тут обмеження прав, працюй ким завгодно, от тільки матеріальні результати праці залишають бажати кращого. Як влучно зауважила відомий російський соціолог Ольга Криштановська, «непрямим показником престижу професії в нашій країні є кількість жінок у цій професії: чим їх більше, тим нижче престиж».

І інше питання можна задати: «А на посаду директора, декана або ректора претендували коли-небудь?» Прямих, формальних заборон займати керівні посади, звичайно ж, немає. Але чому, за даними тієї ж статистики, серед всіх викладачів вузів жінок 70%, а серед деканів їх вже всього 30%, ну а ректорів 7%. Значить, не все в порядку з рівними можливостями у професійному зростанні і кар'єрі? Не випадково ця форма прихованої дискримінації отримала назву у світовій практиці «скляна стеля»: так позначається ефект «невидимого перешкоди», з яким стикаються жінки, намагаючись просунутися службовими сходами. Тим часом рівень освіти російських жінок ще з радянських часів в середньому перевищує освітню підготовку чоловіків. Але навіть у тих сферах, де жінки складають переважну більшість найманих працівників, вони, як правило, не займають керівних постів. Треба зауважити, що держава як роботодавець показує тут негативний приклад бізнесу. На державній службі жінок значно більше, ніж чоловіків - 70%, а ось на вищих керівних постах у федеральних органах влади їх всього 13%, а на рівні регіонів - 30%. У правовому сенсі ці обмеження означають, що два базових зобов'язання - право на рівну винагороду і право на просування по службі - абсолютно не дотримуються.

Складнощі з вирішенням проблеми непрямої дискримінації полягають і в тому, що для неї є і об'єктивні причини.

На підвищення кваліфікації необхідно час, яким жінки через своїх домашніх і материнських обов'язків часто не мають. На розрив в оплаті праці впливає також різниця в тривалості безперервного стажу чоловіків і жінок. Перерва на пологи і залицяння за маленькою дитиною перериває професійний розвиток, жінки втрачають кваліфікацію, після виходу з декретної відпустки часто вже потрібне перенавчання.

Чи можна вирішувати проблеми неформальної дискримінації за допомогою держави? Зрозуміло, що складні завдання вимагають ретельно продуманих, спеціальних заходів державної політики. Очевидно, що за наявності зацікавленості держава може своєю політикою створювати умови для вирівнювання економічних можливостей жінок і чоловіків, вживати заходів, спрямовані на підвищення конкурентоспроможності жінок.

Визначити реальну стратегію російської влади в галузі гендерної політики виявляється не так легко, оскільки ідейні установки влади суперечливі і непослідовні. У першій половині 1990-х років тон задавали ліберали, що виходили з того, що держава гарантує юридичне рівноправ'я статей, і цього в умовах ринкової економіки цілком достатньо для вільної реалізації можливостей і життєвих планів чоловіків і жінок. На запитання «Чому ж в реальності жінки не домагаються такого ж економічного статусу, як чоловіки?» У російських лібералів знайшлася відповідь. Виявляється, в силу різних «природою обумовлених» соціальних ролей і функцій чоловіків прагнуть до кар'єри, а жінки здебільшого тільки до самореалізації в сімейному житті.

З середини 2000-х років, коли держава турбується демографічною проблемою, радянська риторика «захисту жінки-матері» з наданням їй особливих прав відповідно до її материнськими функціями зазвучала знову. Гендерна політика радянського зразка розглядала жінок як особливу соціально-демографічну категорію, яка потребує спеціального захисту для виконання ними функції по відтворенню нації. Тому система пільг, допомог, відпусток по догляду за дитиною, обмеження у застосуванні жіночої праці на певних виробництвах і видах робіт були включені в протекціоністський трудове законодавство. Нинішня реальна, а не декларативна політика держави, по суті, намагається поєднати і радянський традиціоналізм, і класичний ліберальний підхід до вирішення гендерних проблем.

Головний офіційний документ останніх років, присвячений «жіночого питання», називається «Національний план дій щодо поліпшення становища жінок». У ньому визначено п'ять основних областей державного регулювання:

- методичне та інформаційне забезпечення реалізації заходів, спрямованих на поліпшення становища жінок;

- становище жінок на ринку праці; поліпшення умов та охорони праці жінок;

- охорона здоров'я жінок;

- розвиток системи соціального обслуговування жінок, надання допомоги жінкам, постраждалим від насильства;

- зміцнення сімейних відносин.
трусы женские хлопок


Офіційно відповідають за гендерну політику в нашій країні два органи влади: Комітет Державної думи з питань жінок, сім'ї та молоді і, на рівні виконавчої влади, Міністерство охорони здоров'я і соціального розвитку. Основним об'єктом державної уваги є «женщіниідеті» - саме так, в одне слово, пропонує позначати цей об'єкт відомий політолог Синтія Інлоі. Згадок про проблеми рівності, подоланні дискримінації на ринку праці, політичній участі жінок, як бачимо, в перерахованих напрямках Національного плану немає. Як і в радянські часи, держава виявляється найбільше стурбовані не гендерною рівністю, а поліпшенням становища жінок переважно з точки зору їх материнської функції. Грубо кажучи, все, що турбує держава в цьому відношенні, - це щоб жінки справно народжували. На переконання прихильників протекціоністського підходу до проблеми, держава зобов'язана піклуватися лише про дотримання материнських прав жінок, прагнучи пристосувати їх зайнятість до виконання цивільного обов'язку по вихованню дітей. Зрозуміло, що в цій логіці забезпечення реальних трудових прав і можливостей жінок, їх шансів на професійну кар'єру і на участь в державному управлінні не входить в пріоритети реальної політики держави. Так і остання програма стимулювання народжуваності за допомогою «материнського капіталу» навіть не розглядає головну проблему, неминуче встає перед жінками з дітьми: поєднання роботи та сім'ї. Все залишається строго розподілено за традиційними сферам. «Чоловікам - робота, жінкам - турбота» - ось гасло, близький традиціоналістів різних напрямків. У середині 1990-х тодішній міністр праці «прославився» показовим висловом: «Навіщо нам створювати робочі місця для жінок, коли у нас чоловіки без роботи». А тепер глава верхньої палати парламенту С. Миронов пропонує видавати сімейне допомога жінкам-домогосподаркам, підтримати їх «природну роль матерів, а чоловіків таким чином стимулювати бути годувальниками». Намір зрозуміле, але от біда - ця політика не спрацює, масового результату жінок з ринку праці в материнство не трапиться. Очевидно, що подібна «захист» зовсім не відповідає устремлінням більшості освічених російських жінок, які в переважній більшості хочуть бути матерями, але потребують і в професійній самореалізації, та й просто в заробітку (в тому числі і для того, щоб в нормальних умовах ростити цих дітей - дуже рідко, коли на це вистачає тільки зарплати чоловіка). Мабуть, рішення головної життєвої дилеми сучасної жінки-професіонала служить саме основним показником розвитку реальної політики рівності в країні.

Яка ж політика може насправді вести до утвердження гендерної рівності? У нашій країні жіночі організації, феміністичні групи та експерти, спираючись на успішний світовий досвід, відстоюють інший підхід до гендерної політики - підхід, що отримав назву «егалітарний» (від фр. Egalite - рівність), тобто націлений на вирівнювання реальних можливостей і статусів жінок і чоловіків. Він протистоїть як класичного ліберального принципом гарантій тільки формально-правової рівності, так і протекціоністської турботі держави про жінок виключно в їх материнської функції. Життєві завдання сучасної російської жінки не зводяться до суто материнським, і це реальність, з якою просто нерозумно не рахуватися. Держава повинна не тільки суворо карати за пряму дискримінацію, утиск прав жінок в якій-небудь сфері, а й проводити спеціальну політику, що сприяє підвищенню конкурентоспроможності жінок на ринку праці, що забезпечує їх доступ до престижних роботах і посадам. Ця політика має самі різні напрямки як в економічній, так і в соціальній сферах.

У сфері праці увагу державних служб має бути зосереджена на створенні умов, що забезпечують можливість підвищення кваліфікації в будь-якому віці, що особливо актуально для професійної кар'єри молодих матерів, переривали роботу у зв'язку з вагітністю та доглядом за дитиною. Форми і методи здійснення нових практик досить різноманітні. Сюди можуть входити перегляд правил підбору персоналу, спеціальні навчальні програми професійного зростання для жінок.

Традиційні уявлення про «природному» розподілі праці між чоловіками і жінками, про виключно жіночої відповідальності за виховання дітей і ведення домашнього господарства, як відомо, дуже сильно перешкоджають створенню однакових конкурентних умов на ринку праці. Як показав досвід багатьох країн, за допомогою спеціальних заходів можна впливати на ситуацію у сфері професійної зайнятості, надавши реальні шанси жінкам реалізувати свої здібності і кваліфікацію.

Нові програми рівності, що враховують різні життєві умови чоловіків і жінок, стали називатися «позитивними діями». Мова йшла про те, щоб жінки, які мають необхідну освіту і кваліфікацію з якої-небудь спеціальності, могли безперешкодно будувати свою кар'єру, просуватися службовими сходами, ставати керівниками. Новий принцип не тільки сприяє руйнуванню системи гендерних забобонів, але і дозволяє викорінювати невидимі, неусвідомлені механізми відтворення дискримінації. Саме ці приховані бар'єри, механізми неприйняття, навіть цькування з боку колективу не дозволяють багатьом жінкам навіть претендувати на керівні позиції, змушують заздалегідь відмовлятися від конку-рентної боротьби. Ось як описала таку ситуацію в інтерв'ю жінка-менеджер великої фірми: «Коли я вийшла на рівень керівництва, я вперше зрозуміла, що означає бути жінкою, коли всі чоловіки, починаючи з електрика, вимагали доказів, що ти на щось здатна, кожен день доводилося доводити, що просто міркуєш, про що говориш. На це йдуть сили й енергія ».

Відмова від упереджень щодо жіночого керівництва на практиці приводив до більш ефективному менеджменту, до повноцінного використання потенціалу всіх співробітників, вносив нові цінності і різноманітність, істотно оновлював корпоративну культуру. Фактично нова політика стає економічним вимогою постіндустріальної епохи.
У рамках цієї стратегії держава, по-перше, в якості роботодавця стає прикладом ліквідації «скляної стелі» для жінок на державній службі, а по-друге, має фінансові важелі для стимулювання і заохочення приватних компаній, взяли подібні спеціальні програми просування компетентних жінок на керівні пости. У багатьох країнах спеціальні заходи урядової підтримки в отриманні кредитів, оренду обладнання й техніки забезпечили радикальне зростання жіночого підприємництва в малому і середньому бізнесі.

Але для жінок крім реалізації професійних устремлінь важливо і необхідно здійснювати і турботу про дітей. Якщо держава зацікавлена ??в реальному гендерну рівність, його соціальна політика повинна будуватися таким чином, щоб створити умови саме для поєднання сімейних та професійних обов'язків жінок.

Чому, наприклад, Гру Харлем Брундланд, мати чотирьох дітей, змогла стати прем'єр-міністром Норвегії? Звичайно, перш за все тому, що у неї виявилися здібності політика, вона отримала гарну освіту і домоглася професійних успіхів у своїй діяльності, а її колеги по Робочої партії не перешкоджали її кар'єрі. Але був і інший істотний фактор, який дозволив Брундланд, як і багатьом жінкам в Скандинавських країнах, які мають трьох і більше дітей, домогтися високих постів в парламенті, уряді, бізнесі. Цим фактором стала соціальна політика гендерної рівності. Держава допомогла їм не відмовитися від кар'єрних планів, коли вони виховували дітей, і це дозволило їм не обмежувати себе ні в кар'єрі, ні в дітородінні.

  Свого часу соціал-демократичні уряди Швеції, Норвегії та Фінляндії зосередили зусилля в сімейній політиці на тих програмах, які повинні були допомогти обом батькам мати можливість заробляти, перерозподіляти сімейні обов'язки, ділити порівну відповідальність за виховання дітей. Для цього в першу чергу була створена система безкоштовних дитячих дошкільних установ, доступних всім громадянам без обмежень.

  Система, добре відома в нашій країні радянським жінкам, до теперішнього часу виявилася практично зруйнованою за період трансформацій. Дитячих дошкільних установ, позашкільних центрів у нас катастрофічно не вистачає. Про які можливості можна вести мову сьогодні, коли в більшості регіонів на одне місце в дитячому садку претендують вісім осіб?! Багато жінок записуються на чергу, будучи вагітними, але швидше за все це місце звільниться, коли їх дитина піде в другий клас. Ну а платити за приватний дитячий сад або няню не по кишені навіть сім'ї з середнім доходом.

  Важлива особливість соціальної егалітарної політики полягає в тому, що в центрі її уваги знаходяться обоє батьків. На відміну від радянського протекціоністського трудового законодавства, що виділяє в особливу категорію тільки працюючих матерів, Конвенція МОП, як відомо, вимагає дотримання прав усіх найманих працівників із сімейними обов'язками, тому обоє батьків повинні перебувати в однакових умовах перед роботодавцем. Батьківський відпустку по догляду за дитиною стимулював більш активну участь батьків у вихованні дітей, оскільки виплачувався повністю тільки за умови, що ним скористаються обоє батьків. У Швеції вже близько 35% батьків користуються своїм правом залишатися вдома з хворою дитиною. Встановлене законом зобов'язання роботодавців надавати можливість гнучкого робочого графіка та скороченого робочого дня працюючим батькам, соціальне страхування, пенсійне забезпечення, виплати працюючим матерям і домогосподаркам, допомоги на дітей, що покривають більшу частину сімейних витрат, спеціальні програми підтримки одиноких батьків - всі напрямки соціальної політики виявляються пов'язані з вирішенням завдань рівності статей. Рівна відповідальність за виховання дітей, перерозподіл сімейних обов'язків створювало нову модель рівноправних відносин статей як у публічній, так і в сімейному житті, змінило гендерну культуру країни. Від літніх чоловіків-професорів у Норвегії та Швеції не раз доводилося чути нарікання на те, що їхні молоді колеги-чоловіки присвячують менше часу кар'єрі, оскільки «дуже зайняті своїми дітьми». Це «занадто» на практиці означає, що тепер їхні дружини приділяють стільки ж часу професійної самореалізації, як і чоловіки.

  Для того щоб дотримувалися реальні права чоловіків і жінок, необхідно проводити комплексну і продуману гендерну політику. Проте в нашій країні урядова реформа по реструктуризації соціальної сфери в 2005 році була проведена без врахування гендерних аспектів проблем. У підсумку монетизація соціальних пільг і зміни системи їх розподілу погіршили, за даними дослідників, становище жінок-пенсіонерів та інвалідів, негативно вплинули на становище одиноких і багатодітних матерів. Зважений підхід потрібний і при вирішенні драматичною проблеми «фемінізації бідності», тобто переважання жінок серед росіян з доходами нижче прожиткового мінімуму. При розробці урядових заходів, на думку прихильників егалітарної політики, потрібно ретельно аналізувати особливості становища і потреб різних груп жінок, що відносяться до найбіднішим верствам населення. Прості рішення у вигляді надання грошових допомог не змінюють ситуацію об'єктивного відставання кваліфікації жінок у зв'язку з перервами в професійній діяльності, пов'язаної з народженням дітей.

  Державна політика зможе стати по-справжньому ефективною і дієвою, тільки якщо урядові проекти і програми будуть оцінюватися з точки зору їх можливих наслідків і для жінок, і чоловіків. Тоді їх інтереси, реальні можливості і відмінності в умовах життя стануть частиною стратегії рівності на ділі. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "« скляна стеля »,« позитивні заходи »та соціальної політики рівності"
 1.  Умови зберігання медикаментів, біопрепаратів та деззасобів.
    Препарати списку А і Б зберігаються в аптеці. Запас лікарських речовин і знову надходять медикаменти зберігаються в клініці. Препарати, що вимагають особливих умов зберігання, містять згідно інструкції. Витрата всіх медикаментів враховується в спеціальному журналі. Запас медикаментів поповнюється згідно з письмовим запитом завідувача лікарні в міру необхідності. Біопрепарати зберігаються в
 2.  Примітки
    1 Селія Вальенте. Державний фемінізм і політика забезпечення гендерної рівності: приклад Іспанії (1983-1995) / / Забезпечення рівності статей - політика країн Західної Європи. - М., 2000. - С. 185-187. 2 Бляхер Л.Є. Хронотроп зустрічі: віртуальний соціум, реальний індивід / / Людина в науковій і філософській картині світу XXI століття. Тез. докл. і виступлю.: У 2 ч. - Курськ, 1996. - Ч.1. - С.
 3.  Практичний психолог в політиці
    Політична психологія вивчає психологічні умови ефективності політичної діяльності. Політика - це діяльність органів государственно'й влади, державного управління, соціальних класів і угруповань, партій і окремих політичних діячів, у якій відбиваються їхні інтереси і цілі. Очевидно, що політичні процеси обумовлені не тільки об'єктивними соціально-економічними
 4.  Етап 7. Дискусія «Навіщо гендерна рівність потрібно чоловікам і жінкам?»
    Викладач просить студентів представити і описати суспільство, вільне від гендерних стереотипів. Обговорюються переваги нового соціального порядку для жінок і для чоловіків, для розвитку індивідуальності кожного члена суспільства і для суспільства в цілому. Мета цього завдання - орієнтувати учасників семінару на соціальне проектування, неминучим етапом якого є гендерна експертиза,
 5.  Феміністські витоки гендерної психології
    Усвідомлення поняття «гендер» вимагає звернення до ідейних витоків гендерних досліджень, представлених різними відтінками фемінізму [2, 10, 14, 18, 29, 64]. Фемінізм першої хвилі виник у середині XIX століття як рух за рівні права жінок з чоловіками і завершився в 1920-і роки рішенням свого головного завдання - наданням жінкам рівних з чоловіками виборчих прав (у Фінляндії, Норвегії,
 6.  Тест для визначення рівня знань з гендерної термінології
    Щоб виконати тест, потрібно обвести кружком номер відповіді, який Ви вважаєте правильним. 1. Що з перерахованого означає поняття «гендер»? 1) працюючі по найму жінки і чоловіки; 2) визначення взаємин статей: чоловіків і жінок; 3) соціальні та культурні характеристики чоловіків і жінок. 2. Гендерні стереотипи це 1) поширені в суспільстві спрощені
 7.  Словник гендерних термінів
    Гендер - соціальний «стать», який враховує не тільки біологічні відмінності між чоловіками і жінками, але і весь набір соціально-культурних характеристик в диференціації суспільства за ознакою статі. Гендерна асиметрія у сфері зайнятості - нерівний розподіл і оцінка значимості чоловічої та жіночої робочої сили на ринку праці. Гендерна ідентичність - ототожнення себе з певним
 8.  Офіційний дискурс про місце жінки в суспільстві
    У своєму традиційному привітанні жінок Казахстану з днем ??8 березня 2004 Президент Нурсултан Назарбаєв сказав: «Жінки активно йдуть у політику, економіку, бізнес, всюди являючи чудові приклади професіоналізму, відповідальності та оптимізму, розвінчуючи упередження« про слабкий поле ». Ми бачимо в особі жінок активну політичну силу ». Однак за офіційним визнанням курсу на
 9.  Політика держави в галузі охорони здоров'я населення
    1.Формірованіе єдиної державної політики щодо збереження здоров'я населення, підвищення відповідальності всіх органів влади і кожного громадянина за її реалізацію. 2.Сохраненіе основ державної (безплатної) системи ЗО, дотримання конституційних прав громадян на охорону здоров'я. 3.Соответствует ресурсів, що виділяються державою на ЗО обсягами гарантованої населенню безоплатної МП.
 10.  Злободенні завдання жіночого руху
    Є всі передумови вважати, що становище жінок в Казахстані в майбутньому буде змінюватися в бік більшого законодавчого забезпечення рівності з чоловіками. Протягом трьох років йде обговорення двох законопроектів, ініційованих жіночим рухом: «Про рівні права і рівні можливості» і «Про запобігання домашнього насильства». Перший передбачає детальну регламентацію забезпечення
 11.  Ресурс
    Пропонована технологія [4] розвиває навички самомотівірованія, зняття стресу і страху, зміни особистісних рис, позбавлення від шкідливих звичок і комплексів (схема приведена на Рис. 1.). РІС. 1. Схема психотехнології "Ресурс". 1. Проблема: у позиції 1 спогад / уявлення / негативної події / стану / (NS) викликає негативне відчуття (NF). 2. Згадати / представити / то
 12.  Основні напрями державної політики в галузі охорони здоров'я
    Зазначені напрямки можна представити у вигляді векторів реформ охорони здоров'я, тобто шляхів переходу від сформованої до перспективної моделі. До їх числа відносяться: * від стаціонарної допомоги до амбулаторної; * від спеціалізованої допомоги до загальної; * від обсягу медпослуг до їх якості; * від зростання числа лікарів до якості їх роботи; * від жорстко централізованої системи управління до
загрузка...

© medbib.in.ua - Медична Бібліотека
загрузка...