Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Бодальов А.А.. Вершина в розвитку дорослої людини: характеристики й умови досягнення, 1998 - перейти до змісту підручника

Про СТАНОВЛЕННІ ПСИХОЛОГА-ПРОФЕСІОНАЛА

Як відомо, спеціальність психолога входить до числа професій сфери «людина-людина». І вона припускає, що опанувала нею людина на рівні мотиваційно-емоційному буде ставитися до іншої людини як до найвищої цінності. На рівні пізнавальному він проявить здатність капітально орієнтуватися в загальному, особливому й одиничному, що характеризує психіку людей, і добре знати причини, які обумовлюють той чи інший тип її розвитку або появи в ній конкретних змін. На рівні поведенческо-інструментальком він зуміє з позицій своєї професії знайти і здійснити способи успішного вирішення будь-якої з проблем, характер яких входить до компетенції психолога.Природно, що вірогідність досягнення саме такого результату після навчання молодих людей на психологічних факультетах університетів країни буде вище, якщо на ці факультети будуть приходити вчитися випускники шкіл або вже десь попрацювали абітурієнти, покликанням яких є заснована на глибокому знанні психології практична робота з людьми або прагнення проникнути в ще непізнані таємниці психіки.Як же йде справа з особливостями мотивів, які спонукають молодь іти вчитися на психологічних факультетах університетів?До цього молодь підштовхують різні причини. Якщо їх об'єднати за ознакою подібності, то приблизно 30 відсотків вступників сподіваються, що, отримавши психологічну освіту, вони зможуть позбутися власних «комплексів», які, їм здається, заважають влаштовувати своє буття. Ще 33 відсотки прагнуть навчатися на факультеті психології відчувають тяжіння до роботи у сфері «людина-людина» і вважають, що, ставши психологами, вони зможуть трудитися в цій сфері як професіонали. 15-17 відсотків з числа вступників на факультет вважають, що їм треба обов'язково мати диплом про закінчення ВНЗ і що вчитися на психологічному факультеті їм буде легше, ніж на будь-якому іншому. 9-11 відсотків абітурієнтів психологічного факультету здають свої документи до приймальної комісії цього факультету, зазнавши перед цим невдачу при вступі на факультети іншого профілю, включаючи й технічні. Решта приходять вчитися на психологічний факультет, потягнувшись за товаришем або подругою, під натиском батьків і т.д.Можна було б продовжувати і далі називати причини тяжіння молодих людей до психологічного освіти. Але зараз істотно підкреслити інше: як показує практика багатьох років, зміст загальноосвітньої та професійної підготовки, яку дає факультет, лише частково задовольняє очікування вчорашніх абітурієнтів, а тепер студентів, якщо вони самі, навчаючись на факультеті, не зможуть або не захочуть дуже творчо вносити свій внесок у власну професійну підготовку буквально з перших днів свого перебування на факультеті.Чи не школярське ставлення до всього, що пропонується навчальним планом факультету, а саме творчий підхід, так би мовити, глибоко особистісна настройка - абсолютно необхідна умова для досягнення найбільшого результату від навчання психологічної спеціальності, порушення якого достатньо, щоб зазнати невдачі навіть за наявності хороших здібностей у самого студента і висококваліфікованих викладачів, які працюють на факультеті.При цьому важливе значення матиме формується у студента з самого початку навчання в університеті установка на засвоєння дисциплін, що входять в навчальний план. Так, якщо він зациклюється лише на серйозній роботі над навчальними предметами, що включаються в коло психологічних дисциплін, і буде ігнорувати всі інші, він тим самим прирече себе на усічене розуміння психічного світу людини, оскільки він не побачить у всій складності всі зв'язки і опосередкування, які з'єднують цей світ з соціальним і природним середовищем.Крім того, адже бажання навчатися саме на психологічному факультеті у більшості студентів пов'язано з прагненням дізнаватися особливості внутрішнього світу людини, характеристики його психіки, якими вони виявляються в реальній, повсякденному житті. У ході ж осягнення цих особливостей і цих характеристик на планових заняттях у так звані академічні години студенти часто-густо засвоюють лише абстракції, які, омертвлені живу психіку - психіку Суворова, Ломоносова, Пушкіна, Менделєєва, Корольова та інших - висловлюють її у вигляді схем, формул, смислове наповнення яких часто залежить не від дійсного відображення в них внутрішнього світу у всій складності і в усьому багатстві його прояви, а від точки зору викладача, що представляє тільки один варіант трактування психіки і закономірностей її функціонування, що склався в науковій школі, яка цього викладача формувала.І, природно, звикаючи таку психіку вважати справжньою, так сказати справжнісінький, майбутній психолог лише випадково торкається дійсно справжньою «психології» людини і до тих закономірностям і механізмам, які насправді «правлять у ній бал ». І логічним наслідком цього є вироблення у нього невірних стратегії і тактики поведінки, якими він буде керуватися у своєму спілкуванні з різними і всякими людьми.Тому-то молоді люди, які прагнуть стати дійсними психологами, зі своїх перших кроків, що вводять їх в «академічну психологію», постійно повинні тримати в своїх головах мету: осягаючи премудрості так званої наукової психології, обов'язково співвідносити їх з роботою психіки своїх близьких, однокурсників, взагалі кожного, з ким зводить їх каждодневно життя, і перевіряти чи вистачає для проникнення в індивідуально неповторну своєрідність внутрішнього світу і його зовнішніх проявів кожної людини, яка привертає до себе увагу, тих схем, тих алгоритмів пояснення , які давала і дає академічна психологія, часто забувають показати, що «загальне», якому вона вчить, «існує лише в окремому і через окреме».Виникаюча у всіх цих випадках потреба шукати відповіді на питання: що являє з себе та чи інша людина? чому він такий? якою має бути психологічно найбільш оптимальною форма звернення з ним до самих різних ситуаціях? - Стимулюватиме розвиток у майбутніх психологів професійного інтелекту і сприяти збагаченню їх техніки спілкування.З плином часу повторювані спроби на основі зовнішніх проявів людей у ??різних ситуаціях визначати їх внутрішню суть, знаходити загальне, особливе і одиничне в людях будуть вести до розширення і поглиблення досвіду пізнання інших людей, цінність якого буде тим вище, чим частіше результати цього пізнання будуть перевірятися і коригуватися спільною діяльністю з цими людьми, спілкуванням з ними.Накопичення саме такого досвіду пізнання психології інших людей буде одночасно заповнювати й інший недолік, який несе в собі академічна психологія, - дроблення психіки людини на окремо і втрату при цьому цілісного відображення внутрішнього світу людини, сприйняття його як самобутньої особистості, як суб'єкта діяльності - трудівника-творця.Звичайно, здійснення цієї довготривалої мети - постійно нарощувати вміння цілісно схоплювати психологічну суть кожної людини і умозаключать про причини, так чи інакше вплинули на утворення цієї суті, як найважливішого напряму становлення професіонала-психолога однак не виключає в процесі перетворення в звичку уявного проникнення в психологію інших людей і реалізацію більш приватних, так сказати, парціальних цілей.Власне, щоб піднятися на рівень здійснення великої мети і зрозуміти те головне, яке несе в собі інший чоловік, треба пройтися по всіх складових структуру її психіки, склад його особистості, психічним процесам, станам і властивостям, а це в реальній практиці пізнання іншої людини не означає нічого іншого, як рух через реалізацію малих цілей до досягнення тієї великої мети, про яку йшла мова вище.Разом з тим, щоб ця велика мета в кожному випадку зрештою обов'язково була досягнута, треба направлено наживати в собі і розвивати здатність вдивлятися, вслухатися, відмовитися, вчувствоваться у все те, що являє нам другий людина через свій зовнішній вигляд, через свою експресію, свою роль, свої дії, через свої вчинки, через конкретні результати своєї діяльності.Формувати в собі таку здатність - це важка справа. Для цього треба навчитися відчувати чуже Ти настільки ж сильно, як власне Я. А це можливо, якщо інша людина стане для нас такий же цінністю, який є для самих себе ми самі, і, якщо будь-яка людина буде викликати у нас глибокий інтерес.Якщо такий рівень ставлення до іншої людини нами не досягнуть, наше пізнання його буде поверхневим, фрагментарним, а загальна думка про нього, як правило, далеким від дійсної суті або, в кращому випадку, лише приблизно вірним . І в результаті все це, разом узяте, означатиме ніщо інше як наш психологічний непрофесіоналізм, тому що оцінки «взагалі», «приблизно» психіки, особистості, індивідуальності конкретної людини в психології неприпустимі.Але, якщо бути об'єктивними, не тільки серед початківців психологів, а й серед психологів, які вважають себе професіоналами, лише невелика частина володіє здатністю глибоко і точно розуміти головні особливості внутрішнього світу іншої людини, успішно оцінювати його як особистість, як суб'єкта діяльності і зовсім близько до реальності схоплювати його індивідуальне своєрідність. Статистика свідчить, що в психології дистанцію від приблизного осягнення іншої людини до дійсного проникнення в його сутність долають лише небагато, а конкретно лише ті, хто стають майстрами у своїй професії.За великим рахунком без «доведення» установки на приблизне проникнення в психічний світ іншої людини до установки на його об'єктивно точне оцінювання, супроводжуваної відповідно розвиненою здатністю, весь попередній праця має дуже невелику цінність, тому що в серйозній психології «майже так» все одно що «зовсім ні», адже предмет-то пізнання в ній не бездушна деревинка, а людина. Для розвитку такої здатності осягати сутність внутрішнього світу іншої людини, розуміти, що він несе в собі як особистість, як суб'єкт діяльності і в чому своєрідність її індивідуальності, щоб потім успішно прогнозувати його поведінку в самих різних ситуаціях і знаходити в психологічному відношенні оптимальні способи поводження з ним, крім само собою зрозумілою спостережливості, велике значення має уяву, що відмічається у особи, що виступає в якості спеціаліста-психолога. Але це має бути не будь-яку уяву, а спеціалізоване, професійно спрямоване.За зовнішніми проявами людини, за особливостями його міміки і пантоміміки, положенню тіла в просторі, модуляціям і тону голосу, за його моториці в цілому, кількісно-якісним характеристикам виконуваної ним діяльності та іншими ознаками представляти його стан в даній ситуації, його ставлення до подій, до тих, хто біля нього знаходиться, до того в чому він бере участь, його бажання в даний момент та інше - це все приклади діяльності уяви, спрямованої на пізнання іншої людини.
Перелік того, на що має бути спрямована уяву молодої людини, спраглого стати психологом, при оцінюванні іншої людини, можна продовжувати і далі. До речі, ми взяли найпростіші приклади його роботи. Але, напевно, зрозуміло, що найбільшу роль у розглянутому вигляді уяви грають пам'ять і мислення. Адже ясно, що уява психолога не може бути творчістю «з нічого». Його створення завжди припускають опору на досвід, його, так би мовити, перетворення. Щоб адекватно, професійно корисно уявляти в типових для фахівця психолога ситуаціях, у нього повинен бути накопичений, глибоко осмислений і добре впорядкований великий запас вражень про форму буття і сутності зв'язків психічного відображення, відносини, що розуміється теж як психічне явище, і, звичайно, поведінки або , якщо вжити термінологію С.Л. Рубінштейна, освічений і строго систематизовано дуже солідний фонд психологічних фактів, які характеризують на рівні закономірностей «заломлення зовнішнього через внутрішнє» і, навпаки, «відображення внутрішнього у зовнішньому».Очевидно, зрозуміло, що запас вражень, оформились в строгі знання, або фонд склалися в пам'яті психологічних фактів, використовуваних як свого роду діагностичних мірок або еталонів при розшифровуванні психологічної суті інших, у різних фахівців-психологів неоднаковий. І тут чітко спрацьовує правило: щоб добре, чітко пам'ятати, треба насамперед добре, чітко бачити, слухати, може бути, у багатьох випадках відчувати і нюхати. Багато фахівців-человековеди зазначають: дивитися легко, а бачити важко, точно так само і чути, якщо нормальний слуховий аналізатор, неважко, а от почути потрібне для подальшого більш глибокого проникнення в іншої людини - завжди набагато важче. Вмінню бачити психологічно важливе, чути істотніше для психологічної характеристики і т.д. - Цьому треба обов'язково вчитися, оскільки це таке вміння, яке разом з іншими утворює професіоналізм психолога.Інтегруючись, стаючи стійкими якостями, зазначені вміння трансформуються в таку властивість в структурі професійних якостей психолога, яке входить в арсенал його діагностичних технік, якими він починає користуватися мимоволі, на підсвідомому рівні.Прочитавши все вище сказане, читач має право задати питання: чому, коли мова йшла про розвиток здібності в пізнанні особливостей внутрішнього світу іншої людини, розглядалися вміння, від яких залежить оцінка його як особистості, як суб'єкта діяльності, трактування його індивідуальності, фактично малися на увазі тільки сприйняття, пам'ять, уяву і ніде спеціально не була виділена роль в цьому складному процесі мислення?  Мислення, як відомо, це психічний процес, для якого найбільш характерною ознакою є встановлення зв'язків і відносин між якимись об'єктами. Якщо мати на увазі наш випадок - психологічну розшифровку внутрішнього світу іншої людини і таких його параметрів як цілі, які виявляються для цієї людини головними, потреби та інтереси, які стимулюють його вчинки і діяння, стеля його інтелекту, масштаб його вольових зусиль, емоційну зарядженість і інше, то ми умозаключаем про них, спостерігаючи цієї людини і всі його прояви в тих видах діяльності, в яких він бере участь, в його взаєминах з людьми та різними спільнотами. Тут знову буде доречно вираз С.Л. Рубінштейна - за зовнішнім ми судимо про внутрішній. І особливо значущим для нас виявляються вчинки і справи людини в екстремальних ситуаціях. Вони особливо добре висвічують достоїнства і недоліки його внутрішнього світу і чого він, кажучи образно, коштує як особистість і як суб'єкт діяльності.  Мислення, спираючись на пізнане в інших людях, що акумулює це пізнане в узагальненнях, в поняттях про них, постійно у психолога працює, коли він прогнозує, як проявить себе той чи інший конкретний людина в новій для нього діяльності, як поведе себе при різкій зміні матеріальних умов життя, як він впорається з ситуацією, коли йому доведеться керувати не тільки собою, а й іншими людьми, не здригнеться чи, коли опиниться в обстановці фізичної небезпеки, встоїть або зламається, коли його кинуть люди, на підтримку яких він сподівався, або будуть , наприклад, знецінені ідеали, в які він вірив і т.д.  Природно, оскільки «загальне існує лише в окремому і через окреме», види завдань, що вирішуються психологом, будуть змінюватися в залежності від того, яка область психології є його компетенцією - інженерна? педагогічна? диференціальна? соціальна? або яка інша?  Академік А. Микулин якось сказав: «Тільки думаючі очі здатні бачити». Відштовхуючись від цього дуже вірного висловлювання, зараз, напевно, саме час сказати, що і сприйняття, і пам'ять, і уява у початківця психолога або у психолога-фахівця, що формують своє судження про конкретну людину, обов'язково повинні постійно базуватися на активній роботі їх мислення.  Розбираючи далі передумови, які сприяють формуванню у молодого психолога якостей професіонала, не можна ніяк випускати з виду значення зосередженості і розподілу уваги. У загальній психології вже давно з'ясовано, що продуктивність роботи в дуже великій мірі залежить від того, наскільки людина здатна на ній зосередитися. І фахівець-психолог, вирішальний для себе завдання, що являє собою конкретна людина як особистість, як суб'єкт пізнання, праці і спілкування і в чому полягає його індивідуальне своєрідність, повинен вміти, відволікаючись від усього іншого, дійсно зосередитися тільки на вирішенні цього завдання.  По-справжньому зрозуміти іншу людину, розібратися в проблемах, які його мучать, не помилитися в особливостях його домагань, відповісти правильно, у чому його сила і які у нього слабкості - це завжди творчість. А «творчість, - писав К. С. Станіславський, - є насамперед повна зосередженість всієї душевної і фізичної природи. Вона захоплює не тільки зір і слух, але і всі п'ять почуттів людини. Вона захоплює, крім того, і тіло, і думку, і розум, і волю, і почуття, і пам'ять, і уява »(К. С. Станіславський. Моє життя в мистецтві. - М., 1983. - С. 309) .  Але сказане про значення зосередженості як умови справжньої творчості при вирішенні завдання, пов'язаної з проникненням в психологію іншої людини, зовсім не означає заклику до такої концентрації уваги, коли, вирішуючи це завдання, психолог (початківець або професіонал), кажучи грубо, повинен абсолютно вирубуватися з навколишнього його дійсності. Деякі психологи, наприклад, у зв'язку з цим стверджують, що, щоб по-справжньому пізнати іншу людину, треба навчитися без залишку в ньому розчинятися, влазити, так сказати і розумом, і серцем повністю в його шкуру.  Представляється, що в цьому питанні більше права Т.А.Флоренская, яка у своїй книзі «Діалог у практичній психології» пише, що, звичайно, у професіонала психолога повинна бути розвинена здатність до децентрації, тобто вміння ставити себе на місце іншої людини і дивитися на навколишнє і на себе самого його очима, повинна бути у нього і здатність до емпатії - співпереживання. Але щоб зберегти можливість кваліфіковано допомогти цій людині в його проблемах, психолог повинен вміти утримувати себе на позиції вненаходимости і здійснювати постійне стеження і за собою, вносячи вчасно психологічно доцільні корективи в свою поведінку.  Про необхідність своєрідного роздвоєння уваги в інтересах справи дуже точно і в той же час барвисто говорить Ф.И.Шаляпин, маючи на увазі гру оперного співака. І фактично таку ж найважче завдання повинен вирішувати і фахівець-психолог, взаємодіючи з людиною, яку він хоче зрозуміти і якому одночасно хоче і допомогти у вирішенні його проблем.  Ф.И.Шаляпин пише: «Актор стоїть перед дуже важким завданням - завданням роздвоєння на сцені. Коли я співаю, втілюваний образ переді мною завжди на смотру. Він пред моїми очима кожну мить. Я співаю і слухаю, дію і спостерігаю. Я ніколи не буваю на сцені один. На сцені два Шаляпіна. Один грає, інший контролює. «Занадто багато сліз, брат, - говорить коректор акторові. - Пам'ятай, що плачеш не ти, а плаче персонаж. Зменш сльозу ». Або ж: «Мало, сухувато. Додай ». (Шаляпін Ф.І. Маска і душа. - М., 1989 - С. 130). Щось схоже має місце і при контактах психолога з конкретною людиною, якого йому треба якомога краще зрозуміти, налаштувати на довірче спілкування, а для цього повинна бути спрямованість уваги і на цю людину, і на себе самого.  Перераховуючи суб'єктивні умови, від яких залежить успіх у роботі психолога і про які треба пам'ятати молоді, яка прагне стати фахівцями у своїй справі, ніяк не можна забути про роль емоційного фактора при вирішенні завдання пізнання інших людей і наданні строго обгрунтованої, кваліфікованої допомоги ім. П.В.Симонов, який вивчав значення позитивних почуттів для підвищення інтелектуальної продуктивності людини, писав: «Збудження« емоційних центрів », розташованих у глибинних відділах головного мозку, мобілізує енергетичний потенціал живої системи, активізує всі відділи мозку та органів чуття, витягує додаткові відомості з мимовільної пам'яті, забезпечує ті особливі типи пошуку рішень, які ми пов'язуємо з поняттям інтуїції й осяяння ». (П.Сімонов. Що таке емоція? / / Наука і життя. - 1965. - № 5. - С. 64).  Вище було сказано, що молодій людині, який побажав стати психологом, треба розвивати в собі ставлення до будь-якого іншого «Я» як до найвищої цінності. А в такому ставленні стрижневим утворенням, як неодноразово було доведено, є саме позитивні почуття, що виникають при контактах з іншими людьми.  «Талант-це любов», - стверджував Л. М. Толстой. І, коли я згадую свого вчителя В.Н.Мясищева і його дивовижне вміння диагносцировать стан іншої людини і потім психологічно точно знаходити спосіб поводження з ним, я твердо переконаний, що це було не тільки наслідком його величезних знань в області теоретичного і практичного людинознавства, але і його рідкісного людинолюбства, яке однаково яскраво давало себе знати і в його спілкуванні з двірником психоневрологічного інституту ім. В.М.Бехтерева, в якому В.Н.Мясищев був директором, і з будь-яким з пацієнтів цього інституту, і зі студентами ЛДУ і взагалі з кожним, з ким зводила його життя. На причину подібної творчої плодоносності Л.Н.Толстой хоча й іншими словами, але дуже правильно вказав в іншому місці: «Не той буде мислителем і художником, хто виховується в закладі, де нібито роблять вченого і художника, і отримає диплом та забезпечення, а той, хто і радий би не думати і не висловлювати того, що закладено йому в душу, але не може не робити того, до чого тягнуть його нездоланні сили ».
 (Толстой Л.Н. Полн.собр.соч. - Т.17. - М., 1913. - С. 169-170.) А непереборні сили, які має на увазі Л. М. Толстой, - це велика захопленість людини своєю справою, яка в крайньому своєму вираженні може досягати рівня пристрасті.  Пристрасть - ім'я почуття, якому багато художники, письменники, композитори, артисти, винахідники, вчені приписували і не без підстав вирішальну роль у появі на світ своїх видатних творінь. З пристрастю найтіснішим чином пов'язане стан людини, яке називають одержимістю, коли справа, якій служить людина, забирає його цілком, неподільно, що називається до останнього подиху.  Що значить одержимість в науці, яскраво свідчить життя Б.Г.Ананьева. Житель Ленінграда він жодного разу не їздив ні в якій санаторій або будинок відпочинку і не знімав дачу, і постійно працював навіть під час відпусток. Коли ж у 1972 році на факультеті психології ЛДУ, деканом якого він був, у нього стався другий інфаркт, і ми чекали реанімаційну машину, він, перебуваючи ще у свідомості, зажадав, щоб прийшла з апаратурою співробітниця факультету К.Д.Шафранская, щоб послідовно виміряти в різних точках його тіла температуру (Борис Герасимович був захоплений тоді проблемою асиметрії, взаємодії великих півкуль головного мозку, роллю ведучого півкулі і т.д.). К.Д.Шафранская, розуміючи стан хворого, сказала: «Борис Герасимович, краще не треба, я в іншій раз виміряю». А у відповідь почула наполегливе: «Міряйте, іншого разу може й не буде».  Істинне творчість, в тому числі спрямоване на вирішення і психологічних завдань, є завжди напружені пошуки висвітлення проблеми, невирішеність якої постійно найсильнішим чином «дратує» (у павловськом сенсі) творця. На цій основі і виростає та одержимість, про яку щойно йшлося. Б.Г.Ананьев був одержимим людиною при вирішенні фундаментальних проблем загальної психології. За своїм одержимим людиною був і В.Н.Мясищев, який захоплений проблемами диференціальної психології в кожному випадку наполегливо, з характерним для нього в спілкуванні з людьми мажорно-доброзичливим настроєм шукав, в чому ж полягає індивідуальна неповторність, єдиність у своєму роді тієї людини, психічний світ і особистість якого В.Н.Мясищева зацікавили.  Природно, і пристрасність, і одержимість будуть поступово розвиватися у молодих людей, що вирішили стати дійсними психологами, лише при зростаючій мотиваційної включеності і залученості їх у процес пошуку успішного вирішення тих специфічних завдань, які будуть повсякденно виникати перед ними при оволодінні психологією.  Справжня пристрасть істинного вченого, справжній темперамент шукача істини, безмірна захопленість своєю справою фахівця-практика можуть бути і часто бувають «мовчазні», стримані в прояві, але за цією стриманістю так само часто ховається велика стійкість і необхідна передумова досягнення мети, яку ставить перед собою професіонал у своїх пошуках. Саме така витриманість, зовнішня незворушність були характерні для Б.Г.Ананьева і його улюбленого учня Б.Ф.Ломова, які внутрішньо були дуже пристрасними людьми.  Деяким людям здається, що людина справжнього покликання - в нашому випадку це професіонал-психолог - не боїться перешкод, відчуваючи в собі силу їх подолати. І часто вони для нього лише спонукальний мотив. Борис Герасимович Ананьєв, глибоко впевнений у необхідності розвитку психологічної науки, посилення її ролі у вирішенні практичних завдань і розвитку психологічної освіти в країні, долаючи труднощі, створює кафедру психології, потім відділення психології, що переросло в самостійний факультет у Ленінградському університеті, наполегливо підштовхує своїх учнів до створення перших в країні лабораторій і кафедр інженерної психології (Б.Ф.Ломов), соціальної психології (Е.С.Кузьмин), лабораторії антропології та диференціальної психології (М.Д.Дворяшіна, І.М.Палей). Розуміючи, що справжнє вивчення людини вимагає міждисциплінарних досліджень, він домагається організації при Ленінградському університеті інституту комплексних досліджень людини.  Говорячи про додаткове внутрішньому імпульсі до опору труднощам, який несе в собі глибоко захоплений своєю справою вчений, якого з повною підставою можна вважати людиною одержимим, було б при цьому найвищою мірою безглуздо думати, що йому все дарма і його наміри, коли здійснюються приймаються на «ура» оточуючими. Як відомо, С.Л.Рубинштейну, що називається на гребені своєї популярності довелося пережити звинувачення у всяких «ізмах» від своїх колег, які представляли інші наукові школи. Важко складалася наукова доля й у Б.Ф.Ломова, людини по натурі доброго і беззахисного в спілкуванні з аморальними колегами. Через відсутність підтримки з боку ректорату в реалізації його планів з розвитку факультету психології йому довелося піти з Ленінградського університету. А пізніше, в Москві, приклавши величезні зусилля він домігся відкриття в системі Академії наук інституту психології і розгорнув у ньому новаторські за своїм змістом дослідження. Він постійно піддавався цькуванню і наклепі з боку заздрісників, які зробили все, щоб скоротити йому життя.  До речі, коли автором цих рядків в 1980 році був організований перший в країні центр психологічної допомоги сім'ї, що відчуває труднощі у вихованні дітей, а в 1984 році на одному з найбільших підприємств Москви була створена багатопрофільна психологічна служба, що має практичну спрямованість, що за масштабом було набагато скромніше, ніж зроблене в організаційно-науковому та прикладному плані Б. Г. Ананьєва і Б. Ф. Ломова, все одно і ці справи піддалися обструкції з боку ряду видатних психологів, які вважали, що спочатку треба створити «хорошу» (?) теорію, а вже потім за допомогою психології намагатися вирішувати практичні завдання, хоча неупередженим колегам автора вже тоді було ясно, що без постійної опори на факти життя (які, по образної думки І. П. Павлова, повітря для вченого) по-справжньому гарна теорія ніколи не народиться.  Однак, говорячи про цей сумний наділі багатьох талановитих, одержимих людей - подвижників у своїй справі, напевно, тут відразу ж треба обов'язково додати, що вершина, на яку може піднятися як у своїх наукових розвідках, так і в організаторських діяннях і в практичній психологічної допомоги людина, набагато вище, ніж звичайно припускають. Чимало невдач навіть у нашій психології є наслідком не так об'єктивних скільки суб'єктивних причин, переоцінки зовнішніх труднощів і недооцінки і початківцями психологами, і їх більш старшими та досвідченими колегами своїх власних можливостей, брак у них емоційної витривалості, дефіциту здатності хотіти.  «У науці, - писав К.Маркс в передмові до французького видання Капіталу, - немає широкої стовпової дороги, і лише той може досягти її сяючих вершин, хто, не боячись втоми, дереться по її кам'янистих стежках» (Маркс К. Капітал. - Т.1. - М.: Госполитиздат, 1950. - С. 23). Тому, напевно, після всього щойно сказаного доречно нагадати яка вступає в психологію молоді старі-престарі істини: «Все хороше дістається нам недешево», «В опорі ростемо!» І «Шукайте да знайдете!».  Важливо разом з тим і глибоко розуміти, що захопленість фахівця пошуками рішення захопила його розум проблеми, демонстрована їм при цьому одержимість (обирає чи для себе в якості поля діяльності практику або науку - це питання другого) не існують самі по собі. Вони реалізуються у творчій праці. І правильно пише Г.Коган у своїй книзі «У воріт майстерності», що на ділі пристрасть і праця не тільки сумісні, але й є природними союзниками: справжній праця вимагає пристрасті, справжня пристрасть вимагає праці (Коган Г. У врат майстерності. - М , 1969. - С. 116).  Всім видатним психологам і колегам із суміжних з психологією наук, які були моїми вчителями або з якими я співпрацював протягом п'ятдесяти років роботи в психології - Б. Г. Ананьєва, Е.Ш. Айрапетянц, В.Н. Мясищеву, М.В. Серебрякову, В.П. Тугаринова, Г.С. Рогінський, А.В. Ярмоленко, А.Л. Шнірману, Б.Ф. Ломов, Л.М. Веккер, Е.С. Кузьміну, Н. В. Кузьміної, В.П. Кузьміну, Е.А. Климову, І.С. Кону, Х.І. Лійметс, Л.І. Новікової, Д.І. Фельдштейн та іншим були властиві відраза до неробства, пристрасна любов до праці, породжує виняткову працездатність і творчу продуктивність.  Разом з тим, спостерігаючи всіх цих людей в житті при їх заняттях наукою чи при вирішенні проблем прикладного характеру, а також входження в науку молоді, прилучення її до проблем психології та її все більш активні спроби вирішувати їх у своїх курсових і дипломних роботах, кандидатських і докторських дисертаціях, я багато разів переконувався, наскільки тісно взаємозалежні один з одним у становленні справжнього професіонала-психолога і розвитку у нього всіх тих особистісних характеристик, про які йшла мова вище, його власні зусилля і вплив особливостей тієї наукової мікросередовища, яка його оточує.  Високе напруження творчих пошуків, розвинене почуття ліктя і щира радість успіхами товариша роблять сильніший позитивний вплив на формування у молодого вченого відповідального ставлення до його повсякденних справ в науці, сприяють виробленню у нього якостей, які повинні бути у професіонала-психолога. І, звичайно, багато що залежить в цьому формуванні від особистості керівника наукового колективу. Як відомо, запалює тільки той, хто сам горить. Б.Г.Ананьев ніс у собі такий вогонь шукання істини, і іскри від цього вогню майже завжди западали в душі його учнів. І такий результат був закономірним наслідком не тільки того, що Б.Г.Ананьев був видатним, нескінченно захопленим висвітленням найбільш складних з фундаментальних проблем психології дослідником, а ще й тим, що він був талановитим учителем, що любив подовгу возитися з входила в науку молоддю та розвивати в ній творчий початок, знаходячи для кожного цікаву дослідницьку задачу, і, звичайно, ще й тому, що він був духовно багатою людиною, у вчинках якого найсильнішим чином постійно давала себе знати висока моральність. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Про СТАНОВЛЕННІ ПСИХОЛОГА-ПРОФЕСІОНАЛА"
 1.  Вершина в розвитку дорослої людини. Б. Г. Ананьєв - ПЕРШОВІДКРИВАЧ І ДОСЛІДНИК складних проблем людинознавства
    В ряду видатних вчених Росії Борис Герасимович Ананьєв займає неповторне і гідне місце. Б.Г.Ананьев народився 14 серпня 1907 року в місті Владикавказі в сім'ї вчителя. У 17 років він закінчив середню школу, а вищу освіту здобув в Гірському політехнічному інституті в 1928 році. Навчаючись в інституті, одночасно працював асистентом на кафедрі психології. Після закінчення інституту
 2.  ХІРУРГІЯ ВЧИТЬ, виховує, розвиває
    З чого починається хірургія - Шлях у чудовий світ хірургії починається з мрії, інтересу і схильності до неї. Н.І. Мирон - Мрія! Як багато з'єднуємо ми в цьому слові надій і бажань. Мрія завжди окрилює людину. П.К. Ощепков - Інтерес до хірургії, яка творить чудеса, в усі часи величезний. Н.І. Мирон - Щоб схильність до хірургії проявилася,
 3.  Введення
    В останні чотири десятиліття в нашій країні цілеспрямовано і послідовно здійснюються комплексні дослідження розвитку дорослої людини. Отримувані в них результати збагачують фонд знань нової науки акмеології, головним завданням якої є простежування закономірностей розвитку дорослої людини в характеристиках індивіда (складного живого організму), особистості (ядром якої
 4.  Предмет і понятійний апарат акмеології
    План 1. Класифікація наук, які досліджують розвиток людини в онтогенезі. 2. Зміст предмета акмеології на початковому етапі формування її як нової гілки наукового знання. 3. Зміст предмета акмеології сьогодні. 4. Головні завдання, які вирішуються наукою акмеології. Ключові слова: педологія, геронтологія, акмеологія, феномен. - Педологія [від грец. pais (paidos) - дитя + логія,
 5.  Взаємозв'язки акмеології з людинознавства
    На відміну від взаємозв'язку акмеології з обществознанием, основною категорією, що характеризує її взаємодія з науками про людину, є творчість. Саме ця категорія визначає такі ключові для акмеології психологічні поняття, як майстерність, розвиток, зрілість, обдарованість, здібності, креативність, вдосконалення, евристика, рефлексіка, свідомість, особистість, індивідуальність і
 6.  Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
    Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 7.  Методи акмеологічних досліджень
    План 1. Загальна характеристика методів, застосовуваних в акмеологічних дослідженнях. 2. Акмеологический і акмеоцентріческіе підходи. 3. Акмеографіческіе опису та акмеограмма. 4. Практика застосування акмеологічних методів. Ключові слова: акмеографіческій підхід, акмеоцентріческій підхід, акмеологічний метод, акмеограмма, акмеологічний аналіз, акмеологические умови і
 8.  Експеримент як метод дослідження
    Акмеологія як відносно молода наука розробляє свій методичний інструментарій - сукупність методів і методичних прийомів, адекватних її предмету і завданням. Одним з напрямків цієї роботи є створення експериментальної акмеології, яка передбачає використання експериментальних методів у акмеологічних дослідженнях. Предметом вивчення в акмеології є процес
 9.  Загальна характеристика діагностичних методів. Тестові методики в акмеології
    Діагностичні методи. У акмеології застосовуються всі основні діагностичні методи, які використовуються в психології, психіатрії, педагогіки, соціальної психології та деяких інших суміжних науках. При цьому було б невірно недооцінювати такі перевірені методи, як бесіда, спостереження, експеримент, тестові методики та ін Ці методи володіють потужними діагностичними функціями.
 10.  Індивідуальність в системі якостей людини і акме
    Акмеологія - наука, що вивчає феноменологію, закономірності та механізми розвитку людини на щаблі його зрілості, при досягненні нею найбільш високого рівня цього розвитку; наука, що вивчає осягнення людиною сенсу свого існування, досягнення особистістю професіоналізму в діяльності, продуктивного прояви в житті всіх сутнісних сил індівіда1. Відповідно під акме розуміється
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека