Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаГігієна і санепідконтроль
« Попередня Наступна »
Косован А.П., Поландова Р.Д., Квєтний Ф.М.. Методичні вказівки по нормуванню, обліку і контролю викидів забруднюючих речовин від хлібопекарських підприємств, 1996 - перейти до змісту підручника

Посилання на нормативні документи

Закон Російської Федерації "Про охорону навколишнього природного сере ди ".

2. Закон РРФСР "Про охорону атмосферного повітря".

3. Постанова Ради Міністрів СРСР від 16 грудня 1981 р. № 1180 "Про нормативи гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу і шкідливих фізичних впливів на неї".

4. Постанова Уряду Російської Федерації від 03.08.92 № 545 "Про затвердження" Порядку розроблення та затвердження екологічних нормативів викидів і скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, лімітів використання природних ресурсів, роз міщення відходів ".

5 . Інструкція з нормування викидів (скидів) забруднюючих ве вин в атмосферу і в водні об'єкти (затверджена Держкомприроди СРСР 11.09.89).

6. Інструкція Держкомстату СРСР від 07.08.90 № 17-24/9 -42 "Про порядок зі ставления звіту про охорону атмосферного повітря за формою № 2-тп (повітря)".

7. Загальносоюзний нормативний документ "Керівництво з контролю источ ників забруднення атмосфери. ОНД-90 "(затверджений постановою Держ компріроди СРСР від 30.10.90 № 8).8.
Типова інструкція з організації системи контролю промислових викидів в атмосферу в галузях промисловості (затверджена Держком-Гідромету СРСР 10.06.86).

9. Рекомендації по діленню підприємств на категорії небезпеки в зави ності від маси та видового складу викидаються в атмосферу за забруднюючих речовин "(ЗапСібНІІ Госкомгидромета СРСР, 1987 р.).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " посилання на нормативні документи "
 1. ПЕРЕДМОВА
  Дисципліна« Епізоотологія та інфекційні хвороби »- одна з найважливіших при підготовці ветеринарного лікаря. Останній підручник з епізоотології під редакцією професора А. А. Конопаткіна вийшов у світ 14 років тому, в 1993 р. В даний час він став практично недоступний, а матеріал, викладений у ньому, суттєво застарів. Фахівцями-ти-епізоотологи та інфекціоністи ветеринарних вузів і факультетів
 2. СЕРТИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
  Управління якістю харчової продукції є основним засобом досягнення і підтримки конкурентоспроможності підприємства. Якість продукту створюється на всіх стадіях виробництва. Харчовий продукт не може бути якісним, якщо він не потрібен споживачеві, хоча і відповідає всім вимогам і специфікаціям. Основа якості продукту - це визначення потреб споживача, тобто
 3. Рекомендований склад і зміст «Звіту з інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел для підприємства»
  «Звіт по інвентаризації викидів шкідливих (забруднюючих) речовин в атмосферне повітря та їх джерел для підприємства» (далі по тексту «Звіт з інвентаризації») повинен включати наступні розділи: - Титульний лист; - Відомості про розробника і список виконавців; - Реферат ; - Зміст. Введення. 1. Загальні відомості про підприємство. 2. Короткий опис технологічного процесу
 4. Рекомендований склад і зміст «Проекту нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства»
  «Проект нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферу (ПДВ) для підприємства »повинен включати наступні розділи: - Титульний лист. - Відомості про розробника і список виконавців. - Реферат. - Зміст. -
 5. Технічні нормативні правові акти, що діють у сфері санітарії та гігієни праці
  У країні застосовуються як власні технічні нормативні правові акти, так і міждержавні. Міждержавні (регіональні) стандарти застосовуються в Республіці Білорусь, якщо їх вимоги не суперечать законодавству Республіки Білорусь і вводяться в дію в якості державних стандартів у порядку, передбаченому для державних стандартів. Міждержавні
 6. Державний санітарний нагляд та лабораторний контроль в галузі водопостачання населених місць
  Відповідно до чинного законодавства забезпечити мешканців населених місць доброякісною питною водою в достатній кількості зобов'язані органи державної виконавчої влади , місцевого та регіонального самоврядування (Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", ст. 18). Для вирішення проблеми раціонального водопостачання населених місць важливе
 7. Інструкція з обробки даних, отриманих за допомогою опитувальника SF-36
  Ця інструкція підготовлена ??компанією «Евіденс» - Клі-ніко- фармакологічні дослідження. Посилання на компанію обов'язкова при всіх публікаціях результатів, отриманих за допомогою опитувальника SF-36, у всіх засобах масової інформації, включаючи Інтернет. «SF-36 Health Status Survey» 1 (SF-36) відноситься до неспецифічних опросникам для оцінки якості життя (ЯЖ), він широко поширений в США
 8. Нормативно-правові аспекти підприємства
  Конституція РФ проголошує право кожного на охорону здоров'я (ст. 41.) і сприятливе навколишнє середовище (ст. 42.). Цілком очевидна тісний взаємозв'язок між ветеринарним, природоохоронним законодавством і законодавством про охорону здоров'я та екологічної безпеки громадян. Важливим фактором реалізації громадянами положень ст. 41, 42, 56 Конституції РФ є отримання різних видів
 9. Пропонована раціональна епізоотологічне класифікація інфекційних хвороб тварин
  Раціональна епізоотологічне класифікація інфекційних хвороб сільськогосподарських тварин повинна сприяти розумінню особливостей, властивих групам епізоотичних процесів таких хвороб. Сформовані такою класифікацією групи інфекційних хвороб мають багато спільного в особливостях прояву і контролю їх епізоотичних процесів. Це дає можливість використовувати
 10. ПРИНЦИПОВІ ОСНОВИ ПРОФІЛАКТИКИ КЛАСИЧНИХ та факторний ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН
  Сучасний стереотип контролю інфекційних хвороб тварин побудований на лабораторної діагностики та використанні засобів специфічної профілактики. Він виправданий щодо контролю епізоотичних процесів класичних інфекційних хвороб: сибірська виразка, ящур, лістеріоз, геморагічна септицемія та ін Такий стереотип намагалися застосувати до контролю епізоотичних процесів
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека