Головна
ГоловнаПсихологіяВведення в професію «Психолог»
« Попередня Наступна »
Лекції. Вступ до спеціальності, 2005 - перейти до змісту підручника

Способи аналізу та інтерпретації, даних, отримання емпірично обгрунтованих узагальнень, висновків і рекомендацій

Заключний етап емпіричного соціологічного дослідження передбачає обробку , аналіз та інтерпретацію даних, отримання емпірично обгрунтованих узагальнень, висновків і рекомендацій.

Обробка даних включає в себе наступні компоненти: 1) Редагування і кодування інформації. Основне призначення цього кроку полягає в уніфікації та формалізації тієї інформації, яка була отримана в ході дослідження. 2) Створення змінних. Зібрана на підставі анкет інформація часом прямо відповідає на ті питання, які необхідно вирішити в дослідженні. Оскільки питання отримали форму індикаторів в процесі операціоналізації. Зараз же необхідно провести зворотну процедуру, тобто перевести дані в форму, яка б відповідала на питання дослідження. 3) Статистичний аналіз. Цей крок є ключовим у процесі аналізу соціологічних даних. У ході статистичного аналізу виявляються деякі статистичні закономірності і залежності, які дозволяють соціологу зробити певні узагальнення і висновки. Для проведення статистичного аналізу соціологи використовують велику кількість різних математичних методів, що дозволяють повно і всебічно аналізувати зібрану інформацію. У сучасній соціології для цієї мети активно застосовуються ЕОМ, доповнені програмами математико-статистичної обробки.

Залежно від методів отримання первинної інформації можливо застосування різних прийомів обробки та аналізу даних. Так, якщо соціолог певну частину інформації витягує з документальних джерел, то він використовує два основних методи аналізу документів: неформалізований (традиційний) і формалізований (контент-аналіз). Традиційний аналіз грунтується на сприйнятті, розумінні, осмисленні й інтерпретації змісту документів у відповідності з метою дослідження. Формалізований аналіз документальних джерел (контент-аналіз - аналіз змісту) розрахований на витяг соціологічних інформацій з великих масивів документальних джерел, недоступних традиційному інтуїтивного аналізу. Він заснований на виявленні деяких кількісних статистичних характеристик текстів (або повідомлень). При цьому передбачається, що кількісні характеристики змісту документів відбивають деякі суттєві риси досліджуваних соціальних явищ і процесів.

Формалізований аналіз документів заснований на стандартизації процедур пошуку, визначення у змісті документа одиниць рахунку, якими можуть бути окремі слова (терміни, географічні назви, імена політичних діячів тощо), судження, виражені в вигляді пропозицій, абзаців, фрагментів текстів і т.д., а також різні види публікацій (за жанром, типу авторів, тем і т.
п.). Одиниці рахунку визначаються залежно від цілей соціологічного дослідження. Процедура дослідження, заснованого на техніці контент-аналізу, складається з 18 операцій, описаних у спеціальній літературі.

При обробці та аналізу даних, отриманих методом опитування, широко застосовуються методи ранжирування, шкалювання, кореляції та ін Так, ранжування - це процедура встановлення відносної значимості (перевагу) досліджуваних об'єктів на основі їх упорядкування. Ранг - це показник, що характеризує порядкове місце оцінюваного об'єкта в групі, та інших об'єктів, що мають суттєві для оцінки властивостями. Для кожного об'єкта обчислюють суму рангів, отриману від всіх експертів, потім упорядковують цю суму. Ранг 1 присвоюють об'єкту, який отримав найменшу суму, найнижчий ранг - об'єкту з найвищою сумою. Ранжування доповнюється, як правило, іншими методами експертних оцінок.

Завершується емпіричне соціологічне дослідження формуванням висновків, пропозицій і рекомендацій. Висновки, пропозиції та рекомендації повинні носити конкретний, реалістичний характер, мати необхідні обгрунтування в матеріалах дослідження, підтверджуватися документальними і статистичними даними.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Способи аналізу та інтерпретації, даних, отримання емпірично обгрунтованих узагальнень, висновків і рекомендацій "
 1. Акмеологическая експертиза
  В даний час діагностичні методи все більшою мірою зв'язуються з проведенням акмеологічних експертиз . Метод експертних оцінок пронизує всю методичну систему діагностичних методів у психології. Експертні оцінки дуже різноманітні і різноякісні. Вони застосовуються як на емпіричному етапі дослідження, так і при теоретичних узагальненнях. Вони можуть бути як
 2. Гуманістична психологія в контексті еволюції психологічних ідей ХХ століття.
  Теорія самоактуалізації була розроблена в США в середині ХХ століття і стала ключовою складовою для «гуманістичної» психології, що оголосила себе «третьою гілкою» психології на противагу біхевіоризму і психоаналізу. До цього часу після перемоги у другій світовій війні, США стали економічній, військовій «наддержавою», багато в чому визначає розвиток світової політики та економіки. У першій
 3. Фактори, що забезпечують продуктивний розвиток аутопсихологической компетентності держслужбовців
  Важливим методологічним підгрунтям комплексно-цільової програми розвитку аутопсихологической компетентності з'явилося положення про єдність зовнішніх і внутрішніх факторів (С.Л . Рубінштейн). Фактори продуктивного розвитку АК є активними детермінантами та ініціаторами процесу становлення АК. Їх вплив може надавати як позитивне, так і негативний вплив на розвиток АК. Наприклад,
 4. МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ З ДОПОМОГОЮ ТАБЛИЦЬ РОЗПОДІЛУ
  Існують десятки різних варіантів біографічного методу. Тут буде представлений один з них, на наш погляд, найбільш перспективний при створенні експертних систем в психології, акмеології. У всякому разі, ця методика покладена в основу експертної системи PSY. При створенні даної методики ми виходили з того, що в силу внутрішньої активності особистості, її самосвідомості
 5. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  В результаті теоретико-методологічного аналізу проблеми професійного становлення особистості виявлені наукові підстави для розробки акмеологічної концепції професійного становлення викладачів вищої школи. Аналіз наукових досліджень свідчить про те, що вивчення проблеми професійного становлення проводилося в різних напрямках: - з позиції особистісно
 6. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  У генезисі дослідження проблеми продуктивності акмеологической експертизи в професійної діяльності державного службовця виявлені кілька напрямків досліджень. У наукові підстави акмеологической експертної діяльності входять: а) принципи, на яких базується експертиза (принцип гуманітарності, креативності і гнучкості, науковості, об'єктивності, детермінізму,
 7. Акмеологическая експертиза
  В даний час діагностичні методи все більшою мірою зв'язуються з проведенням акмеологічних експертиз. Метод експертних оцінок пронизує всю методичну систему діагностичних методів у психології. Експертні оцінки дуже різноманітні і різноякісні. Вони застосовуються як на емпіричному етапі дослідження, так і при теоретичних узагальненнях. Вони можуть бути як
 8. МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
  Вище ми говорили про методи дослідження, тобто про способи організації роботи, спрямованої на перевірку гіпотези і-згодом-формулювання певних закономірностей щодо зв'язку психічних явищ. Відповідно, ми позначили основні шляхи отримання потрібних даних: звернення до живого спілкування з випробуваними (бесіда), співвіднесення даних про характеристики випробовуваних на основі
 9. Основні галузі психології
  При обговоренні зв'язку психології з іншими науками ми окреслили - хоча й далеко не повністю - коло різних психологічних дисциплін, тобто галузей психології, торкнувшись тим самим питання про структуру сучасної психології. Постараємося зробити це більш система-тизированной, хоча це не завжди легко: галузі психології виникають і розвиваються не з волі єдиного методолога, розпорядчого науці
 10. Нейрогуморальна регуляція і стан репродуктивної системи в період її активного функціонування
  Останнє двадцятиріччя відзначено значними досягненнями в аналізі механізмів ендокринного контролю менструального циклу жінки. Численні клінічні та експериментальні дослідження дали можливість істотно розширити уявлення про основні закономірності процесів росту фолікула, овуляції і розвитку жовтого тіла, охарактеризувати особливості гонадотропной і гіпоталамічної
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека