Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаАкушерство і гінекологія
« Попередня
Т.Ф. Татарчук, Я.П. Сольський. Ендокринна гінекологія (клінічні нариси), 2003 - перейти до змісту підручника

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

CD - кластери диференціювання

Е, - естрон

Е2 - естрадіол

Е3 - естріол

ЕК - природні кілери

GIP - гастроінтестинальний пептид

GM-CSF - гранулоціт-макрофагстімулірующій фактор

Ig - імуноглобулін

fT3 - вільний Т3

fT4 - вільний Т4

LATS - long acting thyroid stimulator, тиреоидстимулирующих

імуноглобулін

MCS - Mental Component Summary - психологічний компонент

здоров'я

NO - оксид азоту

VIP - вазоактивний інтестинального пептид

АГРР - антігенраспознающіх рецептор

АГС - адреногенітальний синдром

АТ - артеріальний тиск

АДГ - антидіуретичний гормон

АЗД - абдомінальна зональна Деком експресія

АКД - амінокислота декартоксілази

АКТГ - адренокортикотропний гормон

АТ - антиоксиданти

АС - Vitex agnus castus

AT - аутогенне тренування

БАВ - біологічно активні речовини

ВІЛ - вірус імунодефіциту людини

ВМС - внутрішньоматкова система

ВМК - внутрішньоматкова контрацепція

ВНС - вегетативна нервова система

ГАМК - у-аміномасляна кислота

ГТЯС - гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникова система

ГМ-КСФ - гранулоціт-макрофаг-колонієстимулюючий фактор

Гн РГ - гонадотропін -рилізинг гормон

ГСД - 3 Р-гідроксістероіддегідрогенази

ГСтКл - гемопоетичних клітини

5-ГТ - 5-гідрокси

ДП - глікопроте

ТАК - допамін

ДВО - допамін-Р оксидаза

ДГЕА - дегідроепіандростерон

ДГЕА-С - дегідроепіандростерона сульфат

ДЗМЖ - дисгормональні захворювання молочних залоз

ДМК - дисфункціональні маткові кровотечі

ДНК - дезоксирибонуклеїнова кислота

ДОК - деоксікортікостерон

ДОФА - дофамін

ДОФЕГ - дегидроксифенилэтилгликоль

ДПЗ - деструірующім міхурово занесення

ДТЗ - дифузний токсичний зоб

ЖКТ - шлункових
о-кишковий тракт

ЗГТ - замісна гормональна терапія

ЗПР - затримка статевого розвитку

ІЗЗС - інгібітори зворотного захоплення серотоніну

ІЛ-1 - інтерлейкін-1

ІЛ-2 - інтерлейкін-2

ІКСГ - гормон, стимулюючий інтерстиціальні клітини

ІМТ - індекс маси тіла

ІС - індекс дозрівання

ІФР - інсуліноподібний фактор росту

ІФ-у - інтерферон у

КОК - комбіновані оральні контрацептиви

КОМТ - катехол-О-метилтрансфераза

КРГ - кортикотропін-рилізинг гормон, кортіколіберін

КРФ-СП - кортикотропін-рилізинг фактор зв'язуючий протеїн

17-КС - 17-кетостероїдів

КССГ - кортикостероїдзв'язуючого глобулін

КС - клімактеричний синдром

КТ - комп'ютерна томографія

ЛГ - лютеїнізуючий гормон

ЛГ РГ - лютеїнізуючий рилізинг-гормон

Ліф - лейкоцітінгібірующій фактор

ЛПЧ - ліпотропін

ЛПНЩ - ліпопротеїди низької щільності

ЛФК - лікувальна фізкультура

МАО - моноаміноксидаза

МДО - менструальний дистрес-опитувальник

МЖ - молочна залоза

МК - міоепітеліальние клітини

МКБ - міжнародна класифікація хвороб

МРТ - магнітно-резонансна томографія

МСГ - а-меланоцітостімулірующего гормон, інтермедії

МХП - моноцит хемотаксичний протеїн

МЦ - менструальний цикл

НА - норадреналін

НПЗП - нестероїдні протизапальні препарати

ОД - негативний тиск

17-КС - 17-кетостероїдів

17-ОКП - гідроксіпрогестрон

17-ОКС - 17 оксикетостероїди

ОК - оральні контрацептиви

ОФР - пухлинний фактор росту

ПГ - простагландини

ПЖК - поліненасичені жирні кислоти

ПЗ - міхурово занесення

ПМДР - передменструальні дисфорические розлади

ПМС - передменструальний синдром

ППР - передчасний статевий розвиток

ППС - передчасне статеве дозрівання

ПР - прогес
тероновие рецептори

ПРЛ - пролактин

ПР А - прогестеронові рецептори А

ПР В - прогестеронові рецептори В

ПТ - передчасне телархе

ПТГ - паратиреоїдного гормон, паратгормон

РНК - рибонуклеїнова кислота

РР - ризик розвитку

РСА - фактор рістстимулюючих активності

РЕГ - реоенцефалографія

ВКВ - системний червоний вовчак

СМК - швидкість метаболічного кліренсу

СПКЯ - синдром полікістозних яєчників

СЯ - синдром виснаження яєчників

ССС - серцево-судинна система

СССГ - сексстероідсвязивающій глобулін

СТГ - соматотропний гормон, гормон росту

СТРГ - соматотропін-рилізинг гормон

СФ-1 - стероідогенних фактор- 1

СХУ - синдром хронічної втоми

Т0 - незрілі лімфоцити

Т3 - трийодтиронін

Т4 - тироксин

ТБ - трофобластическая хвороба

ТЛ - тіроліберін

ТНФ, ОНФ - тумор (пухлина) некротичний фактор

ТРГ - тиреотропин-рилізинг гормон

ТТГ - тиреотропин

ТССГ - тироксинзв'язуючого глобулін

ТФР - трансформуючий фактор росту

ТХ - тиреоїдит Хашимото

ТЕ - товщина ендометрію

ТЕСГ - тестостерон-естрадіол зв'язуючий глобулін

УЗД - ультразвукове дослідження

ФР - фактор росту

ФРТ - фактор росту тромбоцитів

ФРФ - фактор росту фібробластів

ФСГ - фолікулостимулюючий гормон

ХГ - хоріонічний гонадотропін

ХРК - хронічний рецидивуючий кандидоз

ХЕ - хоріонепітеліома

цАМФ - циклічний аденозин-монофосфат

ЦНС - центральна нервова система

ЩЗ - щитовидна залоза

р -ЕНД - р ендорфін

ЕІ - еозинофільний індекс

ЕКГ - електрокардіографія

ЕМК - ендометріального-матковий коефіцієнт

ЕФВ - епідермальний фактор росту

ЕР - естрогенові рецептори

ЕЕГ - електро-енцефалографія

ЯМК - яєчниковому-матковий коефіцієнт
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" СПИСОК СКОРОЧЕНЬ "
 1. Зміст
  Передмова до 3-го виданню 7 Список скорочень 9 Глава 1 Структура і функція репродуктивної системи у віковому аспекті 12 1.1. Регуляція функції репродуктивної системи {ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 12 1.2. Внепродуктівние органи репродуктивної системи (ФанченкоН.Д., Щедріна Р. Н.) 17 1.3. Репродуктивні органи репродуктивної системи {Залізне Б. І.) 37 1.3.1.
 2. Передмова до 3-го ізданіюsssn
  Список
 3. Список скорочень
  АВР - активований час рекальцифікації аГнРГ - агоністи гонадотропін-рилізинг гормону АТС - адреногенітальний синдром АТ - артеріальний тиск АКТГ - адренокортикотропний гормон АР - андрогенові рецептори АЧТЧ - активований частковий тромбопластиновий час БАТ - біологічно активні точки ВНАСГ - вроджені порушення анатомічної будови геніталій
 4. ЗМІСТ
  Список скорочень 4 Глава 1. Сучасна концепція нейроендокринної регуляції менструального циклу 6 Глава 2. Пролактин і репродуктивна функція жінки 36 Глава 3. Обстеження пацієнток з порушенням менструальної і репродуктивного ної функції 50 Глава 4. Діагностика та лікування гіперпролактинемії 69 Глава 5. Гиперандрогения в гінекології 90 Глава 6. Аменорея 114 Глава 7.
 5. ЗМІСТ
  Передмова Глава 1. Анатомія і фізіологія репродуктивної системи жінки Татарчук Т.Ф., Сол'скій Я.П., Резеда СІ, Бодрягова О.І. Глава 2. Методи діагностики функціонального стану репродуктивної системи Сол'скій Я.77., \ Травянко Т.Д. \, Татарчук Т.Ф., Задорожна Т.Д., Хоминская З.Б., Регеда СІ., Бурлака ЕВ. Глава 3. Класифікація дисгормональних порушень репродуктивної
 6. Список скорочень і умовних позначень
  АГ - артеріальна гіпертензія АТ - артеріальний тиск АГП - антигіпертензивні препарати АГТ - антигіпертензивна терапія АК - антагоністи кальцію АКС - асоційовані клінічні стани АКТГ - адренокортикотропний гормон АТ - абдомінальне ожиріння АРП - активність реніну в плазмі крові БА - бронхіальна астма?-АБ - бета-адреноблокатор БРА - блокатор
 7. «Бронхіальна астма»
  бронхіальна астма-хронічне рецидивуюче захворювання з переважним ураженням дихальних шляхів. Характеризується зміненої реактивністю бронхів. Обов'язковою ознакою хвороби є напад задухи та / або астматичний статус. Виділяють дві форми бронхіальної астми - імунологічну і неімунне - і ряд клініко-патогенетичних варіантів: атонічний,
 8. Синдром слабкості синусового вузла
  Синдром слабкості (дисфункції) синусового вузла (синдром бради - і тахікардії) характеризується чергуванням періодів брадикардії і тахікардії. Виникає через зменшення числа спеціалізованих клітин в синусовому вузлі, проліферації сполучної тканини. У розвитку синдрому слабкості синусового вузла (Протипоказання) відіграють роль органічні зміни в міокарді (при міокардитах, ревмокардітом, клапанних
 9. реанімаційної допомоги НОВОРОЖДЕННОМУ
  Реанімацію новонародженого здійснюють в пологовому залі або в операційній. Обсяг реанімаційних заходів залежить від стану новонародженого, яке оцінюють відразу після його народження на підставі 4 ознак живонародженості: дихання, серцебиття, пульсація пуповини, рухова активність. При відсутності всіх цих ознак дитина вважається мертвонародженою. При наявності хоча б однієї з
 10. Список прийнятих скорочень
  АГ - артеріальна гіпертонія АТ - артеріальний тиск АДГ - антидіуретичний гормон АКШ - аортокоронарне шунтування АЛТ - аланінамінотрансфераза АНФ - антинуклеарних фактор АТФ - ангиотензинпревращающий фермент ACT - аспартатамінотрансфераза БА - бронхіальна астма БАБ - бета-адреноблокатори ГБ - гіпертонічна хвороба ГД - геморагічний діатез ГЗТ -
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека