Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня
Козлова Н.В.. Особистісно-професійне становлення в умовах вузівської освіти: акмеоріентірованний підхід, 2008 - перейти до змісту підручника

СПИСОК РОБІТ, опублікованих за темою дисертації

Монографії та навчальні посібники:

1. Освітній потенціал акмеології: колективна монографія. - Томськ. - «Оптимум». - 2007. - 144 с. (ISBN 5-91154-007-Х) (співавт. - Берестнєва О.Г., Сивицька Л.А.)

2. Сучасна професійна освіта: психолого-акмеологічний підхід: монографія. - Томськ: Видавництво ТПУ, 2007. - 197 с. (ISBN 5-98298-138-9)

3. Загальна психологія: методичний посібник. У 2-х ч. - Томськ: Видавництво ТГУ, 1998. - 3,14 д.а.

4. Педагогічна психологія: методичний посібник. - Томськ: Видавництво ТГУ, 1999. - 3,57 д.а. (Співавт. - Похомов В.І.)

5. Психологічна корекція психічного розвитку в практиці консультування дітей та підлітків: хрестоматія в 2-х частинах. - Томськ: Видавництво ТГУ, 2003. - 20,33 д.а. (Співавт. - Бохан Т.Г.)

6. Методика викладання психології в технічному вузі: навчально-методичний посібник. - Томськ: Видавництво ТПУ, 2005. - 6.39 д.а.

7. Психолого-акмеологическое знання в системі вищої професійної освіти: навчальний посібник - Томськ: Видавництво ТПУ, 2007. - 148 с. (Гриф УМО по ППО, № 04-89)Статті, опубліковані в провідних рецензованих наукових журналах і виданнях, визначених Вищою атестаційною комісією:

8. Вивчення особливостей вчителя в практиці підвищення кваліфікації / / Вісник Томського державного педагогічного університету. - 2005. - Вип. 1 (45). - Серія: Психологія. - С. 22-25. (Співавт. - Берестнєва О.Г., Ямпільська Л.І)

9. Впровадження проблемно-орієнтованих технологій у практику навчання студентів технічних вузів / / Известия Томського політехнічного університету. - 2006. - № 1. - Т. 309. - С. 242-247 (співавт. - Степанова О.М., Крючков Ю.Ю., Соловйов М.А.)

10. Вища технічна школа та інженерну освіту в сучасних умовах (психолого-акмеологічний підхід) / / Известия Томського політехнічного університету. - 2006. - № 2. - Т. 309. - С. 229-234. (Співавт. - Берестнєва О.Г.)

11. Інноваційні освітні технології як умова розвитку професійних компетенцій викладачів вищої школи / / Известия Томського політехнічного університету. - 2006. - № 4. - Т. 309. - С. 240-244. (Співавт. - Сивицька Л.А., Качалов Н.А.)

12. Студентський бізнес-інкубатор як самонавчальна структура університету інноваційного типу (узагальнення досвіду роботи) / / Известия Томського політехнічного університету. - 2006. - № 5. - Т. 309 - С. 240-245. (Співавт. - О.Ю. Чекунов, А.В. Бондарєв, І.А. Сінара)

13. Комплексна програма підвищення мотивації до наукової діяльності (психолого-акмеологічний підхід) / / Известия Томського політехнічного університету. - 2007. - № 3. - Т. 309. - С. 211-217. (Співавт. - Луків Д.В.)

14. Особливості особистісно-професійного становлення в умовах освітніх інновацій / / Известия Томського політехнічного університету. - 2007. - № 3. - Т. 309. - С. 205-211.

15. Професійні компетенції: експертно-статистичний аналіз / / Вісник Томського державного університету. - 2007. - № 295. - С. 166-173. (Співавт. - Берестнєва О.Г.)

16. Ригідність як загальносистемне властивість, що визначає передпрофесійна образ світу студентів / / Сибірський психологічний журнал. - 2007. - № 26. - С. 175-181.

17. Психолого-акмеологічний підхід в освітній практиці вищої школи / / Вісник РАУ, Єреван. - 2008. - № 6. - С. 96-103.

18. Розвиток теорії фіксованих форм поведінки Г.В. Залевського / / Сибірський психологічний журнал. - 2008. - № 27. - С. 11-18.

19. Мотиваційні особливості особистісно-професійного становлення студентів / / Сибірський психологічний журнал. - 2008. - № 27. - С. 11-18. (Співавт. - Залевський Г.В.)

20. Психолого-акмеологічний підхід в освітній практиці вищої школи студентів / / Сибірський психологічний журнал. - 2008. - № 29. - С. 82-88.Статті та матеріали конференцій, опубліковані в інших наукових виданнях:

21. Проблема вивчення і розвитку творчих можливостей молодших школярів / / Сибірський психологічний журнал. - 1997. - Вип. 5. - С. 64-69. (Співавт. - Залевський Г.В.)

22. Нові освітні підходи (на прикладі загальноосвітньої школи № 1) / / Сучасна педагогічна антропологія в системі безперервної освіти: Зб. матеріалів VI Всеросійського науково-практичного семінару. - Томськ, 1998. - С. 186-189.

23. Вивчення мотиваційного профілю студентів як умова прогнозу успішності навчання у ВУЗі / / Матеріали другого Всеросійського з'їзду психологів. - Ярославль, 1998. - С. 121-126.

24. Мотиви вибору професії шкільного психолога / / Розвивається психологія - основа гуманізації освіти: Матеріали I Всеросійської науково-методичної конференції. - Москва, 1998. - С. 108-109. (Співавт. - Рощина Н.А.)

25. Психологічний аналіз проектування інноваційної моделі освіти / / Сибірський психологічний журнал. - 1999. - Вип. 10. - С. 7-10.

26. Медико-психологічний супровід освітнього процесу / / Сибірський психологічний журнал. - 2000. - Вип. 12. - С. 86-88.

27. Професійно-особистісний підхід у підготовці психологів / / Сибірський психологічний журнал.
- 2000. - Вип. 12. - С. 91-93. (Співавт. - Бохан Т.Г.)

28. Теоретичне осмислення можливостей психологічної експертизи інноваційних процесів в освіті / / Сибірський психологічний журнал. - 2000. - Вип. 12. - С. 126-129. (Співавт. - Бохан Т.Г.)

29. Психолого-педагогічний супровід особистісного і професійного розвитку в умовах допрофесійної освіти / / Профорієнтація і психологія: теорія і практика: Матеріали III міжрегіональної науково-практичної конференції. - Томськ, 2001. - С. 33-36. (Співавт. - Огнєва Н.Р.)

30. Можливості психології у вищому інженерній освіті / / Виховання в умовах вузівського соціуму: Матеріали III регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. - Томськ, 2002. - С. 142-143.

31. До питання про ефективність НДРС / / Виховання в умовах вузівського соціуму: Матеріали III регіональної міжвузівської науково-практичної конференції. - Томськ, 2002. - С. 19-20. (Співавт. - Годимчук А.Ю.)

32. Акмеологическая складова вищої інженерної освіти / / Сибірський психологічний журнал. - 2002. - № 16-17. - С. 120-123.

33. Estimation of teachers 'professional characteristics in a high professional school KORUS-2004: 8-th Korea-Russia International Symposium on Science and Technology. - Tomsk, RUSSIA, 2004. - V. 3. - P. 309-310. (Співавт. - Berestneva O.G.)

34. Main characteristics of vivid strategies of leaders of middle link KORUS-2004: 8-th Korea-Russia International Symposium on Science and Technology. - Tomsk, RUSSIA, 2004. - V. 3. - P. 242-244. (Співавт. - Chikisheva I.N.)

35. Психолого-акмеологические стратегії в інженерній освіті / / Методологічні проблеми сучасної психології: ілюзії і реальність: Матеріали Сибірського психологічного форуму. - Томськ: Томський державний університет, 2004. - C. 753-757.

36. Вивчення особистості студентів як фактор реалізації сучасних інноваційних підходів у вищій професійній освіті / / Сибірський психологічний журнал. - 2004. - № 20. - С. 114-119. (Співавт. - Берестнєва О.Г.)

37. Розвиток професійних компетенцій фахівця в умовах модернізації російської освіти / / Модернізація Російського освіти: додаток до журналу «Філософія освіти». - 2005. - Т. XVII серії праць - С. 11-16.

38. Реалізація проблемно-орієнтованого навчання в рамках дослідної роботи студентів / / Матеріали XI Міжн. конф. «Сучасні технології навчання: Міжнародний досвід і російські традиції» (СТО - 2005) - Санкт-Петербург, 20 квітня 2005. - Санкт-Петербург: ЛЕТІ, 2005. - С. 94-96.

39. Психолого-акмеологічний потенціал у навчанні студентів вищої школи / / Освіта в Сибіру. - 2005. - № 13. - С. 31-36.

40. Психічна ригідність-флексибильность як акмеологічний інваріант професіоналізму / / Сибірський психологічний журнал. - 2006. - № 22. - С. 146-149. (Співавт. - Залевський Г.В)

41. Акмеологія в системі вищої професійної освіти / / Теорія і практика професійної освіти: Міжвузівський збірник наукових праць. Вип. 1. / Под ред. А.Д. Копитова, Н.В. Сілкін. - Новосибірськ-Томськ: Томський ЦНТІ, 2006. - С. 85-99.

42. Управлінські здібності як критерій компетентності сучасного фахівця / / Сибірський психологічний журнал. - 2006. - № 23. - С. 71-76. (Співавт. - Пусев Д.І.)

43. Психолого-акмеологічний потенціал в сучасному професійному психологічному освіті / / Стан та перспективи розвитку вищої освіти: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Сочі: Вид-во НОЦ РАО, 2006. - С. 79-81.

44. Сучасна вища професійна освіта з позиції психолого-акмеологічного знання / / Психологічна допомога учнівської молоді в сучасному світі: Матеріали Всеросійської науково-практ. конф. - Курськ, 2006. - С. 22-23.

45. Студентський бізнес-інкубатор як елемент самонавчальної структури університету акме-типу / / Безперервна освіта фахівців як стратегія розвитку професійної кар'єри: Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції з міжнародною участю. - Кемерово, 2006. - Ч. 2. - С. 59-60. (Співавт. - Головатенко Н.І.)

46. Експертно-статистичний аналіз реалізації компетентнісного підходу у вищому професійному освіті / / Безперервна освіта фахівців як стратегія розвитку професійної кар'єри: Матеріали Всеросійської науково-практичної конференції з міжнародною участю. - Кемерово, 2006. - Ч. 2. - С. 246-248.

47. Реалізація інноваційних стратегій навчання в самообучающихся структурах вищої освіти / / Розвиток систем вищої освіти: тенденції, перспективи, прогнози: Тези 1-ої міжнародної науково-практичної конференції. - М.: Изд-во Сучасного гуманітарного університету, 2006. - С. 70-72. (Співавт. - Головатенко Н.І.)

48. Експертно-статистичний аналіз відповідності освітніх практик інноваційним стратегіям вищої школи / / Психологія перед викликом майбутнього: Матеріали Всеросс. наукової конференції. - М.: МГУ, 2006. - С. 383-384. (Співавт. - Берестнєва О.Г.)

49.
Типологія «передпрофесійна» образу світу сучасних студентів / / Психологія перед викликом майбутнього: Матеріали Всеросс. наукової конференції. - М.: МГУ, 2006. - С. 381-383.

50. Професійне становлення психологів-практиків / / Деражнянський читання: Збірник матеріалів VI Всеросійської науково-практичної конференції. - Сочі, 2007. - С. 86-87. (Співавт. - Петрова О.В.)

51. Особистісно-професійне становлення в умовах інноваційних процесів в освіті / / Психологічні читання. Людина в умовах соціальних змін: матеріали Всеросійської науково-практичної конференції з міжнародною участю. - Уфа, 2007. - Вип. 4. - Ч. 2. - С. 130-133.

52. Особистісно-професійне становлення як форма прояву самоорганізації людини / / Психологічні проблеми сенсу життя і акме: Матеріали XII симпозіуму. - Москва, 2007.

53. Особистісно-професійне становлення сучасних студентів / / Росія ХХI століття: шляхи та перспективи розвитку: Збірник тез Всеросійської науково-практичної конференції. - Москва: Фонд «Суспільство», 2007. - С. 189-192.

54. Методологізація, гуманізація вищої освіти - пошуки підстав інтеграції / / Матеріали XI всеросійської науково-практичної конференції «Освіта в Росії: медичні, педагогічні, психологічні, екологічні аспекти». - Калуга, 2007. - С.118-120.

55. Розвиток управлінського потенціалу молодих фахівців / / Матеріали XI всеросійської науково-практичної конференції «Освіта в Росії: медичні, педагогічні, психологічні, екологічні аспекти». - Калуга, 2007. - С. 230-234. (Співавт. - Ломоносова Т.Г.)

56. Самонавчальна структура як варіант гуманітаризації вищої професійної освіти / / Матеріали ХII симпозіуму «Психологічні проблеми сенсу життя і акме». - М., 2007. (Співавт. - Головатенко Н.І.)

57. Компетентнісний підхід у вищій освіті як онтологічна проблема / / Вісник Томського державного університету. - 2007. - № 301. - С. 174-178. (Співавт. - Головатенко Н.І.)

58. Теоретико-методологічні передумови вивчення особистісно-професійного становлення студентів / / Матеріали 2-го Сибірського психологічного форуму «Психологічне дослідження: теорія, методологія, практика, освіта». - Томськ, 2007. - С. 529-533.

59. Особистісно-професійне становлення психологів в умовах освітніх інновацій як акмеологічна завдання / / Сб. матеріалів національної науково-практичної конференції «Психологія освіти: підготовка кадрів і психологічне просвітництво». - М., 2007. - С. 24-26.

60. Компетентність як базова акмеологічна категорія і підстава модернізації сучасної освіти / / Економічна психологія: актуальні теоретичні та прикладні проблеми: матеріали дев'ятого всеросійської науково-практичної конференції / За заг. ред. Карнишева А.Д. - Іркутськ: вид-во БГУЕП, 2008. - С. 307-310.Доповіді на конференціях:

  1. Estimation of teachers 'professional characteristics in a high professional school - KORUS-2004: 8-th Korea-Russia International Symposium on Science and Technology.

  2. Психолого-акмеологічний потенціал в сучасному професійному психологічному освіті - Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розвитку вищої освіти». Сочі, 2-6 жовтня, 2006.

  3. Сучасна вища професійна освіта як предмет психолого-акмеологічного осмислення - 1-а міжнародна науково-практична конференція «Розвиток систем вищої освіти: тенденції, перспективи, прогнози». Москва, СГУ, 21 грудня, 2006 року.

  4. Студентський бізнес-інкубатор як елемент самонавчальної структури університету акме-типу - Безперервна освіта фахівців як стратегія розвитку професійної кар'єри: Всеросійської науково-практична конференція з міжнародною участю. Кемерово, 22-23 листопада, 2006.

  5. Особистісно-професійне становлення як форма прояву самоорганізації людини - XII симпозіум «Психологічні проблеми сенсу життя і акме». Москва, 18-19 квітня, 2007.

  6. Особистісно-професійне становлення сучасних студентів - Всеросійська науково-практична конференція «Росія ХХI століття: шляхи та перспективи розвитку». Москва: Фонд «Суспільство», 24 травня, 2007 року.

  7. Особливості професійного образу світу студентів вищої школи - Всеросійська науково-практична конференція «Психологія і педагогіка: проблеми викладання, наукові ідеї та освітні новації». Санкт-Петербург, СпбГУ, 25 травня, 2007 року.

  8. Сучасна вища професійна освіта: психолого-акмеологічний підхід - IV З'їзд Російського психологічного товариства. Ростов-на-Дону, 19-20 вересня, 2007.

  9. Компетентність як базова акмеологічна категорія і підстава модернізації сучасної освіти - Дев'ята всеросійська науково-практична конференція «Економічна психологія: актуальні теоретичні та прикладні проблеми». Іркутськ, 11-12 вересня, 2008. 
« Попередня
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "СПИСОК РОБІТ, опублікованих за темою дисертації"
 1.  ОРИГІНАЛЬНІ студентський реферат
    На наступній сторінці Вам представлений зразок титульного аркуша студентського реферату. При оформленні досить поставити назву навчального закладу, де Ви навчаєтесь, вписати свої ініціали, курс і факультет. Подальше оформлення згідно із запропонованими Вам рефератах. Так виглядає титульний лист реферату студента Московського міського педагогічного університету. Вибрані з сотень захищених
 2. Г
    + + + Габітус (лат. habitus - зовнішність, зовнішність), зовнішній вигляд тварини в момент дослідження. Визначається сукупністю зовнішніх ознак, що характеризують статура, вгодованість, положення тіла, темперамент і конституцію. Розрізняють статура (будова кістяка і ступінь розвитку мускулатури): сильне, середнє, слабке. Вгодованість може бути гарною, задовільною,
 3.  Перелік критичних ситуацій в анестезіології
    Наступні глави містять «Перелік критичних ситуацій в анестезіології». Як докладно описано в передмові і главі 1, цей Перелік покликаний заповнити пробіл, що існує у професійній підготовці Анестезист. Наша мета - забезпечити комплексну (хоча і не вичерпну) добірку підходів як до звичайних, так і незвичайним надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути під час операції.
 4.  ВСТУП
    Світ підходить до третього тисячоліття, маючи в запасі як безсумнівні досягнення в науці, так і трагічні невдачі (смертоносні війни, катаклізми природних факторів, епідемії від невідомих і відомих захворювань, наукові відкриття атома - як смертоносного знаряддя і т.д.). Досягнувши колосальних успіхів в техніці та науці завдяки «вибуху» науково-технічного прогресу, людство було порівнянним
 5.  Критичний аналіз книг Везалия
    Перша опублікована Везалієм робота «Paraphrasis in nonum librem» (Лувен, 1537, 2-е вид. Базель, 1537; є ще видання 1554, 1555, 1586, 1592 рр..) Являє собою коментарі до 9-й книзі «Альмансор» Разеса, найбільшого арабського лікаря IX століття. Це дисертація Везалия латинською мовою. Її перекладу на сучасні мови не існує, що служить доказом невисокого наукового значення
 6.  Підготовка лікарів. Костянтин Щепін
    У другій половині XVIII в. в Росії було вже чимало лікарів - вітчизняних, «з природних росіян», які отримали освіту в госпітальних школах, але головним чином - таки приїхали з-за кордону. Зважаючи на це розширення масштабів підготовки вітчизняних лікарів і хірургів продовжувало залишатися однією з найбільш важливих завдань. У той же час не можна було забувати про прогрес медицини та хірургії, про
 7.  Юлій Шимановський і пластична хірургія
    Учень і сподвижник Пирогова Юлій Карлович Шимановський (1829-1868) закінчив медичний факультет Дерптського університету. У студентські роки він особливо цікавився хірургією і багато займався нею на кафедрі, якою керував наступник Н.І. Пирогова професор Г.В. Адельман. У 1856 р. Ю.К. Шимановський захистив докторську дисертацію «Additamenta ad ossium resectionem», присвячену
 8.  Введення
    Актуальність дослідження. Необхідність поліпшення здоров'я росіян робить актуальною тему пошуку нових підходів у вирішенні завдань формування культури здоров'я населення. У першу чергу це відноситься до учнівської молоді, тому завданням професійної освіти, крім традиційних, стає створення в педагогічному процесі сприятливих умов для виховання здорового способу життя та
 9.  Апробація роботи
    Матеріали дисертації обговорювалися на засіданнях лабораторії когнітивної психології ІП РАН (2004, 2005, 2006), в лабораторії психології розвитку ІП РАН (2006, 2007). Матеріали дослідження були представлені та обговорювалися на аспірантських семінарах, в рамках Всеросійської школи - семінару молодих вчених «Психологія пізнання: дослідні традиції і нові підходи» інституту психології РАН
 10.  Апробація та впровадження результатів дослідження
    Хід та результати дисертаційного дослідження доповідалися на засіданнях кафедри психології та педагогіки філологічного факультету Російського університету дружби народів, кафедри психології Міжнародного незалежного еко-лого-політологічного університету, лабораторії історії та історичної психології Інституту психології Російської академії наук. Апробація роботи також здійснювалася
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека