Головна
ГоловнаПсихологіяАкмеологія
« Попередня Наступна »
Деркач А.А. (Ред.). Акмеологія, 2004 - перейти до змісту підручника

Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання

На кінець XX в. і напередодні III тисячоліття при виникненні глобально-кризових проблем - екологічних, демографічних, соціальних - особливої ??гостроти набуває пошук нових можливостей і ресурсів для їх раціонального рішення. Один з конструктивних шляхів для цього пов'язаний із створенням інноваційних високих технологій, причому не тільки в традиційній виробничої галузі, але також і в різних сферах людської діяльності.

Високий професіоналізм і творча майстерність у її здійсненні самими різними фахівцями - ось той головний власне людський ресурс, який стає найважливішим фактором оптимального рішення насущних глобально-кризових проблем. У цьому соціокультурному контексті особливого значення набуває така нова інтегративно-комплексна наука, як акмеологія. Бо саме вона вивчає закономірності й технології розвитку вершин професіоналізму та творчості як "акме"-форм оптимального здійснення всіляких видів професійної діяльності.

З метою вивчення та аналізу "акме"-форм як прецедентів успішного і творчої професійної майстерності та розробки оптимальних технологій розвитку професіоналізму акмеологія проводить комплексні дослідження процесів і способів здійснення різними фахівцями професійної діяльності, синтезуючи для цього досягнення інших наук про людину, насамперед філософії, соціології, психології, фізіології, генетики та педагогіки. Свою онтологічну визначеність акмеологія набуває внаслідок центрування на виявленні, описі, аналізі феноменології "акме"-форм у життєдіяльності людини, психологічно творчому й соціально успішному здійсненні професійної діяльності, у його становленні, як особистісному, так і професійному.

Добуте в результаті психолого-акмеологічних досліджень наукове знання про закономірності і способи розвитку вершин професіоналізму та творчості характеризує такий інтегративний по своїй соціокультурній природі й системно-утворюючий з методологічного значенням онтологічний атрибут, як акмеологічність соціокультурного буття людини в просторі його професійно-творчої освіти, становлення, саморозвитку та самореалізації.


З цієї точки зору акмеологічність виступає в синхронічному плані функціонально у вигляді самовдосконалення людини, а діахронічно - у вигляді його професійної соціалізації. Особливу соціальну затребуваність акмеологія набуває в сучасній Росії в умовах переходу до ринкових відносин, створення правової держави і демократичного суспільства. Бо для цього необхідна потреба в соціально активних людей, високих професіоналах, що володіють ініціативою, діловитістю, організованістю і творчим потенціалом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання "
 1. Місце акмеології в системі суспільствознавства і людинознавства
  План 1. Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання. 2. Науково-методологічні орієнтації акмеологічних досліджень і розробок. 3. Зв'язки акмеології з обществознанием. 4. Взаємозв'язки акмеології з людинознавства, 5. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності. Ключові слова: акмеологічність, науково-методологічна
 2. Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання
  На кінець XX в. і напередодні III тисячоліття при виникненні глобально-кризових проблем - екологічних, демографічних, соціальних - особливої ??гостроти набуває пошук нових можливостей і ресурсів для їх раціонального рішення. Один з конструктивних шляхів для цього пов'язаний із створенням інноваційних високих технологій, причому не тільки в традиційній виробничої галузі, але також і в
 3. Місце акмеології в системі суспільствознавства і людинознавства
  План 1. Соціокультурний контекст акмеологічного пізнання. 2. Науково-методологічні орієнтації акмеологічних досліджень і розробок. 3. Зв'язки акмеології з обществознанием. 4. Взаємозв'язки акмеології з людинознавства. 5. Структура рефлексивно-акмеологічного підходу до розвитку професійної майстерності. Ключові слова: акмеологічність, науково-методологічна
 4. "Акме" як феномен розвитку групи, організації, спільності
  План 1. Загальнотеоретичні та акмеологические передумови застосування акмеологічних критеріїв до групових суб'єктам. 2. Співвідношення соціального, психологічного та акмеологічного підходів у дослідженні "акме" як феномена розвитку групи, організації, спільності. 3. Акмеологические критерії та показники досягнення групою акме. Ключові слова: "акме", "акме" групи, "акме"
 5. Соціокультурний контекст розвитку акмеології
  На кінець XX століття і напередодні третього тисячоліття при виникненні глобально- кризових проблем (екологічних, демографічних, соціальних) особливої ??гостроти набуває пошук нових можливостей і ресурсів для їх раціонального рішення. Один з конструктивних шляхів пов'язаний зі створенням інноваційних високих технологій, причому не тільки в традиційній виробничої області, а й в інших сферах
 6. Акмеологические поняття і категорії
  Акме - (від грец. АСМЕ - вершина, квітуча пора) - вища точка, період розквіту особистості, найвищих її досягнень, коли проявляється зрілість особистості в усіх сферах, максимальний розвиток здібностей та обдарувань; вважається що АКМЕ припадає на період дорослості або зрілості людини. Акмеограмма - основний метод акмеографіческого підходу, являє собою систему вимог, умов
 7. Короткий акмеологический словник
  Проведення результативних акмеологічних досліджень, розуміння їх науково-практичної значущості, а також ефективна підготовка фахівців-акмеології можливі лише при однозначному і несуперечливому розумінні й тлумаченні основних акмеологічних понять і категорій. Нами були представлені та обгрунтовані деякі базисні акмеологические категорії, розкрито їх науковий зміст. У той же
 8. З
  задатки - врожденно обумовлені анатомо-фізіологічні і деякі психічні особливості індивіда, складові передумови розвитку її здібностей. ЗНАННЯ акмеологическое - це специфічне комплексне знання, що має методолого-теоретичну, практичну орієнтацію і трикомпонентну структуру. Воно інтегрує соціальні, гуманітарні та природничі закономірності буття
 9. К
  КАР'ЄРА - процес самореалізації особистості, своїх можливостей у професійній діяльності, сутнісної характеристикою якого є просування, що розглядається в широкому сенсі у вигляді загальної послідовності етапів розвитку людини в основних сферах життя: сімейної, трудової; а у вузькому - пов'язується з динамікою соціального стану, статусу та активності особистості. К. - посадова
 10. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
  В результаті теоретико-методологічного аналізу фундаментальних досліджень виявлено історико-наукові передумови, принципи і підходи вивчення акмеологічних ресурсів психологічного здоров'я молоді. Акмеологические ресурси психологічного здоров'я особистості не відразу знайшли необхідну чіткість у розумінні сутності цієї проблеми. Проблема філософського осмислення здоров'я, його змісту
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека