ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012 - перейти до змісту підручника

Соціально-психологічна структура військового колективу

Структура психології колективу вельми складна і різноманітна. При цьому кожен структурний елемент може мати свої особливості наприклад, колективна думка може бути єдиним або різноплановим, відносини в колективі можуть бути принциповими або безпринципними, доброзичливими або напруженими; настрою колективу - тонізуючими або знижують активність людей і т. д. Тому сучасний офіцер повинен мати досить непогану психологічну підготовку, щоб не тільки знати особливості військового колективу та колективної психології, а й уміло використовувати дані особливості в практиці керівництва підрозділом і виховання своїх підлеглих.

Система міжособистісних взаємин складається під впливом цілого комплексу об'єктивних і суб'єктивних умов. До числа об'єктивних умов належать особливості державного ладу, характер і призначення колективу та ін Поряд з об'єктивними умовами відомий вплив на формування міжособистісних відносин роблять суб'єктивні, психологічні чинники - зрілі і незрілі погляди окремих людей, позитивні і негативні риси характеру і темпераменту, рівень культури та підготовленості офіцерів, прапорщиків і сержантів як вихователів і т. п. Збройні сили у відповідності зі своїм громадським призначенням володіють специфічною організацією. Наприклад, служба вимагає від військовослужбовців точного і беззаперечного підпорядкування командирам і начальникам. Отже, специфіка військової діяльності та організації породжує особливу структуру реальних взаємин у військових колективах. У ній найчастіше виділяють такі підструктури:

відносини субординації;

відносини координації;

відносини співпраці.

Кожна підструктура володіє міжособистісним психологічним аспектом, що робить певний вплив на реальні відносини. Відповідно до психологічним змістом відносин між військовослужбовцями прінятс оцінювати їх як відповідні або не відповідають, а часом і суперечать статутним нормам. Як правило, відносини, відповідні статутним вимогам, сприяють вирішенню завдань, що стоять перед військовим підрозділом. Водночас взаємини, які не повністю відповідають статутним нормам, виступають в якості умов, що сприяють вчиненню військових проступків, розвитку негативних якостей особистості військовослужбовців. Тому кожен офіцер повинен прагнути. До того, щоб встановити у військовому колективі правильні статутні взаємини.

Статутні взаємини - це відносини, що відповідають вимогам, викладеним у військових статутах, притому що в статутах, як в документах, що регулюють взаємовідносини військовослужбовців, знаходять своє вираження моральні принципи суспільства в цілому.
Але ці принципи одночасно є і правовими нормами поведінки військовослужбовців.

Слід також мати на увазі, що структурні форми відносин між рядовими військовослужбовцями різноманітні. Однією з них є дрібні стихійно складаються групи солдатів і матросів. Вони, як правило, носять рольовий характер, мають ведучих і ведених і розрізняються за своєю спрямованістю. Позитивно спрямовані групи благотворно впливають на інших товаришів по службі, задають тон в ревному ставлення до служби. Вони складаються на основі загальних корисних інтересів, сумлінного ставлення до служби, прагнення до корисних справ, сприяють загальному успіху колективу. Провідні в них, як правило, перевершують своїх ведених за освітою, за здібностями, з яких-небудь іншим якостям, але не демонструють своєї переваги і в усьому допомагають товаришам. Групова думка тут в основному збігається з думкою всього колективу. Мотивом самоствердження в таких групах, як правило, є досягнення певних результатів у військово-професійної діяльності, самоосвіті, спорті і т. д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Соціально-психологічна структура військового колективу"
 1. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 2. Лекція № 9
  Визначення та термінологія СНІДу та ВІЛ. 2. Короткі історичні відомості. 3. Збудник і епідеміологія. 4. Стадії протікання вірусу. 5. СНІД. 6. Лікування і профілактика. 7. Правець. 8. Інфекційні захворювання в Росії. 9. Санітарно-протиепідемічні заходи. 1.Визначення і термінологія. Інфекція, що викликається вірусом іммунногодефіціта людини (інфекція
 3. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 4. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 5. А
  АВТОРИТЕТ (від лат. autoritas - влада, вплив) - 1) висока оцінка і визнання особистості (групи людей, організації) оточуючими, її ролі як неформального лідера і права на вплив через усталену систему соціально-психічних відносин; 2) високий статус особистості, що визнається групою, колективом; 3) вплив особистості на оточуючих людей без її безпосередніх дій, що надають
 6. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку)
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л. Рубінштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
 7. Військова акмеологія
  План 1. Військова акмеологія як складова частина акмеологической теорії. 2. Предмет військової акмеології. 3. Сутність військової праці, його структура. 4. Особливості управлінської діяльності військовослужбовців. 5. Оптимальність військової праці. Ключові слова: акмеограмма військового професіонала, акмеологические закономірності та принципи, акмеологічний критерій, акмеологія військова,
 8. Зміст і особливості професійної діяльності військового психолога
  Психологічна служба Збройних Сил РФ є найважливішим елементом цілісної системи психологічного забезпечення різних аспектів життєдіяльності військовослужбовців. Необхідність організації психологічної служби та психологічної роботи в умовах Збройних Сил виникає з формуванням соціального замовлення на обгрунтоване вплив на особовий склад, особливо в умовах бою.
 9. Військова психологія як галузь психологічної науки
  Навчальні питання: 1. Предмет військової психології 2. Основні принципи, методи та завдання військової психології Повсякденні завдання, які вирішуються військовими фахівцями (керівниками, педагогами, військовими психологами та ін) вимагають від них розуміння закономірностей прояву і формування психології особистості військовослужбовця та військових колективів в умовах різних видів військової
 10. Психологічні основи військової дисципліни
  Навчальні питання: 1. Психологічна характеристика військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців 2. Зміст діяльності посадових осіб частини щодо психологічного забезпечення військової дисципліни Психологічна характеристика військової дисципліни та дисциплінованості військовослужбовців. Психолого-педагогічний підхід є одностороннім: - по-перше,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека