ГоловнаПсихологіяВійськова психологія і педагогіка
« Попередня Наступна »
Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012 - перейти до змісту підручника

Стан фрустрації та умови виникнення у військовому колективі

Фрустрація - психічний стан людини-виражається у виникненні

уявних перепон на шляху до мети, які він оцінює як складні,

нездоланні.

Виниклі при цьому труднощі і перешкоди не дозволяють індивіду здійснити свої наміри і задовольнити потреби. Такі умови і перевидають стан фрустрації.

Типові форми фрустрації: стеническая (гнев.агрессія, роздратування, посилення активності та наполегливості) і астеническая (почуття безсилля, апатія, пригніченість, невпевненість, страх). Сила і тривалість фрустрації залежать від значущості мети, величини і характеру перешкод, мотивів поведінки та індивідуальних особливостей особистості, а також проведеної виховної роботи.

Симптомами фрустрації є:

- відчуття гнітючого напруги;

- тривожність;

- незадоволеність собою і обставинами життя;

- загальний занепад сил;

- відчуття емоційного спустошення;

- відчай.

Причини виникнення фрустрації:

- непомітні для самої людини, але в той же самий час постійні стреси;

- дрібні невдачі, підривають впевненість людини і знижують його самооцінку;

- розчарування;

Небезпечна фрустрація, насамперед, тим, що під її впливом людина намагається захиститися від реальності, міняючись при цьому в гіршу сторону. Наслідками фрустрації нерідко стають:

- заміщення реального світу світом ілюзій і фантазій;

- незрозуміла агресія;

- комплекси;

- загальний регрес особистості.


Як типовий приклад виникнення фрустрації і її негативного впливу на людину можна навести таку ситуацію. Людина всіма силами душі жадає отримати деяку посаду, однак жадану посаду віддають іншому претенденту. Таке крах планів призводить до розчарування в собі, підриву віри в свої професійні здібності і здібності спілкування з людьми. З'являються сумніви і страхи, які нерідко виливаються в необхідність невмотивованої і небажаною зміни роду діяльності. Людина відгороджує від світу, стає агресивним, відчуває недовіру до людей. У нього порушуються нормальні соціальні зв'язки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стан фрустрації та умови виникнення у військовому колективі "
 1. Шпаргалка. Програмні питання з дисципліни «Військова психологія» за спеціальністю «Психологія», 2012
  Історія зародження і розвитку психологічних знань військової психології. Періодизація історії військової психології. Об'єкт, предмет та основні завдання військової психології. Методологічні принципи військової історії про природу і ролі психічного розвитку. Особливості будови нервової системи та її вплив на життя і діяльність військовослужбовців. Поняття про психічні пізнавальних процесах в
 2. Психологічне консультування
  Психологічне консультування є одним з провідних і «енерговитратних» з точки зору додаються з боку психолога зусиль видів його діяль ності. Вивчення військового досвіду показує, що питома вага консультування в загальному бюджеті витрачається службового часу становить у різних психологів (за стажем діяльності та рівнем кваліфікації) від 10 до 25% і більше. Найбільш
 3. Робота психолога з профілактики суїцидальної поведінки військовослужбовців
  Предметом особливої ??уваги посадових осіб є військовослужбовці, які перебувають у депресивному (пригніченому) стані. Досвід вивчення подій, пов'язаних з суїцидальним поведінкою військовослужбовців, показує, що напередодні самогубства (суїциду) або спроби до цього болипінство з них знаходилися в психічному стані, що може бути охарактеризоване як депресивний [20]. Причинами такого
 4. Соціально-психологічна реадаптація учасників бойових дій
  Участь людей в діяльності, яка ведеться в небезпечних, екстремальних умовах, здатне значною мірою змінювати їх внутрішню картину світу, життєві смисли, трансформувати раніше сформовану систему цінностей, актуалізувати комплекс специфічних потреб. Гостро проявляються потреби бути вислуханим, понятим, оціненим, психологічно захищеною та ін Психіка учасників бойових
 5. Діяльність психолога військової частини та посадових осіб щодо психологічного забезпечення бойового чергування і караульної служби
  Психологічне забезпечення завдань, пов'язаних з несенням бойового чергування і караульної служби, є важливою передумовою і умовою ефективного функціонування психіки воїнів у процесі їх виконання, попередження негативних психічних явищ і процесів. Психологічне забезпечення як вид діяльності характеризується комплексом заходів щодо формування, зміцнення і розвитку у
 6. . СПЕЦІАЛЬНІ ФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
  Відповідно до федеральних законів «Про оборону» і «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію в Російській Федерації» в країні під час оголошення мобілізації створюються спеціальні формування, призначені для виконання спеціальних завдань але забезпечення бойової діяльності Збройних Сил Російської Федерації. Для участі в медичне забезпечення особового складу Збройних Сил Російської
 7. Лекція № 9
  Визначення та термінологія СНІДу та ВІЛ. 2. Короткі історичні відомості. 3. Збудник і епідеміологія. 4. Стадії протікання вірусу. 5. СНІД. 6. Лікування і профілактика. 7. Правець. 8. Інфекційні захворювання в Росії. 9. Санітарно-протиепідемічні заходи. 1.Визначення і термінологія. Інфекція, що викликається вірусом іммунногодефіціта людини (інфекція
 8. Психічне здоров'я
  Психічне благополуччя - це третій показник здоров'я населення (50%), від якого безпосередньо залежить спосіб життя. Довгий час цінності особистості, в тому числі і здоров'я, не були пріоритетними в нашому суспільстві. Особистість здорова фізично, психічно і соціально як правило завжди здатна протистояти будь-якому не позамежного впливу внутрішніх і зовнішніх факторів, боротися і перемагати
 9. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ
  Джерело зараження. Єдиним джерелом зараження сифілісом є хвора людина, так як у природних умовах тільки він хворіє даною інфекцією. Заразливість хворих на сифіліс залежить від тривалості хвороби. Найбільш заразними є хворі з ранніми формами сифілісу (з термінами захворювання до 3-5 років, особливо в перші 2 роки хвороби); хворі з пізніми формами
 10. Конкретні методологічні принципи дослідження в акмеології (суб'єкта діяльності, життєдіяльності, потенційного і актуального, операціонально-технологічний, зворотного зв'язку )
  Принцип суб'єкта діяльності. Конкретний зміст і сенс принципу особистості для акмеології розкривається порівняно з його розумінням в психології. С.Л.Рубинштейн, висунувши особистісний принцип, протиставив його психології функціоналізму, раздробляющее людини на ізольовані психічні функції, здібності і стану. В.Н. Мясищев також послідовно, як і С.Л. Рубінштейн,
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека