Головна
Патологічна фізіологія / Оториноларингологія / Організація системи охорони здоров'я / Онкологія / Неврологія і нейрохірургія / Спадкові, генні хвороби / Шкірні та венеричні хвороби / Історія медицини / Інфекційні захворювання / Імунологія та алергологія / Гематологія / Валеологія / Інтенсивна терапія, анестезіологія та реанімація, перша допомога / Гігієна і санепідконтроль / Кардіологія / Ветеринарія / Вірусологія / Внутрішні хвороби / Акушерство і гінекологія
ГоловнаМедицинаВірусологія
« Попередня Наступна »
Землянський О.А.. Програма проміжної атестації студентів з дисциплін вірусології, мікробіології, імунології, 2002 - перейти до змісту підручника

2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Мікробіологія та імунологія відносяться до числа наук, знання яких необхідно кожному лікарю та медичному працівнику, так як вони вирішують самі і сприяють вирішенню багатьох медичних проблем. Тому викладання цих дисциплін має зайняти гідне місце в системі навчання студентів у медичних вищих навчальних закладах.

З переходом на нову багаторівневу систему медичної освіти особливого значення набуває, так само як і для інших фундаментальних та клінічних дисциплін, якість викладання мікробіології та імунології, яке має регламентуватися досконалішими навчальними програмами, адаптованими до нової системи ме-діцінскую освіти.

Мікробіологія як наука про будову, життєдіяльності, екології мікробів - найдрібніших форм життя, невидимих ??неозброєним оком, відповідно до різноманітністю мікросвіту, його особливостями, по суті, включає чотири дисципліни: бактеріологію, вірусологію, мікологію і протозоологію. Тісно до них примикає, інтегрує, взаємодіє імунологія, як наука вивчає способи і механізми захисту від генетично чужорідних речовин, у тому числі мікробів і їх продуктів, з метою збереження гомеостазу, структурної та функціональної цілісності організму. Поразка імунної системи або вплив на її роботу різних екологічних і внутрішніх факторів, в тому числі вірусів, бактерій веде до ряду серйозних порушень у діяльності всього організму.

В курсі мікробіології та імунології студенти повинні придбати знання за всіма зазначеними вище дисциплінами: бактеріології, вірусології, мікології, протозоології та імунології, безумовно з розстановкою пріоритетів, передбачених програмою.


Збільшився питома вага внутрішньолікарняних інфекцій, що викликаються умовно-патогенними мікроорганізмами, з'явилися нові збудники вельми небезпечних інфекційних хвороб (СНІД, геморагічні лихоманки, хвороба легіонерів); сформувалася нова галузь медицини - иммунопатология, що вивчає захворювання, в основі яких лежать імунологічні реакції; істотне значення, як в інфекційній, так і в неінфекційної патології придбали імунодефіцити, порушення в складі нормальної мікрофлори, пов'язані з впливом екологічних та соціальних умов; розвиток генетики, молекулярної біології, за допомогою яких були отримані нові дані по молекулярно- біологічної та молекулярно-генетичної організації бактерій, вірусів та інших мікроорганізмів, привели до можливості створення методом генетичної інженерії нових мікроорганізмів, антигенів, антитіл, імуномодуляторів до створення діагностичних, профілактичних і лікувальних імунобіологічних препаратів нового покоління.

Перераховані вище сучасні досягнення мікробіології та імунології, їх роль і значення в профілактичній і клінічній медицині, обгрунтовують важливість знань з бактеріології, вірусології та імунології, якими повинні оволодіти студенти на першому етапі навчання. Преподаваніe мікробіології та імунології проводиться у вигляді лекційного курсу і практичних лабораторних занять із заліками по розділах пройденого матеріалу і заключним іспитом.

У лекційному курсі та на практичних заняттях системно викладаються матеріали з фундаментальних та прикладних питань загальної та приватної бактеріології, вірусології та імунології, спрямовані на формування у студентів знань про роль і значення мікробів у природі, в екології, в інфекційної і неінфекційної патології, про основні біологічні особливості збудників, їх структурі, фізіології, генетики, факторах патогенності, принципів і засад специфічної діагностики, профілактики та етіотропного лікування інфекційних та неінфекційних хвороб.
Важливе значення набуває знання основ загальної та прикладної імунології, правильне уявлення про роль імунної системи, про форми її реагування залежно від характеру генетично чужорідної речовини; поняття про імунний статус, імунодефіцитах, імунокорекції. Майбутні лікарі будь-якого профілю повинні бути знайомі з клінічної та екологічної мікробіологією, клінічної та екологічної імунологією, які набувають все більшого значення в профілактичній і клінічній медицині.

Теоретична підготовка, а також практичні навички з мікро-біології та імунології повинні бути орієнтовані на кінцеву мету підготовки лікарів у відповідності з кваліфікаційними характеристиками, з одного боку, а також в інтересах суміжних дисциплін як по горизонталі, так і по вертикалі, тобто викладання мікробіології та імунології має бути інтегроване з програмами суміжних кафедр профільних факультетів.

Мікробіологія з вірусологією і імунологією на лікувальному факультеті викладається на четвертому та п'ятому семестрах в обсязі 184 годин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ "
 1. 7. Критерії оцінки якості знань студентів:
  на заліку Тестування: 1) при 71% позитивних відповідей - залік. 2) при менш 70% позитивних відповідей усну співбесіду по всьому розділу. При позитивних відповідях - залік. На іспиті: - перший етап: при 71% позитивних відповідей тестування - позитивна оцінка; - другий етап: при правильній відповіді на два практичних завдання (перегляд мікропрепарату і
 2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  Організаційно-методичний розділ Курс «Ветеринарна хірургія» входить до блоку ДС.08 федерального компонента освітнього стандарту вищої професійної освіти. Вимоги до рівня засвоєння змісту дисципліни Знання з ветеринарної хірургії базуються на принципах матеріалістичної методології, на знаннях з неорганічної, органічної, біологічної
 3. Вимоги до обов'язкового мінімуму змісту дисципліни, визначені ДОС ВПО
  Ветеринарна хірургія Вчення про хірургічної операції, технологія організації та проведення операцій, фіксація та фармакологічне знерухомлення тварин, профілактика інфекції при хірургічних маніпуляціях; ін'єкції і пункції, анестезіологія, елементи хірургічних і пластичних операцій, десмургія. Операції на голові і потилиці, у вентральній області шиї, в області холки, в
 4. ревматоїдний артрит. ХВОРОБА БЕХТЕРЕВА
  Ревматологія як самостійна науково-практична дисципліна формувалася майже 80 років тому у зв'язку з необходімостио більш поглибленого вивчення хвороб цього профілю, викликаної їх широким розповсюдженням і стійкою непрацездатністю. У поняття "ревматичні хвороби" включають ревматизм, дифузні захворювання сполучної тканини, такі як системний червоний вовчак, системна
 5. ПРАВОВА ДОПОМОГА МАТЕРІ І ДИТИНІ
  Правова допомога матері і дитині в родопомічних та дитячих ЛПЗ є одним з важливих ланок у загальній системі державних заходів з охорони материнства і дитинства, проведених службою охорони здоров'я і здійснюваних штатними юрисконсультами, які безпосередньо підпорядковуються керівникам установ. Свою роботу юрисконсульт акушерсько-гінекологічного установи організовує в
 6. ВСТУП У клінічної імунології
  Бартон Ф. Хайнес, Антон С. Фаучи (Barton F. Haynes, Anthony S. Fauci) Фундаментальні дослідження в області імунології сприяли більшим успіхам багатьох клінічних дисциплін, таких як алергологія, ревматологія, неврологія та кардіологія. Застосування моноклональних антитіл привело до революційним перетворенням в галузі досліджень поверхневих антигенів ефекторних і
 7. Ветеринарне обслуговування промислового тваринництва, колективних і фермерських господарств, переробних підприємств
  З початку 70-х років минулого сторіччя в тваринницьких галузях почалися інтеграційні процеси у вигляді укрупнення ферм, створення спеціальних великих комплексів, що беруть на озброєння методи індустріального виробництва, використання фабрично-заводських потокових технологій. У республіці з вказаного часу введені в дію комплекси з виробництва молока на 400-800 корів,
 8. Продуктивність великої рогатої худоби та фактори її обумовлюють
  Молочна продуктивність корів - кількість і якість молока, отриманого за певний період часу. Молоко - єдиний в природі харчовий продукт, в якому містяться всі необхідні для людини речовини, особливо для молодого організму. У молоці корів білоруського чорно-рябої худоби міститься в середньому 12,5 - 13,0% сухих речовин, у тому числі 3,1 - 3,2% - білка, 3,4 - 3, 7 - жиру,
 9. Шишков В.П.. Ветеринарний енциклопедичний словник, 1998
  Науково-довідкове видання, в якому в алфавітному порядку, в 4000 статтях, містяться різнобічні відомості з ветеринарії. Основне місце в Словнику відведено опису хвороб сільськогосподарських, промислових і домашніх тварин, у тому числі риб, бджіл, шовкопрядів. Велика увага приділяється питанням ветеринарно-санітарної експертизи, ветеринарної санітарії та дезінфекції, організації
© medbib.in.ua - Медична Бібліотека